Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Програма факультативного курсу для учнів 1–4 класів «Дитяча світова література»

О. І. Зелінська, вчитель вищої категорії, старший учитель, СЗШ  73,

м. Львів

...Книги, прочитані в дитинстві...

Вони запамятовуються на все життя і навіть підсвідомо формують нашу поведінку та світобачення. Від того, які книги потраплять до рук маленьких читачів, чи вдало буде організовано роботу із творами літератури, значною мірою залежить формування стійкого інтересу до самостійного читання, опанування знань, розвиток мовлення, мислення та творчих здібностей дітей.


Програма факультативного курсу для учнів 1–4 класів «Дитяча світова література»

О. І. Зелінська, вчитель вищої категорії, старший учитель, СЗШ  73,

м. Львів

...Книги, прочитані в дитинстві...

Вони запамятовуються на все життя і навіть підсвідомо формують нашу поведінку та світобачення. Від того, які книги потраплять до рук маленьких читачів, чи вдало буде організовано роботу із творами літератури, значною мірою залежить формування стійкого інтересу до самостійного читання, опанування знань, розвиток мовлення, мислення та творчих здібностей дітей.

На жаль, загальновідомо, що у книжки, яка довго була основним джерелом інформації, найголовнішим помічником у здобутті знань та популярним засобом дозвілля, зявились суперники — телебачення, відео, компютер. Не секрет, що сучасні діти менше читають, а тому виникають певні труднощі, коли учні початкових класів переходять у середню ланку школи, де вивчаються нові предметиУкраїнська література», «Зарубіжна література», «Історія» та інші). Вивчення цих предметів вимагає від учнів читання та опрацювання значної кількості художніх, наукових та публіцистичних творів. Школярі ж віддають перевагу екранізованим та стисло переказаним версіям творів. Відсутність читацького інтересу призводить до відставання емоційного та інтелектуального розвитку учнів.

Запобігти цим проблемам можна лише в тому випадку, коли з кожної прочитаної книги дитина буде дізнаватись про щось нове та цікаве, щоб підніматись на вищу сходинку в пізнанні світу, в своєму розвитку. Вчителеві необхідно організувати систематичне активне спілкування учнів із літературними творами, оскільки в активній творчій позиції знання сприймаються емоційно, а тому запамятовуються краще і зберігаються довше. Започаткований у СЗШ 73 факультативний курс для учнів 1–4 класів «Дитяча світова література» становить певну систему організації та керівництва дитячим читанням та формування умінь для самостійного сприйняття художніх цінностей.

Формування грамотного читача, здатного повноцінно спілкуватися з книгою, спроможного усвідомити й оцінити красу художнього слова, читача, який прагне долучитися до загальнолюдських духовних цінностей, є одним із найважливіших завдань сучасної школи. У системі особистісно орієнтованого навчання і виховання особливо гостро постають питання розвитку творчих здібностей та психологічної підтримки дитини-читача. Для розвязання цих питань і розроблена програму факультативного курсу «Дитяча світова література», метою якого є:

  правильна організація дитячого читання молодших школярів;

  керівництво самостійним читанням учнів;

  розвиток інформаційної культури, щоб дитина не розгубилася в розмаїтті книжок, а до її рук потрапили найнеобхідніші та високохудожні твори.

Поставлена мета досягається розвязанням основних завдань курсу «Дитяча світова література»:

  розширення читацького кругозору учнів, ознайомлення із кращими зразками світової літератури та української літератури як невідємної частини світової культури;

  формування читацьких інтересів дітей, щоб спілкування з книгою стало для кожного учня звичним, щоденним, приємним та цікавим заняттям;

  розвиток пізнавальних інтересів та формування бібліографічної грамотності (уважності до авторів прочитаних творів, запамятовування назв прочитаних книг, вміння визначити жанр прочитаного твору та ін.);

  виховання культури почуттів, особистого ставлення до прочитаного, емоційної чуйності школярів під час сприйняття художніх творів;

  розвиток навичок грамотного і вільного володіння літературною мовою, художньо-творчих здібностей, уяви, естетичного чуття школярів.

Рекомендована у програмі курсу література відповідає віковим і психологічним особливостям молодших школярів, є високохудожньою, різножанровою, сприяє розвитку та вихованню дітей. Коло читання факультативного курсу «Дитяча світова література» складається з творів світового та українського фольклору, різножанрових творів письменників-класиків дитячої світової та української літератури, знайомство з дитячою періодикою (газети, журнали) та науково-пізнавальною, довідковою літературою (енциклопедії, словники, довідники для дітей).

