Закриття доступу до електронного архіву статей!

З 01.12 до 15.12
встигніть зберегти
всі матеріали
абсолютно безкоштовно!

Каталог журналів

Зерня традиційної економіки в горнилі класичної української літератури

Т. В. Мар’юк, учитель економіки КЗО «Криворізька ЗОШ І–ІІІ ступенів № 105» Криворізької міської ради Дніпропетровської обл.;
О. В. Даценко, учитель української мови та літератури, вища категорія, старший учитель; КЗО «Криворізька ЗОШ І–ІІІ ступенів № 105» Криворізької міської ради Дніпропетровської обл.

Цільова група: учні 10 класу.
 
Мета:
 • Навчальна — створити умови мотивованого практичного застосування знань, навичок та вмінь, перенести уміння в нові сфери, які не вивчали раніше, що допомагає учнем приймати рішення творчих виробничих ситуацій; зацікавити дітей вивченням предметів.
 • Розвивальна — удосконалити комунікативно-пізнавальні вміння, спрямовані на систематизацію і поглиблення знань, і обмін цими знаннями в умовах співробітництва.
 • Виховна — подальший розвиток підприємливості, фінансової грамотності та вдосконалення естетичного смаку учнів.
 
Операційні цілі (завдання):
Після уроку учень знає:
 • що таке традиційна економіка та її основні ознаки;
 • у чому полягає економічний підтекст творів класичної української літератури.
Розуміє:
 • важливість знань з основ підприємливості, їх корисності в життєвих ситуаціях.
Вміє:
 • уникати конфлікти, досягати консенсусу;
 • визначати цілі діяльності, планувати, розробляти й реалізовувати стратегії індивідуальних та колективних дій;
Може:
 • брати на себе відповідальність за прийняті рішення та їх виконання;
 • планувати свої дії і вчинки, керуватися планом у процесі діяльності;
 • розвивати свою позицію, вміння і здібності, що будуть корисними в подальших життєвих ситуаціях.
 
Методи: бесіда, розповідь, демонстрування, практичний, інтерактивний, створення таблиць.
Прийоми: гра «Банджі-джампінг», компаративний аналіз творів, проблемний аналіз творів, хвилинка мистецтва та хвилинка логіки, лінгвістичний гід, літературний раритет.
Форми роботи: групова, ігрова.
Засоби навчання: мультимедійний проектор, два комплекти літературних першоджерел, онлайн-словники літературних та економічних термінів, ілюстрації до творів.
Тип уроку: інтегрований урок повторення і узагальнення матеріалу з української літератури та економіки.
Форма проведення: дискусійна гойдалка.
Тривалість уроку: 1 година 30 хвилин.
 

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ
Слово вчителя
Діти, сьогодні у нас із вами незвичайний урок. Це зустріч двох наук — української літератури і економіки. Не дивуйтеся, таке поєднання не випадкове. На цьому уроці ми посіємо зерня економічних знань, а урожай зберемо в 11 класі.
 
Урок проведемо у формі дискусійної гойдалки — як одвічного протистояння теорії і практики, прози і лірики, логіки та мистецтва. Для цього ми об’єдналися у дві групи : філологи разом зі своїм ментором — вчителем української літератури, та економісти разом зі своїм ментором — eчителем економіки.
 
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
1 Гра «Банджі-джампінг»
Виступ учнів-філологів
Впродовж XIX ст. нові суспільні реформи при- вертали до себе увагу населення Європи, і України зокрема. Паралельно з цим розвивався менш помітний, проте глибокий процес промислової революції. В Україні індустріалізація спочатку відбувалася повільно, й величезна більшість її населення лишалася такою, якою вона була впродовж тисячоліть, — хліборобами. Та розвинувшись наприкінці XIX століття в деяких регіонах України, індустріалізація почала швидко набирати оберти.
 
Хоч скасування кріпаччини у 1861 р. звільнило від поміщиків селян Російської імперії, у складі якої була Україна, воно не покращило їхнього економічного становища. Крім обтяжливих виплат за свої мізерні наділи, селяни були змушені платити подушний податок. Зазвичай вони опинялись у боргах і за надзвичайно низьку платню часто наймалися на роботу до своїх колишніх поміщиків чи багатих селян. Більшість селян не могла дозволити собі купити ні додаткової землі для прирощення наділів, ні сучасного реманенту для підвищення продуктивності.
 
