Закриття доступу до електронного архіву статей!

З 01.12 до 15.12
встигніть зберегти
всі матеріали
абсолютно безкоштовно!

Каталог журналів

Еквіваленти німецьких прислів'їв в українській та англійській мовах

Янів Р. С., заслужений учитель України, школа-інтернат «Рівненський обласний ліцей»


До неоціненних багатств фольклору кожної нації належать прислів’я та приказки — короткі влучні вислови.
 
“Народ творить безперервно,” — стверджував О. Потебня. Прислів’я та приказки — чи не найхарактерніший приклад невпинної творчості. Впродовж тисячоліть живуть ці перлини — продукт узагальненої роботи думки людства. Прислів’я і приказки як особливий вид народної поетичної творчості, небезпідставно можуть сприйматися як пам’ятки не лише літератури, а й історії, філософії, логіки, мови.
 
Надзвичайно цінним є такий аспект дослідження як компаративний аналіз мовних еквівалентів німецьких прислів’їв і приказок в українській та англійській мові.
 
Der Appetit kommt beim Essen.
У цьому прислів’ї домінуючим є іменник “der Appetit” в поєднанні з дієсловом “kommen”, яке вживається в метафоричному значенні.
Укр. Апетит приходить під час їди.
Прислів’я є аналогічним німецькому прислів’ю.
Англ. One leg of mutton helps down another.
Для вираження змісту прислів’я та його конкретизації використовується назва їжі, що є улюбленою в англійському суспільстві (mutton — баранина), але знову в метафоричному значенні.
 
Ohne Fleiß kein Preis.
Укр. Без труда нема плода.
Англ. No pains, no gains.
Це прислів’я характеризує лаконічність висловлювання народу.
Гра слів з ознаками римування підсилює їхнє значення. Можна підтвердити, що народне мудре слово, життєвий досвід не потребують довгих тлумачень. У трьох варіантах лише одні іменники висловлюють суть сказаного, а прийменник “ohne” (німецький варіант), “без” (український варіант), “no” (англійський варіант) підсилюють категоричність висловлювання.
 
Stille Wasser sind tief.
Укр. У тихої води глибоке дно.
Англ. Still waters run deep.
На прикладі цього прислів’я можна констатувати, що різні народи використовують подібні мовні засоби: лексичні, морфологічні та синтаксичні для передавання змісту висловлювання. В німецькому — “stille Wasser”, українському варіанті — “тихій воді”, в англійському — “still waters”; прикметники “tief ”, “deep” відповідно. Природне явище — тиха глибинна вода персоніфікується з рисами характеру людини, яка не завжди проявляє всі свої якості в певних життєвих ситуаціях.
 
Man lernt, solange man lebt.
Укр. Вік живи — вік учись.
Англ. Live and learn!
Лексична наповнюваність у трьох варіантах характеризується використанням однакових дієслів. У всіх варіантах використовуються дієслова lernt — учись — learn; lebt — живи — live. У німецькому прислів’ї повчальний зміст виражений складнопідрядним реченням часу зі сполучником solange. В українському та англійському варіантах використовуються речення з дієсловами в наказовому способі.
 
Freundschaft bewährt sich in der Not.
Укр. Друзі пізнаються в біді.
Англ. A friend in need is a friend indeed.
Український варіант є подібним варіантом німецького, відмінність підкреслюють лише дієслова “bewährt sich” та “пізнаються”, а також іменниками “Freundschaft” і “друзі”. Тільки англійський варіант відрізняється від даних. В ньому вживаються слова-тавтології.
 
Wer schweigt, stimmt zu.
Укр. Мовчання — знак згоди.
Англ. Silence gives (is, means) consent.
Синтаксична структура цих прислів’їв різна. В німецькому варіанті використовується підрядне речення. Український та англійський варіанти містять іменники-підмети “мовчання” та “silence”, в той час як у німецькому прислів’ї використовується дієслово “schweigt” у підрядному реченні та “stimmt zu” у головному, які виконують роль присудка. Словосполучення “знак згоди” в українському варіанті є складеним іменним присудком, в той час, як англійський використовує прості присудки “gives, is, means”, що можуть варіюватися.
 
Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß.
Укр. Моя хата скраю, я нічого не знаю.
Англ. Leave me out of this, it is not my pigeon (my headache).
Ці прислів’я яскраво ілюструють життєву ситуацію, в якій людина не проявляє активності та інтересу до чужих проблем, а навпаки байдужість, тим самим захищаючи себе. В українському та німецькому варіантах простежується римування останніх слів, що підкреслює особливість цієї ситуації. Англійський варіант містить коротке речення в наказовому способі, характерне для розмовної мови. Друга частина прислів’я надає ознаку категоричності висловлювання завдяки вживанню іменників “pigeon, my headache”.
 
Gleich und gleich gesellt sich gern.
Укр. Рибак рибака бачить здалеку.
Англ. Birds of a feather flock together.
Ці прислів’я мають однакову морфологічну та синтаксичну структуру. Вони побудовані у вигляді простих речень, де домінують граматична основа та обставини місця й способу дії. В українському прислів’ї увага концентрується на назві професії — рибак, коли в англійському наявна персоніфікація в образі пташки.
 
Besser ein Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach
Укр. Краще синиця у жмені, ніж журавель у небі.
Англ. A bird in the hand is worth two in the bush.
Вживання прикметників та прислівників у вищому ступені з словами “als”, “ніж” передає зміст цих прислів’їв, які за своєю структурою є поширеними словосполученнями. Англійський варіант містить слова “is worth”, що підсилює зміст висловлювання.
 
Отже, прислів’я та приказки втілюють мудрі спостереження над людиною і природою, дають влучну оцінку суспільним явищам, взаєминам людей, їхній поведінці, звичаям і рисам характеру.
Вони містять глибокі думки і судження німецького, українського, англійського народів, їх багатовіковий суспільний досвід, світовідчуття і світогляд багатьох поколінь. Тому вони є повчальними
в першу чергу для молодого покоління та відіграють важливу роль у його навчанні.
 
На певних історичних етапах схожі умови життя породжували схожі вислови, що з’явилися майже одночасно й цілком незалежно у двох чи навіть кількох народів. Водночас прислів’я та приказки виражають національний характер німецького, українського та англійського народу, його самобутність, мораль, менталітет, спосіб життя, звички та традиції. Це створюється образами, словесною оболонкою, майстерним влучним словом у прислів’ях та приказках.
 

Сподобалась тема?
Бажаєте отримувати сучасні педагогічні матеріали вчасно та легко?

Найкращий спосіб бути поінформованим про освітні новини та мати завжди поряд актуальні та сучасні розробки уроків — передплатити журнал!

Інструкція, як оформити передплату на http://osnova.com.ua/help/8/

 
Dounload PDF

Відгуки читачів