Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Управлінська компетентність керівника щодо формуваування готовності педагогів до інноваваційної діяльності в умовах освітнього середовища профільної школи

В. П. Чудакова, науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України, м. Київ

Сучасний етап розвитку освіти за умов несприятливого впливу економічних і соціально-культурних чинників характерний пошуком шляхів, способів і засобів самовдосконалення, саморозвитку, самоактуалізації творчої конкурентоздатної особистості.

Управленческая компетентность руководителя по формуваування готовности педагогов к инновавацийнои деятельности в условиях образовательной среды профильной школы
В. П. Чудакова, научный сотрудник Института педагогики АПН Украины, г. Киев

Современный этап развития образования в условиях неблагоприятного влияния экономических и социально-культурных факторов характерен поиском путей, способов и средств самосовершенствования, саморазвития, самоактуализации творческой конкурентоспособной личности.


Dounload PDF

Відгуки читачів