Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

М. Ю. Лермонтов «Мцирі». 9-й клас

О. В. Вертевець, спеціаліст І категорії, учитель російської мови та літератури гімназії Новокаховської міськради, Херсонська обл.

Технологічна карта уроку


Організаційна інфомація
  Тема уроку   Урок позакласного читання. М. Ю. Лермонтов «Мцирі»: історія створення, тема й композиція поеми, роль ліричних відступів
  Предмет   Зарубіжна література
  Клас   9-й
  Характеристика класу   Урок розрахований на клас із достатнім та високим рівнем навчальних досягнень
Методична інформація
  Тип уроку   Урок позакласного читання з елементами компаративного аналізу й використанням ІКТ
  Мета уроку  
 • Навчальна: актуалізувати знання учнів про поему як жанр;
 • розвивальна: удосконалювати знання про композицію; розвивати мовлення (фіксування безпосередніх вражень
  учнів від прочитаного твору),образне мислення учнів, творчу уяву; формувати навички
  компаративного аналізу тексту, полікультурну компетентність;
 • виховна: прищеплювати почуття прекрасного, любов до краси живої природи; викликати естетичні почуття
  Знання, уміння, навички, якості, компетентності, які актуалізують /набудуть/узагальнять учні під час уроку  

Учень зв’язно висловлює власні враження від прочитаної поеми; словесно малює її образи й картини; виразно читає фрагменти поетичного твору; характеризує головного героя, розкриваючи мотиви його вчинків та поведінки, висловлюючи власне ставлення до нього (бере участь у діалозі); коментує уривки поеми, що містять описи природи (Мцирі на волі й наприкінці поеми — на місці колишньої неволі); зазначає характерні особливості ліричних відступів, ознаки романтичного твору на прикладах з поеми М. Ю. Лермонтова «Мцирі»

  Технології, методи, форми роботи   Технології розвивального навчання, інтерактивні технології; методи: частково-пошуковий, метод «Шести розумових капелюхів» Едварда де Боно*, компаративістика, бесіда, складання таблиць, робота з текстом, використання ІКТ; фронтальні й індивідуальні форми роботи
  Обладнання й матеріали   Портрет поета, ілюстрації до твору, кольорові картки для визначення робочих груп учнів, аркуш паперу ф. А0, маркери, ПК, кольорові паперові стрічки для визначення психологічного стану учнів; мультимедійне обладнання
 

Випереджальне домашнє

завдання (індивідуальне)

  Підготувати повідомлення про джерела виникнення образу Мцирі у творчості М. Ю. Лермонтова
Додаткова інформація
  Література  

1. Асламова Т. А. Интерактивные методики. — 1-е изд. — Саратов : Ната, 2001.

2. Волошина Н. Й. Уроки позакласного читання у старших класах. — К. : Радянська школа, 1988.

3. Селякина С. Т. Кавказ в творчестве М. Ю. Лермонтова / С. Т. Селякина // Литература в школе. — 2009. — № 7.

  Примітки   Якщо вчитель уперше використовує метод розумових капелюхів, бажано попередньо розповісти учням про символіку кольорів капелюхів та на картках розмістити інформацію про роботу групи з кожним капелюхом; на першому етапі знайомства учнів з методикою Едварда де Боно рекомендується сильнішій групі учнів приміряти синій та білий капелюхи, а слабшій — червоний


Перебіг уроку

І. Організаційний момент

Визначення настрою за М. Люшером

Визначення настрою за М. Люшером — це колірний тест, створений швейцарським психологом Максом Люшером. Таке тестування можна влаштувати, наприклад, у такий спосіб: на кожній парті є стрічки чотирьох кольорів, за допомогою яких учні виявляють свій настрій, а саме:

 • жовтий колір — радість, гарний настрій;
 • червоний колір — готовий досягти успіху;
 • синій колір — спокійний, задоволений;
 • чорний колір — боюся, настрою немає.

II. Етап підготовки до сприйняття нового матеріалу

1. Евристична бесіда

 • Які теми хвилюють Лермонтова-поета?
 • Хто є героєм віршів Лермонтова?
 • Поясніть термін ліричний герой.
 • Чому в багатьох творах Лермонтов звертається до Кавказу, життя горян?
 • Коли відбулося знайомство М. Ю. Лермонтова з Кавказом?
 • Назвіть твори поета, присвячені цій темі.

 

2. Мотивація навчальної діяльності

У ч и т е л ь. Дійсно, з самого дитинства, коли ще бабуся Єлизавета Олексіївна Арсеньєва возила малого Михайлика на води до Гарячеводська (П’ятигорська) й на Терек, йому відкрився героїчний світ Кавказу, де царат велів багаторічну війну з горцями. Лермонтов запам’ятав черкесів у волохатих бурках, перегони джигітів. Він із захопленням дивився запальні танці та хороводи, слухав гірські пісні, легенди, перекази, намагаючись поринути в цей загадковий, незрозумілий, але такий хвилюючий світ.

