Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Портфоліо в позашкільному навчальному закладі. Невикористані резерви

Н. П. Горевич


Пошук нових навчальних технологій продовжує непокоїти педагогів позашкільних навчальних закладів. У час, коли в освіті робиться наголос на особистісно-орієнтоване навчання, актуальноютемою стає впровадження технології портфоліо в освітні заклади. Технологія портфоліо є необхідною для позашкілля, оскільки в цієї освітньої галузі навчання без оцінок. Діти приходять до позашкільного навчального закладу з різними талантами, задатками, здібностями, як оцінити те, чого вони навчилися?! Як впливає педагог на розвиток вихованця?

 

 

 

Портфоліо дозволяє враховувати результати, яких досягли вихованці в різноманітних видах діяльності — навчальній, творчій, соціальній, комунікативній. Портфоліо в позашкільній освіті допомагає вирішити важливі педагогічні задачі.

 

Історична довідка

Історія портфоліо бере свій початок у ХV-XVI ст. в країнах Західної Європи. Першими його почали використовуватися архітектори того часу, які пропонували своїм замовникам вже реалізовані проекти, а також начерки нових робіт.

 

Дещо пізніше терміном «портфоліо» почали називати папку з малюнками художника або альбом з фотографіями. Завдяки портфоліо замовник або кожен охочий міг оцінити якість робіт автора, а також подивитися на вже реалізовані проекти. Багато фотографів і художники і зараз активно користуються портфоліо для демонстрування своїх можливостей потенційним клієнтам.

 

Портфоліо застосовували і в фінансовій сфері, де під цим терміном розуміли стан цінних паперів тієї чи іншої компанії. Дещо пізніше компанії взяли на озброєння досвід фотографів і почали демонструвати свої досягнення в різних областях.

 

1980 року в Сполучених Штатах Америки вперше виникла ідея застосування портфоліо в сфері освіти, звідки вона моментально поширилася світом, здобувши найбільшу популярність у Канаді, Японії та низці європейських країн. З’явилося багато книг, присвячених використанню портфоліо в сфері освіти, різноманітні трактовки призвели до того, що чіткого визначення терміна «порт фоліо» в освіті немає до сьогодні.

 

Визначитися з термінологією

Портфоліо в перекладі з французької означає «викладати», «формулювати», «нести», «лист», «сторінка», «досьє», «збірник досягнень»; у перекладі з італійської — «папка з документами», «папка спеціаліста». У сучасній літературі можна зустріти термін «портфель педагога», що є синонімом поняття «портфоліо».

У роботах сучасних науковців ми зустрічаємо дуже багато тлумачень поняття «портфоліо».

 

Портфоліо — це спосіб фіксації, накопичення та оцінки творчих досягнень педагога; комплект документів, що регламентує його діяльність та формує рефлексію власної діяльності.

 

Портфоліо — набір матеріалів, які демонструють уміння вчителя (вихователя) вирішувати завдання своєї професійної діяльності, обирати стратегію і тактику професійної поведінки і призначений для оцінки рівня професіоналізму педагога.

 

Портфоліо педагога — індивідуальна папка, у якій зафіксовані його особисті професійні досягнення в освітньо-виховній діяльності, результати навчання, виховання і розвитку його учнів (вихованців), вклад педагога у розвиток системи освіти України за певний період часу (зазвичай за останні три роки).

 

Портфоліо є формою автентичного оцінювання освітніх результатів щодо продукту, створеного людиною у процесі навчальної, творчої, соціальної та інших видів діяльності. Отже, портфоліо відповідає меті, завданням та ідеології практико зорієнтованого навчання. Суттєвого значення портфоліо надає плануванню і самооцінюванню людиною своїх освітніх результатів.

 

Традиційне портфоліо — це добірка, колекція робіт, метою яких є демонстрування освітніх досягнень людини.

 

Види і принципи формування портфоліо

Принципи формування портфоліо:

 • відкритість (інформація доступна усім учасникам освітнього процесу);
 • багатоаспектність (оцінювання не лише знань учнів, але й умінь застосовувати їх на практиці, соціальний досвід, відстеження динаміки особистого розвитку учня);
 • змістовність оцінювання (оцінюють не лише кількісні показники, але й процес навчання);
 • гуманістична спрямованість (урахування індивідуальних здібностей кожного учня);
 • варіативність (урахування індивідуальних цілей, потреб та інтересів учнів);
 • дух змагання.

