Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Уроки вивчення трагедії В. Шекспіра «Гамлет». 8-й клас

 

Н. І. Гуменюк, смт Літин, Вінницька обл.


 

Урок № 1

Тема. Трагедія Шекспіра «Гамлет». Основні проблеми п’єси

 

Мета: ознайомити учнів з історією написання трагедії, основним змістом; розвивати вміння визначати проблеми твору; виховувати повагу до загальнолюдських цінностей.

 

Обладнання: тексти трагедії В. Шекспіра в українських перекладах, словник літературознавчих термінів.

 

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

 

Гамлет є не тільки найбільш особистою,але також найбільш філософічною драмою Шекспіра. Герой трагедії — мислитель, а події трагедії попихають його думку до розбирання найважніших, найтяжчих питань про ціль існування, про вартість життя, про природу етичних понять і соціального ладу.

І. Франко

 

Хід уроку

 

I. Організація класу

 

II. Актуалізація опорних знань учнів

Бесіда

• Згадайте, у якому театрі працював В. Шекспір.

• Який напис був під скульптурою Геракла, що тримав глобус? («Весь світ — театр».)

• Що, на вашу думку, змусило В. Шекспіра звернутись до жанру трагедії?

 

III. Мотивація навчальної діяльності учнів. Повідомлення теми та мети уроку

 

1. Слово вчителя

— М. Лермонтов уважав, що велич і неповторність творчості знаменитого драматурга знайшли своє втілення саме в трагедії «Гамлет». Дійсно, в «Гамлеті» Шекспір піднявся на вершину своєї творчості. Більш проникливим став його погляд, і він, як і його герої, побачив, що світ зовсім не такий, яким уявлявся йому в роки молодості. Найболючіші проблеми свого часу автор порушив у цій п’єсі.

2. Записи в зошити теми, епіграфа уроку

 

IV. Робота над вивченням нового матеріалу

 

1. Слово учителя про історію написання трагедії «Гамлет».

— На самому початку XVI ст. Вільям Шекспір розпочав роботу над новою п’єсою — трагедією про Гамлета, принца Данського.

Давня легенда про принца, який вдає із себе божевільного, аби приховати свій план помсти за вбивство батька, була наведена в історичній хроніці данця Саксона Грамматика. Цю легенду переказав французький письменник XVI ст. Бельфоре, ввівши її в свій збірник «Трагічні історії». Сюжет привернув увагу англійського драматурга Кіда, автора відомої «Іспанської трагедії». Текст його п’єси про Гамлета не дійшов до нас, але, ймовірно, вона була написана у такому самому стилі, як і інші драми Кіда, переповнені кривавими сценами, злодіяннями та різними жахами. Шекспір наповнив знайомий глядачам сюжет гострим актуальним змістом, і «трагедія помсти» під його пером набула гострого соціального звучання.

У трагедії Шекспіра мова йде про владу і тиранію, про велич і ницість людини, про обов’язок і честь, про вірність і помсту, порушено питання моралі та мистецтва.

Перша постановка трагедії Шекспіра про Гамлета відбулася 1601 року, на сцені дерев’яного театру «Глобус».

 

2. Робота зі словником літературознавчих термінів

Трагедія — це драматичний твір, що втілює непримиреннний конфлікт між героями і закінчується смертю одного або декількох героїв.

Проблематика — це коло питань, які поставлені автором у творі і потребують свого розв’язання.

 

3. Бесіда з учнями на первинне сприйняття трагедії

• Де відбуваються події твору?

• Назвіть головних героїв.

• Яка ваша думка про короля Клавдія і королеву Гертруду?

• Чия доля і чому викликає ваше співчуття?

• Які враження залишилися у вас після прочитання п’єси?

