Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Співпраця — запорука доброго іміджу закладу освіти на світовому просторі

Ігнат І. А.


Школа відповідно до нових завдань освіти ХХІ століття повинна готувати людину, органічно адаптовану до життя у світі багатоманітних зв’язків, а це вимагає глобального концептуального бачення розвитку всіх складових закладу. Сьогодні на першому плані імідж успішного навчального закладу, який забезпечує якість освітніх послуг.
 
Створення позитивного іміджу навчального закладу підвищує ефективність його діяльності, дає можливість якнайповніше задовольнити потреби батьків і учнів. Кожен директор і педагогічний колектив мріє, щоб їхній заклад виокремлювався з-поміж інших, викликав бажання влаштуватися на роботу або навчатися саме в ньому.
 
Проблема іміджу сучасної школи — це пошук, розробляння та застосування управлінських, пізнавальних і художньо-естетичних засобів створення позитивного образу навчального закладу.
 
Актуальність і педагогічна значущість проблеми створення іміджу навчального закладу обумовили вибір теми: «Співпраця — запорука доброго іміджу навчального закладу на світовому просторі».
 
Мета — встановлення та розширення партнерських зв’язків; залучення учнів і педагогів до діяльності в межах всеукраїнських і міжнародних освітніх проектів і програм; розвиток співпраці з українськими та міжнародними організаціями; участь у всеукраїнських та міжнародних програмах і проектах; забезпечення сприятливих умови для обміну досвідом; формування інтелектуальної, духовної та професійної особистості.
 
До проблеми створення іміджу зверталися у своїх дослідженнях зарубіжні автори Л. Браун, П. Берд, вітчизняні дослідники А. Панасюк, А. Пелих, Т. Кизилова. Останніми роками активізувалась увага дослідників до питань іміджу в педагогіці: М. Борисенко, Н. Голота, Н. Казакова, Л. Карамушка, М. Левіт, О. Павленко, В. Шепель. Ці й інші науковці вивчають питання зв’язків закладу освіти із громадськістю, шляхи створення та розвитку іміджу.
 
Чернівецька гімназія № 6 Чернівецької міської ради імені Олександра Доброго, опираючись на роботи науковців, для створення іміджу закладу використовує не лише минулий і сьогоднішній позитивний образ, але й проектує нові моделі. На імідж гімназії працює її історія, педагогічний колектив, учні, батьки, випускники.
 
Серед пріоритетних напрямів роботи закладу особливе місце належить розвиткові співробітництва, участі у міжнародних і всеукраїнських проектах, програмах, метою яких є виховання грамотної полікультурної особистості, ознайомлення з історичною та культурною спадщиною інших країн, євро- інтеграція молоді у світову спільноту. Роботу проводимо у двох напрямах:
  • співпраця із закладами освіти України;
  • міжнародне співробітництво.
 
Адміністрація та методична рада гімназії системно працюють над проблемою ефективності науково-методичної роботи щодо удосконалення форм, методів навчання та виховання дітей. Для цього налагоджена ділова співпраця з Міністерством освіти і науки України, Чернівецьким національним університетом ім. Ю. Федьковича, Чернівецькою філією інституту інноваційних технологій Академії педагогічних наук України, Інститутом післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, Чернівецьким педагогічним коледжем. На підставі співробітництва на базі гімназії проводили науково-практичні семінари обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів. Учителі закладу є авторами та співавторами програм, підручників, посібників, навчальних зошитів, а також їхніми рецензентами.
 
Із 2008 року налагоджені партнерські зв’язки зі спеціалізованою школою № 20 м. Києва. Серед напрямів діяльності — участь педагогів та учнів гімназії у щорічному Міжнародному фестивалі «Водограй на Оболоні». Метою фестивалю є зміцнення та розвиток національно-культурних зв’язків учнівської молоді з представниками національних меншин в Україні й українцями, які проживають за кордоном, формування національної самоідентичності та міжкультурної толерантності, розвиток і популяризація традиційних видів народного мистецтва, звичаїв та обрядів українського народу, виявлення самобутніх творчих колективів, окремих виконавців майстрів образотворчого і декоративно-ужиткового мистецтва.
 
