Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Застосування ІКТ під час викладання фізики.

І. М. Гринько, керівник МПНМК учителів фізики м. Красний Лиман, Донецька обл.


Головне завдання кожного вчителя — досягнення високої ефективності навчального процесу. 
 
Сучасний урок — це витвір мистецтва, де педагог уміло використовує всі можливості для розвитку особистості учня, його активного розумового розвитку, глибокого й осмисленого засвоєння знань, формування його моральних основ.
В. Сухомлинський
 
Педагогічна технологія — це науково обґрунтована педагогічна система, яка гарантує досягнення певної навчальної мети через чітко визначену послідовність дій, спроектованих на досягнення проміжних цілей і наперед визначений кінцевий результат. 
 
Педагогічні технології:
 •  технологія традиційного навчання;
 •  технологія проблемного навчання;
 •  ігрові технології;
 •  технологія особистісно орієнтованого навчання;
 •  технологія розвивального навчання;
 •  інформаційно-комунікаційна технологія навчання;
 •  технологія розвитку критичного мислення;
 •  технологія програмного навчання;
 •  технологія інтерактивного навчання;
 •  проектна технологія;
 •  технологія модульного навчання;
 •  технологія колективного творчого навчання.
Сучасні тенденції, що викликають необхідність змін в освіті 
 •  сучасні технології змінили комунікацію, співпрацю, навчання;
 •  знання перебувають у мережах, спільнотах, а не лише на паперових носіях та в пам’яті людини.
Інформаційні технології — це сукупність інформаційних процесів із використання засобів обчислювальної техніки, що забезпечують швидкий пошук інформації, доступ до джерел інформації.
 
Інформаційно-комунікаційні технології навчання (ІКТ) — це сукупність методів і технічних засобів реалізації інформаційних технологій на основі комп’ютерних мереж і засобів забезпечення ефективного процесу навчання.
 
Перед плануванням уроку з використанням ІКТ учитель має усвідомити таке:
 • Для чого я буду використовувати ІКТ?
 • Яка їхня перевага перед іншими засобами?
 • Який позитивний результат використання ІКТ я отримаю (з точки зору вчителя, учня)?
Використання ІКТ:
 • Виконання домашнього завдання.
 • Повторення й узагальнення.
 • Самостійна робота учнів.
 • Викладання нового матеріалу.
 • Проведення позакласних заходів.
 • Підготовка до ЗНО та ДПА.
 • Закріплення вивченого.
Інформаційно-комп’ютерні технології навчання дають відповіді на запитання:
 • як організувати в комп’ютерному середовищі y yнавчальний процес з урахуванням специфіки конкретної навчальної дисципліни, навчальних та практичних цілей;
 • які засоби ІКТ і як використовувати;
 • яким змістом їх наповнити;
 • як контролювати їхню якість.
Корисна статистика
 • Людина запам’ятовує лише:
 • 10 % з прочитаного; 
 • 20 % з почутого; 
 • 30 % з побаченого.
 • Якщо людина чує та бачить, рівень запам’ятовування підвищується до 50 %.
 • Якщо чує, бачить, а потім обговорює, то й до 70 %. Використання аудіовізуальних засобів до того ж скорочує на 40 % необхідний для навчання час і на 20 % збільшує обсяг засвоєної інформації.
Мультимедійні технології в освіті
Мультимедіа (у перекладі — «багатоваріантне середовище») є новою інформаційною технологією, тобто сукупністю прийомів, методів, способів продукування, обробки, зберігання й передавання аудіовізуальної інформації, заснованої на використанні комп’ютерів.
 
Завдання групам: подумайте й дайте відповідь на запитання (3 хв).
І група: використання ІКТ надає можливість ? ?учителеві…
ІІ група: використання ІКТ дає можливість ? ?учневі…
 
Переваги для вчителя.
 • Полегшення праці вчителя.
 • Індивідуалізація навчання.
 • Збільшення швидкості одержання інформації.
 • Можливість моделювання й демонстрації процесів, не доступних для спостереження в умовах школи.
Переваги для учнів
 • Робить урок цікавішим, надає більших можливостей для участі в навчальному процесі, розвиває мотивацію.
 • Учні починають розуміти складні ідеї завдяки більш якісному й динамічному викладу матеріалу.
 • Розвиває особистісні й соціальні навички; учні працюють творчо, стають упевненішими в собі.
 
Завдання групам: подумайте й дайте відповідь на запитання (3 хв).
 • Які засоби реалізації інформаційних техноло ? ?гій на уроці фізики вам відомі?
(Групи називають по черзі.)
 