Розподіл творів за темами здійснено з урахуванням вимог «Програми для середньої загальноосвітньої школи 1–4 класи», проте тематика курсу не копіює чинних підручників із читання для початкової школи. За тематичним спрямуванням у курс «Дитяча світова література» увійшли твори про дітей та взаємини однолітків, твори про природу художні та науково-пізнавальні, твори про минуле і традиції українського та інших народів, казки та пригодницькі твори. Такий тематичний розподіл матеріалу має на меті допомогти молодшим читачам орієнтуватись у фондах шкільної, міської чи власних домашніх бібліотек учнів, полегшує підготовку до програмових уроків позакласного читання, допомагає застосовувати інтеграцію з іншими навчальними предметами.

Особистісно орієнтований підхід до навчання молодших школярів потребує від вчителя індивідуалізації читацької діяльності учнів, постійного вивчення та врахування рівнів читацьких вмінь учнів. Факультативний курс «Дитяча світова література» дає можливість вчителеві застосувати різноманітні форми і методи роботи: художнє читання вчителем та підготовленими учнями, розповідь та переказ, обмін думками про прочитане, панорама книг обраного автора, звіт про прочитане, реклама книги, виставки учнівських робіт на основі літературних творів, вікторини, конкурси, творчі індивідуальні та групові проекти тощо.

Факультативні заняття проводяться один раз на тиждень, загальна кількість годин протягом навчального року — 35 годин. Останнє заняття кожного навчального року є підсумковим і може бути використане вчителем на свій розсуд.

Зміст та розподіл годин курсу може змінюватись та коригуватись безпосередньо вчителем відповідно до наявного матеріалу для читання у фондах бібліотек та рівня сформованості читацьких умінь учнів класу. З цією метою у тематичному плануванні курсу пропонуються можливі варіанти художніх творів. У процесі вивчення курсу «Дитяча світова література» відбувається поступове ускладнення літературного матеріалу за обсягом тексту, за кількістю творів, уміщених в книзі, книги-збірки, панорама книг одного автора або тематична.

Очікувані результати

Новий факультативний курс для учнів 1–4 класів «Дитяча світова література» допоможе вчителеві у формуванні читацької самостійності дітей та усвідомленні ними книги як знаряддя навчання, самовдосконалення та задоволення. Результатом роботи стане формування у молодших школярів високого рівня самостійності читаннядобровільне індивідуальне читання без безпосередньої допомоги вчителя, бібліотекаря чи батьків, використання книжки як джерела нової інформації та здатність самостійно зробити висновки про прочитане.

Після вивчення курсу учні матимуть

  уявлення про:

багатство та різноманітність книжкового світу за жанрами, авторами та тематикою творів;

  знання:

широкого кола доступних молодшому шкільному віку книжок;

українських та зарубіжних дитячих авторів та їх творів;

  сформовані уміння:

уважно слухати читання вчителя, розуміти фактичний зміст твору, емоційно реагувати на героїв та події, що описані у творі;

здійснити правильний усвідомлений самостійний вибір книжки у бібліотеці, самостійно прочитати обраний твір та виконати запропоновані учителем завдання за змістом твору;

користуватись довідковою літературою та періодичною пресою з метою задоволення власних пізнавальних потреб;

сприймати авторський задум літературного твору;

висловлювати власне критичне ставлення до прочитаного, до подій і персонажів, до вчинків героїв, давати найпростішу морально-етичну оцінку прочитаному;

практично розрізняти твори за жанровими ознаками;

брати участь у літературно-творчій та ігровій діяльності за мотивами прочитаного, прагнути створювати власні літературні твори.

1 клас

Тема 1. Книжкова родина

1. Де живе дитяча книга? Екскурсія до шкільної або міської дитячої бібліотеки.

2. Як дружити з книгою? Твори про бережливе поводження з книжками.

Рекомендовані твори: Остап Вишня «Бережіть книгу!»; І. Блажкевич «Чому постаріли книжки

3. Найперша книга. Твори про те, як діти вчаться читати.

Рекомендований твір: Лариса Письменна «Чарівна книжка».

Тема 2. Світ дитячих забав

4. До школи із гарним настроєм. Гумористичні вірші Г. Бойка, А. Костецького, І. Жиленко та ін.

