Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

У пошуках цікавого…

О. В. Котова, учитель зарубіжної літератури Полтавського навчально-виховного комплексу, м. Лозова, Харківська обл.


Останнім часом дедалі частіше звучать нарікання від вчителів і батьків на відсутність інтересу учнів до читання, поверхову підготовку дітей до занять з літератури, формальне осягнення художнього твору.

 

Це відбувається зокрема через таке: зниження престижу книги у суспільстві внаслідок захоплення телебаченням, комп’ютерними розвагами, інтернетом; повну або часткову шаблонність аналізу літературного твору; слабкий потяг до інтелектуального зростання і, як наслідок, низький рівень читацької культури; складність програми зі світової літератури, що містить твори значні за обсягами. За таких умов учитель-словесник має знайти такі підходи до учнів, які б пожвавили пізнавальний процес, збудили емоції, здивували, надихнули і, нарешті, викликали б інтерес і бажання діяти навіть в учнів, які не читають книжок «із принципу».
 
На мою думку, потужним каталізатором цих імпульсів може стати зошит-помічник «У пошуках цікавого…», що спонукатиме до самостійності, ініціативності, творчості, виникнення стійкого пізнавального інтересу.
 
Робота із зошитом-помічником розрахована на технології проведення уроку з мультимедійною підтримкою, принципи особистісно зорієнтованого навчання, диференціації, компетентнісного навчання.
 
Акцентую увагу, що форми роботи в зошиті відображають логіку діяльності учня з метою здобуття читацької компетентності під час вивчення як окремого твору, так і теми загалом. Тому до використання поданих дидактичних матеріалів необхідно підходити творчо. Усі уроки мають типову структуру від мотиваційного моменту до узагальнення (рефлексії). Також структурними компонентами уроків є розділи: «Вивчаємо теорію літератури», «Тематичний словничок уроку», «Це цікаво», «Подумай! Самостійна робота», «Чи знаєте ви?» тощо, що дозволяє реалізувати емоційно-ціннісну, компаративну, культурологічну лінії літературної освіти, передбачені новими Державними стандартами та новою програмою з зарубіжної літератури. Урок літератури взагалі — це урок мистецтва. Учителеві й учневі потрібно побачити у творі те, що несе видимі сліди авторської індивідуальності, непідробного зворушення, глибокої щирості і думки.
 
Уроки світової літератури — це в першу чергу уроки «людинотворення». Курс літератури має насамперед бути розвитком особистісно творчим, а не інформативним.
 
Головне завдання створення зошита-помічника — це реалізація основної мети предмета — залучення учнів до найвищих досягнень світової літератури і культури, загальнолюдських і національних духовних цінностей, виховання естетичного смаку, високої читацької та загальної культури, вироблення імунітету проти низькопробних явищ масової культури.
 
У зв’язку з тим, що на вивчення великих за обсягом творів програмою часто відводиться кілька годин, учителі шукають шляхи інтенсифікації навчального процесу, підвищення коефіцієнта корисної дії кожного уроку.
 
Раціонально використати час, досягти максимального результату допоможуть учителеві ментальні схеми, кластери, кросворди, літературні диктанти, тестування тощо. Буде дуже зручно, якщо все це буде зібрано в одному зошиті як допоміжний матеріал для учня і вчителя на кожен урок.
 
Провідною у цьому зошиті, на мій погляд, має стати робота з кластерами, яка спонукає учнів вільно думати й відкрито висловлюватися щодо певної теми, спрямовує на стимулювання мислення про зв’язки між окремими поняттями. Цю стратегію застосовують на етапі актуалізації знань, перевірки домашнього завдання, подання нового матеріалу, закріплення, уроках перевірки та контролю знань.
 
Використання в зошиті-помічнику цих методів забезпечує перехід від навчання, орієнтованого переважно на запам’ятовування, до навчання, спрямованого на розвиток самостійного свідомого мислення школярів, що є дієвим способом виховання демократичного менталітету учнів, як зазначено у завданнях нового Державного стандарту.
 
Досвід показує, що для дітей середньої та основної школи цікавим є такий вид діяльності, як переосмислення інформації через графічні схеми і таблиці. З-поміж різноманітних графічних способів опрацювання матеріалу учнів якраз і приваблюють кластери, ментальні карти, веббінги, які спонукають учнів до читання, бо без знання ними текстів неможливо продуктивно працювати. 
 
Саме тому створенням зошита-помічника я спонукаю учнів до читання художніх творів, вчу розуміти художню літературу як мистецтво слова. 
 
У цій роботі наведено сторінки зошита-помічника, за яким діти працюють на уроках світової літератури в 6-му класі. Моїм завданням було надати не готовий «підручник» зі світової літератури, а тільки показати, що вже настав час змінити підходи до вивчення світової літератури, зробити роботу на уроках цікавою. Це — вимога сьогодення. На мою думку, зошит-помічник дає можливість значно підвищити рівень знань учнів, навчити їх логічно мислити. Цей зошит для учнів свій, рідний, завжди під рукою, у ньому можна працювати на уроці і вдома; він реально вчить дітей вчитися. 
 
Протягом І семестру у 6-му класі ми активно працюємо на уроках світової літератури в зошиті-помічнику.
 
