Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Інтегрований урок зарубіжної літератури та культурології «Доба європейського Відродження». 8-й клас

Т. А. Стороженко, А. Н. Никитюк, учителі Сарненського НВК «Школа-колегіум імені Т. Г. Шевченка», Рівненська обл.


Тема. Доба європейського Відродження (Ренесансу), її хронологічні межі. Ідейний рух гуманізму. Роль античності. Титани культури Ренесансу

Мета:

-навчальна: ознайомити учнів із добою європейського Відродження, її хронологічними межами, з основними засадами мистецтва Відродження, представниками мистецтва Ренесансу, їхніми картинами; сприяти усвідомленню Відродження як світоглядного перевороту, розумінню значення античності у формуванні ідеалів Відродження;

-розвивальна: розвивати естетичний смак і творчі здібності;

-виховна: прищеплювати інтерес до образотворчого мистецтва та культурології; сприяти формуванню гуманізму.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу; інтегрований урок (зарубіжна література, географія, історія, образовтворче мистецтво, культурологія).

Обладнання: репродукції (слайди) картин титанів доби Відродження, книжкова виставка творів доби Відродження.

Випереджувальне завдання: підготувати дослідницькі проекти «Становлення й розвиток Відродження».
 
 
Тобі дана можливість впасти
до рівня тварини, але також
і можливість піднестися до рівня
істоти богоподібної — це підвладне
лише особистій внутрішній волі.
Піко делла Мірандола
 
 
Хід уроку
 
І. Організаційний момент
 
 
ІІ. Мотивація навчальної діяльності
 
Робота з епіграфом
 • Як ви розумієте цей вислів?
 • Чи погоджуєтесь ви з ним?
 
 
ІІІ. Оголошення теми й мети уроку
 
Учитель зарубіжної літератури. Лейтмотивом нашого уроку будуть слова Піко делла Мірандоли.
 
Сьогодні у нас незвичайний урок. Ми ознайомимося з добою Відродження (Ренесансу) не тільки в літературі, а й у мистецтві. Поговоримо про події, які, на думку багатьох істориків та географів, стали передумовою цієї великої епохи. А допоможе нам провести цей урок учитель культурології. Чому саме культурології? У 9-му класі до навчальної програми буде введено новий предмет — художня культура. І нам хотілося б зацікавити вас цим предметом і довести, що художня культура нерозривно пов’язана з літераутрою.
 
План роботи на уроці (записаний на дошці)
1. Захист проектів (учні).
2. Робота з глосарієм.
3. Коментарі вчителів зарубіжної літератури та художньої культури.
4. Складання опорного конспекта (учні).
5. Вікторина «Про кого йдеться?»
 
 
IV. Формування нових знань
 
1. Слово вчителя зарубіжної літератури
 
— Якось талановитий російський філолог Ю. М. Тинянов влучно зауважив, що в літературному світі, на відміну від світу реального, син рідко отримує спадщину від батька, а частіше стає спадкоємцем діда, а то й прадіда. Це добре видно в зміні моди: мамини речі донька вважає вчорашнім днем, а ось бабусині або прабабусині — ультрамодними. Але чи не найкраще метафора Ю. М. Тинянова стосується доби Відродження, що змінила добу Середньовіччя. Для уважного читача вже саме слово відродження сигналізує, що йдеться не про появу на світ (народження), а про відновлення, реставрацію чогось, що колись уже існувало.
 
Термін Відродження (італ. rinascimento) запровадив до широкого вжитку історик мистецтва італієць Джоржо Вазарі в «Життєписах найславетніших малярів, скульпторів і зодчих» (1550). Але на Заході поширений його французький варіант — Ренесанс (фр. reneissance). Так ось, доба Ренесансу отримала культурну спадщину не від «матері» — Середньовіччя, а від «бабусі» — античності. Відродження було своєрідною спокутою Західної Європи за безжальне нищення багатої спадщини.
 
Хронологічно європейське Відродження як єдиний культурний рух тривало в ХІV — на початку ХVІІ ст. й охопило Італію, Іспанію, Францію, Німеччину, Англію, Угорщину, Польщу, Чехію, північну Хорватію.
 
Чим же був зумовлений початок нової епохи, що спричинило докорінний переворот у різних галузях людської діяльності? Саме ці питання розкриють нам учні, які працювали над своїми проектами-дослідженнями.
 
2. Виступ-презентація учня-«історика»
 
3. Виступ-презентація учня-«географа»
 
4. Словникова робота
 
(Учні записують у літературознавчі словники значення слів «титани», «гуманізм».)
 