Рекомендовані твори: збірки Г. Бойка «Веселі вірші», «Здоровим будь

5. Пограємось разом! Поетичні твори про дитячі розваги.

Рекомендований твір: А. Барто «Іграшки».

6. Чи буває так? Вірші-небилиці.

Рекомендовані твори: К. Чуковський «Плутанина», «Телефон».

7. Веселі вірші. Жартівливі твори зарубіжних поетів.

Рекомендовані твори: Юліан Тувім «Про пана Тралялінського», «Будинок, що спорудив собі Джек» (переклад ІМалковича).

8. Хто придумав комікси? Знайомство з дитячими ігровими журналами «Малятко», «Пізнайко» та ін. Розгляд-читання ілюстрованих коротких розповідей.

Тема 3. Добре діло утіха

9. Всі малята підростають. Твори про прагнення дітей бути дорослими.

Рекомендовані твори: Є. Пермяк «Як Маша подорослішала»; І. Нікітченко «Кого як називають».

10.     Ми вчимося рахувати.

Рекомендовані твори: А. Пьойсен «Козенятко, яке вміло рахувати до десяти»; М. Носов «Сходинки».

11.     Казка вчить у дружбі жить. Літературні казки про дружбу.

Рекомендовані твори: В. Нестайко «Кузя, Зюзя і компанія», «Подарунок Женьки-жменьки».

12.     Книгу читай розуму набирай. Авторські казки про розумних та нерозумних.

Рекомендовані твори: С. Маршак «Казка про нерозумне кошеня», «Казка про розумне мишеня».

13.     Про моїх ровесників. Твори українських письменників про життя і заняття дітей.

Рекомендований твір: Н. Забіла «Ясоччина книжка».

14.     Про моїх ровесників. Твори зарубіжних письменників про життя дітей.

Рекомендований твір: К. Ушинський «Оповідання про дітей».

Тема 4. Народна творчість народна мудрість

15.     Українські народні дитячі пісеньки, лічилки, потішки (використовуються збірки фольклору та матеріали дитячих періодичних видань).

16.     Дитячий фольклор народів світу. Польські, чеські, російські, англійські та інші народні дитячі пісеньки і примовки (використовуються збірки фольклору та матеріали дитячих періодичних видань).

17.     Казка вчить, як на світі жить. Українські народні казки.

Рекомендовані твори: «Царівна-жаба», «Яйце-райце».

18.     Казки наших сусідів. Фольклорні казки народів, які межують із Україною.

Рекомендовані твори: російська народна казка «Снігуронька»; білоруська народна казка «Козина хатка».

19.     Казки наших сусідів. Фольклорні казки народів, що межують із Україною.

Рекомендовані твори: польська народна казка «Зачарований щупак»; словацька народна казка «У сонечка в гостях»; чеська народна казка «Чарівна сопілка».

20.     Казки наших сусідів. Фольклорні казки народів, що межують із Україною.

Рекомендовані твори: молдовська народна казка «Фет-Фрумос і Сонце»; румунська народна казка «Сіль у страві», угорська народна казка (на вибір вчителя).

Тема 5. Казкарі усього світу чудеса дарують дітям

21.     Найвідоміший казкар світу. Казки Г.-Х. Андерсена.

Рекомендовані твори: Г.-Х. Андерсен «Дюймовочка», «Оле-Лукойє».

22.     Казки, знайомі усім дітям на світі. Казки братів Грімм.

Рекомендовані твори: Брати Грімм «Хлопчик-мізинчик», «Король-жаба».

23.     Казки, знайомі усім дітям на світі. Казки Шарля Перро.

Рекомендовані твори: Ш. Перро «Червона Шапочка», «Попелюшка».

24.     Давня-давня казка. Літературні казки із російської літератури.

Рекомендований твір: В. Одоєвський «Мороз Іванович».

25.     Казка живе в усі часи. Літературна українська казка.

Рекомендований твір: В. Симоненко «Цар Плаксій та Лоскотон».

Тема 6. Природа дарує казку

26.     Римовані казки. Українські авторські казки про природу у віршах.

Рекомендовані твори: А. Мястківський «Казочка про яблуньку», «Казочка про зайчика», «Став лелека журавлем»; Н. Забіла «Двоє козенят», «Зайчатко та їжак».

27.     Цікаві пригоди у світі природи. Авторські казки про природу із елементами мандрів та пригод.

