Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Дж. Кітс — англійський поет-лірик. Сонет «Про коника та цвіркуна». Поетизація образу природи у вірші. 5-й клас

Т. Г. Конопля, старший учитель, учитель зарубіжної літератури гімназії «Ерудит», м. Київ


Мета:

-навчальна: ознайомити учнів із біографічними даними англійського поета-романтика Джона Кітса; дослідити втілення ознак романтизму в його поезіях; дати характеристику сонета «Про коника та цвіркуна»; визначити особливості ліричного героя;

-розвивальна: удосконалювати навички аналізу й виразного читання поетичного тексту;

-виховна: сприяти формуванню поваги й любові до оточуючої краси природи.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання: портрет Дж. Кітса; мультимедійна презентація до уроку; музичні записи творів А. Вівальді та П. І. Чайковського «Пори року».

 

Природа — єдина книга, всі сторінки якої
мають глибокий зміст.
Й. В. Ґете
 
 
Хід уроку
 
І. Організаційний момент
 
ІІ. Оголошення теми й мети уроку
 
(Звучить музичний запис П. І. Чайковського «Літо», на екрані — красиві літні пейзажі.)
 
 
1. Слово вчителя
 
— Поезія стала незмінним супутником людства. Переживши віки, вона продовжує хвилювати серця наших сучасників, пробуджує творчу уяву й мудрість читачів, спонукає до втілення найсміливіших мрій. Давні поети — рапсоди — розкривали свою душу на музичних лірах. Звідси й походження лірики як музичного жанру. Важко знайти людину, яка б заперечила, що поетичне слово має великий вплив на душевний стан.
 
Вивчаючи поезії, ви розвиваєте свої почуття, вчитесь співпереживати, відчувати навколишній світ. На сьогоднішньому уроці мова буде йти про прекрасного поета — романтика Джона Кітса, чиє ім’я не було широко відоме за життя ні в Англії, ні в інших європейських країнах. Він не мав титулу лорда, не був багатим, не написав безлічі творів. Але доля, наділяючи талантом своїх обранців, на їх походження не дуже звертає увагу. За її волею спалахують на поетичному небосхилі яскравими зірками все нові й нові імена. Колись у далекому й таємничому для нас кінці ХVІІІ ст. ніхто не міг навіть припустити, що хлопчик Джон, який народився в сім’ї володаря платної стайні Томаса Кітса, із часом проголосить слова, що визначають суть поезії: «Краса є правда, правда є краса» (ода «До грецької урни»).
 
Однак іноді доля, нагороджуючи талантом, забирає щось інше, не менш важливе, дороге. Так Джон у вісім років залишився без батька, а в п’ятнадцять і без матері. Не можна сказати, що дитинство було щасливим.
 
Кітс намагається отримати освіту, отримати спеціальність лікаря, вивчає хірургію та фармакологію, практикує в лондонському госпіталі Гая. Та поезія все глибше й глибше ятрить душу. Піклування про двох молодших братів і сестру не зробило юнака жорстоким чи бездушним. Усі найменші порухи людської душі, усі найсміливіші мрії він відображав на папері у своїх багатьом не зрозумілим його сучасникам поезіях. Та й жанри Джон обрав не всім звичні: сонети, оди, поеми.
 
(Під звуки музики П. І. Чайковського вчитель читає сонет Дж. Кітса «До яскравої зорі».)
 
 
До яскравої зорі
 
Коли б несмертним був,
Як ти, яскрава зоре,
То не світився б я в нічній височині
І все життя земне, таємне, неозоре
Не зрів самотником крізь одсвіти
нічні.
Не споглядав би я священнодійні води
І береги морів, що вічно миє плин,
Зими алмазний хід і сніжну маску
броди
На кремені верхів, на чагарях долин.
А пригорнувся б я у радості глибокій
До стану любої, до трепетних грудей,
Щоб кров її дзвінка будила мій
неспокій,
Кохав би так повік, захоплений,
відвертий,
Волів би жити цим, без цього — вмерти.
 
