Закриття доступу до електронного архіву статей!

З 01.12 до 15.12
встигніть зберегти
всі матеріали
абсолютно безкоштовно!

Каталог журналів

Заняття з дітьми, які мають писемні порушення мовлення

Н. В. Чехлай, м. Київ


Для позначення вад писемного мовлення вживають термін «дисграфія» — від лат. «графо» — пишу, частка «дис» вказує на якісне порушення процесу.
 
Дисграфія — частковий розлад процесу письма, що виявляється в специфічних і стійких помилках, обумовлений несформованістю або порушенням психологічних функцій, що забезпечують процес письма.
 
А. Н. Корнєв дає таке визначення: «Дисграфією слід називати стійку неспроможність до опанування навички письма за правилами графіки (тобто, базуючись на фонематичному принципі письма), незважаючи на достатній рівень інтелектуального та мовленнєвого розвитку або відсутність важких порушень зору чи слуху». На думку логопедів, існують кілька видів дисграфії у дітей.
 
Акустична форма
Особливості акустичної дисграфії:
 • заміна букв фонетично подібними. Усно дитина промовляє літери правильно, але пише неправильно;
 • найчастіше змішуються: шиплячі — свистячі ([ж] — [з]), глухі — дзвінкі ([ф] — [в]). Дитина часто плутає [ц] — [с], [ч] — [щ];
 • ще одна ознака — пропуск або зайве додавання м’якості приголосних на письмі, наприклад, «гулу» замість «гуляти», «боліт» замість «болить».
 
Артикуляційно-акустична форма
Особливості:
 • неправильна вимова звуків фіксується на папері;
 • поки учень не буде правильно вимовляти слова, неможливо позбутися цієї форми логопедичного захворювання.
 
Оптична дисграфія
Особливості:
 • проблема розвивається у разі недостатнього формування навичок зорового аналізу і синтезу;
 • дитина слабко розрізняє деталі букв, погано засвоює комбінацію «овалів», «паличок», спеціальних елементів усіх букв;
 • найчастіше діти не до кінця доводять лінії, виходить не М, а Л, додають зайві деталі, пропускають з’єднувальні елементи у разі схожості літер. Іноді учні пишуть букви в дзеркальному відображенні.
Аграматична дисграфія
Особливості:
 • проблема виникає під час порушення правил граматики. Аграматична дисграфія спостерігається під час написання не тільки слів, але і словосполучень, речень, цілого тексту;
 • проблема проявляється під час вивчення граматичних норм. Батьки і педагог з’ясовують, що маленький дісграфік неправильно пише відмінкові закінчення, погано вміє узгоджувати між собою слова. Діти пишуть «хороша сонце», «довгі день», «велика дерева».
Способи корекції
Після виявлення проблеми не можна відкладати початок занять. Комплексний підхід містить роботу з психологом (допомагає подолати труднощі в школі, сім’ї) та логопедом (визначає форму захворювання, розробляє схему лікування).
 
Фахівці запропонують способи корекції та вправи для усунення проблем залежно від виду дисграфії. Батьки повинні налаштуватися на щоденні заняття з методики, розробленої фахівцями. Ідеальний варіант — переведення молодшого школяра в логопедичну школу або клас, якщо такі є в вашому населеному пункті. За відсутності спеціалізованих закладів потрібні регулярні візити до психолога, заняття з логопедом, обов’язкове закріплення навичок удома, з батьками.
 
Ефективні способи корекції дисграфії:
 • заняття для розвитку пам’яті, мислення;
 • збагачення словникового запасу;
 • робота над правильною вимовою слів;
 • запам’ятовування граматичних норм;
 • вправи для поліпшення слухового і просторового сприйняття;
 • заняття, що спонукають до аналізу певних явищ, граматичних форм;
 • письмові вправи. Учень повинен відтворити новий матеріал на папері, підтвердити розуміння відмінностей між елементами букв при оптичній формі дисграфії;
 • реабілітаційне лікування: масаж, фізіопроцедури, заспокійливі препарати у разі зайвої збудливості, синдромі гіперактивності.
Зверніть увагу! Досить часто дисграфія поєднується з дислексією — порушенням процесу читання. Логопед проаналізує проблему маленького пацієнта, запропонує вправи для комплексної корекції.
 
Основні етапи лікування:
 • діагностичний. Проведення диктантів, перевірка стану граматичної, лексичної сторони мовлення, аналіз отриманих результатів;
 • підготовчий. Розвиток мислення, дрібної моторики, пам’яті, розуміння просторово-часових зв’язків;
 • корекційний. Виправлення дисграфічних порушень. Основна робота зосереджена на фонетичному, лексичному і синтаксичному рівні. Завдання: усунути проблему з вимовою, виправити вимову, нормалізувати процес читання;
 • оцінний. Перевірка досягнутих результатів, аналіз письмових робіт, рекомендації батькам для закріплення навичок.
 
