Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Медіаосвітні інновації в управлінській діяльності й організації навчально-виховного процесу сучасної школи

К. Д. Слобода, директор Дубовиківської середньої загальноосвітньої школи Васильківського району, Дніпропетровська обл.

У статті подано досвід Дубовиківської середньої загальноосвітньої школи щодо впровадження сучасних медіаосвітніх технологій, зокрема мультимедійних засобів і дистанційної форми навчання в управлінській діяльності, організації навчально-виховного процесу, що сприяє формуванню критичного мислення, комунікаційної медіакомпетентності.


Однією з найважливіших особливостей нашого часу є перехід України, як і багатьох інших країн світу, від індустріальної стадії розвитку до інформаційного суспільства. Сьогодні суспільство потребує такої системи освіти, яка забезпечить швидке економічне зростання [1; 102].
 
Головною метою розвитку освіти в Україні є забезпечення загального доступу до світових освітніх ресурсів і створення національних ресурсів нового покоління шляхом інтенсивного впровадження новітніх технологій навчання, комп’ютеризації й інформації освіти, що відкриває ширший доступ до навчання завдяки використанню інформаційних навчальних ресурсів мережі Інтернет [2; 162–163].
 
Сьогодні електронні медіа розглядають як комплексний засіб освоєння людиною навколишнього світу (в його соціальних, моральних, психологічних, художніх, інтелектуальних аспектах).
 
Медіаграмотність стає реальністю, а не далекоглядною перспективою.
 
Нині наша школа бере участь у експерименті з упровадження у навчально-виховний процес медіаосвіти.
 
У закладі є два комп’ютерні класи, доступ до мережі Інтернет, сучасне мультимедійне обладнання, що дозволяє ефективно використовувати інформаційно-комунікативні технології.
 
Адміністрація школи створила сприятливі умови для розвитку, навчання, виховання кожної дитини. Наші учні є неодноразовими призерами обласного конкурсу комп’ютерного макетування та верстання, обласного конкурсу з інформаційних технологій для молодших школярів «Капітошка», «Мікроша».
 
Традиційно наші вихованці беруть участь у різноманітних Міжнародних предметних конкурсах і отримують дипломи не лише учасників, але й призерів. Нагороджені дипломами за залучення учнів до участі у цих конкурсах й учителі-предметники.
 
Щороку в школі проводимо інтелектуальний марафон і визначаємо найрозумніших учнів із високим інтелектуальним фоном. Створений клуб «Що? Де? Коли?», безумовно, сприяє загальному розвитку та формуванню креативного мислення в учнівської молоді.
 
Педагогічний колектив усвідомлює, що школа має не лише задовольняти потреби сучасного суспільства, але й зазирнути в майбутнє, бути на крок попереду, формувати майбутнє вихованців (особистості) за допомогою сучасних медіаосвітніх технологій навчання, зокрема мультимедійних засобів у навчальному процесі:
1. Використання електронних лекторів, тренажерів, підручників, енциклопедій.
2. Розробляння ситуаційно-рольових та інтелектуальних ігор із використанням штучного інтелекту.
3. Моделювання процесів і явищ.
4. Забезпечення дистанційної форми навчання.
5. Побудова систем контролю та перевірки знань і умінь школярів (використання контрольованих програм-тестів).
6. Створення презентацій навчального матеріалу.
7. Здійснення проектної та дослідницької діяльності школярів.
 
Вважаємо, що використання засобів мультимедіа в освітньому процесі сприяє:
 • підвищенню мотивації учнів до навчання;
 • реалізації соціальної мети, а саме інформатизації суспільства;
 • інтенсифікації процесу навчання;
 • розвитку особистості школяра;
 • розвитку навичок самостійної роботи з навчальним матеріалом;
 • підвищенню ефективності навчання за рахунок його індивідуалізації.
 
За допомогою мережі Інтернет здійснюємо дистанційну форму навчання.
 
Сайти вчителів, електронна пошта дають змогу проводити консультування учнів і редагування їхніх матеріалів, відповідати в межах форуму. Учні беруть участь у дистанційних конкурсах команд і олімпіадах, віртуальних екскурсіях музеями, створюють новий продукт з іншими командами. Уроки в комп’ютерному класі дають можливість тестувати, знайомити з оглядовими лекціями за допомогою Інтернет-ресурсів.
 
Робота учнів із мережевою версією програм дозволяє індивідуалізувати процес навчання, розраховувати подання інформації з урахуванням темпів діяльності конкретного учня. Оцінювання рівня знань здійснюємо за допомогою контрольованої програми. Зокрема, контроль рівня засвоєння знань із предмета здійснюємо за допомогою мультимедійної програми «Репетитор». Додому найсильніші учні отримують систему диференційованих завдань щодо пошуку, аналізу досягнень та узагальнення навчальної інформації теми уроку. Це — пошук статистичних даних, ілюстрацій, документів.
 
Можливе попереднє завдання до уроку щодо пошуку та виявлення відповідних ресурсів Інтернету та підготовки коротких повідомлень, розробляння фрагментів слайд-фільму за допомогою графічного матеріалу, розміщеного на сайтах. Надалі учні створюють власні презентації з досліджуваного матеріалу. 
 
Завданням вчителя є навчити підлітків використання пошукових систем і каталогів, розуміння знайденої інформації.
 
У процесі практичної діяльності за допомогою вчителя в учнів формуються такі медіаосвітні вміння: знаходити інформацію з джерел про проблеми, бачити інформацію загалом, відокремлювати все другорядне і зупинитись на головному; критично осмислювати одержану інформацію, визначити мету інформування та вишукувати власну позицію, самостійно подавати інформацію у мережі відповідно до поставлених завдань.
 
Учні та вчителі школи створюють і співпрацюють в онлайн-презентаціях, блогах і сайтах. Як додаткова форма оцінювання використовуємо онлайн-опитування та робота на форумах.
 
Учителі школи проводять уроки з використанням медіаосвітніх технологій для вчителів району й Інтернет-користувачів, беруть участь у вебінарах.
 
Започаткування видань у школі у вигляді газет, онлайнових журналів дає змогу винести здобуте на уроках на ширший загал. Проблеми школи та її досягнення стають темою публікацій шкільної електронної газети «Орієнтир». Це видання орієнтоване на вікові особливості учнів.
 
Інноваційну науково-методичну діяльність школи неодноразово відзначало МОН України. Школа презентувала свої здобутки на виставках педагогічної творчості. Таким чином, сучасні медіаосвітні технології суттєво підвищують ефективність освітнього процесу, вирішують поставлені перед школою завдання: виховання всебічно розвиненої, креативної особистості, підготовка її до успішної та професійної самореалізації за умов інформаційного суспільства.
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 1. Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки [Текст] : Закон України // Відомості Верховної Ради України. — 2007. — № 12. — С. 102.
 2. Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2012 році [Текст] : Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України. — К. : НІСД, 2012. — С. 162–163.
 3. Информационные и коммуникативные технологии в образовании [Текст] : учебно-методическое пособие / И. В. Роберт, С. В. Панюкова, А. А. Кузнецов [и др.]; под ред. И. В. Роберт. — М. : Дрофа, 2008. — C. 312/
 4. Осин, А. В. Мультимедиа в образовании: контекст информатизации [Текст] / А. В. Осин. — М. : Агенство «Издательский сервис», 2004. — С. 320.
Dounload PDF

Відгуки читачів