Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Календарне планування вивчення алгебри в 7 класі (2 год на тиждень, усього — 70 год)

О. О. Старова, м. Харків


№ уроку

Зміст навчального матеріалу

Кількість годин

Дата проведення

1–43

Тема 1. Цілі вирази

43

 

 

Вирази зі змінними. Степінь з натуральним показником. Одночлени.

15

 

1, 2

Перетворення виразів. Повторення та систематизація матеріалу 5–6 класів

2

 

3, 4

Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази. Числове значення виразу

2

 

5, 6

Тотожність. Тотожні перетворення виразу

2

 

7

Доведення тотожностей

1

 

8

Степінь з натуральним показником

1

 

9, 10

Властивості степеня з натуральним показником

2

 

11

Одночлен. Стандартний вигляд одночлена

1

 

12, 13

Піднесення одночленів до степеня. Множення одночленів

2

 

14

Розв’язування задач

1

 

15

Контрольна робота № 1

1

 

 

Многочлени

12

 

16

Многочлен. Стандартний вигляд многочлена. Степінь многочлена. Подібні члени многочленів та їх зведення

1

 

17, 18

Додавання та віднімання многочленів

2

 

19

Множення одночлена на многочлен

1

 

20, 21

Множення многочленів

2

 

22, 23

Розкладання многочленів на множники способом винесення спільного множника за дужки

2

 

24, 25

Розкладання многочленів на множники способом групування

2

 

26

Розв’язування задач

1

 

27

Контрольна робота № 2

1

 

 

Формули скороченого множення

16

 

28, 29

Квадрат двочлена

2

 

30, 31

Різниця квадратів

2

 

32, 33

Сума й різниця кубів

2

 

34–36

Використання формул скороченого множення для розкладання многочленів на множники

3

 

37–39

Застосування різних способів розкладання многочленів на множники

3

 

40, 41

Розв’язування задач на перетворення виразів

2

 

42

Розв’язування задач

1

 

43

Контрольна робота № 3

1

 

44–52

Тема 2. Функції

9

 

44

Функціональна залежність між величинами як математична модель реальних процесів. Функція

1

 

45

Способи задання функції

1

 

46

Область визначення та область значень функції

1

 

47, 48

Графік функції

2

 

49, 50

Лінійна функція, її графік та властивості

2

 

51

Розв’язування задач

1

 

52

Контрольна робота № 4

1

 

53–65

Тема 3. Лінійні рівняння та їх системи

13

 

53

Лінійне рівняння з однією змінною

1

 

54, 55

Розв’язування лінійних рівнянь

2

 

56

Лінійне рівняння з двома змінними та його графік

1

 

57

Система двох лінійних рівнянь з двома змінними. Графічний спосіб розв’язання систем

1

 

58, 59

Спосіб підстановки

2

 

60, 61

Спосіб додавання

2

 

62

Лінійні рівняння та їх системи як математичні моделі текстових задач. Розв’язування задач за допомогою лінійних рівнянь

1

 

63

Розв’язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь

1

 

64

Розв’язування задач

1

 

65

Контрольна робота № 5

1

 

66–70

Тема 4. Повторення і систематизація навчального матеріалу

5

 

66

Повторення. Цілі вирази

1

 

67

Повторення. Функції

1

 

68

Повторення. Лінійні рівняння та їх системи

1

 

69

Підсумкова контрольна робота

1

 

70

Узагальнення матеріалу, вивченого за рік

1

 

Dounload PDF

Відгуки читачів