Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Ферум. Залізо. 10 клас

Л. Д. Байкова, учитель хімії Деснянської ЗОШ, пгт Десна, Козелецький р-н, Чернігівська обл.


Цілі уроку: поглибити й узагальнити знання учнів про метали побічних підгруп на приладі Феруму, сформувати в учнів уявлення про фізичні та хімічні властивості заліза, практичні навички безпечного проведення хімічних дослідів, уміння робити теоретичні висновки про властивості заліза на підставі проведених дослідів; розвивати вміння учнів пояснювати властивості заліза; розкрити значення заліза в живій природі та житті людини.

Тип уроку: комбінований.

Форми уроку: лекція, бесіда, фронтальна робота, презентації учнів, практична робота.

Обладнання: комп’ютер, проектор, колекція мінералів, пробірки (4 шт.), розчин НСl, (H2SO4), NaOH, CuSO4, MgSO4, Періодична система Д. І. Мендєлєєва.

 
Хід уроку
 
Знання — це справжній скарб, який одержує та накопичує людина…
 
 
І. Організаційний момент
 
 
ІІ. Актуалізація опорних знань
 
Розв’язування задачі
 
(Умову задачі показуємо через проектор. Перевірка.)
 
Задача. На тривалентний метал масою 22,3 г подіяли сульфатною кислотою. Виділився газ об’ємом 13,44 л (н. у.) Який це метал?
 
Висновок: метал — залізо.
 
 
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності
 
Тема уроку записана на дошці.
 
План (на екрані)
1. Історія виникнення заліза.
2. Поширеність у природі.
3. Положення в періодичній системі, будова атома.
4. Фізичні властивості заліза.
5. Хімічні властивості заліза.
6. Застосування. Фізіологічна дія.
 
 
IV. Вивчення нового матеріалу
 
1. Історія виникнення заліза (демонстрація фрагмента мультфільму «Залізо»)
2. Поширеність у природі
  • Творчі роботи учнів на тему «Де поширене залізо в природі?» (презентація).
  • Демонстрація колекції мінералів.
3. Положення в періодичній системі, будова атома
 
Фронтальна бесіда
Використовуючи таблицю Д. І. Мендєлєєва, учні заповнюють схему (слайди 7–9):
  • Положення в періодичній системі.
  • Будова атома — схема будови, електронна формула.
  • Особливості будови.
  • Ступень окиснення Феруму.
  • Валентність — ?
 
 
4. Фізичні властивості заліза (повідомлення учнів)
 
5. Хімічні властивості заліза
 
Фронтальна бесіда
  • Які властивості мають метали?
  • Чому метали в хімічних реакціях переважно проявляють відновні властивості? 
 
(Схема на екрані)
 
Демонстрація дослідів (через проектор). Диск «Хімія для всіх ХХІ» («Освітня колекція»).
 
Завдання класу
Записати рівняння реакцій із сіркою, хлором, указати окисник і відновник.
 
 
Лабораторний дослід
Відношення заліза до розчинів лугу, кислоти, солей. Записати рівняння реакцій із розчинами H SO розб 2 4 ( .), NaOH, CuSO4, MgSO4.
 
Учням роздати інструктивні картки (правила техніки безпеки, завдання).
 
 
  • Інструктивна картка
Лабораторний дослід
Відношення заліза до розчинів кислоти й солей
 
У першу пробірку налийте 1–2 мл розчину розбавленої сульфатної кислоти, у другу — 1–2 мл розчину купрум(II) сульфату, у третю — до цвяха додати 1–2 мл розчину магній сульфату.
 
Чи відбуваються зміни в цих пробірках?
 
Зробіть висновки й напишіть відповідні хімічні рівняння.
 
Учитель розповідає про специфічні властивості заліза під час взаємодії з концентрованими кислотами.
 
 
6. Фізіологічна дія. Застосування заліза (презентація учнів)
 
 
V. Закріплення. Міні-тест
 
1. Укажіть кількість електронів на зовнішньому рівні в атома Феруму:
а) 3; 6) 4; в) 5; г) 2.
 
2. Укажіть ступені окиснення Феруму:
а) +3; б) +4; в) +2; г) +5.
 
3. Укажіть речовини, які реагують із залізом:
а) O2;
б) NaOH;
в) S;
г) H O 2 .
 
4. Укажіть речовину, з допомогою якої можна одержувати гідроксиди Феруму із солей:
а) H O 2 ;
б) H SO 2 4;
в) NaOH;
г) Cu(OH)2 .
 
 
VІ. Домашнє завдання
§ 23.
С. 162–166, 169 (висновки) — читати.
С. 171, задача 233 — розв’язати.
 
 
VІI. Підсумки уроку. Оцінювання учнів
 
Література
Березан О. Збірник задач. Освітня колекція з хімії. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2011.
Dounload PDF

Відгуки читачів