Дислексія: симптоми і лікування
 • Дислексія — це неврологічний розлад, що характеризується нездатністю правильно розпізнавати слова й набувати навичок читання. У дитини не порушені зір і слух, немає ознак слабоумства або браку інтелекту.
 
Вчасно розпочате лікування допоможе швидше адаптуватися і здобути освіту. Але якщо не лікувати цю хворобу, проблеми можуть збільшитися й призвести до низької самооцінки і навіть депресії.
 
Причини цього захворювання мають нейробіологічний характер. Певні зони мозку таких дітей мало активні, а структура мозкової тканини відрізняється від норми. Також до причин належать спадковість і травми черепа.
 
Симптоми:
 • порушення координації;
 • механічне читання, або читання з помилками;
 • труднощі в написанні слів;
 • просторова дезорієнтація;
 • нездатність виконати завдання в зазначений термін;
 • надмірна чутливість нервової системи;
 • надмірна імпульсивність;
 • загострений естетичний смак.
 •  
Багато відомі люди мали діагноз дислексія, але це не перешкодило їм досягнути успіхів у своїй професії. Цей розлад мали Леонардо Да Вінчі, Альберт Ейнштейн, Квентін Тарантіно та інші знаменитості.
Існує кілька видів цієї хвороби.
 
Фонематична. Діти плутають фонеми, схожі за звучанням (коса — коза, кіт — код) або міняють їх місцями (пила — липа, тополя — пальто). Для корекції корисно придумувати з дитиною слова на один звук або ланцюжки слів, де наступне слово починається на останню букву попереднього.
 
Семантична. Її називають механічним читанням, адже дитина не розуміє змісту прочитаного тексту. Це відбувається через те, що слова сприймаються ізольовано, відсутнє розуміння зв’язку між ними. Для виправлення потрібно ставити питання за текстом, вибирати речення, що відповідають картинці.
 
Аграматична. Дітям важко узгодити іменник і прикметник (чорний кіт) і є складність у закінченнях різних відмінків (у друзів). Часто зустрічається у дітей із недорозвиненням мовлення. Для них потрібні щоденні усні вправи на зв’язування слів.
 
Оптична. Діти плутають букви, зовні схожі одна на одну (н — і, т — р). Для подолання проблеми потрібно розвивати навички орієнтування. У цьому допомагають вправи з використанням слів: ліворуч — праворуч, далі — ближче, вгорі — внизу. Аплікація та ліплення з пластиліну також прискорять корекцію.
 
Мнестична. Діти не можуть дібрати букву для звука. Цей вид виправляють за допомогою щоденних графічних та усних диктантів, по пам’яті відтворюючи послідовність букв, слів або словосполучень. Допоможуть дидактичні ігри із зображенням букв.
 
Тема заняття № 1. ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ БУКВ Б — Д (ДЛЯ ДІТЕЙ З ОПТИЧНОЮ ДИСГРАФІЄЮ)
Мета: розвивати дрібну моторику пальців рук, уміння розрізняти на письмі букви б та д; розвивати зорово-просторові уявлення, увагу.
Обладнання: манка (пісок); кольоровий картон; ватні палички.
 

I. РОЗВИТОК ДРІБНОЇ МОТОРИКИ РУК ТА ТАКТИЛЬНО-КІНЕСТЕТИЧНОЇ ЧУТЛИВОСТІ ПАЛЬЦІВ

Діти із заплющеними очима торкаються парти, кольорового картону, де розсипано манку.
— Що ви відчуваєте? Яка поверхня?
— Що це? (Манка.)
— Що з неї готують? (Кашу.)
— Які страви ви ще знаєте? (Каша гречана, рисова тощо.)
 
Зарядка (повторювати за вчителем)
 • Ковзати долонею по поверхні манки, виконуючи різні візерунки (хвилі, смужки);
 • «пройтися» долонями, залишивши слід;
 • створити відбитки кулаків, пальців, пальців, долоні (5–6 разів);
 • «пограти на піаніно»;
 • зробити «сонечко» (промінь уверх, униз, ліворуч, праворуч).

II. РОБОТА НАД БУКВАМИ Б — Д

 • Прописати б (за зразком);
 • прописати д (за зразком);
 • зробити з кружечків О — б (залежно від того, де стоїть крапка);
 • О — д — чергування О, О;
 • хаотично О, О, О, О;
 • написати О, О (під диктовку вчителя);
 • перевірити свою роботу і роботу товариша.

