Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Квест «Проблеми охорони природи в Україні»

Н. В. Ясинська


Мета заняття: ознайомити вихованців із сучасними проблемами охорони природи в Україні.

Вік вихованців: 14–15 років.

Завдання заняття:

1) сформувати поняття про глобальні екологічні проблеми людства, проблеми охорони природи в Україні;

2) виховувати дбайливе ставлення вихованців до навколишнього середовища;

3) ознайомити з природоохоронними територіями своєї місцевості;

4) розвивати пізнавальний інтерес, інтелектуальні та творчі здібності за допомогою ознайомлення з сучасними екологічними проблемами України та регіонів.

 

Тип заняття: формування (засвоєння та удосконалення) умінь та практичних навичок з реалізації здобутих знань.
Вид заняття: практичне (2 години).
Форма проведення: заняття-гра.
Обладнання: гаджети, підключені до мережі Інтернет, програми Microsoft Offi ce, карта, картки із завданням.
 
 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ КВЕСТУ
 
Квест можна проводити в лісі, парковій зоні і навіть на шкільній ділянці за наявності карти або схеми місця заняття. Кожен квест повинен бути тематичним. Тему оголошують за два тижні до гри, для того, щоб учасники мали час на підготовку до виконання завдань на контрольних пунктах (далі — КП). За темою квесту організатор підбирає питання, загадки, ребуси та інші головоломки в такій послідовності, щоб, вирішуючи їх, учасники могли просуватися від одного КП до іншого та до фінішу.
 
Для проходження квесту можна використовувати як карти з нанесеними КП, так і карти без заздалегідь нанесених КП. У першому випадку на карту, крім справжніх КП, нанесено стільки ж помилкових, завдання команди — виконуючи завдання, пройти по справжніх КП. Особливу складність у своїй організації становить старт: оскільки він повинен бути з одного боку одночасним, а з іншого — команди на дистанцію повинні йти з розривом у часі. Для вирішення цього завдання можна застосувати такі прийоми.
 
Прийом перший: зі старту команди віялом йдуть на кілька перших КП, розташованих приблизно на однаковій відстані від старту, а потім, виконавши завдання, йдуть на загальне наступне. Стартове завдання — ребус, загадка або інша головоломка, однакова для всіх, видають кожній команді разом з картою. Крім того, тут можна використовувати рух до КП 1 по азимуту або легендою — для кожної команди свої.
 
Прийом другий: на старті командам дають завдання, що вимагає досить тривалого часу для виконання, — розшифрування тексту, розгадування кросворда тощо, що розводить команди за часом виходу на дистанцію.
 
Під час руху по дистанції у випадку, якщо команда не може виконати завдання на одному з КП, то вона може зателефонувати судді на старті (керівнику гуртка) та отримати підказку. Кожна підказка додає до загального часу 10 хвилин штрафного часу.
 
Склад команд 2–3 вихованця, але якщо загальна кількість учасників квесту перевищує 15–20 осіб, то кількісний склад команд можна збільшити.
 
 
ХІД ЗАНЯТТЯ
 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 
II. ОСНОВНА ЧАСТИНА
 
а) Керівник гуртка заздалегідь знайомить вихованців з темою квесту «Охорона природи» та розповідає про основні прийоми проходження квесту.
б) Гуртківці об’єднуються в команди по три вихованці та прибувають на старт.
в) Команди отримують карту з нанесеними контроль ними пунктами (КП). Команди рухаються дистанцією відповідно карті, на кожному КП розв’язують завдання.
г) На старті кожна команда виконує перше завдання.
 
Старт
Завдання 1
Розшифруйте послання:
 
 
ВНІНАМО РЄ ЩЄНВІЩЬ РЄЩАБРАЦЩЄЛ
И РЄ ВНАТОЕ ВАДІЙАЗ
НОЙШ ЄДЄНЦАР
 
Підказка:
Правильна відповідь. Природа не терпить неточностей і не прощає помилок (Ральф Емерсон).
 
Завдання 2 (КП 1)
Розгадайте ребус й запишіть термін, який пояснює процес здійснення будь-яких технологічних операцій, пов’язаних зі зміною фізичних, хімічних або біологічних властивостей відходів, з метою підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, перевезення чи видалення.
Правильна відповідь: Утилізація.
 
 
Завдання 3 (КП 2)
Знайдіть відповіді до тестів. Назвіть суму правильних відповідей.
 
1. Більшу частину сміття, що забруднює Землю, становить:
1) пластмаса;
2) скло;
3) метал.
 