Титани — 1. У старогрецькій міфології — божество з числа велетнів, які повстали проти богів Олімпу. 2. Переносне значення. Людина, що відзначається надзвичайною величезною силою розуму, таланту, винятково видатна, героїчна особа.
 
Гуманізм (від лат. gumanus — людський, людяний) — система ідей і поглядів на людину як найвищу цінність; течія епохи Відродження, спрямована на утвердження поваги до гідності й розуму людини, її права на земне щастя, вільний вияв природних людських почуттів і здібностей.
 
Учитель зарубіжної літератури. Спочатку гуманістами називають плеяду вчених, що розшукують та видають античні рукописи. Згодом гуманістами почали називати тих митців Відродження, які, на противагу церковним ідеалам, прославляли людину та ідеал земного щастя. Гуманізм став вираженням нового світосприйняття, нового розуміння сутності людини і земного щастя.
 
Гуманісти відстоювали самоцінність людської особистості і вважали протиприродним оцінювати людину за її походженням чи багатством, расовою приналежністю чи релігійними переконаннями.
 
Винахід Йоганном Ґутенберґом книгодрукування сприяв росту освіченості, розвиткові наук, мистецтв, зокрема і художньої літератури. Ідеалом титани Відродження вважали людину гармонійно розвинену, наділену високою інтелектуальною культурою, розумом, талантом, працьовитістю.
 
Із представниками доби Відродження, титанами в літературі нас ознайомлять учні, які готували свої проекти.
 
5. Виступ-презентація учнів-«літературознавців»
 
Учитель зарубіжної літератури. Ми ознайомилися з причинами виникнення доби Ренесансу, питаннями доби Відродження в літературі, але наше знайомство буде не повним, якщо ми не торкнемося теми Ренесансу в мистецтві.
 
6. Слово вчителя культурології
 
7. Слово вчителя зарубіжної літератури
 
— Розглядаючи добу Відродження в Європі, варто зупинитися на розвитку її у східнослов’янських країнах та в Україні. У східнослов’янських країнах ренесансні традиції простежуються наприкінці ХІV–ХV ст. В Україні поширення гуманістичних ідей відбулося завдяки встановленню культурних зв’язків з країнами Західної Європи. Глибокий філософський зміст мистецтва Галичини, зокрема Бойківщини, передають пам’ятки малярства, які збереглися до наших днів. Українські письменники були непогано обізнані з творами італійських гуманістів. Так, у творчості українського і білоруського письменника Л. Смотрицького (бл. 1572–1693 pp.) знаходимо посилання на твори Ф. Петрарки. Український письменник, церковно-освітній і громадський діяч І. Галятовський (рік народження невідомий, помер 1688 року) використовував твори Н. Макіавеллі.
 
Стиль доби Відродження в Україні простежується також у багатьох оборонних спорудах — замках у Бережанах (1554), Старому селі, Збаражі (1631), Підгірцях (1635–1640). До кращих пам’яток ренесансної архітектури належить львівська Успенська церква.
 
 
V. Узагальнення вивченого про добу
 
Відродження
1. Бесіда
 • Чому Відродження називають світоглядним переворотом?
 • Чому саме античність стала ідеалом Відродження?
 
2. Складання опорного конспекту «Культура і мистецтво доби Відродження»
 
3. Вікторина «Про кого йдеться?»
 
1) Він мріяв із величезної скелі висікти статую, а ще багато років працював над створенням гробниці для Юлія. Найкраща надгробкова скульптура — «Мойсей» — один із найдосконаліших творів митця. Хто це? (Мікеланджело Буонарроті)
 
2) Він говорив: «Людина повинна бути прекрасною, у неї повинно бути красиве і сильне тіло». Він малював саме таких людей, і сам був таким, хоч його називали співцем мадонн. Принесла йому світову славу саме Мадонна. Хто це? (Рафаель Санті)
 
3) Він говорив: «Наставницею собі узяв я природу, учительку всіх учителів». Тому мистецтво, наука і винахідництво тісно переплелися в його творчості. Хто це? (Леонардо да Вінчі)
 
4. Складання схематичного конспекту уроку
 
VІ. Домашнє завдання
 
Опрацювати статтю підручника про Відродження.
Dounload PDF

Відгуки читачів

 • Таня Коваль

  28 січня 2018

  Дуже гарний урок. Дякую.

  Адміністратор:
  Доброго дня, Тетяно!
  Дякуємо за Ваш відгук!