Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Розвиток креативного мислення через розв’язання якісних задач

О. О. Вишневецька, Дворічанська ЗОШ, Харківська обл.

Фізика вимагає розвитку мислення. Вивчити фізику, не маючи зовсім навичок творчого мислення, просто неможливо.
С. У. Гончаренко

С. Л. Рубінштейн наголошував, що «творчість, як і будь-яка інша праця, вимагає від людини певної напруги зусиль, наполегливості в досягненні мети».
 
Застосування креативних методів на уроках фізики сприяє самореалізації учнів, дозволяє кожному проявити ініціативу, дослідницький підхід. Використання поданих методів дозволяє учням розвивати творчу складову мислення, його механізми рефлексій.
 
Процес розв’язування задачі схожий на невелике дослідження. Як і в справжньому науковому дослідженні, спочатку далеко не завжди зрозуміло, якою повинна бути послідовність дій для отримання результату. Ніяких універсальних рецептів для цього не існує. Необхідне вміння приходить тільки в результаті наполегливої праці мірою накопичення досвіду.
 
Для розвитку креативного мислення учня велику роль відіграють якісні задачі. Саме під час розв’язування цих задач аналіз і синтез пов’язані так тісно між собою, що їх іноді розділити не можна, тобто можливий лише аналітико-синтетичний спосіб мислення.
 
Для розв’язування якісних задач пропоную таку схему:
1) читання умови задачі, вияснення всіх термінів в її умові;
2) аналіз умови задачі, з’ясування суті фізичних явищ, побудова (якщо потрібно) схеми або рисунка;
3) побудова аналітико-синтетичного ланцюга мислення;
4) аналіз отриманої відповіді з точки зору її фізичного змісту, відповідності умові та реальності (Додаток 1).
 
Ще один не менш важливий етап у розвитку креативного мислення учнів — уміння порівнювати. Учень, який змушений порівнювати, не може обмежитися репродуктивним відтворенням матеріалу, формальним переказом, треба аналізувати та зіставляти матеріал, вивчення якого нерідко розбігалось у часі. Це допомагає учням краще зрозуміти фізичну суть явищ. За характером пошукової діяльності учнів до прийому порівняння близьким є пошук аналогій. У цьому випадку учні знаходять аналогію. Отже, такі завдання дають змогу зрозуміти фізичні процеси, їх закономірності, установити причинно-наслідкові зв’язки, розвивають логічне мислення.
 
Під час навчання учнів розв’язувати задачі я раджу їм дотримуватися певних рекомендацій (Додаток 2).
Саме за вмінням застосовувати закони фізики до пояснення фізичних явищ та до розв’язування задач можна робити висновки про знання учнів та їх логічне мислення.
 
Література
1. Іваненко О. Ф. Експериментальні та якісні задачі з фізики : Посіб. для вчителів / О. Ф. Іваненко, В. П. Махлай, О. І. Богатирьов. — К. : Рад. шк., 1987. — 144 с.
2. Кремінський Б. Г. Обдарованість та проблема розвитку здібностей особистості / Б. Г. Кремінський // Практична психологія та соціальна робота. — 2004. — № 12.
3. Мислення : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://ua.textreferat.com/referat-3514-2.html.
4. Таранов Л. В. Пізнавальна задача як вихідна структурна одиниця в системі навчального пізнання / Л. В. Таранов. — К. : Рад. шк., 1980. — 211 с.
 
Додатки
Додаток 1. Якісні задачі
Задача 1. Чи може тіло рухатися криволінійно під дією сталої сили, яка не змінює ні величини, ні напрямку?
Задача 2. Чи правильне таке формулювання другого закону Ньютона: «Під дією сукупності сил матеріальна точка завжди рухається в бік сумарної сили»?
Задача 3. Відомі маса тіла й прикладена сила. Чи досить цього, щоб передбачити рух тіла?
Задача 4. Для чого на поворотах гоночних треків і швидкісних трас полотно прокладають із бічним нахилом?
Задача 5. На кінцях канату, перекинутого через блок, повиснули два альпіністи, маси яких однакові. Один розпочав підніматися вгору. Чи рухатиметься другий?
Задача 6. У якому випадку необхідно накачати сильніше футбольний м’яч для гри: а) босими ногами чи б) у твердих бутсах?
Задача 7. Чи може супутник рухатися так, щоб весь час залишатися над Харковом?
 
Додаток 2. Рекомендації з розв’язування задач
1. Навчіться правильно читати задачу. Для цього, розпочинаючи читання задачі, ніколи не випускайте з виду, що кожна задача складається з двох смислових частин — питальної та посилальної.
2. Під час читання умови задачі передусім чітко уявляйте собі, зрозумійте й засвойте те, про що запитується в ній, що вимагається від вас. Повторні читання умови задачі в процесі розв’язування допоможуть усвідомити суть матеріалу, на який посилаються, та його зв’язки з шуканою величиною.
3. Аналізуючи умову задачі, обміркуйте, які дані, закони, правила або закономірності, пов’язані з шуканими величинами, можуть бути залучені додатково.
4. Складіть план розв’язування задачі.
5. Виберіть зручні для розв’язку одиниці вимірювання фізичних величин, випишіть дані умови задачі та інші дані, необхідні для розв’язування, і починайте працювати.
6. Пам’ятайте, що аналіз умови задачі, складання плану розв’язування й оформлення розв’язку будуть значно полегшені, якщо виконати відповідний рисунок або схему.
7. Розв’язавши задачу, оцініть відповідь та проаналізуйте, як можна перевірити хід розв’язання та отриманий результат.
 

Сподобалась тема?
Бажаєте отримувати сучасні педагогічні матеріали вчасно та легко?

Найкращий спосіб бути поінформованим про освітні новини та мати завжди поряд актуальні та сучасні розробки уроків — передплатити журнал!

Інструкція, як оформити передплату на http://osnova.com.ua/help/8/

Dounload PDF

Відгуки читачів