Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів (затверджено наказом МОНУ від 18.02.2008 р. № 99)

Пояснювальна записка

Відповідно до статті 36 Закону України «Про освіту» та статті 9 Закону України «Про загальну середню освіту»,  з метою задоволення освітніх потреб учнів, розвитку їх здібностей та обдарувань у системі загальної середньої освіти розвивається мережа гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл, шкіл (класів) з поглибленим вивченням окремих предметів; у старшій школі впроваджується профільне навчання.


Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів (затверджено наказом МОНУ від 18.02.2008 р. 99)

Пояснювальна записка

Відповідно до статті 36 Закону України «Про освіту» та статті 9 Закону України «Про загальну середню освіту»,  з метою задоволення освітніх потреб учнів, розвитку їх здібностей та обдарувань у системі загальної середньої освіти розвивається мережа гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл, шкіл (класів) з поглибленим вивченням окремих предметів; у старшій школі впроваджується профільне навчання.

Класи (групи) з поглибленим вивченням окремих предметів створюються у загальноосвітніх навчальних закладах за наявності відповідного навчально-методичного забезпечення, з урахуванням нахилів, здібностей і побажань дітей та згоди їх батьків або осіб, що їх замінюють.

Рішення про формування класів з поглибленим вивчення одного чи кількох навчальних предметів приймається педагогічною радою за рекомендацією ради навчального закладу і затверджується наказом керівника закладу.

Класи (групи) формуються, як правило, у складі загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня (8–9 кл.) та ІІІ ступеня (10–12 кл.).

Зарахування (переведення) учнів до класу з поглибленим вивченням предмета здійснюється відповідно до їх здібностей та інтересів, рівня навчальних досягнень з даного предмета, з урахуванням рекомендацій вчителів відповідних предметів та психологів навчального закладу.

Типові навчальні плани для класів з поглибленим вивченням окремих предметів розроблені на основі Типових навчальних планів 12-річної школи (затверджені наказом МОН України від 07.05.2007 357). У інваріантній складовій цих планів визначено обсяг часу на вивчення усіх обовязкових навчальних предметів на рівні Державного стандарту загальної середньої освіти. Варіативна складова передбачає додатковий час на поглиблене вивчення того чи іншого предмета, проведення спеціальних курсів та курсів за вибором, які поглиблюють і доповнюють зміст предметів, що вивчаються за поглибленою навчальною програмою.

Відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад кожна школа на основі Типового розробляє власний робочий навчальний план для класів з поглибленим вивченням окремих предметів, вибираючи ті чи інші для їх поглибленого вивчення.

Навчальний час на поглиблене вивчення предмета формується таким чином: до годин інваріантної складової (рівень стандарту), додаються  години варіативної складової (всі або частина). Решта годин варіативної складової навчального плану використовується на вивчення курсів за вибором, факультативів тощо.

Згідно з рішеннями місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування класи можуть ділитися на групи і при наповнюваності, меншій від нормативної, а також при вивченні інших предметів за рахунок зекономлених бюджетних асигнувань та залучення додаткових коштів.

Гранично допустиме навантаження учнів у класах з поглибленим вивченням окремих предметів встановлено в межах санітарних норм, затверджених Міністерством охорони здоровя України.

Класи з поглибленим вивченням предметів працюють за відповідними навчальними програмами (поглибленими), затвердженими МОН України. Усі інші предмети в цих класах вивчаються за програмами загальноосвітніх класів (на рівні стандарту).

Типовий навчальний план класів з поглибленим вивченням окремих предметів з українською мовою навчання

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

8

9

10

11

12

8–12

Українська мова

 

2

 

2

 

1

 

1

 

2

 

8

 

Українська література

2

2

2

2

2

10

Іноземна мова

2

2

2

2

2

10

Зарубіжна література

2

2

1

1

1

7

Історія України

1,5

1,5

1

1

2

7

Всесвітня історія

1

1

1

1

1

5

Правознавство

 

1

1

 

 

2

Економіка

 

 

 

1

 

1

Людина і світ

 

 

 

 

1

1

Музичне мистецтво

1

 

 

 

 

1

Художня культура

 

1

1

1

 

3

Математика

4

4

3

3

2

16

Біологія, людина
і природа

2

3

1,5

2

1

9,5

Хімія

2

2

1

1

 

6

Географія

1,5

1,5

1,5

 

 

4,5

Фізика

2

2

2

2

 

8

Астрономія

 

 

 

 

1

1

Інформатика

 

1

1

1

1

4

Трудове навчання, технології

2

1

1

1

1

6

Фізична культура

2

2

2

2

2

10

Основи здоровя

0,5

0,5

1

Захист Вітчизни

 

 

1

1

 

2

Р а з о м

27,5

29,5

24

 

23

 

19

 

123

 

Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення спецкурсів, предметів за вибором, факультативів

6,5

4,5

10

11

14

46

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

34

34

34

34

33

169

Всього (без урахування поділу класів на групи)

34

34

34

34

33

169

 

Типовий навчальний план класів з поглибленим вивченням окремих предметів
з навчанням мовами національних меншин

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

8

9

10

11

12

8–12

Українська мова

2

2

1

1

1,5

7,5

Українська література

2

2

2

2

2

10

Іноземна мова

2

2

2

2

2

10

Мова навчання

2

2

1

1

1,5

7,5

Зарубіжна література та література національної меншини

2

2

2

2

2

10

Історія України

1,5

1,5

1

1

2

7

Всесвітня історія

1

1

1

1

1

5

Правознавство

 

1

1

 

 

2

Економіка

 

 

 

1

 

1

Людина і світ

 

 

 

 

1

1

Музичне мистецтво

1

 

 

 

 

1

Художня культура

 

1

1

1

 

3

Математика

4

4

3

3

2

17

Біологія, людинаі природа

2

3

1,5

2

1

9,5

Хімія

2

2

1

1

 

6

Географія

1,5

1,5

1,5

 

 

4,5

Фізика

2

2

2

2

 

8

Астрономія

 

 

 

 

1

1

Інформатика

 

1

1

1

1

4

Трудове навчання, технології

2

1

1

1

1

6

Фізична культура

2

2

2

2

2

9

Основи здоровя

0,5

0,5

1

Захист Вітчизни

 

 

1

1

 

2

Р а з о м

29,5

31,5

26

 

25

 

21

 

133

 

Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення спецкурсів, предметів за вибором, факультативів

4,5

2,5

8

9

12

36

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

34

34

34

34

33

169

Всього (без урахування поділу класів на групи)

34

34

34

34

33

169

 

Примітки

1. До 15 % часу інваріантної складової може перерозподілятися між навчальними предметами.

2. Години фізичної культури не враховуються в гранично допустиме навантаження учнів.

3. Дозволяється за рахунок загального навчального навантаження збільшувати гранично допустиме навантаження учнів до меж, що не перевищують санітарно-гігієнічних норм.

Відгуки читачів