Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Чисті речовини і суміші (однорідні, неоднорідні). Способи розділення сумішей. 7 клас

Н. І. Попович, учитель хімії Негрівської ЗОШ, Іршавський р-н, Закарпатська обл.

Цілі уроку:

 • сформувати уявлення про чисті речовини і суміші, ознайомити з основними способами розділення сумішей;
 • класифікувати їх та сформувати навички розділення їх способами відстоювання, фільтрування, випаровування, розділення магнітом; уміти будувати логічні ланцюжки і висновки зі спостережень, прогнозувати рішення деяких проблем;
 • формувати вміння працювати в групі, удосконалювати комунікативні вміння в ході колективного обговорення, продовжувати формувати переконання учнів у необхідності залучення знань хімії до розуміння й опису процесів, що відбуваються в навколишньому світі, виховувати любов до предмета.
Обладнання та реактиви: лабораторний штатив, спиртівка, магніт, фільтр, чашка для випарювання, хімічні склянки, вода, кухонна сіль, цукор, залізні ошурки, порошок сірки, порошок крейди, пісок, олія (в учнів на столах картки червоного, жовтого і зеленого кольорів).
Мультимедійні засоби навчання: комп’ютер, мультимедійний проектор, екран.
Базові поняття і терміни: чиста речовина, суміш, однорідна, неоднорідна, відстоювання, фільтрування, дія магнітом, дистиляція.
Тип уроку: комбінований урок.

Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання

Хімічний диктант
1. Те, з чого складається фізичне тіло, називається... (речовиною).
2. Речовини складаються з… (атомів, йонів, молекул).
3. Ряд хімічних елементів, що починається лужним металом і закінчується інертним газом, називається... (періодом).
4. У групах об’єднані елементи з... (подібними) властивостями.
5. Сьому групу складають елементи… (галогени).
6. Періодичну систему створив... (Д. І. Менделєєв).
7. Головну підгрупу складають елементи... (малих) і... (великих) періодів.

ІІІ. Мот вація навчальної діяльності

Суміш — цілісна система, що складається з різнорідних компонентів.
Роберт Бойль
На сьогоднішньому уроці ми розглянемо чисті речовини та суміші, класифікацію сумішей.
 
Якщо людині для її практичної діяльності необхідні чисті речовини, то вона повинна знати способи їх одержання.

ІV. Актуалізація опорних знань

Бесіда з класом за запитаннями
 • Які структурні частинки речовини вам відомі?
 • За якими властивостями розрізняють речовини?
 • За якими фізичними властивостями можна розпізнати кухонну сіль, сірку і порошок графіту? (Кухонна сіль білого кольору, сірка — жовтого, графіт — чорного)
 • Опишіть властивості цукру та води.

V. Вивчення нового матеріалу

1. Чисті речовини і суміші
Розповідь учителя з елементами бесіди
Отже, кожна речовина має характерні для неї властивості. Однак ці властивості будуть цілком певні лише для окремо взятої речовини. Такі речовини називають чистими.
 
Чиста речовина — це речовина індивідуальна, яка не містить домішок інших речовин.
 
Чиста речовина — це речовина, що складається з частинок певного виду (з однакових атомів чи молекул) і тому має сталі властивості.
 
Чисті речовини не розділяються на окремі речовини і не змінюють своїх фізичних властивостей.
 
Від чистих речовин слід відрізняти суміші.
 
Суміш — це сукупність різних речовин, яка становить одне фізичне тіло.
 
Суміші — це системи, що складаються з двох і більше компонентів.
 
Складові частини суміші називаються компонентами. Речовини, що входять до складу сумішей, зберігають притаманні їм властивості.
 
Демонстрація чистих речовин і сумішей.
Розглянемо рисунок 7.2 на с. 38 (підручник для 7 класу з хімії, Лашевська Г. А., 2015).
Однорідні суміші:
1. Мідний купорос у воді.
2. Самородне золото.
 
У неоднорідних сумішах їхні складники можна побачити візуально. Розглянемо рисунок 7.3 на с. 38 (підручник для 7 класу з хімії, Лашевська Г. А., 2015).
Неоднорідні суміші:
1. Граніт.
2. Молоко.
 
