Закриття доступу до електронного архіву статей!

З 01.12 до 15.12
встигніть зберегти
всі матеріали
абсолютно безкоштовно!

Каталог журналів

Шляхи підвищення інтересу учнів до вивчення німецької мови

Артемчук Г. В., Видиборський ліцей інформаційних технологій, Черняхівський р-н, Житомирська обл.

Знання іноземної мови завжди було ознакою високої культури, освіченості. Не випадково кажуть: «Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина».

Усі ми знаємо, що основною формою організації навчально-виховного процесу є урок, тому потрібно шукати шляхи підвищення ефективності навчання, вдосконалення уроку, створення на уроці умов, як допомогти учням брати активну участь у навчальному процесі, одержувати задоволеня від своєї діяльності, розвивати самостійність, творчу активність, виховувати потребу в здобутті знань.
 
А тепер щодо організації діяльності учнів на уроці, методів навчання та основних видів мовленнєвої діяльності, які я використовую у своїй роботі. Значну увагу приділяю навчанню розуміння мови на слух, адже аудіювання — один з основних видів навчання іноземної мови. Добираючи матеріал для аудіювання, орієнтуюся на відпрацьований матеріал з незначним відсотком незнайомих слів, що записую на дошці або ми опрацьовуємо усно перед прослуховуванням тексту.
 
Ось кілька прикладів завдань під час навчання аудіювання.
Прослухайте текст двічі (або один раз) і…
 • придумайте заголовок до тексту;
 • назвіть дійових осіб, які зустрічаються в тексті;
 • дайте опис головної ділової особи (події);
 • висловіть своє ставлення до героя (події, факту);
 • з’ясуйте, які з якостей властиві героєві оповідання (на дошці є список слів, що означають позитивні та негативні якості людини);
 • виберіть твердження, що відповідають змісту тексту (набір тверджень міститься на дошці, картках, у книжці);
 • дайте відповіді на запитання;
 • перекажіть текст (для слабких учнів — рідною мовою, для сильніших — іноземною);
 • уточніть різницю між змістом тексту й картини;
 • випишіть слова, що стосуються теми;
 • здогадайтеся, про якого казкового героя йдеться (або про яку пору року, свято тощо);
 • виконайте тестові завдання (виберіть твердження, що відповідає змісту тексту; виберіть правильну відповідь на запитання; з поданих слів та виразів доберіть ті, що допоможуть вам описати героя, переказати текст близько до змісту та ін.).
 
Значну увагу приділяю формуванню навичок читання, тому що читання є компонентом навчання іноземної мови. На початковому етапі (та й на середньому) дуже важливо навчити дітей техніки читання. З цією метою використовують такі форми роботи:
 • спочатку засвоюються правильна вимова й читання букв і буквосполучень (хором, групами, індивідуально);
 • тренування в парах (сильніший учень читає, а слабший повторює);
 • буквений диктант (словниковий диктант);
 • читання хором за вчителем (учитель — учні, вчитель — учень, учень — учень);
 • прослуховування тексту в аудіозапису та повторення хором, групою або індивідуально за диктором;
 • самостійне читання хором;
 • самостійне індивідуально-масове читання (учні напівголосно або вголос разом читають текст (особливо тут може допомогти лінгафонне обладнання);
 • індивідуальне читання.
 
Також проводжу роботу з формування навичок ознайомлювального читання, інформативного читання, читання з охопленням основного змісту прочитаного.
 
Ефективні форми роботи для формування навичок читання
Прочитайте текст і…
 • знайдіть речення, що виражають його основний зміст;
 • висловіть ставлення до героя (події, факту);
 • з’ясуйте, як ставиться автор до описаних подій;
 • назвіть риси героя;
 • складіть план прочитаного;
 • перекажіть основний зміст прочитаного;
 • дайте відповіді на запитання;
 • поставте запитання до прочитаног тексту;
 • перекладіть текст;
 • знайдіть особливо цікаві місця в тексті;
 • закінчіть речення (це завдання для слабших учнів);
 • прочитайте такі речення мовчки, а потім вголос у порядку послідовності дій;
 • розкажіть, використовуючи такі слова й вирази;
 • що нового ви дізнались з прочитаного тексту;
 • висловіть своє ставлення до прочитаного.
 
Звісно, вивчити німецьку мову не можна без усного діалогічного й монологічного мовлення, що є складовою і водночас дуже важливою частиною мовленнєвої діяльності. Спочатку зупинімося на формуванні навичок діалогічного мовлення. Комунікативні завдання, що дають можливість формувати навички діалогічного мовлення:
 • погодьтеся з твердженням;
 • висловіть незгоду з думкою товариша;
 • з’ясуйте у вашого товариша, коли він востаннє відвідував кіно;
 • висловіть ваше бажання піти у кіно;
 • аргументуйте свою відмову (відмовтесь);
 • спробуйте переконати свого товариша;
 • висловіть задоволення, назвіть місце зустрічі, вид подорожі тощо.
 
