Закриття доступу до електронного архіву статей!

З 01.12 до 15.12
встигніть зберегти
всі матеріали
абсолютно безкоштовно!

Каталог журналів

Пропаганда інформаційної безпеки на уроках основ здоров’я й інформатики

В.  І.  Шахненко, А. В. Тріщук


Аналіз доповіді на ІІ Всеукраїнському з’їзді працівників освіти тодішнього міністра освіти і науки України В. Кременя («…Через перенавантаження в навчально-виховному процесі 50 відсотків учнів мають незадовільну фізичну підготовку, зросла кількість серцево-судинних та інших захворювань …»), «Тез доповіді міністра освіти і науки України Станіслава Ніколаєнка на підсумковій колегії МОН України 17 серпня 2007 року» («…З 1988 по 2006 роки кількість дітей віком до 14 років із серцево-судинними захворюваннями зросла з 14,5 % до 28,2 %; хворобами опорно-рухового апарату — з 31,9 % до 67,1 %; з надмірною вагою — із 7,0 % до 8,9 %…» ) та статті «Тенденція погіршення здоров’я учнів» у журналі «Основи здоров’я» [2014. — № 5], її автори зробили висновок, що існує стійка тенденція погіршення здоров’я учнів основної і старшої школи.
 
Отже, вітчизняна загальноосвітня школа негативно впливає на збереження, зміцнення, формування й відтворення здоров’я учнів. Саме тому кожен учитель на уроках зі свого навчального предмета має навчати учнів тому, як бути здоровим (здоровою), вести здоровий спосіб життя. Саме над цією проблемою працюють учителі НВК «СЗШ № 2 — гімназія» м. Трускавець Львівської області. Так, учитель інформатики й учитель основ здоров’я узгоджують свої дії щодо підготовки учнів до інформаційної безпеки як складової збереження здоров’я.
 
У п’ятому класі після вивчення теми «Здоров’я і життя», у якій обговорюють, що надмірне захоплення телевізійними передачами чи комп’ютерами негативно впливає на здоров’я дітей і підлітків, також на уроках інформатики учні знайомляться з допустимими нормами перегляду телепередач та роботи за комп’ютером. Відтак їм пропонується працювати за комп’ютером не більше, ніж 15 хвилин за одну навчальну годину. Батькам п’ятикласників на батьківських зборах пропонують стежити за тим, щоб діти вдома теж «сиділи» за комп’ютером не більше 15 хвилин.
 
Під час вивчення теми «Розвиток підлітків» (6 клас), де розглядають правила сидіння за партою чи робочим столом, учням пропонують самоаналіз, самооцінку та взаємооцінку виконання цих вимог. У класному журналі відведено колонку для виставлення відповідного бала за дотримання або нехтування рекомендаціями.
 
На початку кожного навчального року та кожного навчального заняття з практичним застосуванням комп’ютера учні знайомляться із правилами пожежної безпеки та електробезпеки, а учителю основ здоров’я пропонується, щоб на уроках під час вивчення тем «Електробезпека» і «Пожежна безпека» він поцікавився, що дітям відомо з цих тем.
 
На уроках основ здоров’я вивчають тему «Соціальні чинники здоров’я» (7 клас), яка розглядає питання захисту від жорстокості, дискримінації і насилля. Як доповнення на уроках з інформатики в ході вивчення теми «Всесвітня мережа Інтернет» варто зупинитися на тому, що учень у такому віці не здатен адекватно оцінювати достовірність інформації, наданої Інтернет-мережею. Тому вчителям інформатики під час вивчення цієї теми й учителю основ здоров’я в ході викладання уроків теми «Профілактика соціально небезпечних захворювань» (розділу «Соціальні чинники здоров’я»), а класним керівникам — у позакласній виховній роботі, слід застерігати учнів від небезпеки, яку несе пропаганда хибних цінностей, комерційна реклама та романтизація насилля. Так, скажімо, телебачення демонструє привабливі рольові моделі, але деякі з них спотворюють уявлення про добро і зло та романтизують насилля.
 
Головні герої бойовиків, як правило, постають перед підлітками привабливими, сильними — і всі проблеми розв’язують миттєво за допомогою зброї чи кулаків. Підлітки часто сприймають це з піднесенням, ніби стають на місце героя. У цій ситуації потрібно запропонувати учням уявити себе не на місці героя, а на місці жертви. Як би вони себе почували в ролі переможеного і скривдженого?
 