Відсутність достатньої кількості грошей ослаблювала внутрішній ринок України й перешкоджала розвиткові промисловості. Скрутне економічне становище знайшло відображення у літературі того періоду. Саме література була рушійною силою в боротьбі народу за соціальну свободу й національне визволення.
 
Виступ учнів-економістів
Ми згодні з вами, що економіка — це той надійний фундамент, на якому будується кожна держава. І нам цілком очевидно, що українська економіка описаного вами періоду характеризується як традиційна або ще кажуть «натуральне господарство». Для неї справді характерні традиції ведення господарства, що передаються з покоління в покоління, переважання ручної праці, консерватизм і несприйняття нововведень.
 
ІІІ. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК
Слово вчителя літератури
Ми продовжуємо своє знайомство із дивовижним світом української літератури та вирушаємо у нову захоплюючу подорож, під час якої ми будемо спостерігати і пояснювати сучасні економічні явища на прикладі творчості письменників кінця ХІХ — початку ХХ століття.
 
Ви познайомитеся з художнім устроєм українського мистецтва, естетичною індивідуальністю українського побуту та його стрімким розвитком до покращених літературних європейських стандартів.
Письменники жили та творили згідно з суспільними народними нормами. Вони зображували душевні моменти людського буття, висвітлювали історичні та економічні причини, які впливали на конкретні вчинки та рішення персонажів.
 
Сьогодні ми будемо говорити про творчість І. Карпенко-Карого, І. Нечуй-Левицького та О. Кобилянської і про відображення в цій творчості тогочасних економічних процесів.
 
Слово вчителя економіки
Пропонуємо розглянути твори класичної української літератури у новому ракурсі — економічному. Чому саме так? Ви ніколи не замислювались, що ми є дієвими особами економічних процесів майже від самого народження? Наприклад, громадянам України незалежно від їх віку видають ідентифікаційний код — реєстраційний номер облікової картки платника податків. У шкільній їдальні ми щодня стаємо учасниками економічних відносин з купівлі-продажу булочок. І таких прикладів безліч.
 
Тому беззаперечним є той факт, що бути економічно обізнаним у сучасному світі стає вкрай важливішою компетентністю. Тому наша мета на сьогодні — познайомитися з економічним змістом творів класичної української літератури, що стали віддзеркаленням становлення економічної системи України. Якщо ми будемо знати основи, зможемо стати активними учасниками побудови сучасної стабільної ринкової економіки української держави.
 
Компаративний аналіз творів
Скласти таблицю спільних та відмінних ознак сюжетів творів. Наприклад:
 
Проблемний аналіз творів
Обговорення проблемного питання з тексту твору О. Кобилянської «Земля»: А що має земля з того, що родить і нас годує?
 
4 Хвилинка мистецтва
Учні-філологи. Пропонуємо вам стати учасниками рольової гри «Тіньовий театр». На екрані сюжет за мотивами одного з вивчених творів без звуку. Ваше завдання — відтворити побачене близько до тексту. Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=0pyC6L6PxVw
 
5 Хвилинка логіки
Учні-економісти: Пропонуємо вам знайти відповідь на декілька питань за текстами творів, що вивчаємо.
 
І. Карпенко-Карий «Сто тисяч».
Згадайте, яка угода була укладена між Савкою та Герасимом щодо поділу фальшивих грошей. Розрахуйте, яку вигоду буде мати Савка за поміч Герасиму.
Відповідь: Герасим мав віддати від кожної тисячі сто карбованців. Вирахувавши у відсотках, яку вигоду буде мати Савка за поміч Герасиму, ми отримали відповідь — 10 %.
 
І. Карпенко-Карий «Хазяїн»
А) Знаючи, скільки грошей витратила Марія Іванівна на купівлю матеріалів для пошиття нового халата для чоловіка та оплату роботи швачки, вирахуйте собівартість подарунка.
Відповідь: 270 карбованців.
Б) Знаючи подальшу долю з купівлі і продажу халату, вирахуйте, чи був халат прибутком чи витратами сімейного бюджету Пузирів.
Відповідь: — 270 – 50 + 100 = –220 карбованців збитків.
 
Лінгвістичний гід
Слово вчителя літератури
Проблематика кожного твору побудована на відносинах «господар-земля». Пропоную наступне завдання: знайти значення слова «земля» в онлайн-словнику етимології, переконатися у багатозначності цього слова і проілюструвати конкретними рядками з творів. Зробіть це на прикладі твору О. Кобилянської «Земля».
 