Формування навичок монологічного мовлення також має дуже важливе значення. На основі вивченої лексики й граматичних структур навчаю учнів будувати монологічне висловлювання. Під час вивчення теми учні вже можуть побудувати зв’язну розповідь, засвоївши лексичний мінімум і граматичні структури.
 
Для мовних вправ використовую матеріали навчальних текстів, текстів з газет та журналів, художньої літератури. На основі цих текстів пропоную комунікативні ситуації для усного висловлювання.
 
Вправи для формування навичок монологічного мовлення
1. Опишімо нашу школу. Я починаю, а ви допомогайте мені. (Перше речення говорить учитель, а потім учні говорять по одному реченню).
2. Назвіть учням класу імена всіх членів сім’ї Владика. (На основі тексту.)
3. Розкажіть про кожного члена сім’ї Владика.
4. В кожного з вас є брати й сестри. Як їх звати? Використайте таблицю.
 • Мого брата звати…
 • Мою сестру звати…
 • Мого друга звати…
5. Опишіть зовнішність брата (сестри, друга) з опорою на таблицю.
6. Послухайте Оксану і дайте таку саму інформацію про себе.
7. Розкажіть про себе, використовуючи наведені слова й вирази.
8. Розкажіть про сім’ю з використанням плану.
9. Розкажіть про останні події культурного життя в нашій країні. Починайте так… Закінчіть так…
 
Вивчення іноземної мови в школі не можливе без опанування її звукового аспекту, тобто вимовою. На початковому етапі даю учням поняття про те, як правильно вимовляти звуки. Учні опановують артикуляцію звуків. Постійно тренуємо вимову звуків, доводимо їхню вимову до автоматизму. Спочатку вводимо звук у фразу, потім — у слово, а потім вимовляємо його ізольовано. За потреби знову пояснюємо вимову певного звука. Учень повторює звук пошепки, а потім уголос. Повторюємо вимову звука хором, індивідуально. Для цього використовую аудіозаписи.
 
Над лексикою працюю за допомогою наочних посібників, перекладу, синонімів та антонімів, з опорою на текст. Спочатку опрацьовуємо вимову слова, потім тренуємо вживання цього слова в структурах за допомогою різних типів запитань, тренуємо слово шляхом багаторазового повторення.
 
Найефективніший метод засвоєння нової лексичної одиниці — ігри та ігрові ситуації.
Приклади деяких з них.
1. Ведучий малює на дошці клітки за кількістю букв задуманого слова. Учні, ставлячи запитання, вгадують букви цього слова. (Гра «Поле чудес».)
2. Ведучий записує на дошці слово. Учасники гри повинні по черзі написати слова, що починаються з останньої букви попереднього слова.
3. Учень називає слово з чотирьох букв. Під ним потрібно записати три інші слова таким чином, щоб вони також складалися з чотирьох букв, а початкові букви всіх слів склали перше слово. Наприклад:
Wolf Loch
Ofen Feld
4. За одну хвилину скласти з букв наведеного слова якнайбільше слів.
5. Учитель дає учневі паличку, й останній повинен назвати слово якоїсь однієї групи, наприклад: числівники, предмети шкільного вжитку. Той учень, який отримує паличку, називає інше слово цієї самої групи. Учень, який порушив правила, залишає гру.
 
Пропоную розробку завдань, що можна застосовувати для формування пізнавального інтересу учнів початкових класів на уроках німецької мови на різних етапах уроку: мотивації навчальної діядьності, актуалізації опорних знань, умінь та навичок, закріпленні та осмисленні нового матеріалу. Учитель може пропонувати ці завдання під час індивідуалізації роботи (або на картках), у парах, а також фронтально.
 
1. Під малюнками є неправильні підписи. Переставити малюнки правильно.
2. З’єднати одну частину слова з іншою.
3. Знайти на малюнку всі предмети, назви яких починаються на одну й ту саму літеру.
4. Скласти одне слово з перших літер кількох слів.
5. Диво-звір. З яких тварин він складається?
6. Три магазини: Lebensmittel, Sport, Bücherei. У хлопчика є речі з цих магазинів. У якому магазині він придбав певну річ?
7. Які слова заплуталися в павутинні павука? (Слова з розсипаних літер.)
8. У гнома фарби. Які кольори йому слід змішати, щоб отримати кольори: violet, orange, dunkelgrün. Розфарбувати малюнок і назвати німецькою мовою фарби.
9. Якими кольорами необхідно розфарбовувати яблуко, лимон, апельсин, виноград, кота, мишку, снігову бабу, фіалку? Зробити підписи під малюнками.
10. Які слова прийшли до нас з англійської мови? (Малюнок є підказкою. На ньому зображено види спорту: баскетбол, бадмінтон, хоккей, футбол, теніс). Які з німецької, з латинської?
11. Розв’язати приклади та прочитати їх німецькою мовою.
12. Назвати тварин, які заховалися за деревами в лісі.
13. Назвати шкільні речі, що лежать у неприбраній кімнаті (допоможи бруднулі).
14. Люди яких професій користуються цими речеми?
15. Знайти та розфарбувати тих героїв казок, які прийшли до них з німецькомовних країн.
16. Кролик пригостив Вінні-Пуха та П’ятачка стравами, назви яких починаються з літери… Якими?
 
