Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Управлінські аспекти організації освітнього простору для обдарованих школярів

О. М. Желюк, директор Рівненського природничо-математичного ліцею «Елітар» Рівненської міської ради


Наш ліцей — сучасний загальноосвітній навчальний заклад нового типу, який має можливість застосовувати інноваційні технології, оригінальні виховні ідеї, сучасні форми та методи у навчально-виховному процесі.

 

У період становлення нових суспільних відносин, які кардинально змінив Майдан, в Україні, як ніколи, зростає попит на обдаровану особистість, на творчих, інтелектуально та духовно розвинених громадян-патріотів. Тому серед пріоритетних напрямів державної освітньої політики є піклування про обдаровану та талановиту молодь, адже саме вона є потенціалом держави, який визначить шляхи її розвитку на майбутнє.

 

Головним напрямом концепції розвитку ПМЛ «Елітар» є пошук, виявлення, підтримка й організація роботи з обдарованими школярами.

 

Все це в закладі реалізуємо через створену державно-громадську модель управління. Основної уваги надано демократизації відносин «учитель – учень», активному залученню учнівського самоврядування до розв’язання всіх проблем і співпраці з батьківською громадськістю.

 

Під час розробляння концепції та статуту ліцею ми визначили, що діяльність ліцею ґрунтуватиметься на засадах демократії, гуманізму, колегіального стилю управління.

 

Наявна нормативно-правова база у сфері освіти не лише дає змогу створити дієву систему правового регулювання державно-громадського управління закладом, але й доповнити, конкретизувати її внутрішніми документами:

 • статутом ліцею;
 • концепцією розвитку ПМЛ «Елітар»;
 • програмою інтелектуального розвитку особистості;
 • положенням про раду ліцею;
 • положенням про піклувальну раду.

 

Упровадження державно-громадської моделі управління забезпечило активну діяльність у ліцеї таких структур:

 • ради ліцею;
 • піклувальної ради;
 • педагогічної ради;
 • учнівського самоврядування;
 • управлінської команди.

 

За роки існування ліцею сформувалась ефективна управлінська команда, яку вирізняють професійна компетентність, володіння сучасними технологіями, обізнаність в інноватиці, позитивне спрямування на виконання управлінських функцій, чітко розподілених поміж усіма членами команди, в тому числі щодо питань роботи з обдарованими учнями.

 

Модель розподілу обов?язків між членами управлінської команди щодо забезпечення ефективної роботи з обдарованими учнями

Директор

Організовує діяльність педагогічного колективу для реалізації поставлених завдань у ліцейській програмі інтелектуального розвитку особистості. Здійснює контроль за якістю освітнього процесу. Створює умови для розвитку обдарованих учнів і підвищення професійного рівня педагогів. Координує діяльність структур державно-громадської моделі управління. Забезпечує співробітництво з ВНЗ на всеукраїнському та міжнародному рівнях. Робота з батьками

Заступник директора з наукової роботи

Організовує учителів та учнівські колективи на реалізацію ліцейської програми інтелектуального розвитку особистості. Опікується шкільною філією МАН. Забезпечує участь ліцеїстів у олімпіадах, конкурсах, турнірах і здійснює підготовку до них. Створює банк даних про обдарованих учнів закладу, фіксує їхні успіхи та досягнення, пропагує наукові досягнення ліцеїстів

Заступник директора з методичної роботи

Планує науково-методичну роботу з учителями, опікується роботою предметних кафедр. Забезпечує підвищення професійного рівня педагогів, планує їхнє навчання та курсову підготовку. Контролює роботу предметних кафедр. Вивчає, узагальнює та поширює педагогічний досвід

Заступник директора з виховної роботи

Планує виховну роботу в закладі. Допомагає та контролює роботу класних керівників. Забезпечує дотримання ліцейських традицій і свят. Співпрацює з батьківською громадськістю й учнівським самоврядуванням. Координує діяльність виховних центрів ліцею

 

Головне завдання адміністрації та педагогів ліцею — створити для учня життєвий простір, який невпинно розвиватиметься.

 

За роки роботи з обдарованими школярами у закладі створено систему роботи з обдарованими учнями.

 

Основними принципами упровадження цієї системи роботи з обдарованими в нашому закладі є:

 • координація дій адміністрації, педагогів, психологічної служби;
 • урахування індивідуальних і вікових особливостей ліцеїстів;
 • системність і систематичність у роботі з обдарованими учнями;
 • створення умов для саморозвитку особистості.

 

Учасниками процесу реалізації системи роботи з обдарованими учнями, крім дирекції закладу, є учителі-предметники, керівники секцій МАН, практичний психолог, завідувачі предметних кафедр, керівники творчих груп, класні керівники, ліцеїсти та батьківська громадськість.

 

Неабияку роль у роботі з обдарованими дітьми відіграє ресурсне забезпечення закладу, яке є складовою управлінської діяльності адміністрації. В ліцеї функціонує 15 навчальних кабінетів і лабораторій, 2 комп?ютерних класи, мультимедійний кабінет, інформаційно-комп?ютерний центр, бібліотека. Всі кабінети об?єднано в єдину мережу і мають доступ до Інтернету. Створено банк комп?ютерних навчальних програм, функціонує власний сайт. Забезпечено вільний доступ ліцеїстам і педагогам до мережі Інтернет через Wi-Fi.