 

Усе в цьому краї було незвичайно й ново — зокрема, звичаї горян і росіян (козаків, солдатів, офіцерів), на які наклали свій відбиток кавказьке життя та закони тривалої війни. Життя, сповнене тривог, небезпек і позбавлень, народжувало героїв. Багато було на Кавказі людей, незадоволених порядками царської Росії, тому Кавказ з ранніх

років увійшов у свідомість Лермонтова як край свободи й честі, як батьківщина благородних та піднесених прагнень.

 

Від народження Лермонтова було щедро наділено не тільки поетичним обдаруванням, а й талантом живописця. Будь-яка панорама Лермонтова — це невеличка частинка Всесвіту, яка відтворює безкінечність світу. Руїни, монастирі, храми на гірських схилах здаються глядачеві природною частиною ландшафту. Зараз ми здійснимо невеличку віртуальну подорож музеєм картин М. Ю. Лермонтова, і, можливо, саме ці полотна допоможуть нам краще зрозуміти і поета, і його героя.

 

(Перегляд відеоролику — подорож музеєм картин М. Ю. Лермонтова.)

 

1832 року М. Ю. Лермонтов писав: «Сині гори Кавказу, вітаю вас! Ви виплекали дитинство моє; ви носили мене на своїх здичавілих хребтах <…> ви до неба мене привчили, і відтоді все мрію про вас та про небо. <…> Повітря там чисте, як молитва дитини, й люди як вільні птахи живуть безтурботно: війна їхня стихія; і в смаглявих рисах їхніх душа горить…»

 

Сьогодні ми поговоримо про поему, у якій представлені саме такий Кавказ і саме такий герой — ідеал М. Ю. Лермонтова.

 

3. Робота з епіграфом до уроку (запис до зошитів)

Як ви розумієте епіграф до нашого уроку?

 

4. Лексична робота

 • Що таке ідеал? Утіленням чого є Мцирі для М. Ю. Лермонтова?
  (Ідеал — вища мета прагнень, найдосконаліший зразок; герой, який є утіленням мрій та прагнень поета.)

III. Етап сприйняття й усвідомлення нового матеріалу

1. Робота над теоретико-літературним поняттям

 • Назвіть відомі вам роди літератури. Чим вони різняться?
 • До якого роду літератури належить поема?
 • Що називають поемою? Якщо виникають труднощі, зверніться до словника.

2. Повідомлення учня (за індивідуальним випереджальним домашнім завданням)

— Ще у старовинному Воскресенському монастирі під Москвою влітку 1830 року Лермонтов пише поему «Сповідь», у якій з’являється образ відлюдника, у веригах, у чернечому клобуку, який марно намагався в тиші обителі заглушити муки кохання та ненависті. Так виник у поета задум «написати спогади молодого монаха 17 років — з дитинства він в монастирі <…> крім священних, книг не читав — страсна душа тужить» (з чорнових нотаток Лермонтова). І за кілька років Лермонтов знову повертається до тієї самої теми в поемі «Боярин Орша». Її героя також виховували в монастирі, він так само прагнув волі. Він, раб, покохав дочку свого пана, і за цей «злочин » його суворо судять монахи.

 

Написане не задовольняло поета: жодної з ранніх поем він не опублікував, хоча пізніше багато рядків використав для поеми «Мцирі».

Досягти бажаного результату поетові допоміг випадок.

 

Засланий навесні 1837 року на Кавказ, Лермонтов проїжджав Військово-грузинським шляхом. Поблизу станції Мцхета (під Тифлісом) він побачив залишки монастиря, що існував тут колись, зустрів там старезного діда, який блукав серед руїн і могильних плит…

 

 

3. Словникова робота

Мцирі (у перекладі з груз.— монах, що не прийняв постригу, послушник) — має в грузинській мові ще кілька значень: прибулець, чужинець, самотня людина, що не має рідних і близьких.

«Книга царств» — одна з частин Біблії.

«Смакуючи, вкусив мало меду і се аз умираю » — я спробував трохи меду, і ось я вмираю.

Кадильниця — ємність із ароматним курінням.

Чернець — монах.

Проректи — вимовити.

Обитель — монастир.

Келія — маленька кімната, у якій жив монах.

 

 

4. Інтерактивний прийом «Шість розумових капелюхів» (робота в групах)

Методичний коментар. Учні об’єднуються в 6 груп. Група білого капелюха отримує завдання (20–25 хв): проаналізувати композицію поеми М. Ю. Лермонтова, обрати цитати, що ілюструють різні елементи композиції, та скласти умовну схему поневірянь головного героя.

