Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Про неухильне дотримання принципів гарантування свободи педагогічної діяльності вчителя


Одним з пріоритетів освітньої політики є дебюрократизація діяльності педагогічних працівників, упровадження органами управління освітою сучасних принципів державно-громадської моделі управління. В умовах, коли Міністерство освіти і науки суттєво скоротило переліки звітності, що подаються з регіонів, обмежило кількість загальноосвітніх заходів і продовжує дебюрократизацію, досі надходять звернення від учителів загальноосвітніх навчальних закладів щодо неправомірних вимог з боку керівників навчальних закладів, органів управління освітою, методичних кабінетів (центрів) та інших організацій щодо ведення документації вчителем та примусу до виконання невластивих учителеві функцій.

 

Обов’язки вчителя регламентовані актами-законами, статутом закладу, правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками тощо. Додаткові обов’язки покладають на педагога класне керівництво, предметна та позакласна діяльність, участь у громадській роботі.
 
При цьому на перешкоді творчій діяльності педагогічного працівника, його зосередженню на виконанні головного функціонального обов’язку і покликання — надання якісних освітніх послуг стоїть переобтяження його введенням усілякої, у багатьох випадках не передбаченої жодним нормативно-правовим актом, письмової звітності, планування та іншої документації. Відтак це поглинає значну кількість сил і часу вчителя, перетворюючи його роботу на механічну рутинну проектно-освітню діяльність, що надмірно контролюється й перевіряється керівниками різних рівнів та інстанцій.
 
Особливо обтяжливих форм така паперотворчість та позаплановий неправомірний контроль набувають наприкінці семестру та навчального року.
 
На підставі викладеного вище, у розвиток положень наказу Міністерства освіти і науки України від 27.05.2014 № 648 «Щодо припинення практики створення та вимагання від дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів документації та звітності, не передбаченої законодавством України», Листа Міністерства освіти і науки України від 11.11.2014 № 1/9-586 «Щодо здійснення вчителем науково-дослідницької діяльності та пошукової роботи» наполягаємо на неухильному дотриманні принципів педагогічної свободи вчителя.
 
1. Календарне та поурочне планування здійснюється вчителем у довільній формі, у тому числі з використанням друкованих чи електронних джерел тощо. Формат, обсяг, структура, зміст та оформлення календарних планів та поурочних планів-конспектів є індивідуальною справою вчителя. ВстановОфіційний лення універсальних у межах навчального закладу, міста, району чи області стандартів таких документів є неприпустимими. Строки їхнього зберігання вчителем також законодавчо не встановлені, а відтак учитель самостійно приймає про це рішення.
 
2. Створення, наповнення та зберігання різноманітних портфоліо, папок, альбомів тощо з напрацюванням вчителя на паперових носіях, у тому числі під час підготовки його до чергової чи позачергової атестації, участі в конкурсах тощо не належить до передбачених законодавством видів роботи й не може вимагатися від учителя керівниками навчального закладу, представниками методичних служб чи органів управління освітою.
 
3. Законодавчі та підзаконні акти у сфері освіти надають учителеві право, а побудова навчальних програм з предметів передбачає можливість перенесення вчителем уроків, збільшення кількості годин на вивчення окремих тем. Відтак, контроль щодо так званого «відхилення» від календарного планування чи від матеріалів підручника є неправомірним і неприпустимим.
 
4. Вибір форм та методів викладання є винятково прерогативою вчителя й не можуть регламентуватися ні адміністрацією навчального закладу, ні органами управління освітою. Вимоги окремих керівників щодо зведення діяльності педагога до застосування ним лише традиційної класно-урочної форми проведення занять чи застосування тих чи інших методик є неправомірним і вчитель не зобов’язаний їх виконувати.
 
Дотримання цих та інших приписів сприятиме професійній самореалізації педагогів і, як наслідок, підвищенню якості освіти.
 
Заступник Міністра
Павло Полянський
Dounload PDF

Відгуки читачів