Запишіть у зошити: «Чиста (або індивідуальна) речовина — це речовина, яка не містить домішок інших речовин». Чиста речовина має постійні властивості (густину, температуру кипіння і замерзання).
Суміші — це системи, що складаються з двох і більше компонентів.
Однорідні суміші — це суміші, в яких частинки речовин дуже дрібні і їх не можна виявити спостереженням.
Неоднорідні суміші — це суміші, в яких компоненти можна виявити спостереженням.
Розділення суміші — це виділення з них чистих речовин.
 
2. Способи розділення сумішей 
Розповідь учителя з елементами бесіди та відеодемонстраціями дослідів
 
Суміші можна розділити на складові частини за допомогою фізичних методів. Деякі з них ви вже знаєте з курсу природознавства. Наведемо приклад.
Сірка — кристалічна речовина жовтого кольору, легша за воду і не притягується магнітом.
Ошурки заліза темно-сірого кольору, тонуть у воді, притягуються магнітом.
Змішавши обидва порошки, дістанемо сірувато-жовту суміш. Укинемо щіпку цієї суміші у воду і розбовтаємо.
Крупинки сірки спливуть і зберуться на поверхні води, а часточки заліза потонуть і зберуться на дні. Рештки суміші висиплемо на папір, накриємо другим папірцем і наблизимо до нього магніт. Крупинки заліза притягнуться до магніту, а сірка залишиться на папері.
Щоб розділити суміш, необхідно знати властивості речовин, які входять до її складу, а саме розчинність речовин у воді чи одна в одній.
 
Основні способи розділення сумішей
 • відстоювання
 • фільтрування
 • випарювання
 • дія магнітом
 • дистиляція
Відстоювання — тверді нерозчинні частинки осідають на дно посудини. (Речовина, яка має більшу густину, осідає на дно, а яка має меншу густину — залишається на поверхні. Приклад: вода і олія, вода і тирса, вода і пісок).
Відеодемонстрація досліду.
 
Фільтрування — тверді нерозчинні частинки затримуються фільтром.
 
Фільтр — матеріал, крізь який фільтрують рідину.
Фільтрат — розчин, що пройшов крізь фільтр.
Осад — нерозчинна речовина, що залишилася на фільтрі.
Відеодемонстрація досліду.
 
Дія магнітом — частинки заліза притягуються магнітом.
Відеодемонстрація досліду.
 
Дистиляція — рідина в одній посудині нагрівається, випаровується, а потім, охолоджуючись, конденсується в іншій посудині. (Приклад: одержання дистильованої води, відокремлення спирту від води, розділення нафти на фракції)
Відеодемонстрація досліду.
 
Випарювання — розчинник випаровується, розчинена речовина залишається в розчині, а потім під час охолодження випадає в осад. Часткове випарювання води називають упарюванням. Під час охолодження концентрованого розчину розчинена речовина кристалізується. (Приклад: кухонна сіль з розчину солі)
Відеодемонстрація досліду.
 
Кристалізація — розчинена тверда речовина з концентрованого розчину. (Після випаровування частини рідини суміші охолоджують. Тверда речовина випаде в осад у вигляді кристалів. Приклад: кристалізація цукру у варенні.)
 

VІ. Узагальнення і систематизація знань

1) Бесіда за питаннями
1. Що називають чистою речовиною, а що — сумішшю? Чиста речовина — це речовина, що не містить домішок інших речовин. Суміш — це поєднання кількох чистих речовин.
2. Які види сумішей вам відомі? Однорідні й неоднорідні.
3. Чим однорідна суміш відрізняється від неоднорідної? Компоненти однорідної суміші, на відміну від неоднорідної, не можна виявити спостереженням (Розгледіти візуально або за допомогою збільшувальних приладів.)
4. Назвіть способи розділення однорідних сумішей. Випарювання і кристалізація, дистиляція.
5. Які ви знаєте способи розділення неоднорідних сумішей? Фільтрування, відстоювання, дія магніту.
6. Як практично можна довести, що нафта є сумішшю, а не чистою речовиною? Під час перегонки нафти отримують багато різних речовин.
7. Як розділити суміш порошку крейди та цукру? До суміші порошків додати воду, цукор розчиниться, крейда — ні; крейду відфільтрувати, розчин випарити, отримаємо цукор.
 
