Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Нові аспекти позакласної роботи

О. В. Антикуз, м. Донецьк


Перед учителем математики, як і перед учителями інших предметів, стоїть важливе завдання: не тільки передати учням певну суму знань, розвивати їхні вміння та навички, а й навчити дітей застосовувати здобуті знання на практиці. Цьому значною мірою сприяють позакласні заходи з предмета.
 
Позакласні заняття поглиблюють і розширюють знання учнів, здобуті на уроці, підвищують інтерес до предмета. Ознайомившись на заняттях гуртка, конференції або тематичному вечорі з тим чи іншим поняттям, учень захоче глибше зрозуміти його суть, почитати додаткову літературу.
 
Позакласні заходи привчають до самостійної творчої праці, розвивають ініціативу учнів, вносять елементи дослідництва в їхню роботу, допомагають вибрати майбутню професію. Крім того, вони мають велике виховне значення: сприяють розвитку особистості учня як члена колективу, виховують почуття відповідальності за доручену справу, готують до трудової діяльності.
 
Позакласна робота допомагає вчителеві краще пізнати індивідуальні здібності своїх учнів, виявити серед них обдарованих, які мають підвищений інтерес до математики, і всіляко спрямовувати розвиток цього інтересу.
 
 
Вимоги до позакласної роботи
  1. Позакласні заняття, поглиблюючи й розширюючи знання учнів, не повинні відволікати їхньої уваги від основного змісту навчальної програми.
  2. Потрібен тісний зв’язок навчально-виховної роботи на уроці та на позакласних заняттях. Проте позакласна робота не повинна бути простим продовженням навчальної роботи. Плани позакласних занять можуть відставати від планів навчальних занять або випереджати їх.
  3. Пропонований учням для вивчення матеріал має бути доступним, відповідати їх віку та рівню розвитку.
  4. Зміст і форми організації позакласних занять повинні бути завжди цікавими для учнів. Кожна справа, організована вчителем, принесе дітям повне задоволення тільки тоді, коли вона врахує потреби самого учня, знаходячи відгук у його переживаннях, почуттях, емоціях. У позакласній роботі виконанню цієї вимоги сприяють елементи цікавості, необхідні для здорового відпочинку, доброго настрою, життєрадісної діяльності. Але було б неправильно обмежитись у позакласній роботі тільки принципом зацікавленості. Позакласна робота повинна не розважати школяра, а розвивати й удосконалювати його особистість.
  5. У позакласній роботі бажано велику увагу приділяти самостійній дослідницькій роботі учнів — найцікавішій для них формі роботи.
  6. Потрібно здійснювати глибокий зв’язок індивідуальної, групової та колективної роботи.
  7. Необхідно поєднувати добровільність роботи з обов’язковістю її виконання.
 
Для позакласних занять відсутня обов’язкова програма. Їх організовують і проводять з урахуванням запитів учнів. Організовуючи позакласні заняття, потрібно раціонально розподіляти час учителя й учнів. Тому дуже важливо до початку навчального року спланувати всю позакласну роботу, розрахувати потрібний для неї час у годинах і календарних строках.
 
Такий план слід складати відповідно до бажань і схильностей учнів, узгоджуючи його із загальношкільним річним планом. Під час планування позакласної роботи корисно дотримувати такого принципу: краще менше, але якісніше.
 
 
Поєднання класної та позакласної роботи
 
Слід зазначити, що форми позакласної роботи переносяться і на урок. Поєднання клас  ної та позакласної форм роботи збагачує урок, наповнює його новим змістом, підвищує інтерес учнів. Знання, здобуті на позакласних заняттях, дають змогу учневі доповнювати в класі відповіді товаришів, наводити цікаві приклади чи виконувати складні досліди.
 
Налагодження тісного зв’язку між класними та позакласними заняттями є одним з найдієвіших шляхів підвищення якості навчання математики. Його можна здійснювати по-різному.
 
Ставити такі запитання, щоб в учнів виникла потреба глибше, ніж це можливо на уроці, вивчити матеріал. Потім на позакласних заняттях розглянути цей додатковий матеріал, який дає змогу учням ознайомитися, наприклад, з історією математичних відкриттів, з новими способами розв’язання проблеми. А на наступних уроках заслухати виступи учнів, підготовлені на позакласних заняттях.
 
Пропонувати задачі, які мають різні способи розв’язування, частину з них аналізувати на заняттях гуртка. Цікаві способи розв’язування гуртківці можуть повідомити всьому класу на наступних уроках.
 
Посібники й прилади, виготовлені учнями на позакласних заняттях, треба обов’язково демонструвати на уроках.
 
Правильне поєднання класної й позакласної роботи забезпечує взаємне використання не тільки змісту, а й форми та методів роботи. Під час підготовки до уроку учитель може використати форми роботи, які було апробовано на позакласних заняттях. Так, на уроках проводять конференції, дидактичні ігри, диспути тощо. Збагатившись новими формами роботи, уроки стануть ефективнішими.
 
 
Облік позакласної роботи
 
Будь-яку позакласну роботу з математики потрібно обліковувати, а в кінці, після її завершення, оцінювати. У тих випадках, коли вчитель не веде обліку виконання учнями добровільно взятої на себе роботи, немає порядку: учні часто не завершують роботу або виконують її вкрай недбало. Позакласну роботу треба обліковувати систематично. Для цього можна завести спеціальний зошит, у якому записувати доручення, дані учням, час на виконання етапів роботи, зауваження до кожного етапу роботи щодо її якості та загальну оцінку. Це допоможе глибше пізнати учнів, цілеспрямовано керувати їхньою роботою й постійно виховувати їх.
 
Під час написання доповіді або розв’язування задач учень користується додатковою літературою. Цю його роботу також бажано враховувати, наприклад, виставляючи тематичну оцінку за певний розділ чи тему. Адже виконання позакласного завдання нерідко вимагає від учня значно більшої самостійної роботи й часу, ніж виконання чергового домашнього завдання, оцінку за яке, як правило, виставляють у журнал.
 
Досвід проведення позакласної роботи показує, що вона корисна не лише для учнів, а й для вчителя: допомагає ближче познайомитися зі своїми учнями, розвиває організаторські здібності, змушує вчителя бути в курсі останніх досягнень науки, творчо працювати над собою.
Dounload PDF

Відгуки читачів