Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Робота з обдарованими дітьми в ліцеї «Елітар»

О. Желюк, кандидат педагогічних наук, заслужений учитель України, директор Рівненського природничо-математичного ліцею «Елітар»; Р. Данилюк, заступник директора з навчально-виховної роботи; Н. Желюк, методист кафедри інформаційних технологій

Рівненський природничо-математичний ліцей «Елітар» — навчальний заклад, де працюють талановиті педагоги-новатори, які докладають зусиль для виявлення та розвитку творчих можливостей особистості не лише у природничо-математичній галузі (переможці предметних олімпіад, учасники МАН, конкурсів «Мирний космос», «Екософт», «Геліантус», «Олімпус», «Бобер», «Колосок» тощо), але і в галузях комп’ютерних наук, літературних і мистецьких.


Ні у кого не виникає сумніву, що прогрес цивілізації залежить виключно від обдарованих людей.

К. Пекес

 

Посередній учитель розповідає, гарний учитель пояснює, чудовий учитель демонструє, а геніальний — надихає. Річард Бех.

 

Глобальні соціально-економічні зміни в нашому суспільстві ставлять перед школою та педагогами нові вимоги та виховні завдання, серед яких особливе значення надано всебічному розвитку індивідуальності особистості на підставі виявлення її задатків, здібностей, обдарувань і талантів. Сучасна школа і, насамперед, заклади нового типу — ліцеї, гімназії, колегіуми мають готувати творчих, активних, креативних людей, здатних нестандартно розв’язувати життєві проблеми, діяти у нестандартних ситуаціях, самостійно мислити та приймати рішення. В Україні прийнято цілу низку законів і програм (зокрема, Закон України «Про освіту», Державна цільова програма «Вчитель», Національна програма «Діти України» тощо), які безпосередньо спрямовані на створення відповідних умов для виховання творчої, діяльної, обдарованої, інтелектуально та духовно розвиненої особистості. Отже, центром концепції розвитку сучасної школи є творча особистість, індивідуальна робота з обдарованими дітьми, які вирізняються, насамперед, високим інтелектом, що є результатом як природних задатків, так і сприятливих умов виховання.

 

Поняттями «обдаровані учні», «видатні діти», як правило, визначають учнів із надзвичайно раннім розумовим розвитком, яскравим виявом розумових здібностей, із ознаками сприятливих передумов для розвитку наукового таланту. Проте, оскільки йдеться про дітей, усі ці властивості характеризує певна умовність: виявлені особливості можуть не набути очікуваного розвитку, залишитись нереалізованими. Разом із тим здібності інших дітей, які сьогодні перебувають у прихованому стані, можуть згодом виявитись і заявити про себе, спростувати негативний прогноз, якщо його було зроблено. Саме тому неабиякого значення набуває науково-педагогічне розв’язання проблеми виявлення та розвитку схильностей, здібностей та обдарувань молодого покоління, дослідження теоретичних засад ефективної державної системи підтримки талановитої учнівської молоді.

 

Обдаровані діти — це майбутній цвіт нації, інтелектуальна еліта, гордість і честь України, її світовий авторитет, адже наш поступ залежить від здатності громадян нестандартно мислити, впроваджувати перспективні інновації до різних сфер суспільного життя. Тож виявлення обдарованості (інтелектуальної чи творчої) спеціальних здібностей у дітей, їх розвиток і реалізація є актуальною проблемою на сучасному етапі розвитку педагогічної теорії та практики. Кожен педагог має пам’ятати, що обдарованість — складне, багатогранне явище, а кожна обдарована дитина — це індивідуальність, яка потребує особливого підходу.

 

Важливим є те, що під час роботи з обдарованими дітьми педагог повинен уміти ставати в позицію рефлексії до себе. Він має пам’ятати один із основних психологічних принципів роботи з дітьми — принцип прийняття іншого, відповідно до якого вчитель повинен спочатку сприймати учня як індивідуальність зі своїми особливостями. Окрім того, педагог повинен мати дар навіювання, вміти аргументовано переконувати, бути неупередженим, справедливим, емоційно врівноваженим, тактовним, щоб не вплинути негативно на прагнення дитини до творчості. Тому під час роботи з обдарованими дітьми потрібно вміти налагоджувати партнерські відносини, надавати дітям свободу вибору та прийняття рішень, мати високий рівень пізнавальної та внутрішньої мотивації, бо, як відомо, лише особистість може виховати особистість і лише талант може виховати новий талант.

 

Рівненський природничо-математичний ліцей «Елітар» — саме такий заклад, де працюють талановиті педагоги-новатори, які докладають зусиль для виявлення та розвитку творчих можливостей особистості, і не лише у природничо-математичній галузі (переможці предметних олімпіад, учасники МАН, конкурсів «Мирний космос», «Екософт», «Геліантус», «Олімпус», «Бобер», «Колосок» тощо), але і в галузях комп’ютерних наук, літературних і мистецьких. На сьогодні загальновизнаними є два підходи до розв’язання проблем виявлення та розвитку обдарованості:

  • перший передбачає цілеспрямовану роботу з «елітою», тобто спеціально відібраними учнями, яких характеризують розвинені підвищені здібності;
  • другий підхід ґрунтовано на уявленнях про те, що резерви обдарованості закладено практично в кожній дитині. Тобто обдарованою можна визнати будь-яку дитину, при цьому в кожному випадку вияв обдарованості буде унікальним.

