Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Рухливі ігри на уроках легкої атлетики

Т. Ю. Овсієнко, ЗОШ № 151, м. Харків


На уроках в школі основними завданнями фізичного виховання учнів є розвиток рухових якостей, навчання раціональної техніки рухів та виховання позитивних морально-вольових якостей.
 
Під час проведення рухливих ігор на уроках легкої атлетики визначальними є освітні завдання, що розв’язують спільно з виховними та оздоровчими.
 
Із метою вивчення різних складових легкої атлетики значна роль належить рухливим іграм, що містять дії, які збігаються за структурою та характером рухів із руховими діями, що вивчають у різних класах на уроках легкої атлетики.
 
Тому добирати рухову гру необхідно залежно від конкретних завдань уроку (наприклад, опанування метання м’яча в горизонтальну ціль, відштовхування у стрибках у довжину та ін.). Слід ураховувати послідовність опанування навичок, зв’язок їх із матеріалом попередніх уроків легкої атлетики.
 
Важливо, щоб в нових іграх удосконалювалися вже набуті навички. Для цього в нових іграх необхідно повторювати елементи старих, але в складнішій формі.
 
Ігри мають відповідати рівню фізичної підготовленості учнів. Кожна гра має бути складнішою за попередню, щоб її учасники докладали достатньо зусиль для досягнення мети. Гра, у якій відсутні труднощі та перешкоди, позбавлена педагогічної цінності.
 
Обираючи гру, слід так само враховувати місце її проведення, погодні умови, наявність інвентаря. До проведення гри вчитель має продумати її хід і передбачити можливі ситуації, що можуть виникнути під час гри.
 
Успіх проведення гри значної мірою залежить від пояснення її правил. Учитель має чітко уявляти зміст гри, лише після цього починати пояснення. Розповідь має бути короткою та послідовною.
 
У рухливих іграх важко передбачити можливості кожного учня, тому слід обережно використовувати ігри, що спричиняють швидке стомлення або зайве напруження. Учителеві слід завжди пам’ятати про вікові особливості учнів, знати стан їх здоров’я.
 
Тривалість гри залежить від кількості учасників, характеру гри та умов її проведення. Учитель має чітко визначити момент завершення гри: якщо з’являються ознаки втоми, то гру слід завершувати. Передчасне або несподіване завершення гри небажане, так само як її зволікання.
 
Підбиття підсумків у грі має дуже важливе педагогічне значення. Слід виявити помилки та наголосити на позитивних моментах. Підбиваючи підсумки, до уваги слід брати не лише швидкість, але й якість виконання завдання, дотримання правил гри, уміння використовувати під час гри знайомі рухові дії.
 
 
РУХЛИВІ ІГРИ З БІГОМ
 
Під час рухливих ігор із різними видами бігу учні навчаються переключатися з максимально швидкого бігу на повільний та навпаки. Ігри з бігом допомагають під час вивчення техніки старту, особливого значення вони набувають на другому етапі, коли закріплюють навички швидкого старту та стартового прискорення.
 
Доцільно використовувати ігри, що розвивають швидкість бігу, правильне виконання старту та фінішу.
 
 
РУХЛИВІ ІГРИ ЗІ СТРИБКАМИ
 
Стрибки, що виконують в іграх, відрізняються тим, що вони позбавлені спеціально дібраного розбігу. Їх виконують у будь-який спосіб залежно від ситуації гри.
 
Різноманітні стрибки та підскоки, що виконують із положення присіду або напівприсіду, добре зміцнюють гомілковостопний суглоб та м’язи ніг, розвивають координацію рухів і зміцнюють опорно-руховий апарат.
 
На початку навчання стрибків доцільно запропонувати учням ігри, у яких виконують вправи з імітуванням відштовхування та приземлення. Після того як учні опанували рухи, можна давати завдання на диференціювання або точне відштовхування.
 
Для цього необхідно у грі використовувати орієнтири (прапорці, стійки, накреслені лінії тощо). Це дасть змогу учням коригувати свої зусилля залежно від умов гри і завдань учителя.
 
 
РУХЛИВІ ІГРИ З МЕТАННЯМ
 
Ігри, що вчитель дає учням на уроках під час навчання метань, передбачають послідовний розвиток спритності. Найважчим є узгодження рухів руки з підскоками на одній та обох ногах, зберігаючи рівновагу у динамічних і статичних умовах.
 
Паралельно з розвитком точності та узгодженням рухів необхідно розвивати точність м’язових зусиль. Для цього використовують ігри з метанням у ціль, що рухається, зміною відстані до цілі та ін.
Dounload PDF

Відгуки читачів