Закриття доступу до електронного архіву статей!

З 01.12 до 15.12
встигніть зберегти
всі матеріали
абсолютно безкоштовно!

Каталог журналів

До питання щодо послідовності розгляду складових здоров’я

Ю. Д. Бойчук, Н. В. Науменко, м. Харків


У 90-ті роки минулого століття, коли зароджувалася вітчизняна валеологія, складові здоров’я людини спочатку розглядали в такій послідовності: духовна, психічна, фізична. На наш погляд, така послідовність є логічно правильною. А коли з’явилось поняття «соціальна складова здоров’я», останнє різні автори почали ставити в різних місцях цієї тріади. Тому запропонована дискусія має допомогти визначити логічну послідовність впливу і взаємовпливу складових здоров’я.

Свою точку зору ми спробуємо викласти з таких позицій.
 
Людина як біологічна істота, як і весь живий світ, у своєму розвитку підпорядковується законам розвитку живої природи. Разом з тим, людина — це соціальна істота: вона взаємодіє з навколишнім середовищем, формує з іншими членами соціуму складну й багатогранну систему особистих, суспільних виробничих стосунків. Біологічне, таким чином, ніколи не буває у чистому природному вигляді, воно опосередковується соціальним. Людина, як соціальне єство, живе в суспільстві, яке має свої особливості, свої звичаї, свій спосіб життя, свій національний характер, свою вирощувану віками культуру, і в цій спільності знаходить середовище свого повного розвитку. Звідси випливає ідея нації — її основними рисами є спільна історична доля і бажання жити своїм незалежним життям, що може бути лише у своїй власній державі.
 
Стан здоров’я людини формується під впливом соціально-гігієнічних чинників. Саме з цієї точки зору розглядається соціальна складова здоров’я людини, як гармонійна сутність біологічного і соціального, як показник, що відображає соціальну сутність суспільства.
 
Таким чином, соціальне здоров’я особистості — це функціонування особистості як повноправного члена суспільства, її безконфліктна взаємодія з навколишнім світом, доброзичливі взаємини в колективі, у сім’ї, суспільстві. То в цьому разі напрошується висновок, що соціальна складова є головною умовою формування духовного здоров’я людини. Тому ми підтримуємо викладену в дискусійній статті таку послідовність: соціальна, духовна, психічна й фізична складові здоров’я.
Dounload PDF

Відгуки читачів