Рекомендований твір: І. Сенченко «Як Олеся заснула в квітці».

28.     Цікаві пригоди у світі природи. Авторські казки про природу із елементами мандрів та пригод.

Рекомендований твір: ВГаршин «Жабка-мандрівниця».

29.     Просто казки. Казкові пояснення незвичайного у природі.

Рекомендовані твори: Р. Кіплінг «Слоненя», «Про що попросив кенгуру», «Звідки у леопарда плями».

30.     Дружба починається з усмішки. Про дружбу у казках.

Рекомендовані твори: Л. Муур «Малий Єнот і Той, що сидить у ставку».

31.     І звірі дружать, мов люди. Про дружбу у казках.

Рекомендовані твори: Ю. Ярмиш «Їжачок і Соловейко», «Як Соловейко потрапив у біду».

Тема 7. Письменники рідного краю дарують нам творів розмаї

32.     Він чув, як звірі говорили. Класики української літератури для дітей.

Рекомендовані твори: І. Франко «Фарбований Лис»; М. Коцюбинський «Івасик і Тарасик».

33.     У казках навчаємось добра. Леся Українка «Казка про Оха-чудотвора», «Лілея».

34.     Казки школи під голубим небом. Твори Василя Сухомлинського для дітей.

Рекомендовані твори: В. Сухомлинський «Куди поспішали мурашки».

35.     Підсумкове заняття. Виставка малюнків за мотивами прочитаних книг. Вікторини та конкурси читачів.

2 клас

Тема 1. Казки, небом криті, а вітром підбиті

1. Казки рідного краю. Українські народні казки.

Рекомендовані твори: «Чарівне горнятко», «Шовкова держава».

2. Казки холодної півночі. Народні казки північних народів.

Рекомендовані твори: гренландська народна казка «Мисливець і ведмідь»; ескімоська народна казка «Маленька чаклунка».

3. Казки теплого півдня. Народні казки південних народів.

Рекомендовані твори: узбецька народна казка «Скорпіон і черепаха»; гвінейська народна казка «Слон, бегемот і заєць».

4. Казки зі сходу сонця. Народні казки східних народів.

Рекомендовані твори: японська народна казка «Небесний ланцюг»; корейська народна казка «Тигр і засушений персик».

5. Казки народів заходу. Народні казки країн заходу.

Рекомендовані твори: аргентинська народна казка «Чарівна квітка Ліролай»; казка індіанців ацтеків «Сонячна квітка».

Тема 2. Таємничий світ навколо

6. Умій вслухатись в музику природи. Твори українських письменників, в яких оспівано красу і таємничість природи.

Рекомендовані твори: В. Чухліб «Пісня тоненької очеретини», «Куди летить вибалочка».

7. Про друзів наших менших. Письменники про тварин.

Рекомендовані твори: Є. Чарушин «У нашому дворі»; Г. Скребицький «Лелеченята».

8. Подорож у глибини лісу. Цікаві історії про лісових тварин.

Рекомендований твір: В. Біанкі «Як мурашка додому поспішав».

9. Із добрим серцем до природи. Літературні казки та оповідання, в яких висловлюється добре ставлення людини до природи.

Рекомендовані твори: К. Паустовський «Теплий хліб», «Заячі лапи».

10.     Улюблені казки американських дітлахів.

Рекомендовані твори: Дж. Харріс «Казки дядечка Римуса».

11.     Казки для мрійників і фантазерів. Казки про тварин, в яких є елементи фантазії.

Рекомендований твір: Д. Біссет «Правдиві небувальщини».

12.     Хитрий-хитрий лис. Авторські казки про тварин, в яких герої виявляють людські якості.

Рекомендовані твори: Роял Дейл «Містер Фокс та його друзі»; Е. Успенський «Дядя Федір, кіт і пес».

Тема 3. Хто багато читає, той багато знає

13.     Цікавинки з поштової скриньки. Знайомство з газетними періодичними виданнями для дітей. Газети «Казковий вечір», «Долонька», «Велика дитяча газета» тощо.

14.     Радість і щастя приходять не ледарям, а роботящим. Твори про працьовитих та ледачих дітей.

Рекомендований твір: А. Костецький «Про сім неділь у тижні».

15.     Куди зникають згаяні хвилини. Твори, які вчать цінувати та берегти час.

Рекомендований твір: Є. Шварц «Казка про загублений час».

16.     Будь добрим у своїх бажаннях. Літературні казки, що сприяють вихованню доброти.