Учитель. Трагедія «Гамлет» — одне із найгеніальніших творінь Шекспіра. У ній під алегоричним образом середньовічної Данії мається на увазі Англія XVI століття, коли буржуазні стосунки, що йшли на зміну феодальним, руйнували старі поняття честі, справедливості, обов’язку. Гуманісти, які виступали проти феодального гноблення особистості і вірили в можливість її звільнення від будь-якого пригнічення, переконувались тепер, що і буржуазний устрій не несе бажаної волі, породжує корисливість, лицемірство, брехню. Драматург глибоко розкриває становище людей, які переживають ломку старих і становлення нових, далеких від ідеальних, форм життя, показує, як сприймають вони крах своїх надій. Гуманізм Шекспіра, будучи на початку творчості героїчним, тепер стає дедалі критичнішим; драматургія автора кличе не тільки до боротьби, але й до відбору людських ідеалів, знищення всього, що заважає людям у їхніх справах і взаєминах.

Єдине комплексне зображення пороків і нещасть, родоначальниками яких були феодалізм і капіталізм, боротьба проти їхнього єдиного прояву в характерах і взаємозв’язках, лежить у художній основі багатьох образів Шекспіра і в основі його людяності. Шекспір ставить глибокі і значущі питання життя людини і дає на них серйозні і мудрі відповіді.

• Які проблеми порушує Шекспір у своїй трагедії? (Проблеми влади й тиранії, життя і смерті, справжньої та фальшивої дружби, величі й ницості людини, обов’язку й честі, вірності і зради, кохання, моралі, мистецтва, проблема методів боротьби зі злом і т. ін.)

 

4. Постановка і вирішення проблемних питань (робота в групах)

• Чи відрізняється сучасне сприйняття поняття «гуманізму» від шекспірівського?

• У час, коли жив Шекспір, люди вірили в існування відьом, привидів. У «Демонології» короля Якова І нараховувалось 72 імені «нечистої сили» з описом її властивостей, ознак і способів спілкування з нею людей. У творах В. Шекспіра згадується до двадцяти таких імен. Що за цим стоїть? Марновірство автора чи данина театральній традиції?

 

5. Завдання для груп

1-ша група. Опираючись на зміст трагедії, доведіть чи спростуйте твердження, що В. Шекспір був матеріалістом.

2-га група. Чому привид являється Гамлету, а не Клавдію? Чому сам не мстить убивці, а хоче, щоб це зробив син?

 

V. Підсумки уроку

Побудова схеми «Проблематика п’єси В. Шекспіра “Гамлет”»

Заповніть схему відомостями про твір В. Шекспіра «Гамлет».

 

VI. Домашнє завдання

  1. Перечитати монологи Гамлета.
  2. Підготувати цитатний матеріал для характеристики героя.
  3. Індивідуальне завднання. Підготувати інсценізацію сцени I дії V («На кладовищі»).

 

Уроки № 2–3

 

Тема. Загадка вічного образу

 

Мета: поглибити знання учнів про зміст трагедії, вчити школярів розмірковувати над вчинками героїв, філософськими проблемами твору; розвивати логічне мислення та творчі здібності; виховувати бажання протистояти злу та формувати власну життєву позицію.

 

Обладнання: ілюстрації із серії «Гамлет у кіно та живописі»; тексти віршів російських поетів про Гамлета.

 

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

 

Хід уроку

 

I. Організація класу

 

II. Оголошення теми та мети уроку

 

III. Робота над темою уроку

 

1. Слово учителя з елементами бесіди

— В історії принца Гамлета, його конфлікті з королем Клавдієм Шекспір відобразив зіткнення людини гуманістичних поглядів зі світом зла, підступності, підлості, моральної неохайності, прагнення до влади, які автор спостерігав у свій час.

Гамлет навчався у Віттенберзькому університеті, одному з прогресивних навчальних закладів Європи.

• Як ви гадаєте, які погляди на людину були прищеплені Гамлету, студенту цього університету? (Тут він сприйняв ідеали добра, правди, справедливості, товариськості, поваги до людини будь-якого стану. Ось чому другом його став бідний, але розумний і порядний студент Гораціо.)

Принц Гамлет благородний, розумний, чесний, правдивий. Він кохався в науках, цінував мистецтво, любив театр, захоплювався фехтуванням. Бесіда з акторами свідчить про його чудовий смак і поетичний дар. Особливою властивістю Гамлета була здатність аналізувати життєві явища й робити філософські узагальнення та висновки.

