Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Роль хімії та суспільства в розв’язанні глобальних екологічних проблем. 11 клас.

О. В. Крайняк, учитель хімії, учитель-методист КЗО «Фінансово-економічний ліцей», м. Дніпропетровськ


Пропоную до уваги інтегрований урок з хімії та географії. Основна частина уроку відбувається у формі презентації проекту. У ньому структура лише окреслюється й залишається відкритою до завершення роботи. Учасники проекту виконують ролі аналітиків, технологів, хіміків, експертів.

 

Цілі уроку: з’ясувати позитивний і негативний вплив хімічної промисловості в цілому та синтетичних матеріалів і речовин зокрема на екологічний стан навколишнього середовища; проаналізувати антропогенні явища в навколишньому середовищі; продемонструвати можливість хімії як науки в розв’язанні актуальних екологічних проблем сучасності; продовжити формувати в учнів логічне мислення, вміння аналізувати, робити самостійні висновки; вчити учнів доводити правильність своєї позиції та демонструвати результати своєї діяльності як певного продукту; розвивати комунікативні здібності, політехнічні навички й навички критичного, творчого мислення; виховувати толерантність, уміння слухати та поважати думку інших, аргументовано захищати власну.

 

Обладнання: презентації учнів, таблиці, схеми, мультимедійна система.

 

Поняття: антропогенні явища, парниковий ефект, кислотні дощі, смог, озонові дари.

 

Тип уроку: інтегрований (географія, хімія), вивчення нового матеріалу.

 

Форма роботи: рольовий проект, колективна, групова.

 

Методи уроку: груповий, співробітництва (учень — учень), фронтальний, наочний.

 

Хід уроку

 

І. Організаційний етап. Привітання

 

ІІ. Мотивація пізнавальної діяльності учнів

Повідомлення теми й завдань уроку.

 

ІІІ. Актуалізація та корегування опорних знань учнів

 

Інтерактивна технологія «Мікрофон»

 

Учитель географії

1. Дайте визначення поняття «екологія».

2. Які екологічні проблеми сьогодення вам відомі?

3. Які джерела забруднення навколишнього середовища вам відомі?

4. Які екологічні проблеми з’явилися в Україні останнім часом?

5. Які екологічні проблеми Амур-Нижньодніпровського району вам відомі?

 

IV. Вивчення нового матеріалу

Вступне слово вчителів хімії та географії

 

Щогодини на нашій планеті:

- 1700 акрів продуктивної землі перетворюються на пустелю;

- близько 2000 дітей помирають від голоду;

- 55 осіб отруюються й гинуть від пестицидів та інших хімічних речовин;

- 1000 людей помирає від отруєння водою;

- 2000 тонн кислотних дощів випадають у Північній півкулі;

- 5–6 видів тваринного чи рослинного світу зникають.

 

Щохвилини:

- в атмосферу виділяється понад 12 000 тонн вуглекислого газу;

- через неправильне використання зникає 50 тонн родючого ґрунту;

- людство використовує близько 35 000 барелів нафти.

 

В Україні:

- зникло 20 тис. малих річок;

- розорано земель більше, ніж у будь-якій іншій країні Європи;

- уже непридатні для використання 60 % чорнозему;

- для потреб вугільної промисловості віддано 200 тис. гектарів землі;

- відходи промисловості займають 200 тис. гектарів родючих земель;

- працює понад 1000 хімічних заводів зі шкідливими для здоров’я людини виробництвами. У 21 місті концентрація шкідливих речовин у повітрі перевищує гранично припустимі норми;

- аварія на Чорнобильській АЕС завдала величезної шкоди навколишньому середовищу.

 

Під натиском прогресу дедалі частіше страждає могутня природа. Тому людина повинна бути доброю, обережною та розсудливою у ставленні не лише до живого органічного, але й неорганічного світу. Тут усе взаємозалежне та взаємопов’язане: шкода, завдана в одному місці, неодмінно позначається на всіх ланках природного ланцюга.

 

Робота учнів у групах

 

Клас об’єднується в шість груп. Кожна група разом з учителями хімії та географії на основі отриманого заздалегідь домашнього завдання (створення проектів з теми «Глобальні проблеми людства») працює над питаннями та захищає їх:

Група 1 — Промислове та побутове забруднення довкілля.

Група 2 — Антропогенні явища. Парниковий ефект.

Група 3 — Антропогенні явища. Смог.

Група 4 — Антропогенні явища. Кислотні дощі.

Група 5 — Антропогенні явища. Руйнування озонового шару.

Група 6 — Експерти.

 

Учням необхідно: з’ясувати позитивний і негативний вплив хімічної промисловості в цілому та синтетичних матеріалів і речовин зокрема на екологічний стан навколишнього середовища; проаналізувати антропогенні явища в навколишньому середовищі; продемонструвати можливість хімії як науки в розв’язанні актуальних екологічних проблем сучасності; визначити основні заходи щодо охорони навколишнього середовища.

 

Учні заповнюють таблиці за напрямом роботи проекту:

Антропогенне явище

Джерела антропогенного явища

Негативний вплив на довкілля

 

 

 

Висновок:

 

 

V. Узагальнення матеріалу

Колективна робота

1. Захист проектів у групах, доповнення.

2. Запитання експертної групи.

3. Бесіда.

Учитель хімії

- Хімія захищає чи губить природу?

- Які заходи ви вважаєте за необхідне вжити в першу чергу для запобігання екологічним кризам?

- Яка роль людини в охороні навколишнього середовища?

4. Складання учнями план-схеми нової теми.

5. Розв’язання екологічної задачі

Протягом однієї години ТЕС спалює близько 1 т вугілля, масова частка Сульфуру в якому становить 3 %. Яка маса сульфур(IV) оксиду потрапить у атмосферу протягом доби?

 

VI. Завершальна частина уроку

Підбиття підсумків роботи на уроці:

- Що було головним на уроці?

- Що було цікавим?

- Що нового дізнались?

- Де можна застосувати ці знання?

 

Оцінювання роботи учнів за урок відбувається наприкінці заняття і складається з оцінки керівника групи та самогоучня в таблиціза такими вимогами:

Прізвище, ім’я

Активна участь у роботі групи

Вдалі пропозиції, які врахувала група

Надання підтримки учням, заохочення їх до роботи

Нові ідеї, що сподобались іншим

Вдало узагальнювали думки, просували роботу групи вперед

Доповідали класу про роботу групи

             
             
 

 

VІІ. Домашнє завдання

Вивчити § 20 (підручник Буринська Н. М. Хімія. 11 клас), підготувати проект у групах за темою «Місце хімії серед наук про природу. Значення хімії для розуміння наукової картини світу».

Dounload PDF

Відгуки читачів