2. Перш ніж почати утилізацію відходів, їх необхідно:
1) розсортувати;
2) зібрати в одному місці;
3) розкришити.
 
3. Для того щоб переробити пластмасу, її необ хідно:
1) компостувати;
2) спалити за спеціальних умов;
3) переплавити.
 
4. Нагальна турбота під час вибору звалища:
1) захист поверхні землі і ґрунтових вод;
2) огорожа місця звалища;
3) укомплектування відповідною технікою.
 
5. Шкідливі викиди впливають:
1) тільки на ті регіони, де з’явилося забруд нення;
2) на прилеглі регіони;
3) навіть на території, віддалені від місця, де забруднення «побачило світ».
 
6. Найстрашніша «добавка» до води — це...
1) побутове сміття;
2) пестициди;
3) мінеральні добрива.
 
7. Які з радіоактивних відходів цілеспрямовано розсіюють у навколишнє середовище?
1) Гази;
2) рідини;
3) тверді речовини.
 
8. Пляшка чи банка з пластмаси, кинута в лісі, пролежить без зміни:
1) 10 років;
2) 50 років;
3) понад 100 років.
 
9. Надходження в середовище шкідливих речовин, що спричиняє порушення функціонування екологічних систем, називають:
1) забрудненням;
2) екологічним кризою;
3) інтродукцією.
 
10. Викинутий папір «з’їдять» невидимки-мікроби за:
1) 1–2 роки;
2) 5–8 років;
3) 20 і більше.
 
11. Гарбологія — це...
1) наука про дім;
2) наука про ґрунти;
3) наука про сміття.
 
12. Найбільш ефективний шлях боротьби з наростаючою кількістю відходів, що потрапляють у навколишнє середовище, — це...
1) їх захоронення;
2) розробка правових механізмів регулювання процесу;
3) рециркуляція (повторне використання відходів).
 
Правильна сума відповідей:
1 + 1 + 2 + 1 + 3 + 3 + 1 + 3 + 1 + 1 + 3 + 3 = 23.
 
 
Завдання 4 (КП 3)
Знайдіть прізвище вченого, який запропонував ідею створення Червоної книги (прізвище зашифровано в комірках жовтого кольору).
1. Наука про довкілля.
2. Прізвище вченого, який першим дав визначення екології.
3. Місце існування угрупування, з підкресленням зовнішніх щодо угрупування чинників середовища.
4. Сукупність фізичних, природно-антропогенних, соціальних чинників життя людини.
5. Окремо взятий організм, пристосований до існування в певному середовищі (літосфери, гідросфери).
6. Природно-антропогенне середовище.
7. Хто назвав екологію «філософією виживання людства»?
 
Відповіді:
По горизонталі: 1. Екологія.
По вертикалі: 2. Геккель. 3. Екотоп. 4. Середовище. 5. Біонт. 6. Довкілля. 7. Білявський.
Правильна відповідь: Скотт (англ. зоолог).
 
 
Завдання 5 (КП 4)
Установіть правильну відповідність.
А Природоохоронні території, на яких дозволено проводити екскурсії для організованих туристів
 
Б Природоохоронні установи місцевого значення
 
В Окремі об’єкти, які мають природоохоронне, наукове, естетичне або пізнавальне значення
 
Г Заклади, створені для збереження, акліматизації та господарського вицкористання рідкісних та інших видів як місцевої, так і світової фауни
 
Д Природні ділянки суходолу, цілісність яких охороняється законами держави
1 Заповідники
 
2 Зоологічні парки
 
3 Національні природні парки
 
4 Пам’ятки природи
 
5 Регіональні
ландшафтні парки
 
6 Природно-заповідний фонд
держави
 
Відповіді: А — 3, Б — 5, В — 4, Г — 2, Д — 6.
 
 
Завдання 6 (КП 5)
Скласти відомі вирази про важливість природи і дбайливого до неї ставлення.
  • Ліс — наше...
  • Птахи — наші...
  • Вода — джерело...
  • Охорона природи — справа...
  • Охороняти природу — отже, охороняти...
 
Правильна відповідь:
  • Ліс — наше багатство!
  • Птахи — наші друзі!
  • Вода — джерело життя!
  • Охорона природи — справа народу!
  • Охороняти природу — отже охороняти Батьківщину!
 
 
Фініш (КП 6)
На фініші команди надають судді картки з виконаними завданнями. Переможців визначають за сумою часу, витраченого на проходження етапів та правильність виконання завдань. У разі рівності результатів перевагу надають команді, що має кращий результат у виконанні завдань.
Dounload PDF

Відгуки читачів