Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Освітній потенціал ТРВЗ (теорія рішення винахідницьких завдань)

С. А. Болсун, кандидат педагогічних наук, доцент, Кіровоградська обл.


Передмова

Прекрасний і різноманітний світ творчості та винахідництва. Його вияв можна побачити в будь-якій сфері людської діяльності. Ці поняття є предметом вивчення й аналізу багатьох наук як у давнину, так і зараз. Саме проблемам творчості та винахідництва через висвітлення основ ТРВЗ — теорії розв’язання винахідницьких задач — присвячений поданий навчально-методичний матеріал. Його ідея — увести читачів у сутність цієї універсальної технології навчання творчості й винахідництва для впровадження її ідей у професійну й життєву практику. Цей матеріал може бути корисним людям різних професій і віку, соціального статусу і життєвого досвіду. Наприклад, думаючі батьки можуть з успіхом використовувати представлений методичний і практичний матеріал у вихованні та розвитку інтелекту своїх дітей і отримувати чудові результати. Усе ж слід зазначити, що матеріал адресований переважно тим, хто професійно навчає і виховує дітей та учнівську молодь у закладах освіти різних напрямів та рівнів — вчителям, вихователям груп подовженого дня, вихователям і методистам дитячих дошкільних закладів, працівникам позашкільних закладів освіти, викладачам вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації.

 

Мета й завдання цієї статті: розкрити сутність методів творчого пошуку ідей, методології ТРВЗ та озброїти читачів практичним матеріалом для впевненого впровадження деяких елементів у практику, показати потужний потенціал цієї технології та її структурних компонентів, можливості для власного творчого зростання педагогів та інтенсивного творчого зростання й розвитку інтелекту їхніх вихованців.

 

Загальновідомо, що теорія без практики мертва і що практика без освоєної теорії примітивна й малокорисна. На такій позиції здійснено структурування статті: насамперед подано теоретичний матеріал з поясненнями й відповідними прикладами, потім прикладний матеріал. Таким чином і потрібно опановувати ТРВЗ. Слід зазначити, що ця технологія непроста для розуміння, досить важко її миттєво усвідомити й відразу ж братись до впровадження. Потрібні міркування, аналіз, порівняння і, нерідко, неодноразове повернення до одного й того ж інформаційного матеріалу.

 

Первісно ТРВЗ була призначена для технічних працівників (інженерів, конструкторів, винахідників). Проте практика довела життєздатність і доцільність цієї технології для використання в будь-якій сфері. Взяти її на озброєння здатні лише творчо налаштовані люди, які бажають осягнути ідеї ТРВЗ та її основні положення для себе особисто, аби грамотно займатися творінням, чи з метою доведення їх до свідомості інших, щоб забезпечити передумови для їхньої творчості чи винахідництва. Останнє більш притаманне працівникам освіти.

 

Певною перепоною для швидкого опанування технологією є використання в ній низки технічних термінів, але це необхідно у зв’язку з її специфікою. Для полегшення пізнання в першому розділі подано детальне пояснення основних термінів. Нами здійснено спробу певною мірою адаптувати матеріал, розроблений автором ТРВЗ Г. С. Альтшуллером і його послідовниками, до потреб педагогіки, без перекручування основного змісту та з посиланнями на першоджерела.

 