Засоби реалізації інформаційних технологій на уроці фізики
 
Серед величезного різноманіття навчальних мультимедійних систем умовно можна виокремити засоби, які є найбільш ефективними:
 • комп’ютерні тренажери;
 • автоматизовані навчальні системи;
 • навчальні фільми;
 • мультимедія-презентації;
 • відеодемонстрації.
Переваги використання комп’ютерних технологій:
 • індивідуалізують навчання;
 • підвищують мотивацію та пізнавальну активність;
 • розвивають творчі здібності;
 • підвищують ефективність засвоєння матеріалу;
 • інтенсифікують процес навчання;
 • стимулюють інтерес учнів як до знань, так і до процесу їх здобування;
 • дають можливість відтворити за короткий час значний за обсягом матеріал;
 • викликають в учнів нові образи.
Недоліки та можливі труднощі застосування комп’ютерних технологій:
 • наявність психологічного бар’єра в педагога щодо використання нових технологій;
 • недостатня обізнаність учителів щодо роботи з комп’ютером;
 • невміння вчителя організувати власну діяльність та діяльність учнів на уроці;
 • додаткові витрати часу на підготовку до уроку;
 • немає комп’ютера в домашньому користуванні багатьох учнів і вчителів;
 • не всі вчителі відводять час для вивчення можливостей Інтернету;
 • недостатня матеріальна база в школі.
Програми для створення презентацій:
 • MS PowerPoint;
 • Prezi;
 • Apple Keynote;
 • Haiku Deck;
 • Slides;
 • Projeqt;
 • Flowboard.
PowerPoint — програма для створення мультимедійних презентацій — дає величезні можливості для розвитку учнів, формуючи важливі в сучасних умовах життя навички:
 • критичне осмислення інформації;
 • виділення головного в інформаційному повідомленні;
 • систематизація та узагальнення матеріалу;
 • грамотне представлення поданої інформації.
Apple Keynote. Головний конкурент MS Power Point, якому вже в недалекому майбутньому пророкують домінування як у бізнес-середовищі, так і в особистому користуванні. Ключова відмінність — знаменита простота використання Apple («ease of use»).
 
Haiku Deck — це спроба спростити створення презентації й узагалі сам зміст слайдів. Програма спирається на принципи дзен-презентацій, які сформулював відомий зарубіжний експерт Гарр Рейнолдс. У чому їхня суть? Основна ідея — мінімальна кількість інформації на слайді.
 
Slides — це новий сучасний інструмент для створення презентацій, орієнтований на цифрове середовище, яке нас оточує. Усі презентації створюють у HTML, а значить, їх можна читати з будь-яких пристроїв.
 
SlideDog — це не редактор презентацій у чистому вигляді, до яких звикли в PowerPoint або Keynote. Ви не зможете створити в ньому слайди, але за його допомогою можна зробити зручний плейлист з усього контенту, який ви показуєте під час виступу. Презентації в PowerPoint і Keynote, PDF, Prezi, відеоролики, зображення й веб- сторінки можна злити в одну презентацію, розташувавши інформацію в необхідному порядку.
 
Projeqt — схожий на Slides інструмент за своєю адаптованістю в діджитал-середовище та використання різноманітного контенту з Інтернету. У Projeqt можлива вставка практично будь-якого інтерактивного елементу з веба, який оживляє презентацію: аж до живої RSS-стрічки, мапи Google, онлайн-опитування, відео з YouTube або музики із SoundCloud. Як і Slides, програма дозволяє створювати «багатошарові» презентації з навігацією в який завгодно бік, сприяючи сторітеллінгу.
 
Flowboard. Потрібно зробити трудомістку за дизайном презентацію на планшеті? Мабуть, тільки Flowboard може позмагатися з мобільною версією Keynote. Програма дозволяє створювати презентації на iPad, використовуючи власні опрацьовані шаблони, що спрощують роботу над слайдами.
 
Комп’ютерне тестування — це самоперевірка та самореалізація, гарний стимул для навчання, спосіб навчальної діяльності та самовираження учнів.
 
Навчальні тести використовують із метою тренування й відпрацювання знань та вмінь учнів із певної теми.
Контрольні тести використовують для перевірки знань учнів.
 
Недоліки впровадження ІКТ
 • Мозаїчна культура.
 • Кліпова свідомість.
Мозаїчна культура формується на основі множинності знань, які взаємодіють, але не утворюють цілісності. Ця культура є продуктом щоденного впливу великого потоку різноманітної інформації, яку людина засвоює через ЗМІ. «Ми залишаємося на поверхні явищ, отримуючи випадкові враження, не докладаючи ані сил критичних суджень, ані розумових зусиль».
 
Під впливом комп’ютерних технологій формується особливий тип мислення — «кліпова» свідомість, кількість людей із «кліповим» (фрагментарним, мозаїчним, піксельним, колажним, калейдоскопічним) мисленням швидко збільшується та підходить до критичної точки, після якої почнуться незворотні зміни у свідомості інших людей та суспільстві в цілому.
 
Кліпове мислення призводить до масового синдрому розладу уваги; втрати бажання пізнавати нове; знищення потреби та здатності до творчості, чому сприяє постійне використання вторинної інформації на рівні її переробки та комбінування; розходження в бажаннях та вчинках; невідповідності способу мислення способу життя; зниженню здатності до аналізу та синтезу; «віртуальної наркоманії».
 
 
Учителю, будь сонцем, яке випромінює людське тепло, будь ґрунтом, збагаченим ферментами людських почуттів, і сій знання не тільки в пам’яті та свідомості своїх учнів, а й у душах і серцях.
Ш. Амонашвілі
 
Підсумок заняття
Дякуємо за участь, вашу активність, співпрацю. До нових зустрічей.
 
Dounload PDF

Відгуки читачів