Використовуючи різні форми й методи роботи, намагаюся робити все можливе, щоб учні мали міцні знання, прагну прищепити їм любов та інтерес до іноземної мови. Набуває особливого значення викладання іноземної мови в школі з міжнародними зв'язками з іншими країнами.
 
Для того щоб досягнути високої ефективності уроку (а до цього прагнуть усі вчителі), слід передбачити види робіт, що позбавляють втоми.
 
До них належать короткі фізкультхвилинки. Складаючи плани, відводжу на них до 5 хвилин. Мета їхнього проведення — позбавити напруження, дати дітям невеликий відпочинок; викликати позитивні емоції; стимулювати цікавість до вивчення німецької мови. Фізкультхвилинка сприяє кращому розумінню іноземної мови, виробленню правильної вимови, успішному засвоєнню лексики. Хоча це не є її основним завданням.
 
Фізкультхвилинка сприяє на якийсь час звільненню учнів від розумового напруження. Тому не слід ставити перед учнями мету запам'ятати матеріал.
 
Я використовую різноманітні види фізкультхвилинки: застосування рухів, виконання команд. Так, наприклад, застосовую команди у грі «Дзеркало, яке розмовляє»: виконую рухи і називаю їх: Ich setze die Mutze auf. Діти повторюють.
 
Однією з найважливіших форм фізкультхвилинка є гра. Наприклад, проводжу гру “Аlles, was Flugel hat, fliegt”. Учні кладуть руки на стіл. Я звертаюсь до них: “Vasen fliegen, Blatter fliegen”.
При цьому я піднімаю руки, імітуючи політ. Учні роблять те саме, але лише тоді, коли названі предмети можуть літати. Граємо у швидкому темпі. Використовую також лічилки:
Eins, zwei, drei, vier,
Raus mit dir.
 
Естафети. Їх проводжу як змагання між командами. Наприклад, яка команда швидше і правильніше напише алфавіт на дошці.
 
Використовую хорову гру «Луна».
Wir spielen das Echo-spiel.
Учитель. Wer sucht dich? Wer lernt gut? Wer ruft Fanni? Wer spielt hier?
Учні. Erich. Ruth. Annі. Wir.
Використовую прислів'я та приказки. Починаю прислів'я, а учні закінчують: Ende gut… alles gut.
 
Гра у скоромовки. Я вимовляю, а учні закінчують скоромовку: Hundert Hasen haben Hunger, hundert Hasen haben Durst.
 
Часто використовую ситуативні ігри: «Подорожі», «Дні народження». Ігри з малюнками: знайти відмінності на майже однакових картинах. Дуже цікаві для дітей ігри на розвиток уваги: Wir reisen nach Kuba. Ich paсke in meiner Koffer eine Sonnenbrille. Учень повторює, додає слово. Початок речення можна написати на дошці.
 
Ефективним прийомом є сміх. Коли я бачу, що учні стомилися, то прагну викликати сміх. Практикую розповіді з продовженням. Під час занять замало провести фізкультхвилинку, необхідно, щоб увесь урок проходив ненапружено, щоб тон учителя був бадьорим, щоб для учнів створювалась приємна атмосфера.
Одним із найголовніших завдань учителя на уроці є навчити дітей працювати змістовно, відповідально, результативно, творчо.
Прагнення навчити дітей володіти іноземною мовою сприяє пошуку таких форм роботи, що забезпечують максимальну активність дітей, насамперед, розумову:
 • Пошук і створення нового ілюстративного матеріалу.
 • Пошук і використання нових ігрових прийомів.
 • Пошук і використання нових, цікавих для учнів ситуацій для роботи в парах і групах. 
Праця вчителя та учня має обовязково поєднуватися, бути справді творчою, тільки тоді вона матиме взаємне задоволення.
 

Бажаєте отримувати сучасні педагогічні матеріали вчасно та легко?

Найкращий спосіб бути поінформованим про освітні новини та мати завжди поряд актуальні та сучасні розробки уроків — передплатити журнал!

Інструкція, як оформити передплату на http://osnova.com.ua/help/8/

Dounload PDF

Відгуки читачів