Науково-теоретичної літератури, присвяченої проблемам ТРВЗ, бракує, як і матеріалів із досвіду впровадження її в практику. Аналіз української періодичної педагогічної преси за останні десять років показав, що за цей період часу було надруковано лише декілька статей і навчально-методичних посібників, що не відповідає сучасним потребам і запитам. Література майстрів ТРВЗ, яку випускають здебільшого в Росії, в Україні мало поширена. Як же можна ефективно впроваджувати цю перспективну технологію, користуючись лише доступними матеріалами Інтернету або матеріалами виступів на конференціях із цієї проблеми? Там матеріал зазвичай призначений переважно для тих, хто вже має базові знання. У противному випадку через неінформованість матеріал важко зрозуміти загалом, а тому він стає нецікавим для конкретного суб’єкта, що насправді не відповідає дійсності. Саме ця обставина вирішальним чином обумовила спробу певною мірою систематизувати наявні першоджерела, публікації та досвід роботи. Вважаємо основною місією поданого матеріалу систематизацію друкованих доробків із проблеми ТРВЗ із посиланнями на першоджерела, але в авторській інтерпретації, із власними коментарями, ідеями, пропозиціями, рекомендаціями, висновками, визначеними в процесі багаторічної роботи в зазначеному аспекті. Більшість представленої інформації є, по суті, структурованим, підібраним, систематизованим, розробленим і апробованим лекційно-практичним матеріалом, котрий призначено для підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Саме тому в статті вміщено низку авторських навчально-методичних розробок, що пройшли або проходять процес адаптації в роботі із педагогами на курсах підвищення кваліфікації, в організації діяльності постійно діючого семінару педагогів-дослідників, обласного тренінгу, обласної творчої групи молодих учителів, які цілеспрямовано впроваджують у шкільну практику елементи ТРВЗ, педагогічного колективу експериментального майданчика з проблеми розвитку творчості школярів тощо. Є низка матеріалів з опису досвіду роботи педагогів-практиків у цьому напрямку, що, на наш погляд, може бути корисним для читачів. Отже, представлення цього навчально-методичного матеріалу — це бажання надати допомогу творчим особистостям, у першу чергу педагогам, в опануванні науки ТРВЗ — теорії розв’язання винахідницьких задач.

 

Звичайно, ця робота — лише краплина в неосяжному світі ТРВЗ. Вона може спонукати читачів (на що ми і сподіваємось) до подальших самостійних пошуків матеріалів як теоретичного, так і прикладного характеру, експериментальної роботи в напрямку розширення меж упровадження інших аспектів й елементів ТРВЗ, розробляння дидактичних матеріалів та видання. Хочеться вірити й сподіватися, що посібники стануть комусь у пригоді, допоможуть впевненіше рухатись інноваційним шляхом і досягати беззаперечних успіхів. Творити й винаходити — це потрібно, актуально й важливо в усі часи і для всіх людей. Сміливо поринайте в чарівний світ творчості, спираючись на власний творчий потенціал, життєвий досвід і технологію ТРВЗ як цінну науку про творчість і перспективну сучасну інноваційну технологію.

 

Щиро зичимо Вам, шановні колеги, успішного впровадження елементів ТРВЗ в освітянську практику, мудрості й терпіння. Нехай ваша творча праця дає дітям можливість оптимально розвинути свій інтелект, розкрити творчий потенціал, стати успішними в учінні. Переконані, що це уможливить отримання педагогами справжньої насолоди від творчої педагогічної діяльності та приведе їх до вершин педагогічної майстерності.

 

Альтшуллер Г.С.(1926-1998)

 

Генріх Саулович Альтшуллер (псевдонім - Генріх Альтов) - автор ТРВЗ-ТРТС (теоріїрішеннявинахідницькихзадач - теоріїрозвиткутехнічнихсистем), автор ТРТО(теоріїрозвиткутворчоїособистості), винахідник, письменник.

 

Народився 15 жовтня1926 рокув м. Ташкенті(СРСР, Узбекістан). У1931 г. сім’я переїхалав м. Баку (СРСР, Азербайджан). Батьки- журналісти.

 

Винахідникздитинства. Середйого першихвинаходів- катер зракетним двигуном, пістолет-вогнеміт, скафандр. Першеавторське свідоцтвона винахідотримав у віці17 років(пріоритет заявки від9 листопада1943 р.). До1950 р.число винаходів— більшедесяти. Наиболее значительное из них - газотеплозащитный скафандр (а.с. № 111144).

 

У1946-48 г.г. головноюціллю життястала розробкаТРВЗ (теориїрішеннявинахідницькихзадач). Основний постулат ТРВЗ-ТРТС: технічнісистемирззвиваються за певнимизаконами, цізакониможнавиявитита використатидля створенняалгоритмурішеннявинахідницькихзадач.

 

СтвореннюйудосконаленнюТРВЗ-ТРТС, а в кінцевомурахунку,створеннютеоріїсильного мислення, Г.С. Альтшуллер присвятивсвоєжиття- біля50 років.

Dounload PDF

Відгуки читачів