III РОБОТА В ЗОШИТІ

 • Прописати б — д (2 рядки);
 • зробити з кружечків О — б (залежно від того, де стоїть крапка);
 • О — д — чергування О, О;
 • перевірити свою роботу і роботу товариша.

IV. ПІДСУМОК ЗАНЯТТЯ

 • З яким буквами працювали?
 • Куди спрямовані хвости у букв б і д? (б —↑, д —↓.)
 • На кого схожі букви б та д? (На білку, дятла.)
 
Тема заняття № 2. РЕЧЕННЯ
Мета: навчити дитину складати речення із 3 слів, добирати речення до малюнків, складати речення за сюжетними малюнками, автоматизувати звук [ш]; учити дітей контролювати себе під час вимови звуків; згадати народні прислів'я та приказки; виховувати любов до рідної мови.
Обладнання: картки, предметні малюнки, текст на дошці.
 
ХІД ЗАНЯТТЯ
 
ПРИВІТАННЯ
 
Язикова гімнастика
 • «Гойдалка»
 • «Маятник»
 • «Чашка»
 • «Голка»
 • «Індик»
 • «Смачне варення»
 • «Паркан»
 • «Чистити зуби»
 • «Фарбуємо стелю»
 
ІМІТАЦІЯ НАДУВАННЯ ПОВІТРЯНОЇ КУЛЬКИ
 • Ша-ша-ша — пригоріла каша.
 • Шо-шо-шо — купили борошно.
 • Шу-шу-шу — нову шубу я ношу.
 • Уш-уш-уш — ми підемо в душ.
 • Шок-шок — великий мішок.
 • Аша-аша — вже зварилась каша.
 • Ашка-ашка — на вікні комашка.
 • Ошка-ошка — в Олі є гармошка.
 • Аш-аш-аш — лісовий шалаш.
 • Ош-ош-ош — старий макінтош.
 • Шу-шу-шу — не порушу тишу.
 • Ші-ші-ші — шумлять комиші.
 
ВІДГАДУВАННЯ ЗАГАДОК
Чистенькі віконця
Сміються від сонця.
Діточки довкола.
Наша рідна… (школа).
 
Гриць дивується, питає,
Що за пташка так співає
Як горобчик, цвірінчить,
Мов сорока, скрекотить,
А ще інколи бува,
Що кричить немов сова,
Хто ж виспівує отак?
Та то ж так співає… (шпак).
 
СКЛАДАННЯ РЕЧЕННЯ ЗІ СЛІВ
Кожна дитина отримує по 2 предметні малюнки. Вони повинні скласти з ними речення з додаванням одного слова.
— Скільки слів у реченні?
— Яке 1, 2, 3?
 
СКЛАДАННЯ РЕЧЕННЯ ЗА СЮЖЕТНИМ МАЛЮНКОМ
Логопед демонструє сюжетні малюнки: «Діти катаються на санчатах», «Дівчинка пасе гусей», «Хлопці грають у футбол».
— Складіть речення.
— Скільки слів у реченні? Намалюйте схему речення.
— Знайдіть на схемі слово:
1) санчатах;
2) дівчинка;
3) грають.
 
ГРА «ДОБЕРИ РЕЧЕННЯ»
Логопед роздає кожному малюнок.
Завдання: розглянути малюнок і дібрати відповідні речення.
 
СКЛАДАННЯ РЕЧЕННЯ ІЗ ЗАПРОПОНОВАНИХ СЛІВ
 
СКЛАДАННЯ ПРИКАЗКИ
Логопед роздає окремі слова приказки (кожному свою). Читає приказки по черзі. Завдання: скласти зі слів свою приказку.
 • Без діла слабіє сила.
 • Садок літом, як кожух зимою.
Береза
Береза дуже красиве дерево у неї білий стовбур і зелене листя з берези падають крилаті зернятка вітерець розносить їх по землі з кожної зернини виросте нове деревце.
— Що ставимо в кінці речення?
— З якої букви пишемо і слова на початку речення?
— Заняття закінчено.
 

Сподобалась тема?
Бажаєте отримувати сучасні педагогічні матеріали вчасно та легко?

Найкращий спосіб бути поінформованим про освітні новини та мати завжди поряд актуальні та сучасні розробки уроків — передплатити журнал!

Інструкція, як оформити передплату на http://osnova.com.ua/help/8/

 
Dounload PDF

Відгуки читачів

 • Світлана

  26 грудня 2018

  Наразі коисний матеріал, особливо для педагогів.

  Адміністратор:
  Доброго дня, Світлано!
  Дякуємо за позитивний відгук та увагу до наших видань. Бажаємо успіхів!