Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Вечір «Фізика й життя»

 

Н. П. Крохіна, ЗОШ № 8, м. Кривий Ріг, Діпропетровська обл.


 

І. Вступне слово

Мета вечора — показати, що фізика тісно пов’язана з життям, з різними її областями (сільським господарством, медициною, радіозв’язком, авіацією). Людина може добре працювати тільки тоді, коли добре засвоїла шкільний курс фізики. Окрім того, фізика спонукає до вироблення правильного наукового, діалектико-матеріалістичного світогляду.

 

ІІ. Повідомлення «Фізика і медицина»

 На сцені — група учнів у білих халатах із медичними інструментами й аптечкою.

1-й учень. Фізика і медицина... Наука про загальні закономірності явищ природи і сукупність наук про хвороби, їх лікування й попередження. Здавалося б, що між ними спільного? А воно є!

2-й учень.Медицина виникла ще в давніх народів. Але протягом тривалого часу вона блукала в пітьмі, перебуваючи під сильним впливом релігії й схоластики, століттями поряд із перевіреними досвідом поколінь ліками лікували замовляннями й іконами. І тільки в XVIст. було зроблено перші спроби використання законів фізики і хімії для лікування хвороб.

3-й учень.Важливим внеском у медицину стали роботи німецького фізика Г. Гельмгольца (1821–1894), якими були закладені основи  двох галузей науки — фізіологічної оптики (фізична теорія зору) і фізіологічної акустики (фізична теорія слуху).

У XXст. арсенал діагностики хвороб збагатився багатьма приладами, дія яких заснована на вивченні фізичних і хімічних явищ, до них  належать прилади для вимірювання тиску крові й бронхоскопії, електрокардіографії, рентгеноскопії внутрішніх органів тощо.

4-й учень.Зараз фізика й медицина дуже тісно пов’язані. Немає жодної галузі медицини, де б не застосовували фізичні прилади для діагностування й лікування захворювань.

Радіоелектроніка збагатила медицину приладами для діагностики серцево-судинних хвороб, ультразвук використовують у хірургії, волоконна оптика дозволила створити прилади для дослідження внутрішніх порожнин шлунково-кишкового тракту. Досягнення атомної фізики дозволили сконструювати установки для стерилізації медичних матеріалів та інструментів пучком прискорених електронів, проводити лікування злоякісних пухлин радіоактивними препаратами, гама-променями; пневмоніка знайшла застосування в апаратах для штучної вентиляції легенів.

 

ІІІ. Демонстрація медичних приладів

 Учасникам необхідно назвати прилад, розповісти, на основі яких фізичних явищ він діє і яке застосування має.

(На столі лежать медичний термометр, шприц, медичні банки, операційні ножиці, затискачі, грілки, фонендоскоп та ін.)

 

IV. Вікторина

1. Яку температуру може витримати наш організм і чому? (+160 С, якщо повітря чисте і сухе. У сухому повітрі буде інтенсивно проходити випаровування поту, при цьому тіло буде охолоджуватися.)

2. Чому в разі оголення кульшового суглоба стегно з нього не випадає? (Суглоби перебувають у герметично замкнутій суглобній сумці, де немає повітря, і втримуються там атмосферним тиском.)

3. Під час рентгенодіагностики шлунково-кишкового тракту хворому дають попередньо їсти «барієву кашу». Для чого це роблять? («Барієва каша», до складу якої входить сірчанокисла сіль барію, поглинає рентгенівське випромінювання й робить  «видимим» на екрані або рентгенівській плівці такі м’які тканини людини, як шлунок і кишечник.)

 

V. Повідомлення «Фізика й авіація»

Ідея завойовування неба — одна з найвеличніших в історії людства. Зародилась вона давно, розвивалась під впливом кількох тісно зв’язаних між собою наук і принесла неоцінимі плоди людству тільки в XXст.

Перший вдало сконструйований літак піднявся в повітря не так давно — у 1903 р., а за незначний час над усією планетою   пролягли повітряні траси, поєднавши найвіддаленіші її куточки. Сучасні літаки — складні машини («царство» автоматики й електроніки), які літають зі звуковою й надзвуковою швидкостями в різну погоду вдень і вночі. Усе це стало можливим завдяки розвитку фізики, зокрема аеродинаміки й пов’язаних із нею галузей техніки.

