Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Інноваційні підходи до організації методичної роботи в закладах освіти району

О. Лисенко, завідувач методичного кабінету відділу освіти Острозької районної державної адміністрації

Реалії сьогодення вимагають нових підходів до роботи з педагогічними кадрами, організації та проведення методичної роботи. Домінантою стає підготовка педагогів, які мають уміти працювати за умов вибору педагогічної позиції, змісту, форм, технологій, засобів навчання тощо.


Острозький районний методичний кабінет будує свою роботу в режимі розвитку, застосування нових методів, прийомів, засобів, технологій навчання, виховання дітей, здійснення освітнього процесу з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій та орієнтування на розвиток особистості, здатної до постійного оновлення знань та швидкої адаптації до змін.
 
Поглиблення, переосмислення набутих педагогічних знань ґрунтується на засвоєнні інноваційних методик і технологій організації та змістового наповнення навчально-виховного процесу, застосуванні в ході підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів активних форм методичної роботи. Робота навчальних закладів району спрямована на реалізацію науково-методичної проблеми «Створення і координація цілісної системи пошуку, розвитку, навчання й стимулювання індивідуальності педагогічних працівників, проведення моніторингових досліджень, орієнтованих на визначення динаміки педагогічних процесів», зокрема на вдосконалення системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів і через неї на вдосконалення роботи загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, підвищення результативності навчально-виховного процесу.
 
Робота над означеною вище проблемою активізувала діяльність кожного вчителя та вихователя, керівника гуртка, сприяла підвищенню рівня їхньої професійної підготовки. Проблемна тема районного методичного кабінету (далі — РМК) має діалектичний зв’язок із проблемними темами навчальних закладів й охоплює як навчальну, так і виховну роботу.
 
Районний методичний кабінет належну увагу приділяє пропагуванню й поширенню досвіду шкільних методичних кабінетів, ефективно використовуючи різноманітні форми роботи: творчі звіти, презентації, друковану продукцію тощо.
 
Інноваційна діяльність у закладах освіти району здійснюють згідно з Положенням про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 № 522).
 
У структурі методичної роботи — 37 районних методичних об’єднань, 12 творчих груп, 7 постійно діючих семінарів, 21 проблемний семінар, 25 семінарів-практикумів, 2 школи становлення професійної майстерності новопризначеного керівника, школа резерву керівних кадрів «Мій шанс», школа професійної адаптації за фахом, школа педагогічного досвіду, 18 опорних закладів з актуальних проблем управлінсько-методичної, навчально-виховної діяльності, конкурс «Учитель року», ярмарок педагогічних напрацювань, конкурс педагогічної творчості «Освіта Острожчини» тощо.
 
Час змушує глибоко переосмислити шляхи розвитку педагогічної творчості, яка межує з майстерністю. Тому останнім часом поряд із традиційними формами методичної роботи практи-
куємо й такі, які поступово залучають педагогів до активної діяльності та ділової гри. РМК сприяє інноваційній діяльності загальноосвітніх навчальних закладів (далі — ЗНЗ). Проводимо семінари для заступників керівників навчальних закладів та вчителів-предметників із питань упровадження інноваційних методик і технологій у навчально-виховний процес, працюють  творчі групи, проблемні семінари, школи професійної майстерності. У методичному кабінеті є узагальнені матеріали про впровадження інновацій творчими групами педагогів, що підтверджує належне використання технологій особистісно зорієнтованого навчання, проектного, креативного розвитку учнів, корпоративного, модульно-розвивального, інтенсивного та розвивального навчання. Методисти готують рекомендації, бюлетені, посібники з питань інноваційної діяльності. Навчальні заклади і вчителі, які працюють в інноваційному режимі, мають більше високі досягнення в навчанні й вихованні учнів, у роботі з обдарованими дітьми. Стимулюванню впровадження інформаційних технологій навчання сприяє інформатизація діяльності РМК, створення автоматизованих робочих місць працівників методичної служби та керівників навчальних закладів, ширша апробація мультимедійних та електронних засобів навчання, створення медіатеки навчальних занять із метою забезпечення інформаційного супроводу навчального процесу.
 