Гамлету-гуманісту здавалось, що на людину в цьому світі чекає багато світлого і прекрасного, тому що сама вона — кращий, довершений витвір природи: «Краса всесвіту! Вінець всього живого!»

• Чому, на вашу думку, батько здавався йому ідеалом? (Бо всіма цими якостями — благородством розуму, безмежністю в здібностях, точністю в рухах — на думку принца, володів його батько, «в усьому і для всіх він був людина». У ньому Гамлет бачив ту досконалу гармонію духу, «де кожний бог лишив свою печать, щоб всесвіту людини образ дати». Справедливість, розум, покірність обов’язку, турбота про підданих — це були риси того, хто був справжнім королем. Таким готувався стати і Гамлет.)

• Які події порушили гармонію в душі юнака?

• Що принц дізнався після смерті батька про свою країну, придворних і рідних, навіщо прикинувся божевільним?

• Чому Гамлет не вбив Клавдія одразу після зустрічі з Привидом?

 

2. Читання учителем монологу Гамлета «Бути чи не бути». Колективний аналіз монологу

• Чи відчував на собі Данський принц «бичі й наруги часу, гнів можновладця, гордія зневаги, відштовхнуту любов, несправедливість, властей сваволю, тяганину суду, з чесноти скромної безчесний глум»?

• Як характеризує героя глибина розуміння ним суспільних проблем?

• Перед яким вибором опинився наш герой? (Бути, змиритися, померти?)

• Якщо «змиритися», то з чим?

• Що заважає померти?

• Що означає «бути»?

 

3. Дослідницька робота в групах

Завдання

• Знайдіть в інших монологах Гамлета слова, які вказують на особисті й суспільні мотиви його боротьби.

• Порівняйте поведінку Фортінбраса, Лаерта й Гамлета, які мстять за своїх батьків, і зробіть висновок про духовні якості кожного з них.

• Ви, мабуть, звернули увагу, що спочатку Гамлет, як і всі інші персонажі трагедії, говорить віршами. Коли він переходить на прозу? Як ви гадаєте, навіщо Шекспір удається до такого засобу?

 

4. Заслуховування відповідей

 

5. Інсценізація підготовленого учнями сцени І, дії V («На кладовищі»)

 

6. Бесіда

• Що вражає принца на кладовищі?

• Про що розмірковує Гамлет над черепом Йорика?

• Як ця сцена характеризує героя?

 

7. Творче завдання

• опишіть, яким ви уявляєте принца Гамлета.

 

8. Робота з ілюстраціями із серії «Гамлет в кіно та живописі»

• Яким уявляли Гамлета художники? Актори?

• Що об’єднує запропоновані ілюстрації?

• Чи збігається ваше уявлення образу Гамлета з тим, що ви бачите?

 

9. Ознайомлення із текстами поезій про Гамлета

(Учитель пропонує учням прочитати вірші російських поетів про Гамлета (за власним вибором).)

 

IV. Підсумки уроку

 

1. Постановка та розв’язання проблемного питання

• Як ви гадаєте, чому образ Гамлета впродовж ось уже чотирьох століть бентежить читача (глядача), примушує його співпереживати, разом шукати відповіді на вічні запитання, намагатися виправити «час, що звихнувся»?

 

2. Підсумкове слово вчителя

— Напевне Шекспір створив одну з найбільш загадкових постатей світової літератури. Гамлет забрав із собою таємницю, про яку глядачеві ніколи не дізнатися.

Геніальність Шекспіра виявилася в тому, що використавши історію вбивства Данського короля своїм братом, драматург із досить пересічної події минулих століть зміг розвинути приголомшливу за своїм філософсько-естетичним змістом драму, а з простого героя-месника — трагічну особистість, яка бентежить душі мільйонів глядачів і читачів. Шекспір створив найбільш глибокий і багатогранний характер у всій світовій літературі, який за своїми силою й повнотою можна порівняти лише з Дон Кіхотом і Едіпом.

