Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Звертаємось до історії

І. С. Маркова, головний редактор журналу


Усім відомо, що викладання математики неможливе без вивчення її історії. З історії математики написано безліч книжок, журнальних статей тощо. Журнали «Математика в школах України» та «Математика в школах України. Позакласна робота» приділяють питанню вивчення історії математики велику увагу.
 
Відкриваючи нову рубрику, ми вирішили звернутися до історії методики викладання математики, до періодичних видань минулого, присвячених математиці та її викладанню. Сподіваємось, що нашим читачам буде цікаво дізнатися, якою була методична література з математики понад сторіччя тому.
 
Науково-педагогічна періодика для вчителів і любителів математики активно розвивається з другої половини XIX ст. У 1860–1863 рр. видавався «Вісник математичних наук». Його видавцем був М. М. Гусєв, астроном, помічник директора обсерваторії в м. Вільно (нині місто Вільнюс). Матеріали, які публікували в журналі, були адресовані любителям математики, і тому журнал багато уваги приділяв популяризації фізико-математичних наук та науковій хроніці, друкував рецензії на нові книги. Крім цього, на сторінках «Вісника» читачам пропонували задачі для розв’язання. Частина статей була присвячена питанням елементарної математики і призначалася для вчителів та учнів. Авторами деяких матеріалів були видатні вчені того часу: М. Є. Ващенко-Захарченко, М. В. Бугайов, М. Д. Брашман тощо.
 
У 1864–1917 рр. виходив журнал «Педагогічний збірник». З 1882 по 1910 р. його редактором був відомий педагог-математик і методист О. М. Острогорський. У журналі публікували статті з усіх навчальних предметів, значна їх частина присвячена викладанню математики.
 
1866 року Московське математичне товариство почало видавати свій друкований орган «Математичний збірник», який публікував дослідження з математики. Проте вже 1867 року журнал почав друкувати статті з елементарної математики, призначені для любителів математики та вчителів. Ось кілька прикладів статей зі збірника:
  • Бугайов М. В. Теорема Ейлера про многогранники.
  • Бугайов М. В. Математика як знаряддя наукове і педагогічне.
  • Лєтников О. В. Загальне доведення основних формул тригонометрії.
 
«Математичний листок» О. І. Гольденберга видавався в 1879–1882 рр. і був присвячений елементарній математиці, її історії та питанням викладання. Ім’я редактора відомо в першу чергу завдяки його «Методиці арифметики», що витримала 25 (!) видань.
 
О. І. Гольденберг любив історію математики; майже всі статті він супроводжував ретельними історичними довідками.
 
У 1884–1886 рр. відомий математик В. П. Єрмаков видавав «Журнал елементарної математики», який призначався для викладачів, учнів старших класів і просто любителів математики. Редакція передбачала друкувати статті з питань математики, які виходили за межі програми середніх шкіл, але могли бути викладені елементарно: розв’язування рівнянь 3-го і 4-го степенів; деякі питання теорії чисел і теорії ймовірностей тощо.
 
Спочатку редакція не збиралася публікувати матеріали методичного характеру, вважаючи, що «основний педагогічний прийом полягає в стислості і ясності викладення: поменше теорії і побільше вправ і задач... Головні педагогічні прийоми вже встановилися, а дрібницями не слід перейматися». Однак у передмові до другого року видання думка редактора змінилася:
 
«Ми бажали б ввести відділ педагогічний. Щоб бути хорошим учителем, недостатньо мати гарні підручники і задачники, потрібно ще вміння викладати, що досягається тільки більш або менш тривалим досвідом. Просимо досвідчених педагогів поділитися своїми зауваженнями з особами, які готуються до педагогічної праці».
 
З журналом співпрацювали великі математики того часу: Б. Я. Букрєєв, М. Є. Ващенко-Захарченко, О. М. Коркін, а також молоді, але згодом відомі, Г. Ф. Вороний і Д. О. Граве.
 
З 1887 по 1917 р. виходив журнал «Вісник експериментальної фізики та елементарної математики», який став багато в чому продовженням «Журналу елементарної математики».
 
До 1917 року існувало також безліч інших спеціальних і загальних педагогічних журналів.
 
Серед спеціальних журналів були такі:
  • «Фізико-математичні науки в їх теперішньому й минулому» (1885–1904; видавав В. В. Бобинін);
  • «Математичне освіта» (1912–1917; випускав Московський математичний гурток, редактор Й. І. Чистяков);
  • «Математичний вісник» (1914–1917; видавав М. О. Ізвольський);
 
На сторінках започаткованої рубрики читачі журналів «Математика в школах України» та «Математика в школах України. Позакласна робота» зможуть ознайомитися з найцікавішими,
на наш погляд, статтями, які були опубліковані 100 років тому, дізнатися, які проблеми турбували наших попередників у галузі викладання математики, які з цих проблем уже розв’язані, а які залишаються актуальними і сьогодні.
 
Зверніть увагу!
Ми відкриваємо рубрику «Сторінками старовинних видань» одразу в обох журналах, але, як і завжди, в журналі «Математика в школах України» ви знайдете статті, зміст яких стосується вивчення математики на уроках, а в журналі «Математика в школах України. Позакласна робота» — позаурочної діяльності.
 
Dounload PDF

Відгуки читачів