Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Англійські та українські прислів’я — засіб формування морально-етичних цінностей у молодших школярів

Іванішина Л. О., ЗОШ І ст. № 25, м. Чернігів


Прислів'я сягають своїм корінням у давню давнину. Багато з них з'явилися ще тоді, коли не було писемності. Прислів'я —це колективний розум народу. І. Франко у роботі «Галицько-руські народні приповідки» говорив: «Народ високо шанує глибоку, стислу, мудру думку, що її довгі часи переховує в собі прислів’я: східні народи звуть прислів’я «квітами мови, нанизаними перлинами», англійці, французи та італійці — «плодами досвіду».

 

Прислів'я як самоцінне висловлювання несе в собі безумовну істину без застосування до життєвої ситуації. Кожне з них — це моральний закон, безумовний для будь-якої людини, дія якого поширюється не на конкретну подію, а на весь термін людського існування. Це народна «заповідь», певний «кодекс», звід правил, яких люди повинні дотримувати у повсякденному житті.

 

Але в різних народів своя мудрість. Вивчаючи англійську мову в школі, учні одночасно знайомляться із культурою Англії та англомовних країн, із характером народу, його менталітетом. Характер народу і особливості його мови впливають один на одного. Українські люди — доброзичливі, працьовиті, терплячі, гостинні, готові допомогти один одному, совісні, патріотичні, веселі. Англійці — раціональні, працьовиті, волелюбні, незалежні, стримані. «Західна душа» набагато більш раціональна, впорядкована, організована розумом цивілізації, ніж українська душа, у якій завжди залишається ірраціональний, неорганізований і невпорядкований елемент.

 

Дуже цікаво на уроках англійської мови аналізувати ситуації, у яких учні можуть бачити щось різне або спільне в характерах англійців та українців. Наприклад, висловлення вдячності за гостинний прийом в англійській мові звучить частіше, ніж в українській. Алеанглійціневисловлюютьподякизачастуванняпідчаспрощаннязгосподарями.

 

Аналізуючи зміст і сенс прислів’їв і приказок в українській та англійській мовах ми зразу бачимо багато спільних ознак у філософському розумінні людського життя, у моральних орієнтирах і оцінках таких різних народів.

 

Придивімося ближче до груп прислів’їв, з таких важливих тем, як родинні, дружні та добросусідські стосунки.

 

Англійські прислів’я демонструють індивідуалізм, схильність до недоторканності приватного життя “Люби свого сусіда, але з-за високого тину” (Love your neighbour, yet pull not down your fence); “Коли між друзями паркан, то й дружба може бути вічною” (A hedge between keeps friendship green); “Нехай весь світ хитається але дасть мені спокій в моєму дворі” (Let the world wag and take mine ease in mine inn). У той же час англійці надають великого значення силі людського єднання, дружбі, згоді: “Разом ми вистоїмо, а нарізно — загинемо” (United we stay, divided we fall);“Друг у біді — справжній друг” (A friend in need is a friend indeed). Багато схожего про цінність дружби є і в українській мові: “Над друга старого нема в світі нікого”, “Як прийде туга — пізнаєш друга”,“Людина без друзів — що дерево без коріння”,“Чоловік без друга — що їжа без солі”.

 

Порівняльний аналіз прислів’ївцих двох народів дає змогу отримати яснішу картину про риси їхнього національного характеру і менталітет. Але, на жаль, в сучасному підручнику О. Д. Карп’юк для 4 класу під час вивчення 6-ти тем, запропонованих автором, учням надається змога вивчити лише два прислів’я до однієї теми (Englishman’s Home). Зважаючи на це, я пропоную четверокласникам в кінці кожної теми (підбиваючи підсумок вивченого матеріалу та аналізуючи запропоновані побутові ситуації, тексти цієї частини підручника) підібрати українські прислів’я, співзвучні вказаній темі, а потім відшукати їхній еквівалент в англійській мові. Звертаю увагу учнів на схожість та різницю висловів, пояснюю це явище. Тож до підручника 4 класу О. Д. Карп’юк я склала додаток із прислів’їв із кожного розділу:

 

Introduction:

A friend in need is a friendindeed.

(В лиху годину пізнаєш вірну людину.)

Live and learn. (Вік живи — вік учись.)

 

Household Chores:

All is well that ends well.

(Гарний кінець — доброї справи вінець.)

Never put off till tomorrow what you can do today.

(Сьогоднішня робота на завтра не відкладається.)

 

Englishman’s Home:

East or West home is best.

(В гостях добре, а дома краще.)

There is no place like home.

(Краще рідної землі немає.)

 

Around the city:

Rome was not built in a day.

(Не відразу Київ будувався.)

As clear as a day.

(Ясно як день.)

 

At Your Service:

Everything is good in its season.

(Кожному овочу свій час.)

An apple a day keeps a doctor away.

(Хто яблуко щодня з’їдає, того лікар минає.)

 

Look Back:

As you sow, so shall you reap.

(Що посієш — то пожнеш.)

Better late than never.

(Краще пізно, ніж ніколи.)

 

Learn About The Сhoose an author as you choose a friend.

World Around: (Обирай письменника, як друга.)

Tastes differ.

(Про смаки не сперечаються.)