 
2. Обговорення з учнями почутого
 • Який настрій створює вірш?
 • Назвіть, які відомі вам художні засоби використовує автор і з якою метою.
 • Порахуйте, із скількох рядків складається вірш.
 
 
ІІІ. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу
 
 
1. Із теорії літератури
 
Сонет (від італ. звучати) — вірш, який складається з 14 рядків п’ятистопного або шестистопного ямба. Основні особливості сонета полягають у його філософському характері, автор бажає зрозуміти справжність життя. У сонетах відтворено найменші порухи людської душі ліричного героя. Звучання сонетів завжди схвильоване й мелодійне.
 
 
2. Прослуховування сонету «Про коника та цвіркуна» в аудіозаписі на фоні звуків літнього вечора — звучання цвіркуна
 
(На дошці — картини літнього, осіннього пейзажу, що змінюються картинами холодної зими.)
 
 
3. Слово учителя
 
— Уявіть собі картину літнього вечора десь біля річки чи озера. Вечір особливо сприяє польоту думок, невимовна радість і чистота звучать у повітрі, широкими потоками ллються в душу чарівні звуки матінки-природи. Тільки дуже спостережлива та чуйна людина може це все чути та сприймати.
 
А Джон був саме такою людиною. Тяжко хворіючи, він написав епітафію: «Тут лежить той, чиє ім’я накреслено на воді». Важко сказати, що мав на увазі автор, але ім’я його, навіть «накреслене на воді», залишилося в пам’яті людей, а твори, повні уяви й чарівних думок, уже два сторіччя залишаються улюбленими й загадковими для багатьох шанувальників краси й поезії.
 
 
4. Аналіз вірша «Про коника та цвіркуна»
 
 • ??Визначте сюжет вірша.
 • Поясніть, які думки й почуття переживає автор і хоче передати читачеві.
 • ??Через які образи у творі Кітс розкриває свій стан душі?
 • ??Знайдіть відомі вам художні засоби, використані автором у творі.
 • ??Яким ви побачили ліричного героя в творі?
 
 
5. Із теорії літератури
 
Пейзаж — опис, зображення природи, природних явищ, краєвидів у художньому творі. Епітет — яскраве образне означення, яке підкреслює певну рису зображуваного і допомагає відчути ставлення автора до нього.
 
Порівняння — слово або вираз, одні предмети або явища, що зіставляються з іншими на основі спільності певних ознак.
 
 
6. Вправа «Мозковий штурм»
 • Із якою метою поет використовує художні засоби у творі? (За допомогою художніх засобів створюються неповторні образи природи, мова автора стає незвичайною, мальовничою, а читач яскравіше уявляє картини та образи, створені митцем. Враження залишаються незабутніми.)
 • Які ще види мистецтва можуть зображати пейзаж? (Музика, фотомистецтво, живопис)
 
 
7. Розгляд фотоілюстрацій
 
(Демонструються на фоні звучання запису творів А. Вівальді «Пори року».)
 • Які з продемонстрованих фото, на вашу думку, за змістом найбільше відповідають твору, що вивчається сьогодні на уроці, й чому?
 • Що більше передає ілюстрація до твору — тему чи головну думку? Аргументуйте свою відповідь, підтвердивши словами з тексту сонета.
 
 
ІV. Підбиття підсумків уроку
 
1. Робота з епіграфом
2. Інтерактивний прийом «Мікрофон»
 • Які завдання ми ставили перед собою на початку уроку й чи виконали їх? (Відповіді учнів.)
 
 
V. Висновки уроку
 
У ч и т е л ь. Перекладати твори Джона Кітса складно, тому що втрачається неповторність оригіналу, порушуються форма та загадковість і водночас простота. Але нічим не знищити безмежну насолоду від спілкування з найменшою частинкою оточуючої матінки-природи, насолоду від її споглядання. Українською твори Джона Кітса перекладали Григорій Порфирович Кочур, Дмитро Васильович Павличко, Василь Олександрович Мисик.
 
 
VI. Домашнє завдання
 
Виразно читати сонет «Про коника та цвіркуна», аналізувати його.
 
Намалювати ілюстрацію до твору.
Dounload PDF

Відгуки читачів