Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Методи викладання: як стати ефективним учителем

Саттон Траст — Sutton Trust improving social mobility through education — провідна організація Великої Британії, що займається питаннями підвищення соціальної мобільності освіти, фінансує більше двохсот програм на замовлення 140 наукових установ, наводить докази успішних методів викладання.

Саттон Траст — Sutton Trust improving social mobility through education — провідна організація Великої Британії, що займається питаннями підвищення соціальної мобільності освіти, фінансує більше двохсот програм на замовлення 140 наукових установ, наводить докази успішних методів викладання.
 
Питання про те, як стати ефективним учителем, завжди було предметом дискусій. Така постановка питання створює досить багато проблем, оскільки просто не існує, та й не може існувати універсального рецепту для успіху вчителя, тому що різні підходи спрацьовують тільки в конкретних фахівців і для певних учнів класу.
 
Саттон Траст установлено, що популярні в освіті методи навчання, такі як надмірна похвала й заохочення учнів або надання їм можливості самим відкрити для себе ключові знання, насправді не дають високих позитивних результатів.
 
Автор доповіді, професор Роберт Коі з Даремського університету стверджує, що це всього лише «стартовий пакет» для осмислення того, що ж усе-таки робить викладання ефективним.
 
Отже, що рекомендується в доповіді? Ось десять основних позицій, які слід ураховувати вчителю у своїй роботі.
 
 
1. Будьте обізнані зі свого предмета
 
У доповіді, підготовленій на підставі вивчення більше двохсот томів результатів досліджень,
наголошується принаймні на шести основних сталих складових ефективності навчання. І одним
з найважливіших є відмінне знання вчителем свого предмета.
 
Це може видатись очевидним, але в доповіді наголошується, що найкращі вчителі глибоко опанували знання свого предмета, проте якщо вони виявляються нижче певного рівня, то «істотно знижують» результативність у навчанні учнів. 
 
На підставі цих позицій робиться висновок про необхідність «цільової допомоги» вчителям, надаючи їм розуміння конкретних галузей, де їхні знання слабкі, що може бути дуже корисним.
 
 
2. Похвала може принести більше шкоди, ніж користі
 
Так, у доповіді стверджується, що похвала може бути для учнів шкідливою. Низка досліджень, проведених фахівцями в галузі освіти, зокрема Керроллом Дуеком, професором психології Стенфордського університету та професорами Джоном Хетті й Хелен Тімперлі з Оклендського університету, чітко зафіксували цей феномен.
 
Дебора Стіек, декан Стенфордської вищої школи, каже, що похвала перш за все призначається для того, щоб обнадіяти учня, але водночас вона може реально «передати учню низькі очікування вчителя». Вона відзначає, якщо слабкі успіхи учня вчитель сприйняв зі співчуттям, а не із засудженням, то це швидше за все принесе учню більше шкоди, ніж користі.
 
Доповідь містить застереження із цього приводу, називаючи такі висновки відкритими для інтерпретації, і вчителі можуть самі вирішити, як поступати в тому чи іншому випадку, оскільки методи, що використовуються вчителем, не можна застосовувати в будь-яких обставинах.
 
 
3. Контроль і оцінювання навчаня
 
Ефективне викладання має величезний уплив на досягнення учнів, а правильно організоване оцінювання є основою ефективного навчання — наголошується в доповіді. Такий підхід включає надання дітям достатнього часу, щоб вони змогли вдосконалювати набуті знання й уміння, тобто вчитель повинен «навчати поступово».
 
Визначення ефективності зробити не просто, але доклад визнає, що прогрес учнів є тим мірилом, за допомогою якого слід оцінювати якість роботи вчителя.
 
 
4. Уподобання в методиці викладання
 
Природа причин, через які вчителі використовують ті чи інші форми й методи навчання в класі та сподіваються добитися позитивних успіхів учнів, упливає на їхню успішність. Мікі Еск’ю, автор методики визначення ефективності роботи вчителів, вважає, що думки вчителя про те, як саме слід викладати, наприклад, математику, разом з уявленнями вчителя про те, наскільки діти її засвоять, є важливим чинником ефективності навчання. Разом з тим дані, що підтверджують це, не достатньо переконливі. Дослідження професорів Стіва Хіггінса з Даремського університету та Девіда Мозлі з Ньюкаслського університету педагогічних уподобань учителів з використання у викладанні ІК-технологій не підтвердили стійку залежність між перевагами вчителя під час вибору технології та успішністю учнів.
 
 
5. Взаємостосунки вчителя й вихованців
 
У доповіді чітко фіксується, що механізми взаємодії вчителя з учнями мають великий вплив на процес навчання, а також створюють певну «атмосферу в класі». У доповіді увагу акцентують на важливості створення позитивного мікроклімату в класі, щоб «постійно сприяти та підтверджувати самооцінку учнів». Успіх учня повинен бути атрибутом його зусиль, а не здібностей.
 
 
6. Управління дисципліною
 
Викликає інтерес те, що дисципліна, як з’ясувалося, не значний критерій порівняно з високим рівнем знання вчителем свого предмета. Але управління навчальною діяльністю учнів класу, зокрема й те, наскільки оптимально вчитель використовує час на уроці, координує власні ресурси й ресурси учнів, а також підтримує дисципліну учнів, відзначається як важлива складова.
 
 
7. Немає доказів , що диференціація працює
 
Установлено, що диференціація учнів на групи залежно від їхніх здібностей практично не впливає на результати навчання. Така установка теоретично може дозволити вчителю вибрати той темп навчання, який підходить усім учням. Учитель може в певних випадках навчати дуже швидко учнів у групі з високими здібностями й дуже поволі — з низькими.
 
 
8. Не турбу йтеся про стиль навчаня
 
Опитування показало, що більше 90 % учителів уважають, що діти вчаться набагато краще, коли одержують навчальну інформацію в тому «стилі навчання», якому вони віддають перевагу. Але, незважаючи на популярність такого підходу серед більшості вчителів, не зафіксовано жодних доказів того, що це насправді працює.
 
 
9. Початок навчаня має бути складним
 
Це один з висновків, який може здивувати вчителів. Учні повинні усвідомити складність навчання в короткостроковій перспективі. Проте в міру засвоєння більшого обсягу навчальної інформації учень повинен побачити істотний прогрес у довгостроковій перспективі.
 
Елізабет Лігон Бйорк, професор Мічиганського університету та Роберт Бйорк, професор Каліфорнійського університету, стверджують, що вчителям необхідно спочатку підбирати досить високий рівень складності завдань для учнів, щоб вони перш за все отримали обсяг знань, необхідний у подальшому.
 
 
10. Вибудовуйте відносини з колегам и та батьками
 
Професійна поведінка педагога, зокрема підтримка колег і вміння розмовляти з батьками учнів, також має досить помірний вплив на процес навчання. У доповіді йдеться про те, що не встановлено прямого зв’язку між практикою взаємостосунків учителів з колегами й батьками та успішністю учнів, проте для більш широкого визначення успішного викладання такий критерій треба включити.
Dounload PDF

Відгуки читачів