Закриття доступу до електронного архіву статей!

З 01.12 до 15.12
встигніть зберегти
всі матеріали
абсолютно безкоштовно!

Каталог журналів

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЗНАЧУЩИХ ЯКОСТЕЙ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ

С. Я. Кольба, директор Олеської ЗОШ І–ІІІ ст. Буського району, Львівська обл.

У сучасному світі суттєво змінюється ставлення до освіти, до її місця та ролі в суспільстві. Освіта сьогодні — важливий чинник управління змінами, які відбуваються в житті людства. Тому її необхідно розглядати не як механізм захисту населення, а як інвестиції в майбутнє. Освіта має бути засобом підвищення добробуту громадян, чинником економічної стабільності та гарантом безпеки регіону й країни. Загальновідомо, що сьогодні до освіти ставляться, головним чином, як до невиробничого сектора, як до галузі соціальної підтримки населення, а не як до головного механізму суспільних змін, що не може бути виправданим на нинішньому етапі розвитку нашої держави. Трансформація економіки України в напрям міжнародної спільноти передбачає формування ефективного механізму реалізації економічних можливостей людей у межах системи суспільного виробництва. Цей процес не залишає осторонь і освітню галузь, яка хоч і не допускає панування прямих ринкових відносин у зв’язках із некомерційним характером більшості своїх установ, але той же час перебуває під сильним непрямим впливом зовнішнього ринкового середовища. За умов нової освітянської парадигми підготовка вчителів нового типу стає найважливішою умовою відродження не тільки освіти, але й всієї вітчизняної культури, її інтеграції в загальнолюдське й європейське співтовариство. Соціальна ситуація, що склалась, якісно по-новому ставить проблему підготовки педагогічних кадрів, вимагає наукового переосмислення цінностей системи. Формування професійно-значущих якостей вчителя й актуалізує пошук оптимальних форм цього процесу.


Dounload PDF

Відгуки читачів