Закриття доступу до електронного архіву статей!

З 01.12 до 15.12
встигніть зберегти
всі матеріали
абсолютно безкоштовно!

Каталог журналів

Напрями взаємодії вчителя літератури та бібліотекара

Павел С. П.


Пошук сучасних форм і методів популяризації літератури і розвитку літературних інтересів школярів здійснюється в бібліотеці навчального закладу завдяки координації зусиль педагогів, батьків, активу бібліотеки, представників культури, громадськості.

Учитель літератури завжди виконував роль духовного наставника. Він допомагав учневі зрозуміти й осягнути складні колізії людського життя через художнє слово. Філолог повинен бути обізнаним  з таких наукових дисциплін, як історія, філософія, психологія, географія, біологія, математика. Тому що компетентність словесника полягає у відкритті цілого спектру знань, почуттів, а також у формуванні естетичних смаків, що нерозривно пов’язані з науковими досягненнями з інших предметів освітньої ланки. Це дає можливість глибше розкрити проблематику твору, його філософію, історію написання та сюжетно-композиційні особливості.

Урок літератури надзвичайно багатогранний. Насамперед це урок образного сприйняття світу як найбільш яскравого і доступного для дитини. Він змушує працювати уяву, фантазію, розвиває розумові, пізнавальні, творчі здібності. Учителю разом з бібліотекарем варто вибирати шлях для структурної побудови уроків, що базуються на алгоритмі: зацікавлення, здивування, захоплення, пізнання. Такий підхід потребує вводити принципово нові, нетрадиційні методики, щоб зацікавити дитину книжкою, домогтися того, щоб їй хотілося прочитати твір, дізнатися про його героїв, їхні вчинки.

Пропонуємо розглянути напрями співпраці вчителя літератури та бібліотекара в організації уроків позакласного читання, шляхом використання різних методів, прийомів та форм навчальної діяльності.

Сучасна програма з літератури передбачає шість резервних годин у кожному класі, які вчитель може використати на власний розсуд. Такий розподіл навчального часу дає можливість залучити до вивчення додаткові твори, які сприятимуть розширенню читацького кругозору учнів. Приступаючи до планування, вчитель повинен ураховувати комплексне завдання освіти, виховання й розвитку особистості, вікові особливості, вивчити читацькі інтереси учнів даного класу. Залежно від цього слід обрати оптимальні методи, прийоми, види та форми навчальної діяльності, спрямовані на формування читацьких умінь та навичок школярів, здійснити інтегроване використання індивідуальних та групових методів та форм навчального процесу, класної та позакласної роботи. Створення умов для ефективного уроку додаткового читання можливо тільки у разі, коли вчитель проінформований про кількість примірників обраних творів  у шкільній бібліотеці та в домашніх зібраннях книг.

В організації позакласного читання учнів різних класів ми спираємося на методику, ґрунтовно розроблену у працях кращих педагогів. Співпрацюючи з учителем літератури, використовуємо різні форми залучення наших вихованців до читання.

Безперечно, великий розвивальний і виховний потенціал мають бібліотечні уроки, участь у яких беруть і вчителі літератури, класні керівники і представники учнівської громади. Щорічно шкільна бібліотека разом з учителем літератури проводить один-два уроки додаткового читання у формі бібліотечних уроків у кожному класі. Такі уроки не передбачають поглибленої роботи з художнім текстом, їхнє завдання — з’ясування читацьких вражень, розвиток самостійності, здатності до роздумів і оцінювань. Але кожен урок позакласного читання має бути логічним продовженням обов’язкових уроків у застосуванні отриманих знань та вмінь  у новій навчальній ситуації. Крім  того, важливо враховувати смаки та нахили учнів, рекомендуючи їм твори для вивчення та обговорення. Як відомо, діти полюбляють уссе незвичайне, тому ми намагаємося, щоб уроки не тільки відрізнялися від інших, а й були сюрпризом для учнів. Серед них були віртуальні подорожі, театралізовані, лицарські турніри, КВК, бесіди з елементами диспуту, конкурси читців поезії; у старших класах практикуємо форму читацької конференції.

Для того щоб запобігти прикрим прорахункам, заздалегідь ознайомлюємо учнів з темою майбутнього бібліотечного уроку, стисло інформуємо про загальний його зміст. Залежно від нахилів та бажань дітей розподіляємо клас на мікрогрупи та окремо даємо кожній випереджувальне  завдання. При цьому намагаємося задіяти весь класний колектив за допомогою різнорівневих завдань.

Під час бібліотечних уроків учні, крім знань з літератури, поступово дізнаються про фонд шкільної бібліотеки, способи підбору книг для самостійного читання, вчаться працювати з анотацією до книги та самі пишуть анотації, захищають рекламні мікропроекти, складають поради для молодших школярів тощо. Як показала практика, уроки позакласного читання у формі бібліотечних розширюють реалізацію пізнавально-розвивальних та виховних можливостей суто уроку літератури.

Важливим засобом зацікавлення учнів предметом є позакласна робота. Вона також проводиться у тісній співпраці зі шкільною бібліотекою. Поширені такі форми роботи: літературні вечори, години спілкування, конференції, літературно-мистецькі подорожі, вікторини, вечори пам’яті, які сприяють поглибленню знань і вмінь, задоволенню творчих інтересів, розвитку здібностей, інтелекту учнів.

Одним із напрямів нашої роботи є популяризація національної літератури, духовних і культурних цінностей українського народу. Готуючись до заходу, враховуємо потреби шкільної програми. Обираємо теми або творчість письменників, на які у шкільній програмі відводиться обмаль часу. Також проводимо народознавчі свята: «Увесь рік святкуємо», «Великий день — Великдень», «Зелений барвіночок — молодим на віночок».

Цікавою формою проведення заходів є ті, у яких містяться елементи гри. Нетрадиційно відбулася літературна гра «Українська народна казка», літературна подорож «Віночок поезій Л. Українки».

Вже стало доброю традицією відзначати в перші березневі дні народження генія українського народу — Тараса Григоровича Шевченка. Бібліотека бере активну участь у проведенні шкільного Шевченківського тижня. Тут функціонує постійно діюча виставка «Великий син українського народу». Серед літератури, що подана на книжковій виставці, діти обирають ту книжку, в якій можна знайти відповіді на запитання, що їх хвилюють.

Також надає допомогу бібліотека у проведенні предметних тижнів з української мови та літератури  в  школі. Це огляди літератури, де добирають необхідні посібники. Тут у пригоді стають картотеки, тематичні папки, наприклад: «Наші обереги», «Рідна мова, рідне слово», «Це цікаво знати».

Література, як і інші види мистецтва, є частиною культури. Саме в літературі найяскравіше втілені духовні цінності культури, тобто думки, ідеї, переконання та моральні позиції, які сприяють виживанню та розвитку суспільства, а отже, особистості. Спільна діяльність вчителя літератури та бібліотекара через навчально-виховний процес сприяє здійсненню цієї життєвої істини.

Сподобалась тема?
Бажаєте отримувати сучасні педагогічні матеріали вчасно та легко?

Найкращий спосіб бути поінформованим про освітні новини та мати завжди поряд актуальні та сучасні розробки уроків — передплатити журнал!

Інструкція, як оформити передплату на http://osnova.com.ua/help/8/

Dounload PDF

Відгуки читачів