Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Пошуковий сервіс Google та інформатизація викладання математики

С. П. Галайтата, м. Львів


Кожне суспільство, зокрема й українське, можна вважати розвиненим лише за умов набуття всіх ознак інформаційного суспільства, вироблених Окінавською Хартією Глобального Інформаційного Суспільства, що підписана членами великої вісімки держав 2000 року.

 

У своїх рекомендаціях щодо втілення Окінавської Хартії Група з цифрових можливостей визначає зміцнення людського потенціалу як одне з найважливіших глобальних завдань, що, у свою чергу, передбачає потребу у високому рівні освіти в суспільстві.

 

Згідно з Окінавською Хартією, знання перетворюються на один із найважливіших факторів розвитку інформаційного суспільства. При цьому увага концентрується не тільки на базовій освіті (одному з найважливіших умов широкого здобуття знань), але й на збільшенні можливостей для життєвого навчання з акцентом на розвитку навичок користувача ІТ.

 

Звідси випливає, що освіта, як невід’ємна складова кожного суспільства, повинна мати всі ознаки передової освіти не лише в сенсі належного технічного інформаційного оснащення, а й раціонального та ефективного його використання.

 

Оскільки кінцевим завданням для кожного суспільства є створення належного рівня життя для його громадян, неминуче постає проблема ефективної підготовки висококласного робітника як носія відповідних знань, умінь і навичок.

 

Тому сучасній професійній освіті мають бути притаманні як серйозна базова підготовка, так і виховання потреби і готовності в постійному навчанні і перенавчанні протягом життя, причому не тільки спеціальних знань.

 

Відомо, що викладання математики в сучасному профтехучилищі ведеться за рівнем стандарту, тобто в умовах доволі обмеженого навчального часу, відведеного на цей предмет. Тому особливо актуальними стають пошуки методів інтенсифікації навчально-виховного процесу як безпосередньо під час уроку математики, так і в позаурочний час.

 

Розглянемо один із можливих методів модернізації технічного та методичного оснащення викладання математики, що втілювався у Вищому професійному училищі № 20 м. Львова від вересня 2011 року протягом двох років.

 

Викладемо деякі можливості пошукового сервісу Google, застосовані під час викладання математики в нашому закладі.

 

Використання Google розпочалося у вересні 2011 року зі створення облікового запису (за адресою geomalg2012@gmail.com—зокрема), який запис систематично використовувала в повсякденній роботі викладач математики Галайтата Світлана Петрівна протягом двох років.

 

Важливою властивістю Googleє можливість надання доступу до файлів, визначених викладачем. Використовуючи цю функцію, усі учні, а також їхні батьки можуть практично миттєво одержувати всю необхідну навчальну інформацію на власну електронну пошту, причому це відразу фіксується у вигляді зворотної інформації на власній електронній пошті викладача (автоматично відкривається в обліковому запису сервісу Google).

 

  • Облік навчальних досягнень учнів

Ці файли мають вигляд таблиць.

Таблиця

ПІБ

Усні відповіді

Письмові роботи

Інші завдання

Контрольні роботи

Тематичне оцінювання знань

6

Скобилко Г.

2

1

3

-

 

 

 

 

 

                     

 

За такої формі персоніфікованого обліку (причому не лише успіхів окремих учнів, а й окремих груп) викладач використовує метод накопичення оцінок, виставляючи до класного журналу лише остаточні результати.

 

Як кожен учень, так і батьки мають можливість систематично і практично миттєво спостерігати динаміку власних успіхів у навчанні через функцію спільного доступу на своїй електронній пошті.

 

Разом із тим, такий файл не є загальнодоступним, тобто переглядати його можуть тільки ті, кому надано доступ через пошуковий сервіс (як правило, особисто учні та батьки, причому окремої групи).

 

Зокрема ця функція сервісу надає можливість конфіденційно використовувати відеозаписи з уроків з метою забезпечення вчасного реагування батьків на поведінку дітей, причому як негативну, так і позитивну.

 

Викладач у такому динамічному файлі нагадує учням про зміни в розпорядку дня, робить зауваження окремим учням, звертається до батьків, попереджає про наступну письмову роботу тощо.

 

  • Організаційна документація

До облікового запису доцільно додавати навчальні плани і програми, попередні умови письмових та контрольних робіт, запитання до заліків, екзаменаційні завдання тощо. Це робить можливим раціонально розподіляти позаурочний час, навчатись самостійно визначати першорядне і другорядне протягом підготовки до уроків.

 

  • Навчальні матеріали

У цих файлах знаходяться навчальні відеоролики, презентації, зразки виконання лабораторно-практичних робіт та роз’яснення до них.

 

Слід зауважити, що сучасна оснащеність наших учнів інформаційним обладнанням не може вважатись достатньою. Далеко не кожен учень має змогу одержати доступ до потрібного йому файла через власний персональний комп’ютер. Певним виходом з цього становища можна вважати використання такої важливої служби Інтернет, як канал YouTube, яка автоматично відкривається на кожному обліковому запису Google. Ця функція є загальнодоступною, потрібний канал можна переглядати з будь-якого комп’ютера, під’єднаного до Інтернета, відтак її можна використовувати для вміщення і перегляду авторських матеріалів, у тому числі навчальних. Наприклад, відео, вміщені на YouTubeза адресами http://www.youtube.com/watch?v=TdsUTRnXnzk&feature=youtu.be, http://www.youtube.com/watch?v=PTFFt8qBDJE&feature=youtu.be, http://www.youtube.com/watch?v=fel_tmRfHTE&feature=youtu.be.

 

Разом із тим, не слід використовувати канал YouTubeдля організаційної роботи, спілкування з батьками, взагалі для всіх видів педагогічної діяльності, що мають конфіденційний характер.

 

Під час роботи з Googleдля викладання математики були використані деякі можливості залучення елементів дистанційного навчання до класно-урочної системи. Учні, які опанували комп’ютер, цілком самостійно розширюють використання навчальних функцій файлів Googleна соціальні мережі.

 

Зазначимо, що учні зрозуміли позитивний ефект цієї системи навчальної роботи, зокрема, наполягають на фіксуванні своїх успіхів «на комп’ютері», вчасно виправляють відставання у навчанні, охоче звертаються до навчальних відеоматеріалів, у тому числі під час консультацій.

 

Учням імпонує також право одержувати інформацію про наступний програмний матеріал, умови письмових робіт та усних завдань, при цьому з допомогою комп’ютерних технологій застосовується відомий ефективний педагогічний прийом під умовною назвою «на випередження».

 

Отже, підсумовуючи вищесказане, повернемось до одного з положень Окінавської Хартії Глобального Інформаційного Суспільства: «Кожному і будь-де має бути забезпечена можливість участі, ніхто не має бути обійдений перевагами Глобального Інформаційного Суспільства. Стабільність цього суспільства залежить від демократичних цінностей, що сприяють розвитку людини, таких як вільний обмін інформацією й знаннями».

 

Саме з метою втілити настанови Групи з цифрових можливостей щодо розвитку засобів освіти як важливого елемента сучасного інформаційного суспільства актуальним є застосування інноваційної методики впровадження пошукового сервісу Googleу процес викладання математики.

Dounload PDF

Відгуки читачів