 

Основний зміст портфоліо полягає в тому, щоб показати все, на що здатна людина на практиці. Портфоліо — це спланована заздалегідь, індивідуальна добірка особистих досягнень, досьє людини, самопрезентація.

 

Залежно від призначення, існують різні види портфоліо:

 • портфоліо досягнень (найбільший акцент зроблено на документи, що підтверджують успіхи в діяльності);
 • тематичне портфоліо (найбільший акцент зроблено на виконанні творчих робіт в одній або декількох сферах діяльності);
 • презентаційне портфоліо (створюється для презентацій у разі працевлаштування, вступу до   навчального закладу);
 • комплексний портфоліо (містить елементи перелічених вище портфоліо);

 

Завдання портфоліо

Портфоліо дозволяє вирішувати важливі педагогічні завдання:

 • відстежити індивідуальний прогрес дитини, якого вона досягла в навчанні за відсутності безпосереднього порівняння з досягненнями інших учнів;
 • стимулювати навчальну мотивацію учнів;
 • виявляти інтереси, нахили, пов’язані із вибором профілю навчання;
 • створити ситуацію успіху для кожного вихованця, підвищити самооцінку та впевненість у собі;
 • максимально розкрити індивідуальні здібності кожної дитини, створити умови для її самореалізації;
 • формувати установку на творчу діяльність, розвивати мотивацію подальшого творчого росту;
 • формувати життєві ідеали, стимулювати прагнення до самовдосконалення.

 

Портфоліо належить до категорії автентичних індивідуалізованих оцінок. Основна мета автентичного оцінювання — допомогти особистості навчитися аналізувати власну діяльність, зіставляти її із загальноприйнятими стандартами, переглядати, удосконалювати, виявляти ініціативу, що сприятиме розвитку. Таким чином, завдяки портфоліо людина здійснює своєрідну інвентаризацію власних результатів, це дає їй змогу побачити загальну картину навчальної успішності з обраного профілю й особистісного розвитку. Це — індивідуальний портфель освітніх досягнень, індивідуальна накопичувальна оцінка у певній сфері діяльності особистості, групи, гуртка, закладу.

 

Особливості розробки портфоліо гуртка

Під час розробки портфоліо гуртка необхідно поставити за мету — створити атмосферу відкритості, спільності і підтримки усіх учасників освітнього процесу. Розгляньмо приклади.

 

Так перший, вступний розділ, — «Ласкаво просимо!» — повинен містити загальну інформацію про гурток:

 • назву,
 • малюнки або фотографії тематичних куточків,
 • вік дітей,
 • розповідь про педагога,
 • девіз.

 

Другий обов’язковий розділ «Давайте познайомимося» представляє фотопортрет всієї групи. Його також можна оформити у вигляді дитячих малюнків або загального колажу.

 

Два наступних розділи «Наші дівчатка» і «Наші хлопчики» містять окремі описи дівчаток і хлопчиків гуртка. Указують їхні імена, захоплення, улюблені заняття та інше.

 

Зміст розділів «Наші успіхи та досягнення» і «Наші мрії» зрозуміло з назви.

 

Можна розширити запропоновану структуру додатковими розділами, наприклад, «Наші свята», «Ким я буду, коли виросту», «Ми артисти» тощо.

 

Особливості розробки портфоліо педагогів

Насамперед у закладі потрібно створити положення про портфоліо педагога.

Портфоліо педагога закладу позашкільної освіти запроваджується з метою підтримки творчої педагогічної діяльності педагогів, популяризації індивідуальних професійних досягнень і результатів їх роботи, підвищення професійної компетентності педагогів.

 

Моніторинг професійної діяльності педагогів за допомогою портфоліо дозволить адміністрації:

 • здійснювати неперервну діагностику рівня педагогічної компетентності і результатів діяльності педагогів;
 • сприяти розвитку професійної кар’єри педагогів;
 • розвивати навички і вміння проектування програм особистісного і професійного росту педагогів;
 • підготувати педагога до атестації.

