Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Урок-екскурсія у викладанні дисциплін художньо-естетичного циклу

Л. Л. Даниленко, учитель образотворчого мистецтва, художньої культури, мистецтва, естетики, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист, ЗОШ І—ІІІ ст. № 218, Деснянський р-н, м. Київ


Навчальна програма «Мистецтво, 5—9-й класи» для загальноосвітніх навчальних закладів передбачає створення умов для активної взаємодії учнів із навколишнім соціокультурним середовищем з урахуванням індивідуальних здібностей, інтересів і потреб дітей: «Години резервного часу використовують на розсуд учителя — на відвідування музеїв, виставок, театрів тощо».
 
Складно переоцінити навчальне, розвивальне та виховне значення уроку-екскурсії у процесі викладання мистецьких дисциплін. Таке заняття найбільшою мірою відповідає гуманітарно-естетичній природі загальної мистецької освіти й спрямоване на формування базових компетентностей учнів. Урок-екскурсія — вид роботи, за якого навчання проводять поза межами школи чи класу. Це організована форма й водночас метод навчання. Значення такого уроку полягає в тому, що під час екскурсії в учнів формується система ключових, міжпредметних та предметних мистецьких компетентностей завдяки процесом дослідження, пізнання, оцінювання мистецтва. Такий урок органічно поєднує зміст теми, вибір об’єкту, вид та тип екскурсії (ознайомлення з архітектурними об’єктами, музейними експозиціями, виставками, галереями тощо).
 
У разі пішохідної екскурсії містом дуже ефективним є залучення учня як екскурсовода. Це є вагомою мотивацією навчання, активує діяльно-творчу спрямованість, забезпечує самореалізацію та самовдосконалення дитини. Такий метод ініціює її активність, озброює способами й засобами діяльності, стимулює індивідуальний вибір. Водночас створює інтригу, зацікавлює до навчального матеріалу учнів-слухачів. Управління навчальною діяльністю гнучке, а не жорстке, авторитарне. Проведення уроку-екскурсії потребує серйозної підготовки як учителя, так і учнів. Цей процес охоплює організаційні, дидактичні, психологічні та виховні аспекти.
 
Учитель має уважно вивчити об’єкт (або об’єкти) екскурсії; виокремити проблемні питання, дати завдання учням; указати основні та додаткові джерела інформації; спроектувати маршрут; визначити дату; нагадати правила безпеки під час екскурсії.
 
Підготовка учнів до екскурсії передбачає:
 1. для екскурсоводів — самостійний пошук, аналізування та формування інформації про об’єкти;
 2. для слухачів — опрацювання навчального матеріалу з певної теми для конструктивного діалогу відповідно до інформації екскурсоводів.
 
Екскурсію до музею (виставки, галереї) доречно провести як комбінований урок, де одна частина — сприймання мистецьких творів, а інша — спроба практичної самореалізації учнів відповідно до побаченого.
 
Урок-екскурсія належить до ілюстративного методу навчання, за якого учні практично не впливають на спостережуваний об’єкт. Зазвичай його проводять як заключний, де узагальнюють вивчений матеріал, прив’язують його до практики. Для зворотного зв’язку учням пропонують написати відгук про побачене (у довільній формі). Це сприяє формуванню в учнів ціннісно-смислових, загальнокультурних, навчально-пізнавальних та інформаційних компетентностей, розвитку вміння аналізувати інформацію та сприймати вивчення шедеврів мистецтва як невід’ємну складову свого життя.
 