 

Досить важливого значення щодо залучення дітей до духовної мудрості народу надавав В. О. Сухомлинський. У Павлиській школі учні вивчали й записували прислів’я, а також самостійно їх створювали, дивлячись на реальні життєві ситуації. Ця робота, на думку В. О. Сухомлинського, «сприяла розширенню їхнього світогляду і створенню практичних навичок в дослідницькій роботі».

 

На уроках читання та англійської мови є широкі можливості залучати молодших школярів до багатства і безмежного колориту цього виду народної мудрості, які ми використовуємо в своїй роботі, наприклад, знайти кінець прислів’їв до запропонованого початку і з’єднати їх. Дуже добре, якщо кольори олівців, фломастерів для з’єднання кожного прислів’я будуть різними. Такий спосіб виконання дасть змогу молодшим школярам закарбувати у пам’яті прислів’я не тільки на основі слухової, а й зорової пам’яті.

 

Утворити прислів’я на пелюстках квіточки. Перше слово прислів’я пишемо в серцевині квітки, а пелюстки є його продовженням. Дитина записує у вільному рядку під малюнком утворене прислів’я, розмальовує пелюстки квітки за кольорами: від світлішого (початок) до темнішого кольору (кінець прислів’я).

 

Ігрова діяльність «Коло-ланцюжок». Запропоновано  прислів’я до казки або оповідання, серед них є зайве, яке зовсім не підходить до змісту твору. Дитина з’єднує олівцем між собою лише прислів’я, які співзвучні змісту прочитаного твору.

Дуже доречно для такої гри використовувати тексти казок В. О. Сухомлинського українською та англійською мовами та потім працювати з українськими та англійськими прислів’ями, порівнюючи їх. Наприклад, візьмемо таку казку, як “Соловей і Жук”.

 

Соловей і Жук

 

У садку співав Соловей. Його пісня була дуже гарна. Він знав, що його пісню люблять люди. Того й дивився з погордою на квітучий сад, на синє небо й на маленьку дівчинку, що сиділа в саду і слухала його пісню.

А коло Соловейка літав великий рогатий Жук. Він літав і гудів.

Соловей припинив свою пісню та й каже:

— Припини гудіти. Ти заважаєш мені співати. Твоє гудіння нікому не потрібне. Та й краще, аби тебе, Жуче, зовсім не було.

Жук гідно відповів:

— Ні, Солов’ю, без мене, Жука, неможливий світ, як і без тебе, Солов’я.

— Ну й мудрець! — всміхнувся Соловей. — Виходить, що й ти потрібен людям? Ось запитаємо дівчинку, вона скаже, хто потрібен людям, а хто ні.

Полетіли Соловей і Жук до дівчинки та й питають:

— Скажи, дівчинко, кого треба залишити в світі — Солов’я чи Жука?

— Хай собі будуть і Соловей, і Жук, — відповіла дівчинка. Тоді подумала й додала, — як же можна без жука?

 

The Nightingale and the Beetle

 

The Nightingale sang in the garden. His song was very good. He knew that people like his song. That’s why he looked with pride to the garden in bloom, to the blue sky and to the little girl, who was sitting in the garden and was listening to his song.

And the great horned Beetle flew near the Nightingale. He flew and droned.

The Nightingale stopped his song and said: 

— Stop droning. You don’t give me to sing. Your droning needs nobody. It will be best if you, Beetle, are not at all.

The Beetle answered dignitily:

— No, Nightingale, the world is impossible without me, Beetle, as well as without you.

— What a wise Beetle! — the Nightingale smiled. — So, do people need you? Let’s ask that girl, she will say, whom people need and whom they don’t need.

The Nightingale and the Beetle flew to the girl and asked:

— The girl, tell us, whom they have to leave in the world? The Nightingale or the Beetle?

— Let the Nightingale and the Beetle be, — the girl answered. Then she thought and added. — How can we be without the Beetle?

 

Завдання:

 

З’єднай олівцем між собою англійські та українські прислів’я, які співзвучні змісту прочитаного твору:

A bird may be known by its song. Спочатку подумай, потім говори.

It takes all sorts to make a words. Птаха видно за польотом.

Judge not of men and things at Світ із різних людей first sight. складається.

First think, then speak. Скільки людей, стільки думок.

Many men, many minds. Не роби висновок про людей та речі з першого погляду.

 

Вивчення українських та англійських прислів’їв, їхніх перекладів створює прекрасні умови для розробки цікавих, доступних видів роботи з прислів’ями, які залучають дитину до активної діяльності, впливають на формування морально-етичних цінностей.

 

Ця проблема є актуальною і потребує глибшої розробки змісту і форм засвоєння прислів’їв у навчальному процесі початкових класів.

 

Список використаних джерел:

 

1.Прислів’я та приказки шістьма мовами: близько 2200 одиниць / Уклав Г. Бігун. 2-е вид., випр. і доп. — К. : Тандем, 2003. — 320 с. — Укр., лат., нім., рос., англ., пол.

2.Галицько-руські народні приповідки / Зібрав, упорядкував і пояснив др. Іван Франко. Т. І, кн. 1 // Етнографічний збірник. Львів, 1901. Т. Х. 200 с.

3.Сухомлинський В. О. Вибрані твори. B 5-ти томах — Том 4. Павлиська середня школа.

4. Iноземні мови в навчальних закладах. — № 3. — 2011 р.

Dounload PDF

Відгуки читачів