 

«Майбутнє — у руках шкільного вчителя», — вважав В. Ґюґо. Ця теза залишається актуальною і на сьогодні. Саме тому значну увагу в ліцеї надають удосконаленню педагогічної майстерності та розвитку творчості кожного педагога, який спілкується з обдарованою дитиною. Кожному педагогові необхідно розвивати креативність, яка є незаперечним показником його професійної компетентності. Адже лише творчий учитель здатен запалити в учнях жагу до знань, а обдарований учень розпочинається з обдарованого вчителя(інтелект загострює інтелект, характер виховує характер, особистість формує особистість). Тому тут учитель має виявити свій талант. А талант — це здатність робити те, чого насніхто не навчав. Для цього учителеві потрібно знаходити та застосовувати на уроці певну «родзинку», аби достукатись до серця дитини. Творчість вчителя виявляють в ефективному використанні вже створеного досвіду за нових умов, удосконаленні відомого відповідно до нових завдань, в освоєнні наукових напрацювань та їх розвитку, гнучкості під час використання запланованого в нестандартних ситуаціях, влучній імпровізації як на підставі точних знань і компетентного розрахунку, так і на високорозвиненій інтуїції, умінні обґрунтувати як завчасно підготовлені, так і інтуїтивні рішення, в умінні фантазувати: бачити ближню, середню та далеку перспективи; умінні продукувати ідею, реалізувати її за конкретних умов, бачити всі варіанти розв’язання однієї проблеми, використовувати досвід інших. Чималу роль у процесі відіграє матеріальна база навчального закладу. Для прикладу, в ліцеї «Елітар» створено комфортні умови супроводу навчального процесу.

 

Оснащення навчальних приміщень обладнанням і сучасними пристроями комп’ютерних технологій — одне із кращих у місті. За проведеними дослідженнями на 240 учнів припадає 45 комп’ютерів, це приблизно 6 учнів на один ПК, що дозволяє забезпечити індивідуальну роботу на уроках інформатики в системі «один учень — один комп’ютер». Всі кабінети у своєму використанні мають робоче місце вчителя, обладнане сучасними ІК-пристроями та забезпечені доступом до швидкісної мережі Інтернет. Обладнаний за сучасними вимогами мультимедійний кабінет забезпечує високий рівень проведення уроків із використанням електронних посібників, відеоуроків в режимі online-супроводу. Вперше в місті і, мабуть, в області на базі ліцею для вчителів вже більше семи років поспіль створено інформаційно-комп’ютерний центр для якісної підготовки вчителів у галузі використання можливостей інформаційно-комунікаційних технологій і впровадження їх у навчальний процес. Про рівень підготовки в цьому напрямі свідчать сертифікати, які отримують учителі в процесі навчання. Такий рівень підготовки вчителів передбачає стимулювання особистісного розвитку учнів за умов застосування педагогами оригінальних методів викладання матеріалу, пошуку нових значень і альтернативних інтерпретацій базових понять як у межах традиційного освітнього процесу, так і під час участі учнів у дослідницьких проектах, спеціальних інтелектуальних тренінгах тощо.

 

Кожен учитель ліцею оцінив найрізноманітніші можливості комп’ютера як засобу навчання, що породжує в душі дитини спалах емоцій, бажання ще і ще раз попрацювати з цим засобом. Розробляння електронних дидактичних засобів вчителями стало можливим завдяки відповідному рівню навченості педагогів. Саме знання та навички, отримані на курсах комп’ютерної грамотності в ліцеї, дають змогу вчителям ліцею розробляти та проводити ефективні уроки (розробити друкований роздатковий матеріал, дібрати додаткову інформацію у мережі Інтернет, сконструювати урок за допомогою педагогічного програмного забезпечення); проводити уроки із застосуванням програмних засобів навчального призначення, аудіо- та відеоматеріалів, гіпертекстових і гіпермедійних систем навчального призначення, органічно поєднувати традиційні та новітні засоби навчання.

 

Активно вчителі ліцею використовують елементи музейної педагогіки, адже в ліцеї створено єдиний унікальний в області музей засобів інформаційних технологій, що налічує понад 60 експонатів, музей радіотехнічних пристроїв, музей історії ліцею. Музеї є освітніми центрами для учнів і вчителів у позаурочний час. З метою формування ціннісного ставлення до надбань музейних фондів вихователі ліцею проводять із учнями виховні бесіди та класні години в музейних кімнатах. Для учнів, які поглиблено вивчають фізику й інформатику, проводять екскурсії, пов’язані з вітчизняними здобутками в галузі комп’ютеробудування, зокрема, історичними даними про вітчизняні персональні комп’ютери й їхню архітектуру, зразки основних модулів обчислювальних машин різних поколінь, від другого і до сучасних експонатів.

 

Всі ці навички та надбання формують інформаційну культуру сучасного учня, а вчитель допомагає розкрити талант та інтелект творчих, активних, неординарних учнів XXI століття.

Dounload PDF

Відгуки читачів