Із 2011 року співпрацюємо з Романковецькою гімназією Сокирянського району ім. К. Поповича, а з 2014 року — з Рижканським теоретичним ліцеєм ім. К. Поповича (Республіка Молдова), напрям роботи — життя і творчість відомого науковця та громадського діяча Костянтина Поповича. Про співробітництво в галузі наукових досліджень, вивчення державної та рідної мови, розвитку обміну досвідом між педагогами й учнями мріяв і сам К. Ф. Попович. Результати співпраці висвітлено на сторінках періодики: «Буковинський журнал», «Ластівка», «Буковина», «Буковинське Віче», «Освіта Буковини» — та у власних білінгвальних виданнях — «Спогади сучасників», «Золотий талант буковинця», «Сніп на покуті» (автори І. А. Ігнат, Т. І. Фонарюк).
 
Міжнародна діяльність для гімназії — це, передусім, можливість налагодження, розвитку та вдосконалення тісних дружніх відносин з іншими країнами світу. Адже «тільки дружба може стати цементом, який згуртує воєдино весь світ» (Вудро Вільсон).
 
Для сприяння встановленню міжнародних зв’язків, розвитку співробітництва з партнерами країн ЄС та інших держав 2007 року на базі гімназії було створено європейський клуб «Меридіан» — добровільне об’єднання учнівської молоді та педагогів. Міжнародну діяльність спрямовано на пошук і створення нових можливостей для додаткового наукового зростання педагогів та учнів гімназії, підвищення внутрішніх навчально-виховних стандартів, сприяння поширенню позитивного іміджу України як перспективної освітньої спільноти у світі. Серед головних напрямів міжнародного співробітництва — забезпечення інформаційними матеріалами стосовно умов участі у міжнародних проектах, програмах; установлення та підтримання зв’язків з іноземними освітніми установами, видатними науковими діячами, відомими вченими, професорами, вчителями й іншими іноземцями, що можуть зробити свій внесок у розвиток гімназії; організація та супровід процесу укладання угод із міжнародного співробітництва; заохочення учнів і вчителів до підготовки наукових та освітній проектів; пошук та розширення можливих міжнародних контактів, необхідних для наукової, науково-практичної та навчально-методичної роботи гімназії; візова підтримка делегації гімназії.
 
У 2007 році ми вийшли на міжнародний рівень: було укладено низку угод про партнерство із навчальними закладами Румунії у галузі освіти та культури. Першим було підписано договір про співпрацю між початковою школою та дошкільним навчальним закладом № 19 «Prietenia» (м. Ботошань) «Крок за кроком до європейської освіти». Мета — обмін досвідом та інформацією у роботі з молодшими школярами. На основі угоди із Національним колегіумом «Petru Rareş» (м. Сучава) «Спільне у навчанні та вихованні на Буковині» 2009 року педагоги нашої гімназії відвідали тижневі курси аніматорів й отримали міжнародні сертифікати.
 
З метою обміну досвідом і покращення рівнявикладання природничих предметів 2012 року було укладено договір «Використання міжпредметних зв’язків в туристично-екологічному вихованні учнів» із загальноосвітньою школою № 10 «Mihail Sadoveanu» (м. Васлуй). А співпраця гімназії з національним колегіумом «Ion Luca Caragiale» (м. Плоєшть) поглибила знання учнів і педагогів про Лучафера румунської літератури — «Літературними шляхами Емінеску». Підписуючи договори про співпрацю, ми хотіли, щоб наші учні не тільки покращили свої знання з румунської мови та літератури, але й зуміли подолати бар’єр у спілкуванні з носіями мови, навчились розвивати в собі лідерські якості, займати активну позицію в житті класу, школи, а в подальшому і суспільстві в цілому, ознайомились з румунською культурою та поділились своїми звичаями й традиціями, розширили кругозір, змінили стереотипи щодо людей з інших країн.
 
З метою формування засад естетичної культури, естетичних норм і принципів, переконань та ідеалів, естетичного сприймання й емоційного ставлення до прекрасного, духовного збагачення учнів, розширення їх світогляду, опанування цінностей і знань у галузі світового та народного мистецтва, музики, архітектури, побуту, ремесел 2014 року ми уклали угоду із загальноосвітньою школою № 22 «Bogdan Petriceicu Hajdeu» (м. Ясси) «Спільні європейські освітні та культурні цінності». Обмін досвідом відбувся під час весняних і зимових канікул у місті Ясси, яке є колискою румунської історії та культури. Чернівецька делегація відчула дух закоханих Міхая Емінеску та Вероніки Мікле у парку Копоу, Іона Крянге у селі Цікеу, де стоїть його хатинка.
 