Отже, ЗЕМЛЯ — це:
а) місце життя і діяльності людей; «Ніжний, ледве помітний дощ росив униз, і маси мряки звисали над землею».
б) земляна поверхня, площина, по якій ходять; «Закупи ліпше землі, дівчину найдеш хоч би й зараз!»
в) ґрунт, який обробляють і використовують для вирощування рослин;
«Землі було миле те розорювання її маси, вона не противилася йому в жодному місці, була м’яка й крихка і гріла свої освіжені сустави в сонці, а її вогкий віддих розходився у воздусі і зраджував її глибоке вдоволення».
г) країна, край, держава, батьківщина «Такого одного дня покинув Михайло своїх батьків і свою землю.»
7 Літературний раритет «Народ скаже, як зав’яже»
 
Слово вчителя економіки
Комедія «Хазяїн» І. Карпенка-Карого насичена рядками народної мудрості. Пропоную згадати лише ті, що мають економічний зміст.
Ліхтаренко. Срібними та золотими зубами можна не то Мануйлівку, не то уїзд, а й губерню можна з’їсти! [c. 224]
Феноген. Дивиться крізь пальці, не глядить — от що! Та й сам руки вмокає! Як здавали пшеницю, так його помішник, Зозуля, десять лантухів скинув у жида Хаскеля, що хліб скуповує і має на містечку магазин. [c. 226]
Феноген (про Ліхтаренка). От чоловік! І риби наловить, і ніг не замоче! [c. 228]
Феноген. Правда!.. Дивлюсь я на тебе і думаю: де ти такни узявся? От вік прожив коло таких діл, де кожний день одним великі бариші, другим гроші, а третім, як кажуть, шиші, — а такого ідола, як ти, не бачив! Ми хоч крились і криємось, а ти говориш про те, що взяв чи вкрав, немов кому добро зробив!!! [c. 241]
 
IV. ПІДСУМОК УРОКУ
Слово вчителя економіки
Курс економіки в 11 класі побудований на розгляді факторів виробництва, яких виділяють п’ять. Про всі ми сьогодні так чи інакше згадали.
Пропонуємо разом назвати їх.
 
Висновки учнів-філологів:
Отже, для ведення господарства необхідні:
 • певні природні ресурси, які використовуватимуть у виробництві товарів і послуг, — це фактор «земля»;
 • певні засоби виробництва, що допоможуть нам перетворювати природні ресурси на готову продукцію та доводити її до споживачів, — це фактор «капітал»;
 • люди, що хочуть і можуть приймати участь у виробництві — це фактор «праця»;
 • здібності до поєднання усіх інших факторів у ефективну комбінацію, що принесе найбільшу вигоду, — це фактор «підприємницькі здібності»;
 • певні знання, що надають переваги над іншими виробниками, — це фактор «інформація».
 
Слово вчителя літератури
Наш урок добігає кінця. Ми плідно співпрацювали, дізнались багато нового і поглянули на класичну українську літературу іншими очима. А ви?
 
Висновки учнів-економістів:
А ми також зрозуміли, що економіка, хоч і логічна наука, проте вона підпорядкована також і іншим законам — людським взаємовідносинам, які часто непередбачувані. Недостатньо просто бути власником певних ресурсів, багато чого залежить від традицій, від зробленого вибору, від сімейного мікроклімату та багатьох інших чинників.
 
V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Написати власне висловлення з питання «Що таке культура підприємництва?»
 
ЛІТЕРАТУРА
1. Кобилянська О. Земля / Ольга Кобилянська. — К. : Шанс, 2013. — 336 с.
2. Нечуй-Левицький І. С. Микола Джеря; Кайдашева сім’я : Повісті / авт. передм. Н. Є. Крутікова. — К.: Дніпро, 1989. — 272 с.
3. Майстер драми : Драматичні твори І. Карпенка-Карого : навч. посіб. / Упоряд. Чічановського А. А. — К. : Грамота, 2004. — 496 с.
 

Сподобалась тема?
Бажаєте отримувати сучасні педагогічні матеріали вчасно та легко?

Найкращий спосіб бути поінформованим про освітні новини та мати завжди поряд актуальні та сучасні розробки уроків — передплатити журнал!

Інструкція, як оформити передплату на http://osnova.com.ua/help/8/

 
Dounload PDF

Відгуки читачів