Учителям основ здоров’я та інформатики, класним керівникам та заступникам директора з виховної роботи слід ініціювати проведення загальних батьківських зборів щодо питань безпеки спілкування в різноманітних соціальних мережах, зокрема: vk.com, ok.ru, facebook.com та інших. Крім цього, існує фінансова безпека, бо окремі так звані рекламодавці павутини пропонують послуги й товар привабливої вартості, але сумнівної якості. Також існує небезпека від забороненого для підлітків порно-контенту, жорстоких ігор та ворожої інформації.
 
Батьків учнів на батьківських зборах потрібно переконувати у важливості довірливого спілкування зі своїми дітьми на предмет виявлення соціальних зв’язків через Інтернет та ЗМІ, слід надавати їм поради щодо безпеки стосунків із невідомими людьми, як у побуті, так і віртуальному світі. У восьмому класі на уроках основ здоров’я вивчають тему «Інформаційна безпека», у якій розглядають поняття «інформації», обговорюють питання впливу інформаційної зброї на здоров’я учнів, запобігання впливу негативної інформації тощо. На уроках інформатики проводять дискусію, під час якої обговорюють ці питання, а учнів підводять до висновку, що від дії негативної інформації можна уберегтися, якщо усвідомити можливі наслідки. Тому слід прислухатися до порад учителів і батьків.
 
У дев’ятому класі після вивчення теми «Сучасний комплекс проблем безпеки» розглядають інформаційну безпеку, а на уроках інформатики в ході вивчення тем «Поняття вірусу», «Антивірусні програми», «Архівація даних» та «Глобальна мережа Інтернет», опираючись на досвід дискусії у восьмому класі, підбивають підсумки готовності учнів до самозахисту від інформаційної небезпеки. У процесі встановлення міжпредметних зв’язків інформатики, основ здоров’я, у позакласній роботі із цих навчальних предметів та виховній роботі класних керівників було помічено, що збільшилася кількість батьків учнів, які зацікавилися проблемою інформаційної безпеки й поліпшили свій контроль за роботою дітей на комп’ютерах, а їхні діти — глибше усвідомили, що інформаційна безпека таки існує, раніше ігнорувавши цю проблему. 
 
ВИСНОВКИ
 
1 Поки що вітчизняна загальноосвітня школа є чинником ризику для здоров’я учнів. Тому виникає потреба на уроках з усіх навчальних дисциплін навчати учнів збереженню і зміцненню здоров’я.
 
2 Однією з умов навчання здоров’ю учнів, що має позитивні наслідки, є міжпредметні зв’язки основ здоров’я та інформатики.
 
3 На секціях шкільного та районного рівнів учителів основ здоров’я та інформатики слід періодично заслуховувати питання міжпредметних зв’язків під час вивчення цих навчальних предметів або проводити спільні засідання за такою тематикою.
 
4 Вивчати можливість установлення міжпредметних зв’язків основ здоров’я з фізичною культурою, біологією та іншими навчальними предметами.
 
5 Пропонуємо вчителям основ здоров’я, фізичної культури, біології та інших навчальних предметів, якщо вони мають досвід таких міжпредметних зв’язків, поділитися ним на сторінках цього журналу.
 
 
ЛІТЕРАТУРА
 
  1. Кремень В. Освіта в Україні. Доповідь міністра освіти і науки України на II Всеукраїнському з’їзді працівників освіти В. Кременя / В. Кремень // II Всеукраїнський з’їзд працівників освіти 7–9 жовтня 2001. — К., 2002. — 232 с.
  2. Програма «Основи здоров’я. 5–9 класи загальноосвітніх навчальних закладів».
  3. Програма курсу «Інформатика». 5–9 класи загальноосвітніх навчальних закладів.
  4. Шахненко В. І. Причини погіршення здоров’я учнів / В. І. Шахненко, І. В. Котенко, С. І. Седіна, В. А. Удовицька, Є. О. Цуканова // Науково- методичний журнал «Основи здоров’я». — 2014. — № 5. — С. 2–8.
  5. Шахненко В. І. Тенденція погіршення здоров’я учнів / В. І. Шахненко, І. В. Котенко, С. І. Седіна, Л. І. Ланяк, М. П. Сидір // Науково-методичний журнал «Основи здоров’я». — 2014. — № 1. — С. 27–30.
  6. Якісна освіта — запорука самореалізації особистості: тези доповіді міністра освіти i науки України Станіслава Ніколаєнка на підсумковій колегії MOH України 17 серпня 2007 року // Освіта України. Спецвипуск. — 2007. — 10 серпня (№ 959). — C. 1–34.
Dounload PDF

Відгуки читачів