Дуже важливим аспектом, на мій погляд, є психологічний стан учня саме під час виконання завдань. Якщо дитина впевнена у своїх силах, не губиться, а відчуває свою спроможність, вона радіє. Радіє за себе, за свої успіхи, а отже, не втрачає бажання вчитися, не опускає руки, продовжує працювати, здобуває нові знання…
 
 
Методичний супровід зошита-помічника
 
Зошит-помічник для 6-го класу є продуктом творчого пошуку, результатом багаторічної праці над проблемою «Розвиток інтересу до уроків зарубіжної літератури в умовах сучасної школи». Він є складовою навчального курсу «Зарубіжна література. 6 клас», що відповідає чинній програмі та підручнику «Зарубіжна література. 6 клас», а також вимогам нового Державного стандарту.
 
Поєднання різноманітних технологій, орієнтація на розвиток дитини, диференціація завдань, стимулювання соціальної активності — все це надає можливість відчувати радість творчості, а учням надасть можливість засвоювати досвід інших під час створення власного освітнього продукту.
 
Матеріали, що я пропоную, є пізнавальними для школярів, корисними для вчителів світової літератури, тому що дозволяють урізноманітнити види мовленнєвої діяльності на уроках, організувати самостійну та пошукову роботу учнів, розвивати критичне та креативне мислення, стимулювати пізнавальні інтереси (рубрики «Чи знаєте ви?», «Це цікаво!», «Подумай»), створювати позитивну мотивацію навчання. Матеріали зошита допоможуть поглибити знання учнів з предмета, а також з теорії літератури (рубрики «Вивчаємо теорію літератури!» та «Тематичний словник уроку »), проаналізувати досягнення учнів щодо засвоєння програмового матеріалу з кожної теми, раціонально використати час на уроці. Дуже зручною в зошиті-помічнику є рубрика «Підсумки». Завдяки їй під час уроку або вдома можна у творчій формі виконати завдання і таким чином швидко та цікаво підбити підсумки уроку.
 
У зошиті подано різні форми роботи: кластер, робота з ментальною картою, робота з таблицею, схеми, вікторини, літературні диктанти, робота з тестовими технологіями, робота з ілюстраціями тощо, які пробуджують зацікавленість учнів до читання світової літератури. Завдяки систематичній роботі із зошитом-помічником, учитель може об’єктивно оцінити знання учнів, суттєво зекономити час на уроці, а також постійно утримувати інтерес до уроку в дітей.
 
Звісно, розпочинаючи таку роботу з учнями, учитель має розкрити, у чому полягає своєрідність того чи іншого завдання, його умови, а також, якщо такий від діяльності використовують на уроці вперше, пояснити учням, що:
 
1) вікторина — це гра, яка являє собою низку запитань і вимагає відповідей в усній або письмовій формі;
 
2) кросворд — гра-задача, у якій фігуру з квадратів треба заповнити так, щоб по горизонталі та вертикалі можна було прочитати загадані слова;
 
3) кластер — виділення смислових одиниць тексту та їх графічне оформлення у формі пучка. Кластер містить ключові слова, ідеї, подані у логічній послідовності текстових суб’єктів, що створюють цілісну та наочну картину. Метод кластера дозволяє відтворити на уроці значний обсяг інформації в структурованому та систематизованому вигляді, виявити ключові слова теми;
 
4) літературний диктант — це такий вид роботи, який дає нам змогу швидко та різнобічно перевірити знання учнів з теми, що вивчаємо, знання тексту. Літературні диктанти подібні до тестових завдань, бо також є вправами зворотної дії: можна одразу ж проконтролювати правильність виконання роботи;
 
5) тестові технології — дають можливість продемонструвати учням, що відповідають на тестові запитання, вміння та навички, передбачені програмою та вимогами до учнів 6-го класу. Сума балів дорівнює 12, запитання дібрані таким чином, щоб і сильний, і слабкий учень мав змогу заробити бал, що відповідає його знанням, та не залишився без оцінки (за вимогами нового Державного стандарту).
 
У зошиті-помічнику також передбачено уроки розвитку мовлення та підготовки до контрольної роботи.
 
Робота із зошитом сприятиме реалізації організаційних вимог до ведення записів, виявленню читацьких уподобань школярів, розв’язанню проблемних завдань, формуванню початкових понять про світовий літературний процес, теорію літератури, виховуватиме інтерес до художніх творів.
 
Зошит апробований автором на власних уроках у 6-му класі.
 
 
Література
1. Байназарова О. О., Капустін І. В., Рябова З. В., Покроєва Л. Д, Ставицький С. Б. Сучасний урок: традиційні та інноваційні підходи. — Х. : ХОНМІБО, 2006.
2. Бакалюк В. І. Ідея опори в дидактиці В. О. Сухомлинського // Директор школи, ліцею, гімназії. — 2007. — № 4. — С. 46–50.
3. Бондар В. І: Література і моральне вдосконалення людини // Зарубіжна література в школі. — 2010. — № 23–24. — С. 33–40.
4. Виговська О., Виговський О. «В. Ф. Шаталов: його ідеї працюють і сьогодні» — презентація проекту АПН і журналу «Директор школи, ліцею, гімназії» «Педагоги-новатори в Україні» // Директор школи, ліцею, гімназії. — 2006. — № 6. — С. 32–48.
5. Германчук О. В. Зарубіжна література. Завдання для тематичного оцінювання. — Х. : Країна мрій, 2010.
6. Дворницька І., Зінкевич Л. Навчальні ігри на уроках зарубіжної літератури. — Тернопіль : Мандрівець, 2007.
7. Мартинець А. М. Сучасний урок зарубіжної літератури. — Х. : Вид. група «Основа», 2005.
8. Наволокова Н. П. Енциклопедія педагогічних технологій технологій та інновацій. — Х. : Вид. група «Основа», 2009.
Dounload PDF

Відгуки читачів