Запис у зошити

Гамлет — один із вічних образів світової літератури.

 

Ознаки вічних образів:

• змістовна ємність, невичерпність смислів;

• висока художня і духовна цінність;

• здатність долати кордони епох і національних культур, всезрозумілість, повсякчасна актуальність;

• підвищена здатність з’єднуватися з іншими системами образів, брати участь у різних сюжетах, вписуватися у непостійні обставини, не втрачаючи своєї ідентичності;

• можливість перекладу мовами інших мистецтв, а також мовами філософії, науки і т.ін.;

• поширеність.

 

V. Підсумки уроку.

 

VI. Домашнє завдання

 

1. Перечитати трагедію.

2. Підготувати усну розповідь про найближче оточення Гамлета, його друзів.

3. Дібрати цитати для характеристики друзів Гамлета та оточення.

 

Додаток

Вічні образи — термін літературознавства, мистецтвознавства, історії культури, який охоплює художні образи, що переходять із твору в твір.

Вічні образи включені в безліч соціальних практик, у тому числі далеких від художньої творчості. Зазвичай вічні образи виступають як знак, символ, міфологема (тобто згорнутий сюжет, міф). Це можуть бути образи-речі, образи-символи (хрест як символ страждання й віри, якір як символ надії, серце як символ любові, символи з переказів про короля Артура: круглий стіл, чаша святого Грааля), образи хронотопу — простору й часу (Всесвітній потоп, Страшний суд, Содом і Гоморра, Єрусалим, Олімп, Парнас, Рим, Атлантида, платонівська печера і багато ін.). Але основними залишаються образи-персонажі.

Джерелами вічних образів стали історичні особи (Александр Македонський, Юлій Цезар, Клеопатра, Карл Великий, Жанна д’Арк, Шекспір, Наполеон та інші), персонажі Біблії (Адам, Єва, Змій, Ной, Мойсей, Ісус Христос, апостоли, Понтій Пілат та інші), античних міфів (Зевс — Юпітер, Аполлон, музи, Прометей, Олена Прекрасна, Одіссей, Медея, Федра, Едіп, Нарцис та ін), сказань інших народів (Осіріс, Будда, Синдбад-мореплавець, Ходжа Насреддін, Зігфрід, Роланд та ін.), літературних казок (Перро: Попелюшка; Андерсен: Снігова королева; Кіплінг: Мауглі), романів (Сервантес: Дон Кіхот, Санчо Панса, Дульсінея Тобоська; Дефо: Робінзон Крузо; Свіфт: Гулівер; Гюго: Квазімодо; Уайльд: Доріан Грей), новел (Меріме: Кармен), поем і віршів (Данте: Беатріче; Петрарка: Лаура; Гете: Фауст, Мефістофель, Маргарита; Байрон: Чайльд Гарольд), драматичних творів (Шекспір: Ромео і Джульєтта, Гамлет, Отелло, король Лір, Макбет, Фальстаф; Тирсо де Моліна: Дон Жуан; Мольєр: Тартюф; Бомарше: Фігаро).

Приклади використання вічних образів різними авторами пронизують всю світову літературу та інші мистецтва: Прометей (Есхіл, Боккаччо, Кальдерон, Вольтер, Гете, Байрон, Шеллі, Жид, Кафка, Вяч. Іванов та інші, в живописі — Тіціан, Рубенс та ін.), Дон Жуан (Тирсо де Моліна, Мольєр, Гольдоні, Гофман, Байрон, Бальзак, Дюма, Меріме, Пушкін, А. Толстой, Бодлер, Ростан, О. Блок, Леся Українка, Фріш, Альошин та багато ін., опера Моцарта), Дон Кіхот (Сервантес, Авельянеда, Філдінг, нарис Тургенєва, балет Мінкуса, фільм Козинцева та ін.)