УРОК — ПІШОХІДНА ЕКСКУРСІЯ ЗА ТЕМОЮ «АРХІТЕКТУРА КИЄВА КІНЦЯ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ» (для учнів 9-го, 11-го класів)

Мета:
 • ознайомити учнів із розвитком української художньої культури початку ХХ століття на прикладі оригінальних творів образотворчого мистецтва;
 • навчити виявляти характерні особливості стилів в архітектурі, установивши зв’язок теорії з практикою;
 • розвивати творчі здібності учнів, їхню самостійність;
 • збагачувати сферу емоційного сприйняття учнів;
 • формувати самостійне критичне мислення;
 • виховувати позитивне ставлення до навчання, повагу до національної культурної спадщини.
Завдання:
 • збагачення емоційно-естетичного досвіду учнів; формування культури почуттів; пробудження особистісно-позитивного ставлення до мистецьких цінностей;
 • опанування учнями практичних умінь та навичок; формування комплексу художніх компетентностей, що забезпечують здатність керуватися набутими знаннями у самостійній діяльності;
 • розуміння учнями зв’язків мистецтва із соціальним і культурним середовищем життєдіяльності людини; усвідомлення власної причетності до художніх традицій свого народу.
 
Підготовка вчителя до екскурсії:
 • визначити тип і структуру екскурсії: тематична пішохідна екскурсія;
 • визначитися з архітектурними об’єктами: будинок Нацбанку України, будинок Ковалевського, «Шоколадний будиночок» (екскурсія будинком), «Рожевий палац», «Будинок вдови, що плаче», «Будинок із химерами», будинок театру Соловцова;
 • детально проаналізувати інформацію про об’єкти та їхнє місцезнаходження;
 • спланувати маршрут екскурсії;
 • визначитися з тривалістю екскурсії: 2 години (1 година — за маршрутом +1 година — екскурсія «Шоколадним будиночком»);
 • призначити дату проведення екскурсії;
 • дати конкретні завдання учням: підготувати доповіді про споруди (індивідуально), провести фотознімання;
 • провести бесіду з учнями про безпеку на дорозі та в громадському транспорті.
 
Підготовка учнів до екскурсії:
 • повторити теоретичний матеріал, опанований на попередніх уроках;
 • підготувати інформаційні доповіді про архітектурні споруди (індивідуально);
 • підготувати обладнання для фотознімання (індивідуально);
 • підготувати приладдя для нотаток під час екскурсії;yy прослухати інструктаж із техніки безпеки.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 • Перевірка присутності учнів;
 • бесіда про безпеку на дорозі та в громадському транспорті;
 • перевірка наявності проїзних документів в учнів.

І. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ЕКСКУРСІЇ ТА ЗАВДАНЬ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

 • Поняття «стиль»;
 • європейські стилі кінця ХІХ — початку ХХ століття;
 • характерні риси модерну в образотворчому мистецтві загалом та в архітектурі зокрема;
 • поняття «неостилі».
 

ІV. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З МАРШРУТОМ

V. СПРИЙНЯТТЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЕКСКУРСІЙНИХ ОБ’ЄКТІВ, ПЕРВИННЕ УСВІДОМЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

 • Доповіді учнів про екскурсійні об’єкти;
 • доповнення учителя до наданої інформації та акцентування ключових моментів;
 • аналізування інформаційного та візуального матеріалу;
 • формулювання висновків.
 

VІ. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

 • Характерні риси стилю модерн в архітектурі Києва;
 • прояви неостилів в архітектурі Києва;
 • відомі архітектори кінця ХІХ — початку ХХ століття.
 

VІІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Аналізування результативності навчальної екскурсії (збагачення та практичне застосування знань, активне навчання на реальних об’єктах, розширення кругозору, почуття задоволення від практичної діяльності, позитивне ставлення до навчання)
 
Оцінювання учнів
 

VІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 • Написати відгук на екскурсію.

КОМБІНОВАНИЙ УРОК-ЕКСКУРСІЯ ЗА ТЕМОЮ «СКУЛЬПТУРА ХХ СТОЛІТТЯ» для учнів 9-го класу

Мета:
 • ознайомити учнів із виражальними можливостями об’ємного зображення, з видами скульптурних зображень;
 • розкрити принцип зв’язку теорії з практикою;
 • навчити використовувати фактичний матеріал для узагальнення, систематизації, аналізу;
 • формувати вміння та навички роботи з пластичним матеріалом;
 • розвивати творчу фантазію, пізнавальний інтерес, естетичний і художній смак, творчу активність;
 • розвивати дрібну моторику рук, гнучкість пальців;
 • виховувати морально-естетичне ставлення до світу, мистецтва, культури.
 