Рекомендовані твори: В. Катаєв «Квітка-семицвітка»; Рудо Моріц «Чарівний Матвійків поїзд».

17.     Впізнай себе у казкових героях.

Рекомендований твір: М. Носов «Пригоди Незнайка та його друзів».

18.     Незнайко на печі лежить, а Знайко по дорозі біжить. Твори про важливість знань та навчання.

Рекомендовані твори: О. Габова «Грицик на планеті Кудлатиків»; Ян Бжехва «Академія пана Ляпки».

Тема 4. Світ дитячих пригод у славнозвісних книгах

19.     Герой рідної землі. Казки із героїчним змістом.

Рекомендований твір: Б. Чалий «Пригоди Барвінка».

20.     Невгамовна вигадниця і фантазерка.

Рекомендовані твори: А. Ліндгрен «Пеппі Довгапанчоха», «Малюк і Карлсон, що живе на даху».

21.     Незвичайні пригоди звичайного хлопчини. Знайомство із творчістю молдовських письменників.

Рекомендовані твори: С. Вангелі «Хлопчик-чобіток», «Пригоди хлопчика Гугуце».

22.     Добрій дитині добром відгукнеться. Творчість польських авторів.

Рекомендований твір: М. Конопницька «Про карликів та сирітку Марисю».

23.     Друзі допоможуть труднощі здолати. Казкові та фантастичні твори про сміливих та винахідливих героїв.

Рекомендовані твори: О. Волков «Чарівник Смарагдового міста»; Дж. Родарі «Пригоди Цибуліно».

Тема 5. Рідний край очима письменник

24.     Зазирнімо в давнину. Історичні оповідання.

Рекомендовані твори: А. Лотоцький «Оповідання з історії» (на вибір вчителя); ЮЛипа «Київські легенди».

25.     Де козак, там і слава.

Рекомендований твір: М. Слабошпицький «Запорозька родина».

26.     Поетичний дарунок українській дитині. Твори українських поетів про рідний край.

Рекомендований твіри: О. Олесь «Все навколо зеленіє».

27.     Обереги нашого народу. Авторські легенди.

Рекомендований твір: А. Шиян «Лелеки».

28.     Народні легенди із сивої давнини.

Рекомендовані твори: «Як лелеки дітей врятували», «Материнка» та інші на вибір вчителя та учнів.

Тема 6. Казкарі усього світу чудеса дарують дітям

29.     Найвідоміший казкар. Казки Г.-Х. Андерсена.

Рекомендовані твори: Г.-ХАндерсен «Пятеро з одного стручка», «Казка про стійкого оловяного солдатика»

30.     Казки нашого дитинства. Твори світових класиків казкового жанру.

Рекомендовані твори: Брати Грімм «Золота гуска», «Король-дрізд».

31.     Казки нашого дитинства. Твори світових класиків казкового жанру.

Рекомендовані твори: Ш. Перро «Спляча красуня», «Синя Борода».

32.     Казки кольору веселки. Твори світових класиків казкового жанру.

Рекомендовані твори: І. Зієдоніс «Кольорові казки».

33.     Казка про щире серце. Твори світових класиків казкового жанру.

Рекомендований твір: С. Аксаков «Червоненька квіточка».

34.     Казка від покоління до покоління. Літературні казки, що народилися із народних легенд.

Рекомендовані твори: Чайка Дніпрова «Казка про Сонце та його сина»; А. Шиян «Цвітозар».

35.     Підсумкове заняття. Виставка малюнків за мотивами прочитаних книг. Вікторини та конкурси читачів.

3 клас

Тема 1. Книга допоможе мандрувати по планеті й навіть до зірок

1. Казки Карпатських гір і підгіря. Збірки народних казок нашого регіону.

Рекомендовані твори: збірки казок «Срібні воли», «З невичерпної криниці».

2. Казки народів Європи.

Рекомендовані твори: шведська народна казка «Цвях з рідної домівки»; італійська народна казка «Сни Гутальєро».

3. Казки народів Азії.

Рекомендовані твори: китайська народна казка «Жовтий лелека»; індійська народна казка «Чорна мідія».

4. Казки жаркої Африки.

Рекомендовані твори: ефіопська народна казка «Як гукнеш, так і відгукнеться»; гвінейська народна казка «Кошеня і мишка».

5. Казки далекої Америки.