 

Група червоного капелюха відповідає на запитання, пов’язані з чуттєвим, інтуїтивним сприйняттям тексту, а решта груп, крім групи білого капелюха, знаходять підтвердження цим відповідям у тексті поеми.

 

5. Евристична бесіда

 • Чи сподобалася вам поема?
 • Що запам’яталося?
 • Із яким настроєм ви читали поему, які почуття переживали?
 • Які місця поеми викликали у вас співчуття до Мцирі, захоплення ним, коли відчували смуток, співчуття?

 

6. Інтерактивний прийом «Шість розумових капелюхів» (робота в групах; продовження)

Методичний коментар. Решта груп отримує завдання (10 хв).

 

Група жовтого капелюха

Історію головного героя поет розпочинає так:

І раз російський генерал,

Що гір покинув грізний вал,

Переїжджаючи в Тифліс,

З собою хлопчика привіз,

Малого бранця, що знеміг

Од довгих і тяжких доріг.

Йому було десь років шість,

Цей гір далеких дикий гість,

Сумний, прозорий і блідий,

Як лань, лякливий і стрункий..."

На вашу думку, чи варто було генералові привозити сина гір до монастиря? Назвіть можливі плюси цієї ситуації. Будуйте свій вислів за допомогою таких шаблонів:

 • «Це потрібно для того, щоб…»;
 • «Позитивними сторонами цього є…».

Учитель записує всі варіанти, які пропонують учасники груп,— за методом мозкового штурму.

 

 

Група чорного капелюха

Назвіть можливі негативні наслідки тієї самої ситуації, яку досліджує група жовтого капелюха. Будуйте свій вислів за допомогою таких шаблонів:

 • «Можливі такі негативні наслідки…»;
 • «Це рішення приховує такі небезпеки…».

(Учитель записує всі варіанти, які пропонують учасники груп,— за методом мозкового штурму.)

 

Група зеленого капелюха

 • Запропонуйте кілька варіантів розвитку сюжету поеми «Мцирі», якби головний герой не втік з монастиря.

(Учитель записує всі варіанти, які пропонують учасники груп,— за методом мозкового штурму.)

 

Група синього капелюха

 • Слово сповідь має такі значення: відверте зізнання в чому-небудь, повідомлення своїх думок, поглядів. У якому значенні, по-вашому, вжито це слово в поемі? Наведіть цитату на підтвердження своєї думки.

 

Група червоного капелюха

 • Як пов’язані картини кавказької природи з почуттями й переживаннями Мцирі (порівняйте, наприклад, пейзажі в главах 11-й і 22-й)?

 

Додаткове завдання для груп

 • Дослідіть мову поеми: доберіть епітети, метафори, порівняння, які допомагають зрозуміти задум автора.

 

7. Робота над теоретико-літературним поняттям

 • Що таке композиція? Назвіть елементи композиції.

 

8. Звіт груп про виконану роботу

(Відбувається у такій послідовності: групи жовтого, чорного, білого, синього, червоного капелюхів.)

 

9. Загальне обговорення результатів виконаної роботи

 

 

IV. Підбиття пі дсумків уроку

1. Слово вчителя

— Ми зауважили, що в поемі «Мцирі» наявні ліричні відступи. Вони найчастіше характерні для романтичних творів, тобто творів, що відзначаються зображенням яскравих, виняткових характерів, які прагнуть піднестися над повсякденністю. Чи можна, на вашу думку, назвати «Мцирі » романтичним твором?

 

2. Звіт групи зеленого капелюха з подальшим обговоренням

Який із запропонованих сюжетів найбільше відповідає характеру героя поеми М. Ю. Лермонтова?

 

3. Рефлексія

1) Інтерактивний прийом «Незавершене речення»

Сьогодні на уроці я:

 • познайомився (-лася)…
 • був (була) вражений (-на)…
 • дійшов (-ла) висновку…

2) Визначення настрою за М. Люшером

За допомогою різнокольорових стрічок визначте свій настрій наприкінці уроку:

 • жовтий колір — радість, гарний настрій;
 • червоний колір — готовий досягти успіху;
 • синій колір — спокійний, задоволений;
 • чорний колір — боюся, настрою немає.

 

4. Оцінювання роботи учнів на уроці

V. Домашнє завдання

Виписати цитати на підтвердження вислову В. Г. Бєлінського, що «Мцирі — улюблений ідеал нашого поета, це відображення його власної особистості ».

 

 

Сподобалась тема?
Бажаєте отримувати сучасні педагогічні матеріали вчасно та легко?

Найкращий спосіб бути поінформованим про освітні новини та мати завжди поряд актуальні та сучасні розробки уроків — передплатити журнал!

Інструкція, як оформити передплату на http://osnova.com.ua/help/8/

Dounload PDF

Відгуки читачів