 

Таке зібрання досягнень надасть педагогові можливість якнайкраще представити свою майстерність, показати загалу те, що вважає найголовнішим, а крім того:

 • реально оцінити і представити результати своєї діяльності;
 • побачити свої резерви, визначити ресурси для розвитку професійної компетентності;
 • мати стимул до самовдосконалення;
 • освоїти технологію роботи з портфоліо (для допомоги учням у створенні їхніх портфоліо).

 

Портфоліо педагога може мати наступну структуру:

 • загальні відомості(анкетні відомості, звання та нагороди, відомості про підвищення кваліфікації, результати атестації);
 • результати педагогічної діяльності(матеріали, які  свідчать про динаміку педагогічної діяльності);
 • навчальні програми творчих об’єднань (однопрофільні, комплексні, модульні, інтегровані, авторські тощо);
 • анотація власного досвіду роботи, у якій зазначено провідну ідею, мету, новизну, практичну значущість;
 • розробка занять гуртка;
 • результати участі вихованців у конкурсах, фестивалях, змаганнях, виставках;
 • проектні, творчі, дослідницькі роботи учнів;
 • інформація про організацію виховної діяльності з учнями, організацію учнівського самоврядування;
 • результати моніторингу про якість навчально-виховного процесу в творчому об’єднанні;
 • матеріали роботи з батьками вихованців;
 • відгуки органів управління освітою, наукових установ, громадських організацій тощо, що висвітлюють творчі здобутки педагогів.

 

Портфоліо педагога зручно оформити як папку-накопичувач з файлами згідно з визначеною в закладі структурою. Педагог має право включати в папку додаткові розділи, рубрики, матеріали, елементи оформлення, які підкреслюють його індивідуальність, педагогічний почерк.

Розділ "Науково-методична діяльність" містить методичні матеріали, що свідчать про роботу педагога щодо розвитку професійної компетентності:

 • власні методичні розробки, рекомендації, науково-методичні посібники тощо;
 • публікації у фахових виданнях;
 • творчі роботи на курсах підвищення кваліфікації;
 • матеріали виступів на педагогічних радах, семінарах;
 • інформація про участь у роботі конференцій, семінарів, майстер-класів, творчих груп; методичних об’єднань закладу, району, міста, регіону;
 • результати участі у професійних і творчих конкурсах;
 • інформація про участь в експертній роботі;
 • матеріали про організацію самоосвітньої роботи;
 • матеріали дослідницької роботи.

 

У портфоліо також можуть бути представлено фото-, відеоматеріали про творчі здобутки педагога та його вихованців.

 

Презентацію портфоліо проводять публічно на засіданні творчої групи, методичного об’єднання, педагогічної ради. Презентація може проходити в формі виставки навчально-методичних матеріалів, пристендової доповіді з використанням мультимедійних технологій. Основна мета презентації — за короткий час представити результати виконаної роботи за певний період часу.

 

Положення про портфоліо вихованців центру позашкільної роботи

1. Загальні положення

Одним із перспективних напрямів реалізації компетентнісно спрямованого підходу до змісту позашкільної освіти є впровадження технології портфоліо.

 

1.1. Портфоліо (портрет досягнень) дає змогу врахувати результати, здобуті вихованцем в різних видах діяльності — навчальній, творчій, соціальній, комунікативній. Портфоліо дає можливість кожному учневі показати все, на що він здатний, створити для нього «стимул зростання», сформувати особистісну траєкторію освіти, продемонструвати його здатність практично застосувати набуті знання та вміння.

 

1.2. Портфоліо є формою автентичного оцінювання освітніх результатів за продуктом, який створено вихованцем у процесі навчання, творчої, соціальної та інших видів діяльності.

 

1.3. Портфоліо є перспективною формою представлення досягнень кожного вихованця, що відповідає завданням до профільної підготовки і в подальшому профільного навчання в загально освітньому навчальному закладі.