Рекомендовані твори: кубинська народна казка «Семибарвний кінь»; індіанська казка «Як кролик украв вогонь у ягуара».

6. Казки аборигенів Австралії.

Рекомендовані твори: «Чому кенгуру стрибає», «Чарівник і два велетні».

Тема 2. Цікавий і загадковий світ природи

7. Послухай пісню рідної природи. Твори українських письменників про природу, навколишній світ.

Рекомендовані твори: В. Близнець «Земля світлячків», «Звук павутинки»; В. Іваненко «Хатинка в морі».

8. Пізнай таємниці дрімучого лісу. Світ природи у літературних казках.

Рекомендовані твори: А. Давидов «Про Озивайка, лісовий люд та їхні незвичайні пригоди»; Отфрід Пройслер «Водяничок».

9. Незвичайне у звичайному. Твори про тварин та явища природи, в яких реальні події подано у незвичайному ракурсі.

Рекомендовані твори: Л. Толстой «Оповідання та казки про тварин»; В. Дуров «Хрюшка-парашутист».

10.     Розумні і добрі тварини. Реалістичні твори про тварин.

Рекомендовані твори: Е. Сетон-Томпсон «Доміно», «Чінк».

11.     Як народжується дружба? Опис дружніх взаємин між тваринами, людиною та тваринами.

Рекомендовані твори: А. Чехов «Каштанка», «Білолобий».

12.     Така надзвичайна дружба. Казкові історії про дружбу.

Рекомендований твір: Ян Екхольм «Тута Ларсон, перша і єдина, та Людвіг чотирнадцятий».

Тема 3. Книги нам допомагають і навчатись, і рости

13.     Хочемо все знати. Ознайомлення з дитячими науково-популярними виданнями.

Рекомендовані книги: серії енциклопедій «Я пізнаю світ», «Що? Як? Чому?», «Енциклопедія школяра» тощо.

14.     Пізнаємо світ у мандрах. Твори про подорожі та пригоди.

Рекомендовані твори: М. Трублаїні «Крила рожевої чайки», «Пустуни на пароплаві»; А. Шклярський «Томек у країні кенгуру».

15.     Про що мріє дітвора?

Рекомендовані твори: П. Мисько «Як Сашко в космос літав»; Роальд Дальд «Чарлі і шоколадна фабрика».

16.     Світ дивовижного і загадкового. Науково-пізнавальні розповіді про навколишній світ та його дива.

Рекомендовані твори: П. Утевська «Правда, що нагадує казку»; М. Міщенко «Дивосвіт».

17.     Умій побачити диво. Авторські казки, в яких казковими стають звичайні речі.

Рекомендовані твори: Дж. Родарі «Казки по телефону»; В. Жилінскайте «Коник у склянці», «Сніжинка, що не розтала».

Тема 4. Письменники рідного краю у книгах дива відкривають

18.     Легенда Карпатських гір. Твори, написані на основі народних легенд та переказів.

Рекомендований твір: Д. Павличко «Золоторогі олені».

19.     Казкові вірші. Казки українських письменників, написані у віршованій формі.

Рекомендовані твори: О. Олесь «Водяничок»; П. Тичина «Непереможний півень», «Дударик»; М. Рильський «Як дуб із вітровієм бився».

20–21. Про наших ровесників. Про життя ровесників з елементами пригод та фантазії.

Рекомендовані твори: В. Нестайко «В країні Сонячних зайчиків»; Л. Письменна «Лісовик»; ЯСтельмах «Голодний, злий і дуже небезпечний»; М. Слабошпицький «Папуга з осінньої гілки».

22.     З любовю до України з далекої Канади. Ознайомлення із творчістю письменників діаспори.

Рекомендований твір: Катерина Перелісна «Вірші для дітей».

23.     Для тебе народжуються книги. Твори сучасних українських дитячих письменників.

Рекомендовані твори: казки Зірки Мензатюк; Т. Фролова «Ходімо зі мною у казку»; І. Калинець «Казки іграшкового телефону», «Книжечка для Дзвінки».

Тема 5. Цікаво дізнаватись про минуле

24.     Давня-давня історія. Твори історичного спрямування про далеке минуле

Рекомендовані твори: В. Мітипов «Мамонтятко Фуф», «Моя перша енциклопедія. Динозаври».

25.     Про предків-словян. Науково-художні твори про давнє минуле України.

Рекомендовані твори: С. Плачинда «Великдень», «Білобог і Чорнобог».