Мета проекту, підписаного цього ж року з національним колегіумом «Eudoxiu Hurmuzachi» (м. Редеуць) «Полікультурність та ідентичність у Буковинському просторі», — розвиток інтересу молодого покоління до розкриття ідентичності свого регіону як частини національної ідентичності, формування цінностей, які ідентифікують етнічну культуру в румунському культурному й історичному фонді, виховання почуття солідарності, взаєморозуміння, толерантності та взаємоповаги. Полікультурна освіта має підтримати існування великих і малих націй за умов інтеграції. Під час перебування у Румунії всі учасники проекту ознайомились із європейськими цінностями, ділились своїми думками про розвиток демократії. Наша участь у проекті була надзвичайно цікавою, усі мали можливість удосконалити знання з історії, взяти участь у дискусії.
 
Установлення дружніх партнерських зв’язків між Чернівецькою гімназією № 6 та Національним колегіумом «Unirea» (м. Фокшань) 2015 року проходило під назвою «Відродження зв’язків у румунами пострадянських територій». Такий напрям роботи проводимо в межах транскордонних проектів за програмою ЄС. Навчальні заклади двох міст згідно із законодавством обох країн зобов’язалися підтримувати ініціативу та співпрацювати в спільних Європейських проектах; сприяти обміну делегаціями вчителів і молоді з метою розвитку співробітництва, обміну досвідом, упровадження новітніх технологій у навчання; проводити спільні конференції та семінари; організовувати мовні табори відпочинку під час канікул тощо.
 
Спрямування України на європейську інтеграцію зумовило необхідність формування в учнів здатності до багатомовного спілкування. Серед основних вимог — уміння спілкуватися кількома мовами, зокрема рідною, готовність використовувати здобуті знання у процесі подальшого навчання та повноцінного життя у багатомовному та мультикультурному суспільстві. Із урахуванням цих обставин наш заклад упроваджує у свою роботу дослідно-експериментальну програму «Формування багатомовності учнів:
прогресивні європейські ідеї в українському контексті». Це міжнародний проект, який реалізує Міністерство освіти і науки України та Румунський інститут миру «PATRIR».
 
Досягнення у співпраці з міжнародними та вітчизняними організаціями реалізуємо у гімназії через проектну діяльність, яка спрямована на підвищення якості знань і виховання в учнів почуття толерантності в багатомовному середовищі. Важливим у нашій роботі є усвідомлення як організаторами, так і учасниками дій очікуваних результатів на кожному етапі співпраці. Варто наголосити, що особливе значення при цьому надаємо формуванню традицій навчального закладу — передаванню (і, відповідно, успадкуванню) від одного до іншого покоління учнів і вчителів норм поведінки, цінностей, звичаїв, обрядів, які функціонують у школі.
 
Успіх будь-якої роботи залежить від злагодженої співпраці адміністрації, вчителів, учнів і батьків, які відповідно сприяють створенню позитивного іміджу школи.
 
Для створення позитивного іміджу навчального закладу необхідно показати його роботу і на сторінках газет і журналів, на сайтах, тому що засоби масової інформації — основні посередники між школою та громадськістю. З цією метою ми створюємо інформаційні приводи (яскраві, святкові, незвичайні події, науково-практичні конференції, диспути на актуальні теми, демонстрації видатних досягнень тощо); запрошуємо на заходи осіб, дія яких автоматично потрапляє в пресу (наприклад, губернаторів, мерів, політиків, консулів, письменників тощо); організовуємо походи в музеї, бібліотеки, на виставки й презентації цікавих проектів, проводимо прес-конференції; запрошуємо журналістів на всі заходи. Матеріали друкуємо в шкільній газеті, на сайті, а найкращі — у ЗМІ міста, області, України.
 
Отже, щоб школа була конкурентоспроможною, мала авторитет, популярність, свій імідж, вона повинна мати власну місію, філософію; неповторну систему звичаїв, традицій; якісні освітні послуги; оригінальну систему навчання та виховання; зв’язки з вищими навчальними закладами України та світу; систему надання інформації споживачам; тісну співпрацю з батьками, громадськістю. А сформований позитивний імідж допоможе вирішити низку завдань.
 

Сподобалась тема?
Бажаєте отримувати сучасні педагогічні матеріали вчасно та легко?

Найкращий спосіб бути поінформованим про освітні новини та мати завжди поряд актуальні та сучасні розробки уроків — передплатити журнал!

Інструкція, як оформити передплату на http://osnova.com.ua/help/8/

Dounload PDF

Відгуки читачів