Досить часто вічні образи виступають як парні (Адам і Єва, Каїн і Авель, Беатріче і Данте, Ромео і Джульєтта, Отелло і Дездемона або Отелло і Яго, Лейла і Меджнун, Дон Кіхот і Санчо Панса, Фауст і Мефістофель і т. ін.) або тягнуть за собою фрагменти сюжету (розп’яття Ісуса, боротьба Дон Кіхота з вітряками, перевтілення Попелюшки).

Вічні образи набувають особливої актуальності в умовах бурхливого розвитку постмодерністської інтертекстуальності, розширюють використання текстів та персонажів письменників минулих епох у сучасній літературі.

 

Урок № 4

 

Тема. Справжні та фальшиві друзі Гамлета

 

Мета: продовжити роботу над змістом трагедії, охарактеризувати найближче оточення Гамлета, визначити роль, яку кожен із героїв зіграв у житті принца; розвивати з’вязне мовлення учнів; виховувати моральні якості.

 

Обладнання: тексти трагедії «Гамлет» в українському перекладі.

 

Тип уроку: комбінований; урок-дослідження.

 

Хід уроку

 

I. Організація класу

 

II. Актуалізація опорних знань

Бесіда

• На кого із оточення міг покластися Гамлет в Ельсінорі?

• Які вчинки героя свідчать про його волю та відвагу?

• Що вказує на рішучість принца?

 

III. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми та мети уроку

Слово вчителя

— Аналізуючи образ будь-якого літературного героя, ми повинні зважати на безліч факторів, які могли вплинути на становлення його як особистості (історичні події часу, у якому він жив, місце проживання, статус, навчання та виховання тощо). Але чи не найбільший вплив мають ті люди, які живуть поруч із героєм і дружать чи ворогують, люблять чи зневажають, підтримують чи навпаки. Адже від цього значною мірою залежать і його вчинки.

 

IV. Робота над новим матеріалом (у групах)

 

1. Виконання завдань

Спільне завдання для всіх груп:

• Відповівши на запитання, узагальнити характеристику героя, за можливості опираючись на цитати, відзначені дома.

 

Група № 1

• Що змусило Клавдія убити брата?

• Чому він зміг це зробити?

• Чи відчуває він докори совісті і чи взагалі щось відчуває?

• Що символізує цей образ?

 

Група № 2

• Чому Гамлет не може довіритись матері?

• Які почуття викликає у вас образ королеви?

• Як ви гадаєте, скоїв би злочин Клавдій, якби не мав впевненості у згоді Гертруди на швидке одруження?

 

Група № 3

• До чого зведені життєві принципи Полонія та Лаерта?

• Які позитивні й негативні риси героїв привертають вашу увагу?

• Чи хотіли б ви мати такого друга, як Лаерт?

 

Група № 4

• Як ви гадаєте, чи кохав Гамлет Офелію? А вона його?

• Чому принц не може довіряти Офелії?

• Поміркуйте, чи могла б доля бідної дівчини скластися інакше?

 

Група № 5

• Що єднає Гамлета та Гораціо?

• Чи може принц довіряти юнакові?

• Які душевні якості ви можете зазначити? Про що Гамлет просить друга перед смертю?

 

Група № 6

• Чи довіряє Гамлет Розенкранцу та Гільдестерну?

• Чому так рішуче діє, дізнавшись про їхню зраду?

• Чи могла б доля двох юнаків скластися інакше?

 

2. Відповіді учнів

 

V. Підсумки уроку

Узагальнювальна бесіда

• Хто становив собою найближче оточення Гамлета?

• Кому він міг довіритись?

• Чи жаль вам когось із тих, про кого ми говорили?

• Які враження залишились у вас після вивчення трагедії В. Шекспіра?

 

VI. Домашнє завдання

Підготуватись до написання твору на одну із тем:

1) «Бути чи не бути — ось у чому запитання»;

2) «Мій улюблений герой трагедії»;

3)»С друзьями детства перетёрлась нить…» (В. С. Высоцкий);

4) «У чому трагедія Гамлета?»;

5) «Мої роздуми над трагедією В. Шекспіра».

Dounload PDF

Відгуки читачів