26.     Свій рідний край завжди захищай. Героїчні історії про княжі часи.

Рекомендовані твори: І. Просяник «Хлопець із вуздечкою», «За друга — грудьми»; Юрій Тис «Про юнака Семенка, який волю добував».

27.     Козацьке військо військо Запорізьке.

Рекомендований твір: М. Пригара «Михайлик джура козацький».

28.     Народні перекази та легенди рідної землі. Народні легенди та перекази про героїв українського народу за вибором учителя та учнів.

Рекомендовані твори: легенди «Ватаг Кармалюк», «Річка Рамаданка».

Тема 6. Із скарбниці казкарів світу

29.     Казки нашого дитинства. Твори світових класиків казкового жанру.

Рекомендовані твори: Б. Нємцова «Король часу», «Хатка з медяника».

30.     Казки з холодної Лапландії. Твори світових класиків казкового жанру.

Рекомендовані твори: З. Гопеліус «Казка про старого гнома», «Зимова казка».

31.     Казка, що живе серед нас. Казки відомих письменників.

Рекомендований твір: Ено Рауд «Муфтик, Півчеревичок і Мохобородько».

32.     Герої з країни вранішнього сонця. Знайомство із письменниками східної культури (за вибором вчителя та наявністю літературного матеріалу).

Рекомендований твір: Мійоко Мацутані «Пригоди хлопчика Таро».

33.     У казках трапляються дива. Казки російських класиків.

Рекомендований твір: П. Бажов «Срібне копитце».

34.     У казках трапляються дива. Українські літературні казки.

Рекомендований твір: О. Зима «Зачарований хлопчик».

35.     Підсумкове заняття. Виставка малюнків, саморобок за мотивами улюблених книг. Вікторини та конкурси. Обмін читацькими планами на літо.

4 клас

Тема 1. Школа колиска добра і краси

1. Рідна мова диво калинове. Твори українських письменників про мову, походження слів тощо.

Рекомендовані твори: А. Коваль «Життя і пригоди знайомих незнайомців»; Д. Білоус «Диво калинове».

2. Давайте вчитися добра. Наука людяності у творах видатного педагога.

Рекомендований твір: В. Сухомлинський «Казки школи під голубим небом».

3. А як було колись? Оповідання про школу та навчання в минулому.

Рекомендовані твори: І. Франко «Грицева шкільна наука», «Олівець»; С. Васильченко «Під школою»; оповідання інших авторів за вибором учнів.

4. Про наших ровесників. Твори світової літератури про шкільне життя дітей.

Рекомендовані твори: МНосов «Федькова задача», «Фантазери».

5. Про наших ровесників. Твори українських письменників про життя, навчання та спілкування школярів.

Рекомендовані твори: В. Нестайко «Тореадори з Васюківки»; оповідання В. Кави, І. Сенченка, М. Слабошпицького, інших авторів за вибором вчителя та учнів.

Тема 2. Світ дитинства у творах письменників світу

6. Цікаві пригоди з героями книг Астрід Ліндгрен. Знайомство з панорамою книг. Вибір книги для самостійного читання.

Рекомендовані твори: А. Ліндгрен «Брати Левяче серце», «Роні дочка розбійників», «Знаменитий детектив Блюмквіст».

7. Відвідаємо дитячий театр. Пєси для дітей.

Рекомендовані твори: С. Маршак «Дванадцять місяців»; Марійка Підгірянка «В чужому пірї», ПВоронько «Казка про Чугайстра».

8. Впізнай себе у казкових героях.

Рекомендовані твори: О. Толстой «Золотий ключик, або Пригоди Буратіно»; К. Коллоді «Пригоди Піноккіо».

9. Впізнай себе у казкових героях.

Рекомендовані твори: П. Треверс «Мері Поппінс»; Дж. Баррі «Пітер Пен».

Тема 3. Усна народна творчість

10.     Казки народів світу. Панорама казок народів різних континентів за вибором учнів.

Рекомендовані твори: різноманітні збірки народних казок, казки усіх континентів.

11.     Мудрість рідного народу у казках. Українські народні казки за вибором учнів і наявністю книг.

Рекомендовані твори: українські народні казки «Правда і кривда», «Іван мужичий син».

12.     Людина прагне пояснити. Легенди та перекази різних народів про природу (результати пошукової роботи учнів).

Тема 4. Краса землі краса життя

13.     Зачарований світом природи. Твори, що оспівують красу природи.