У навчальних закладах є різні категорії учнів і вихованців, певна частина з яких має проблеми, пов’язані зі здоров’ям та розвитком. На жаль, сьогодні спостерігається тенденція до зростання кількості дітей, які потребують соціальної адаптації, корекційно-реабілітаційної допомоги. Інклюзивне навчання — це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання в ЗНЗ на основі застосування особистісно зорієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей.
 
Доцільними формами впровадження та поширення перспективного педагогічного досвіду  в Острозькому районі можна вважати випуск буклетів, брошур із досвіду роботи вчителів району; безпосереднє ознайомлення з досвідом, що пропагують шляхом відвідування навчальних занять під час проведення семінарів-практикумів, творчих груп, шкіл молодого вчителя тощо; проведення тренінгів; створення шкіл перспективного педагогічного досвіду, педагогічної майстерності, які очолюють автори перспективного досвіду; організація та проведення шкільних, районної виставки-ярмарку педагогічної творчості «Освіта Острожчини».
 
За умов реформування школи особливо зростають вимоги до рівня професійної компетентності керівників освіти, що вимагає поліпшення науково-методичного забезпечення управління, удосконалення системи навчання управлінців. РМК приділяє увагу посиленню методичної підготовки директорів ЗНЗ та їх заступників. На основі діагностування рівня управлінської діяльності здійснюємо диференційований підхід до формування структури, змісту, форм організації науково-методичної роботи із цими категоріями працівників. Функціонує школа новопризначеного керівника ЗНЗ, школа професійної адаптації заступника директора з навчально-виховної роботи та резерву керівних кадрів, проблемні семінари заступників директорів із навчально-виховної роботи, семінар-практикум заступників директорів із виховної роботи, методичні дні для заступників директорів із навчально-виховної роботи, творча група заступників директорів із навчально-виховної роботи. У планах роботи можна простежити нові форми діяльності (мозковий штурм, моделювання управлінських ситуацій, тренінги, презентації тощо), актуальні теми засідань.
 
Із метою якісної організації і творчого втілення новаторських педагогічних ідей у навчально-виховний процес у районі визначено 18 опорних закладів, на базі яких проводимо засідання різних структурних методичних підрозділів.
 
«Суть керівництва сучасною школою полягає в тому, — наголошував В. О. Сухомлинський, — щоб у найважчій справі виховання на очах учителів створювався, визрівав і утверджувався кращий досвід, який втілює в собі передові педагогічні ідеї».
 
Упровадження інноваційних технологій у методичну роботу відділу освіти позитивно позначилося на формуванні професійної майстерності педагогів, створило сприятливі умови для розвитку їхнього творчого потенціалу, саморозвитку та самовдосконалення.
 

Сподобалась тема?
Бажаєте отримувати сучасні педагогічні матеріали вчасно та легко?

Найкращий спосіб бути поінформованим про освітні новини та мати завжди поряд актуальні та сучасні розробки уроків — передплатити журнал!

Інструкція, як оформити передплату на http://osnova.com.ua/help/8/

Dounload PDF

Відгуки читачів

 • Катерина

  26 січня 2018

  Погоджуюся з думкою Тетяни щодо опублікованих матеріалів. Рада за своїх колег, що йдуть в ногу з часом, а багато в чому і випереджають. Проте ми використовуємо інший формат організації методичної роботи. Не перевантажуємо вчителів такою кількістю навантаження методичного. А якщо до всього додати шевчук і самоосвіту формальну, інформаційну. Тоді не проникнути.

  Адміністратор:
  Доброго дня, Катерино!
  Дякуємо за Ваш розгорнутий відгук та увагу до наших видань!

 • Тетяна

  02 січня 2018

  Это статья не про инновационные формы методической работы,а обобщенный опыт работы данного образовательного округа,сейчас в таком темпе работают практически все,ничего нового для себя не почерпнула,лишний раз убедилась, что школы моего родного города - идут в ногу со временем, хотя при таком темпе методических нагрузок о качественной подготовке к обычным урокам можно забыть...