Перший у світі літак, маючи всі основні характеристики сучасного гвинтового літака, був задуманий, спроектований і побудований у нашій країні С. Можайськом. Теорію виникнення підйомної сили крила за його обтікання потоком повітря створив основоположник сучасної аеро- й гідродинаміки М. Є. Жуковський.

К. Е. Ціолковський розробив теорію реактивних двигунів, яка віднайшла широке застосування в авіації. Ці та ряд інших наукових праць дали змогу досягти великих успіхів у сфері літакобудування й освоєння повітряного океану.

Таким чином, спираючись на фізику, науковці змогли втілити в життя мрію про килим-літак.

 

VI. Демонстрація моделей літаків

 

VII. Альбом «Розвиток авіації в Україні»

 

VIII. Запитання до учасників

1. Хто є автором цих слів: «Людина не має крил і за відношенням ваги свого тіла до ваги м’язів у 72 рази слабкіша від птаха... Але я вважаю, що вона полетить, спираючись не на силу своїх м’язів, а на силу свого розуму»? Що ви знаєте про нього? (М. Є. Жуковський.)

2. Поясніть призначення гвинта в літаків і гелікоптерів. (Гвинт у літака створює повітряний потік, який обтікає крило й спричиняє підіймальну силу, яка врівноважує силу тяжіння літака й забезпечує злет машини. Гвинт насаджений на горизонтальну вісь. Гвинт у гелікоптера закріплений на вертикальній осі й створює тягу, напрямлену вверх, яка не тільки зрівноважує силу тяжіння гелікоптера, але й піднімає його.)

3. Чому перші реактивні літаки часто, здавалося б, без причини зривались у пікетування? (У цих літаків швидкість була великою, а профіль крила не відповідав їй, оскільки лишився відносно товстим. Під час польотів відбувався так званий зрив потоку, тобто з’являлися завихрення, повітря не обтікало крило, що спричиняло «спад» підіймальної сили, літак починав пікетувати. Після цього профіль крила почали робити  тоншим.)

 

ІХ. Повідомлення «Фізика й радіозв’язок»

1-й учень.День 7 травня 1895 р. увійшов в історію світової науки як дата одного з видатних винаходів — радіо, яке мало великий вплив на побут і культуру, розвиток транспорту, виробництва, воєнної справи.

Радіофізика стала самостійною й дуже важливою галуззю наукових досліджень, а радіотехніка — широкою галуззю техніки, яка охоплює проблеми передання на відстань сигналів, мовлення, музики й зображення предметів, а також рух літаків і кораблів, вимірювання відстані між віддаленими пунктами земної поверхні й небесними тілами.

Ми розповімо про фізичні явища, які лежать в основі радіозв’язку: випромінювання електромагнітних хвиль відкритим коливальним контуром, поширення радіохвиль зі швидкістю світла, резонанс, модуляції й демодуляції, направленого випромінювання й відбивання радіохвиль від перешкод, на яких базується радіолокація.

2-й учень.Розповідь про використання радіо під час проведення робіт з порятунку корабля, який наштовхнувся на камені, рибалок на крижині в морі, для  радіотрансляції, як спосіб зв’язку на підприємстві, на транспорті, під час прогнозування погоди, координації воєнних дій тощо.

 

Х. Запитання до учасників

1. З іменами яких видатних науковців пов’язаний розвиток радіозв’язку? (Англійський фізик Дж. Максвелл теоретично довів існування електромагнітних хвиль, німецький фізик Г. Герц уперше отримав їх і вивчив їхні властивості, російський учений О. С. Попов використав ці хвилі для встановлення радіотелеграфного зв’язку й здійснив перші у світі радіопередачі.)

2. Де, коли і хто вперше  продемонстрував можливість телеграфування без проводів? (У Росії 24 березня 1896 р. О. С. Попов публічно передав першу у світі радіограму, яка складалася з двох слів — «Генріх Герц».)

3. Що відповів О. С. Попов американським капіталістам на пропозицію продати  свій винахід і переїхати до Америки? («Я русский человек, и все свои знания, весь свой труд, все свои достижения имею право отдать только своей родине... И если не современники, то, может быть, потомки наши поймут, сколь велика моя преданность нашей родине и как счастлив я, что не за рубежом, а в России открыто новое средство связи».)

 

ХІ. Альбом «Новинки радіотехніки»

 

ХІІ. Повідомлення «Фізика і сільське господарство»

 

ХІІІ. Повідомлення «Фізика і релігія»

 

ХІV. Підбиття підсумків

Dounload PDF

Відгуки читачів