Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Політична діяльність та участь громадян в управлінні суспільством. Роль ЗМІ. Людина і світ. 11 клас

Шаповалова Н. Ю., Бериславський педагогічний коледж імені В. Ф. Беньковського, Херсонська обл.; Шаповалова К. В., практичний психолог


Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:
  • пояснювати поняття: громада, політична діяльність, територіальне та громадське самоврядування, свобода слова, інформаційна революція, цензура;
  • характеризувати місцеве самоврядування як особливу форми публічної влади, форми участі громадян в управлінні суспільством, види та функції ЗМІ;
  • визначати характерні ознаки громадського та місцевого самоврядування, ролі ЗМІ як джерела поширення інформації в суспільстві;
  • оцінювати значення ЗМІ у формуванні громадянського суспільства.
 
Попередня підготовка
Урок розрахований на 1 год. 20 хв. Клас попередньо ділиться на 4–5 мікрогруп в кожній по 5–6 осіб, команда визначається з ролями учасників ділової гри: кандидатом в президенти, начальником штабу, піар-групою. Групи отримують випереджальне завдання: підготувати передвиборчу програму кандидата, агітаційні матеріали, слогани
тощо.
 
Кожен етап уроку чітко регламентований. Кожній команді надається для виступу 4 хв., а також можливість поставити одне запитання. На ділову гру відводиться 25 хв.
 
Наступний етап — імітаційна гра, зокрема вибори. Перед уроком учні обирають голову дільничної комісії, завданням якого є підготовка бюлетенів, скриньки для голосування. Під час голосування голова має стежити, щоб команди не голосували за свого кандидата (про це учасники гри були попереджені заздалегідь, ця умова продиктована об’єктивністю вибору не «за свого», а за продуктивну кандидатську програму). Після «виборів» голова виборчої дільниці підраховує результати голосування й оголошує результати виборів. На цей етап відводиться 10 хв.
 
Наступним етапом є проектна робота і перехід до теми «Види та функції ЗМІ». Під час голосування учні біля «виборчої скриньки» обирають кольорову смужку (всього 5 кольорів). Таким чином у вчителя є можливість поділити клас на 5 мікрогруп, кожна з яких отримує завдання висвітлити програми кандидатів у президенти, результати виборів у запропонованих видах ЗМІ: на телебаченні, по радіо, на інтернет-сторінці, у соцмережах, урядовій пресі, приватній пресі. На цю роботу відводиться 20 хв.
 
Останній етап — презентація проектів (по 3 хв. на кожен проект). Після презентації вчитель коментує, до яких маніпуляцій вдавалися мікрогрупи під час підготовки.
 
Тип уроку: застосування здобутих знань.
 
Форма проведення: практична робота з елементами ділової та імітаційної гри, захист проектів.
 
Технології та методи навчання: вітагенні технології, випереджальне навчання, проблемне навчання, ІКТ, ділова гра, імітаційна гра, проектні технології, робота в групах.
 
Міжпредметні зв’язки: правознавство, інформатика, українська мова.
 
Обладнання: роздавальний матеріал, олівці, ватмани, олівці, маркери, агітаційний матеріал.
 
Епіграф: Політика — це прагнення влади і впливу на розподіл влади. М. Вебер
 
 
Хід уроку
 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ
 
Привітання та перевірка присутніх на уроці. Поділ учнів на 4 групи.
 
Таблиця оцінювання
Прізвище
1-й етап
(виставляють
начальники
штабів — кожен своїй
мікрогрупі)
2-й етап
(виставляє голова
виборчої комісії усім
учасникам імітаційної гри)
3-й етап
(виставляє
вчитель
за захист
проектів)
Підсумкова оцінка
(формується із
середнього бала від трьох попередніх)
         
 
II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО Ї ДІЯЛЬНОСТІ
 
Учитель. На попередньому уроці ми розпочали вивчення теми «Політична система: сутність, структура, функції. Поняття демократії. Ідеали та цінності демократії. Демократія як політичний режим». Сьогодні ви спробуєте застосувати теоретичні знання. Кожна група отримала випереджальне завдання: підготувати агітаційний матеріал та програму для виборчої кампанії кандидата в президенти.
 
 
IІІ. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ
  • 1-й етап — ділова гра «Презентація кандидата».
  • 2-й етап — дебати («Круглий стіл»).
  • 3-й етап — імітаційна гра «Вибори».
  • 4-й етап — проект «Роль ЗМІ у висвітленні виборчого процесу».
  • 5-й етап — презентація командами своїх проектів.
 
 
ІV. ПІДСУМКИ УРОКУ
 
Учит е л ь. На цьому уроці ви будете демонструвати свою громадянську позицію, переконувати інших у необхідності виконувати свій громадянський обов’язок, голосуючи на виборах. Уже за рік ви станете повноправними громадянами своєї держави і зможете реалізувати виборче право. Ви маєте усвідомити, що від позиції кожної людини залежить збереження і розвиток демократичних процесів в Україні. Чим більше виборців прийдуть на вибори і добровільно віддадуть свої голоси за будь-якого з кандидатів, тим менше буде можливостей фальсифікацій та обману. Потрібно пам’ятати, що ваш голос можуть використати для недобросовісних підтасовок результатів виборів. Ваша громадянська позиція — це усвідомлена відповідальність за все, що відбувається в нашій країні.
 
Оцінювання
Оцінювання відбувається упродовж усього уроку шляхом заповнення таблиці.
 
 
V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
 
1. Опрацювати за підручником Т. В. Бакки «Людина і світ» § 53–55, 56–59.
2. Виписати до словника нові поняття та опрацювати їх.
3. Написати твір-есе «Моральний кодекс журналіста: дійсність чи утопія?».
 
 
Література
1. Бакка Т. В. Людина і світ: підручн. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.: (рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень) / Т. В. Бакка, Л. В. Марголіна, Т. В. Мелещенко. — К. : Видавничий дім «Освіта», 2012.
2. Бізбіз Т. О. Людина і світ. 11 клас. Розробки уроків / Т. О. Бізбіз, В. О. Авраменко, Л. Г. Чабан. — Х. : ВГ «Основа», 2010.
3. Бізбіз Т. О. Людина і світ. 11 клас. Дидактичні матеріали. Стандартний, академічний та профільний рівні. — Х. : ВГ «Основа», 2013.
4. Середницька Г. В. Людина і світ: 11 кл.: Опорні конспекти. Нова програма. — К. : Книги України, 2012.
5. http://www.researcher.ru — Інтернет-портал дослідницької діяльності.
6. http://www.catalog.alledu.ru — Каталог освітніх ресурсів.
7. http://www.ychitel.com/ — Педагогічний журнал «Вчитель».
8. http://www.teacherjournal.com.ua/ — Учительський Журнал он-лайн.
Dounload PDF

Відгуки читачів