Завдання:
 • збагачення емоційно-естетичного досвіду учнів; формування культури почуттів; пробудження особистісно-позитивного ставлення до мистецьких цінностей;
 • опанування учнями практичних умінь та навичок; формування комплексу художніх компетентностей, що забезпечують здатність керуватися набутими знаннями у самостійній діяльності;
 • розуміння учнями зв’язків мистецтва із соціальним і культурним середовищем життєдіяльності людини; усвідомлення власної причетності до художніх традицій свого народу.
 
Підготовка вчителя до екскурсії:
 • визначити тип і структуру уроку: комбінований урок, екскурсія та практичне заняття;
 • визначитися з місцем проведення екскурсії: виставка «100 шедеврів світової скульптури»;
 • проаналізувати інформацію про виставкові об’єкти;
 • спланувати маршрут прямування;
 • визначитися з тривалістю уроку: 2 години (1 година — екскурсія, 1 година — практичне заняття);
 • призначити дату проведення уроку;
 • забезпечити умови для проведення практичного заняття;
 • дати конкретні завдання учням:
 • повторити теоретичний матеріал; провести фото-знімання;
 • провести бесіду з учнями про безпеку на дорозі та в громадському транспорті, техніку безпеки під час практичної роботи.
 
Підготовка учнів до екскурсії:
 • повторити теоретичний матеріал, опанований на попередніх уроках;
 • підготувати обладнання для фотознімання (індивідуально);
 • підготувати приладдя для нотаток під час екскурсії;
 • підготувати приладдя для практичного заняття;
 • прослухати інструктаж з техніки безпеки.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 • Перевірка наявності учнів;
 • бесіда про безпеку на дорозі та в громадському транспорті;
 • перевірка наявності проїзних документів в учнів.
 

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ УРОКУ ТА ЗАВДАНЬ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

 • Скульптура як вид мистецтва;
 • художні стилі ХХ століття;
 • характерні риси художніх стилів в образотворчому мистецтві загалом та в скульптурі зокрема.
 

IV. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З МАРШРУТОМ

V. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМАТИКОЮ, МЕТОЮ ТА ЗАВДАННЯМИ ЕКСКУРСІЇ

VI. СПРИЙНЯТТЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЕКСКУРСІЙНИХ ОБ’ЄКТІВ, ПЕРВИННЕ УСВІДОМЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

 • Лекція екскурсовода;
 • доповнення вчителя до поданої інформації та акцентування ключових моментів;
 • аналізування інформаційного та візуального матеріалу;
 • формулювання висновків.

VII. ПРАКТИЧНА РОБОТА

 • Повідомлення мети й завдань практичної роботи;
 • актуалізація опорних знань та вмінь учнів;
 • мотивація навчальної діяльності;
 • організація робочого місця;
 • добирання необхідних матеріалів, засобів та обладнання;
 • інструктаж із техніки безпеки;
 • виконання роботи учнями;
 • обговорення отриманих результатів роботи.

VIII. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

 • Стильові напрями кінця ХХ століття та їхнє відображення в скульптурі;
 • видатні скульптори ХХ століття.

IX. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Аналізування результативності (збагачення та практичне застосування знань, неформальне навчання на реальних об’єктах, розширення кругозору, почуття задоволення від практичної діяльності, позитивне ставлення до навчання)
Оцінювання
 

X. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 • Написати відгук на екскурсію.

Сподобалась тема?
Бажаєте отримувати сучасні педагогічні матеріали вчасно та легко?

Найкращий спосіб бути поінформованим про освітні новини та мати завжди поряд актуальні та сучасні розробки уроків — передплатити журнал!

Інструкція, як оформити передплату на http://osnova.com.ua/help/8/

 
Dounload PDF

Відгуки читачів