Рекомендовані твори: Г. Тютюнник «Степова казка», оповідання.

14.     Цікаві мандри лісовою країною.

Рекомендовані твори: П. Козланюк «Мандрівники»; Л. Письменна «Там, де живе синя ластівка».

15.     Давайте разом милуватися красою. Твори письменників-натуралістів.

Рекомендовані твори: М. Прішвін, (цикли оповідань «Пори року», «Лісовий господар»), казка «Комора сонця»; О. Копиленко «Весняний концерт».

16.     Світ дикої природи.

Рекомендований твір: Р. Кіплінг «Мауглі».

17.     Світ дикої природи.

Рекомендований твір: Ф. Зальтен «Бембі».

Тема 5. Чарівний світ казок

18.     Казкар усього світу. Чарівний світ казок Г.-Х. Андерсена.

Рекомендовані твори: Г.-Х. Андерсен «Снігова королева», «Дикі лебеді», «Русалонька».

19.     Казки дитинства. Твори світових класиків казкового жанру.

Рекомендовані твори: В. Гауф «Маленький Мук», «Карлик Ніс», «Каліф-чорногуз».

20.     Як знайти щастя? Філософія казок Оскара Уайльда.

Рекомендовані твори: О. Уайльд «Щасливий принц», «Зоряний хлопчик».

21.     Казка, сповнена дивовижних пригод. Твори світових класиків казкового жанру.

Рекомендований твір: Туве Янссон «Країна Мумі-тролів».

22.     Казка вигадка, та в ній ти повчання розумій. Повчальні казки письменника-класика.

Рекомендовані твори: О. Пушкін «Казка про царя Салтана», «Казка про рибалку та рибку», «Казка про Сплячу красуню».

23.     Сучасні казки українських письменників. Знайомство з сучасними виданнями дитячої літератури. Вибір книг для самостійного читання.

Рекомендовані твори: казки Тетяни Нелинь, Тетяни Фролової, Я. Стельмаха, А. Костецького, інших сучасних дитячих письменників (на вибір вчителя та учнів, на основі наявної літератури).

Тема 6. Історична память у творах літератури

24.     Заглянемо у сиву давнину. Знайомство з міфами.

Рекомендовані твори: «Міфи Давньої Греції».

25.     Книга мудрості Біблія.

Рекомендовані твори: Біблійні легенди та притчі; Бруно Ферреро «Короткі історії для душі».

26.     Історія рідного краю в легендах та переказах. Українські легенди та перекази про історичні події та народних героїв (результати пошукової роботи учнів).

Рекомендовані твори: збірки переказів та легенд, матеріали дитячої періодики.

Тема 7. Видатні письменники України

27.     Життя і творчість Тараса Шевченка у творчості українських письменників.

Рекомендований твір: О. Іваненко «Тарасові шляхи» (сторінки із книги).

28.     Казкар із Галичини.

Рекомендований твір: І. Франко «Лис Микита» (інсценізація уривків із книги).

29.     Книги про дитячі долі.

Рекомендовані твори: Б. Грінченко «Лесь преславний гайдамака», «Украла».

30.     Про нас із гумором. Гумористичні та сатиричні твори.

Рекомендовані твори: Остап Вишня «Федько Зошит», «Перший диктант»; С. Васильченко «Мужицька арихметика»; гумористичні вірші С. Руданського.

Тема 8. Вперед у пошуках пригод!

31.     Разом веселіше. Пригоди, веселої компанії казкових героїв.

Рекомендовані твори: А. Мілн «Вінні-Пух та всі-всі-всі».

32.     Найсміливіший хвалько. Вигадка і фантазія у пригодницькій книзі.

Рекомендовані твори: Р. Распе «Пригоди барона Мюнхаузена».

33.     Вирушаємо у мандри. Художня розповідь про подорож на основі реальних фактів.

Рекомендовані твори: С. Лагерлеф «Чудесна мандрівка Нільса з дикими гусьми»; Л. Лагін «Старий Хоттабич».

34.     Країна, де все незвичайно. Книги про казковий вигаданий світ.

Рекомендовані твори: Л. Керрол «Аліса в Країні чудес»; К. Люїс «Хроніки Нарнії».

35.     Підсумкове заняття. Вікторини та конкурси читачів. Виставка малюнків, саморобок, проектів за прочитаними улюбленими книгами. Обговорення читацьких планів на літо.

 

Відгуки читачів