2) Установіть відповідність між правою і лівою колонками
а) Чиста речовина
б) Газоподібна суміш
в) Тверда однорідна суміш
г) Рідка суміш
 
1. Скло
2. Компот
3. Граніт
4. Вода дистильована
5. Повітря
 
 
3) Гра «Світлофор»
З наведеного переліку вкажіть окремо чисті речовини (піднімаєте картку червоного кольору), однорідні (піднімаєте картку жовтого кольору), неоднорідні суміші (піднімаєте картку зеленого кольору).
 
Робота з підручником
Завдання 9, 10 на с. 41 (підручник з хімії для 7 класу, Лашевська Г. А., 2015).
9. Для чого молоко пропускають крізь сепаратор?
10. Для чого на борошномельних заводах використовують магнітні колонки? Завдання 13, 14 на с. 41.
13. Чому не можна розділити суміш води та оцтової кислоти — столовий оцет — фільтруванням або відстоюванням?
14. Унаслідок чого після купання в озері Кунігунда (Солотвине, Закарпаття) шкіра під променями сонця швидко вкривається шаром солі? Письмово. Завдання 16 на с. 41.
16. Проаналізуйте зміст § 7.
а) Заповніть таблицю за зразком:
Чим відрізняються хімічні речовини і суміші.
б) Складіть узагальнювальну схему «Суміші», на якій зазначено класифікацію сумішей, її ознаку, наведено приклади сумішей і способи їх розділення.
 
 
 
 
4) Робота в парах
 • З поданого переліку випишіть окремо чисті речовини і суміші: цукор, дистильована вода, газована вода, молоко, кухонна сіль, повітря, природний газ.
 • Ви приготували склянку чаю. Як можна довести, що це суміш, а не чиста речовина?
 • Поміркуйте: чи можуть чисті речовини зберігати свої властивості у сумішах? Відповідь обґрунтуйте.
5) З апропонуйте способи розділення нижченаведених сумішей; назвіть необхідне обладнання
1. До води всипаємо порошок крейди, розмішуємо скляною паличкою. Як розділити таку суміш?
2. До води досипаємо кухонної солі. Перемішуємо суміш до повного розчинення. Що спостерігаєте? Як розділити цю суміш?
3. Суміш дерев’яних ошурок та піску.
4. Суміш води та олії.
 

VІІ. Підбиття підсумків уроку

Підбивають підсумок уроку, виставляють оцінки.
Учитель. На сьогоднішньому уроці ми опрацювали такі поняття: чиста речовина, суміш як взаємозалежні речовини, матеріали та фізичні тіла, з’ясували чим відрізняються хімічні сполуки та суміші, основні способи розділення сумішей.
 
Прийом «П’ять речень»
Учні самостійно формулюють висновок уроку:
 • чиста речовина — це речовина, що не містить домішок інших речовин;
 • суміші складаються з кількох чистих речовин, які не втрачають своїх властивостей;
 • суміші можуть перебувати у твердому, рідкому та газоподібному агрегатних станах;
 • існують природні суміші та штучні, які створила людина;
 • розділити суміш — означає виділити її компоненти (відстоюванням, фільтруванням, випаровуванням).

VІІІ. Домашнє завдання

 • Опрацювати § 7 підручника, підготуватися до практичної роботи № 2 «Розділення неоднорідної суміші».
 • Творча майстерня (на с. 42 підручника) Використайте додаткові джерела інформації, щоб доповнити перелік способів розділення сумішей, про які ви дізналися з § 7, і презентувати його перед однокласниками.
 • Домашній експеримент «Очищення води від накипу фільтруванням після її кип’ятіння».
 

Сподобалась тема?
Бажаєте отримувати сучасні педагогічні матеріали вчасно та легко?

Найкращий спосіб бути поінформованим про освітні новини та мати завжди поряд актуальні та сучасні розробки уроків — передплатити журнал!

Інструкція, як оформити передплату на http://osnova.com.ua/help/8/

Dounload PDF

Відгуки читачів