Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Хімічні диктанти. 7 клас. Тема «Початкові хімічні поняття»

Т. М. Сорока, учитель хімії Гнатівської ЗШ, Добровеличківський р-н, Кіровоградська обл.


РЕЧОВИНИ. ЧИСТІ РЕЧОВИНИ Й СУМІШІ
 
1. Те, з чого складається фізичне тіло —... (речовина).
2. Речовини можуть перебувати в агрегатних станах... (рідкому, твердому, газоподібному).
3. Ознаки, за якими речовина відрізняється від іншої речовини або подібна до неї, —... (властивості речовини).
4. Агрегатний стан, колір, блиск, запах, розчинність у воді, температура плавлення — це... (фізичні властивості).
5. Термометр, зошит, каблучка — це... (фізичні тіла).
6. Вода, золото, скло — це... (речовини).
7. Речовину, в якій майже немає домішок, називають... (чистою).
8. Залізні ошурки можна відділити від деревних із допомогою... (магніту).
9. В основу роботи респіратора покладено процес... (фільтрування).
10. Суміші бувають... (однорідні й неоднорідні).
11. Найпоширеніша речовина в природі —... (вода).
12. Кожна речовина має властивості... (фізичні й хімічні).
 
 
ПРОСТІ ТА СКЛАДНІ РЕЧОВИНИ
Диктант 1
(І варіант обирає номери завдань для простих речовин, а ІІ варіант — для складних.)
 
1. Речовини, утворені одним хімічним елементом.
2. Речовини, утворені кількома хімічними елементами.
3. Метали й неметали.
4. Азот.
5. Молекулярна, атомна, йонна будова.
6. Вода, цукор, вуглекислий газ.
7. Кисень.
8. Залізо.
9. Їх у десятки разів більше.
10. Натрій хлорид.
11. Золото.
12. Органічні речовини.
 
Відповідь: І — 1, 3, 4, 7, 8, 11; ІІ — 2, 5, 6, 9, 10, 12.
 
Диктант 2
 
І варіант
Вода, кисень, йод, золото, сіль, вуглекислий газ, алюміній, золото, крейда.
 
Відповідь: СПППССППС.
 
ІІ варіант
Вугілля, фосфор, срібло, сода, мило, сахароза, олово, гідроген пероксид, мідь, сірка.
 
Відповідь: ПППСССПСПП.
 
 
ХІМІЧНІ ФОРМУЛИ
 
1. Хімічна формула —... (позначення атома, молекули, йона речовини з допомогою символів хімічних елементів та індексів).
2. Хімічна формула кисню —... O2 ( ).
3. Відношення маси молекули до 1/12 маси атома Карбону — це... (відносна молекулярна маса).
4. Хімічна формула відображає... (якісний і кількісний склад речовини).
5. Запис 3 2 H O означає... (3 молекули води).
6. Запис 3О означає... (3 атоми Оксигену).
7. Індекс — це... (кількість атомів хімічних елементів у формулі).
8. Хімічна формула CO2 читається... (це-о-два).
9. Записати формули речовин: аш-два-ес-о-чотири; алюміній-два-о-три.
10. Записати формулу, що містить 2 атоми Фосфору й 5 атомів Оксигену.
11. Хімічна формула K O 2 означає, що... (до складу молекули входять 2 атоми Калію й 1 атом Оксигену).
12. Хімічна формула кальцій оксиду —... (СаО).
 
 
АТОМ. ВІДНОСНА АТОМНА МАСА ХІМІЧНОГО ЕЛЕМЕНТА
 
1. Найдрібніша електронейтральна частинка речовини, яка складається з ядра й електронів, —... (атом).
2. Заряджена частинка речовини, яка утворена внаслідок утрати атомом або приєднання до нього електронів, —... (йон).
3. Вид атомів з певним зарядом ядра —... (хімічний елемент).
4. Відносна атомна маса Оксигену —... (16).
5. Відносна атомна маса Гідрогену —... (1).
6. Елементи розміщені в періодичній системі за збільшенням... (атомних мас).
7. Атоми мають надзвичайно малу... (масу).
8. Ядро атома заряджене... (позитивно).
9. Заряд ядра атома Гідрогену —... (+1).
10. Порядковий номер елемента Магнію... (12).
11. Відносна атомна маса Алюмінію... (27).
12. Заряд ядра атома Кальцію... (+20).
 
 
ВАЛЕНТНІСТЬ АТОМІВ ЕЛЕМЕНТІВ. ВІДНОСНА МОЛЕКУЛЯРНА МАСА
 
1. Властивість атома сполучатися з певною кількістю такого самого або іншого атома —... (валентність).
2. Значення валентності атома Гідрогену дорівнює... (І).
3. Гідроген — це... (одновалентний елемент). Оксиген — це... (двовалентний елемент).
4. Валентність фосфору в PH3 дорівнює... (ІІІ).
5. Формула нітроген(І) оксиду —... (N2O).
6. Відносна молекулярна маса дорівнює сумі... (відносних атомних мас).
7. Відносна молекулярна маса води дорівнює... (18).
8. Відносна молекулярна маса водню — ... (2).
9. Відносна молекулярна маса озону O3 ... (більша), ніж відносна молекулярна маса кисню... (O2).
10. Формули оксидів Сульфуру(IV) і (VI)... (SO2 і SO3).
11. Змінну валентність мають елементи... (Сульфур, Фосфор, Нітроген, Манган, Хлор, Плюмбум...).
12. У формулі вуглекислого газу CO2 валентність Карбону дорівнює... (IV).
 
 
ФІЗИЧНІ Й ХІМІЧНІ ЯВИЩА (ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ)
 
1. Зміни, які відбуваються у природі, мають назву... (явища).
2. Явища, під час яких речовини не перетворюються на інші, називаються... (фізичними).
3. Явища, під час яких з одних речовин утворюються інші, називаються... (хімічними).
4. Речовини, що вступають у реакцію, називають... (вихідними, або реагентами).
5. Речовини, які утворюються в результаті реакції, називають... (продуктами реакції).
6. Під час реакції атоми... (зберігаються).
7. Ознаки хімічної реакції:... (зміна забарвлення, виділення газу, утворення осаду, поява запаху, виділення або поглинання теплоти, поява світіння, полум’я).
8. Горіння свічки — це явище... (хімічне).
9. Плавлення парафіну — це явище... (фізичне).
10. Випаровування води — це явище... (фізичне).
11. Іржавіння заліза — це явище... (хімічне).
12. Горіння дров — це явище... (хімічне).
Dounload PDF

Відгуки читачів