 

Важливою умовою ефективності організації науково-дослідницької діяльності учнів є рівень професійної майстерності педагогічного колективу.

 

У ліцеї працює 32 педагогів, із них мають:

 • вищу кваліфікаційну категорію — 17;
 • звання «Учитель-методист» — 10;
 • звання «Старший учитель» — 3;
 • знак «Відмінник освіти України» — 5;
 • знак «Василь Сухомлинський» — 2.

 

Два педагоги мають почесне звання «Заслужений учитель України».

 

Усі педагогічні працівники працюють за фахом, постійно підвищують свій професійний рівень у межах реалізації проблемної теми.

 

В ліцеї створено необхідні умови для творчості та розвитку педагогічних працівників. Заклад передплачує психолого-педагогічну, методичну, фахову періодику, вчителі мають методичні дні для самоосвітньої роботи. Чималу допомогу педагоги отримують від завідувачів предметних кафедр серед досвідчених педагогів.

 

Про професійний рівень педагогів свідчать такі дані: за 5 років учитель-методист Н. Д. Желюк підготувала 30 призерів обласних олімпіад із інформатики, 20 призерів обласного етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН і 3 переможців у МАН всеукраїнського рівня. Заслужений вчитель України Л. С. Остапчук має 9 призерів обласних олімпіад із математики та 18 призерів обласного етапу МАН. Молодий педагог, випускник ліцею Р. Е. Данилюк продовжує традиції старших колег, у його арсеналі 5 призерів обласних олімпіад із хімії, 2 перемоги на Всеукраїнському рівні та 12 переможців обласного етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН. Щороку як підсумок науково-дослідницької діяльності випускаємо збірники «Наукові записки ПМЛ “Елітар”», де розміщуємо дослідження, творчі роботи учнів і педагогів. Таких збірників видано вже 16 примірників.

 

Хоча ліцей і має певні досягнення за своїм профілем, однак залишається актуальним питання забезпечення повноцінного розвитку дитини.

 

Виховну роботу ліцею сплановано так, щоб гармонійно вплітатись або продовжувати навчальний процес. Цьому сприяють виховні центри закладу: зразковий музей комп?ютерної техніки, музей електронної техніки, кімната-музей історії ПМЛ «Елітар», а також футбольний, баскетбольний, волейбольний і тренажерний майданчики. За роки функціонування закладу виробились певні ліцейські традиції: «Посвята в ліцеїсти», конкурси «Міс і Містер ліцею», «Аукціон комп?ютерних програм», «Свято квітів», «Осінній бал», «Андріївські вечорниці», «Козацькі забави» тощо. Люблять учні та вчителі на День здоров?я, який традиційно проводимо наприкінці навчального року, ходити в одноденний похід на Вишневу гору, що поблизу Рівного. Велелюдно на шкільному подвір?ї, коли в останні дні травня проходить Свято честі ліцеїста, на якому кращі учні отримують грамоти, дипломи за перемоги у міжнародних, всеукраїнських, обласних і міських олімпіадах, конкурсах, турнірах. А кращі з кращих отримують найвищу нагороду закладу — бурштинову відзнаку (бурштинова крапля, яка кріпиться на лацкані піджака). Проводимо чимало інших заходів, які організовує учнівський парламент. В органах учнівського самоврядування ліцеїсти працюють не автономно, а в тісному взаємозв?язку з педагогічним колективом і батьківською громадськістю.

 

Така співпраця відкриває простір для всіх учасників навчально-виховного процесу бути активними в усіх справах: від їх пошуків до підбиття підсумків. І тому в ліцеї панує особлива моральна атмосфера співпраці дітей і дорослих, взаємної довіри та поваги.

 

Обрана модель роботи з обдарованими та здібними учнями є дієвою, сучасною, динамічною, оскільки вона забезпечує наступність, цілісність, ефективність. Про це свідчать результати. За 20 років ліцей випустив 1053 учнів, 2 випускників стали педагогами та працюють у рідній школі, 2 випускників — кандидати наук. 56 % випускників 2013–2014 н. р. обрали для навчання вищі навчальні заклади фізико-математичного профілю, 32 % — біолого-хімічного. Навчаються наші випускники, здебільшого, у Національному технічному університеті «КПІ», Національному університеті імені Т. Шевченка, Львівському національному університеті імені І. Франка та медичних університетах Вінниці, Тернополя, Чернівців.

 

Ліцей — це не просто назва, а спосіб життя. Котрийсь із великих сказав: «Успіх — ось що створює великих людей». Саме створити ситуацію успіху для кожного ліцеїста щодня — ось у чому вбачає наш педагогічний колектив своє завдання. І я щасливий від того, що ми на правильному шляху, що можемо швидко реагувати на зміни в суспільстві, педагогіці, можемо трансформувати нові технології навчання, щоб бути завжди сучасними, досягати нових висот. Адже ми, «елітарівці», маємо відповідати назві свого закладу.

Dounload PDF

Відгуки читачів