Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Мiж аксiом i теорем. Календар вiд «Серенади математицi»

Олександр Василенко, заслужений учитель України


Грай музику свою, сивий музиканте...
Призабутi гарнi п’єси, серенади й полонези...
Грай, людям додавай щастя на землi...
Анатолiй Матвiйчук
 
Вiд автора: Читачу мiй! Рiшуче переступай частi тут крапки (...) i, щоб пiзнати ще й таїну знакiв запитання (?), завзято заходь до бiблiотек, впевнено гортай там першоджерела, довiдники, енциклопедiї... А про розвiдане — коли душа попросить спiлкування — смiливо пиши на адресу:
Олександр Олександрович Василенко, вул. Ленiна, 100А/17, с. Пiщане, Золотонiський р-н, Черкаська обл., 19723. ...І чекай приємних сюрпризiв!..
 
Вересенесенесенесень 2013 (третя декада)
 
 • 21

35 років тому помер (Москва) народжений

у російському Архангельську (7 січня — 105 років тому) «природжений методист математики» Михайло Володимирович Потоцький (1908–1978), який залишив своє «Слово учителя»: Хотя в математике и считается часто, что формулы говорят сами за себя, однако формулы чаще молчат. И только устное или письменное слово может заставить их заговорить…
(Див.: Математика в школах України. — 2008. — № 27. — С. 33–34)…
 
 • 22 

85 років тому народився (вірменське Гетк) Олександр Андранікович Талалян (1928), який пізнав метричну теорію функцій дійсної змінної і довів «общие теоремы о представлении измеримых функций ортогональными рядами»… 

Одкровення Талаляна: Существуют такие нуль-ряды, что нижняя плотность множества тех номеров, для которых коэффициенты ряда отличны от нуля, равна нулю…

 
 • 23
85 років тому народився (запорізький Мелітополь) Павло Петрович Белінський (1928), який пізнав «Поведение квазиконформного отображения в изолированной особой точке» та «Решение экстремальных задач теории квазиконформных отображений вариационным методом»…
 
Погляд: Белинский дал ряд тонких примеров, вскрывающих природу квазиконформных отображений, и впервые получил оценку изменения площади при ε-квазиконформных отображениях круга на круг (Георгій Суворов)…
 
 • 25
125 років тому народився (польська Варшава, сім’я адвоката) тополог Стефан Мазуркевич (1888–1945), який пізнав кратні точки кривих, що заповнюють квадрат, та вимірював нерозкладні континууми…
 
Подвиг: У роки окупації згоріла головна праця Мазуркевича «Теорія правдоподібності», випадково збереглася копія лише одного її розділу. Але Мазуркевич, долаючи воєнне лихоліття й моральне пригнічення, спромігся відновити свій труд; здоров’я ж було непоправно
підірване (Аркадій Бугай)…
 
 • 25
120 років тому народився (Стокгольм) Карл Гарольд (Харальд) Крамер (1893–1985), який пройшов від актуарія страхової компанії до канцлера шведських університетів, пізнав «Случайные величины и распределения вероятностей» (М. : Иностранная литература, 1947. — 144 с.) та «Математические методы статистики» (М., 1948, 1977. — 620 с.), залишив власні асимптотичні розклади в граничних теоремах, спектральні зображення стаціонарних процесів та ефективні оцінки невідомих параметрів і став медаллю…
 
 
Одкровення Крамера: Если сумма двух независимых случайных величин нормальна, то и каждое слагаемое имеет нормальный закон распределения…
 
 • 25
165 років тому народився (Павлівське біля Вишнього Волочка) заслужений діяч науки Росії (+ Герой Праці (1932), премія Паризької академії наук) Сергій Павлович
Глазенап (1848–1937), який залишив «Друзьям
и любителям астрономии» (СПб., 1909) власні «Математические и астрономические таблицы» (Л., 1932), підручники тригонометрії (плоскої і сферичної), «Кометы» (СПб., 1910) та «Народный задачник» і став кратером на Місяці…
 
 • 26
45 років тому помер (Київ) народжений на 37-му роз’їзді Забайкальської залізниці (сім’я телеграфіста) прикладний математик Георгій Миколайович Положій (1914–1968), який пізнав «Теорию обобщения аналитических функций комплексного переменного» (К., 1965. — 441 с.) та «Численное решение двумерных и трехмерных краевых задач математической физики и функции дискретного аргумента» (1962)…
 
Спомини: 1) Протягом усього свого короткочасного життя Положій працював безмірно багато, він спішив, творив до останньої хвилини!.. Науковими ідеями щедро ділився з молоддю, вірив у розквіт її потенціальних можливостей. А як говорив!.. Думки переганяли одна одну… На Всесоюзну конференцію з теорії функцій комплексної змінної Положій взяв з собою і нас, молодих аспірантів, їхав з нами в плацкартному вагоні і всю ніч — розмови на наукові, філософські, житейські теми. Шкода, що незаписаною залишилась ця незабутня ніч. Невиспані, але такі бадьорі, заряджені приїхали до Москви. А сам Положій — хворий, з воєнними ранами, та як лунко постукував милицями по її ранкових вулицях і площах, а ми — гордо за ним!.. Далі ж ми спостерігали і його пленарну доповідь, і наукові дискусії (Ніна Вірченко)…
 
2) Лекциям Положия предшествовала его большая методическая работа. И отличались они математической строгостью, краткостью, последовательностью изложения материала. Своей увлеченностью, умением четко выделить основное и оставить в лекции место для самостоятельных размышлений он вносил творческий характер в каждую прочитанную лекцию. Излагаемый материал иллюстрировал удачно подобранными и глубоко продуманными примерами и задачами для самостоятельной работы. Разработки этих лекций легли в основу его учебного пособия «Уравнения математической физики», для которого характерно своеобразное методическое изложение материала (Олексій Капшивий)...
 
 • 27
75 років тому помер (російський Ярославль) народжений у тульській Епіфані (сім’я вчителя і фельдшериці) методист математики Микола Олександрович Ізвольський (1870–1938), який наполягає «на равноправности методов логического и интуитивного в их взаимной связи»…
 
(Див.: Математика в школах України. — 2008. — № 27. — С. 37)…
 
 • 28
60 років тому помер (Маунт-Паломар) народжений в американському Маршфілді (штат Міссурі, сім’я страхового агента) легендарний Едвін Поуелл Хаббл (1889–1953), який «нашел управу эволюционирующему миру галактик» (Д. Самін) і став кратером на Місяці, астероїдом і телескопом… (P. S. Хаббл ушел из жизни от инсульта совершенно неожиданно, когда в обеденный час вместе с женой он из обсерватории подъезжал на машине к своему дому. На Земле нет памятников Хабблу. Никому не известно даже, где он похоронен: такова была воля его жены)…
 
 • 29
55 років тому народився (Київ) народний артист України Анатолій Миколайович Матвійчук (1958), «Сивий музикант » якого щоразу відкриває наш Календар… 
 
Поради Матвійчука:
 
Не просіть дарунків у фортуни
І не продавайтесь за гроші!
Слухайте, про що говорять струни,
Ніжні струни вашої душі…
 
 • 30
100 років тому народився (польська Варшава) Семюель Ейленберг (1913), який пізнав «Основания алгебраической топологии» (1956, + А. Картан) і «Гомологическую алгебру» (+ Н. Стинрод) та став математичним простором… (?)
 
Dounload PDF

Відгуки читачів