 

1.4. Портфоліо допомагає вирішувати наступні педагогічні завдання:

 • підвищувати та стимулювати навчальну мотивацію вихованців;
 • підтримувати їхню активність та самостійність, розширювати можливості навчання та самонавчання. виховання та самовиховання;
 • розвивати навички рефлексивної та ціннісної діяльності учнів;
 • формувати вміння вчитися — ставити цілі, планувати. організовувати власну навчальну діяльність.

 

2. Зміст та структура портфоліо

2.1. Структура портфоліо вихованця Центру позашкільної роботи передбачає наявність у ньому титульного листа і п’яти  розділів.

 

Титульний лист

 

Розділ 1. Мій портрет

Розділ містить матеріали, які розповідають про автора портфоліо: автобіографію, резюме, цілі, результати самоаналізу, результати діагностики тощо.

 

Розділ 2. Документи

Розділ містить дипломи, грамоти, подяки за участь у конкурсах різного рівня, виставках творчих робіт, турнірах, роботі МАН, сертифікати про проходження курсів, програм.

 

Розділ 3. Роботи

Розділ містить комплект різних творчих, дослідницьких, проектних робіт учня; інформацію про участь у наукових конференціях, виставках, олімпіадах, семінарах, круглих столах, форумах; звіт про проходження соціальної практики тощо.

 

Розділ 4. Відгуки

Розділ може містити: висновки про якість виконаних робіт, рецензії, відгуки, резюме з оцінкою власних навчальних, творчих досягнень, рекомендаційні листи від батьків, педагогів, партнерів.

 

Розділ 5. Скарбничка

До розділу слід добирати пам’ятки, інструкції, корисну інформація (наприклад, як правильно скласти резюме, рекомендації для написання автобіографії; рекомендації щодо написання науково-дослідницької роботи, реферату; інформація про інтернет-сайти для учнів тощо).

Кількість розділів і рубрик в них, а також їхня тематика визначаються в кожному конкретному випадку. Кожний елемент портфоліо має бути датований, щоб відстежити динаміку прогресу учня.

 

Портфоліо формується самим учнем відповідно до структури, розробленої в закладі. Вихованець має право включати до портфоліо додаткові розділи, матеріали, елементи оформлення такі, які відображають його індивідуальність. Усі записи ведуть акуратно. Папка і зібрані в ній матеріали повинні  бути естетичними на вигляд.

Учень презентує зміст свого портфоліо на батьківській або учнівській конференції, раді учнівського самоврядування, батьківських зборах.

 

На презентації учень виступає з коротким усним коментарем з використанням мультимедійних технологій.

Критерії оцінки презентації портфоліо: самостійність; здатність конструювати свою діяльність від постановки проблеми до одержання бажаного результату; наявність власної позиції учня щодо представлених робіт; логіка роздумів і культура мови.

 

Література

 1. Васильченко Л. В. Технологія портфоліо в освіті // Управління школою. — 2007. —  № 13. — С. 2-6.
 2. Гук М. Ю., Кириченко В. І., Ковганич Г. Г. Портфоліо в позашкільному навчальному закладі. — К. : Шкільний світ, 2012.
 3. Загвоздкін В. К. Портфолио в учебном процессе : (Собрание учеб. работ учащихся как альтернатив. способ оценки учащихся) // Мир образования — образование в мире. — 2004. — № 4. — С. 158-165.
 4. Крутова М., Шарина Н. Портфолио и будуще ученика // Управління школою. — 2005. — № 10. — С. 24-26.
 5. Новікова Т. Папка индивидуальных учебных достижений «портфолио»: федеральные рекомендации и местный опыт: (Опыт создания и использования нового инструмента учёта индивид. достижений школьников) // Директор школы. Украина. — 2004. — № 8-10. — С. 6-17.
 6. Новикова Т. и др. Портфолио в российской школе // Народное образование. — 2005. — № 1. С. 84-97.
 7. Новикова Т. и др. Рекомендации по построению портфоліо учащихся основной и погной школы // Профильная школа. — 2005. — № 1. — С. 4-11.
 8. Прутченков А. и др. Портфолио : типичные ошибки и затруднения // Народное образование. — 2005. — № 2. — С. 71-80.
Dounload PDF

Відгуки читачів