Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Євроінтеграція освіти

 

Останніми роками в українській освіті (і в середній школі, і у ВНЗ) відбуваються істотні зміни, які пов’язані з інтеграційними процесами. Наші випускники стають студентами ВНЗ, у тому числі й закордонних. Які ж особливості навчання чекають на наших учнів? Чи підготовлені вони до них? Саме про це підготував інформацію педагог з України.

Підготував В. М. Меделяєв, м. Харків


Як вже відомо, з нинішнього навчального року вітчизняні ВНЗ повинні здійснити перехід до нового принципу оцінювання знань. Тепер успішність освоєннястудентами будь-яких навчальних програм буде вимірюватися не за звичною 5-бальною шкалою, а у спеціальних одиницях — «кредитах»,— які лежать в основієвропейської кредитно-трансферної системи оцінювання (ЄКТС). Однак, цей процес буде проходитипоступово, а в деяких ВНЗ будуть існувати одночасноі стара, і нова системи.

 

Що ж дасть нашим студентам конкретно використання ЄКТС? В чому її переваги й недоліки?Ідея ЄКТС виникла в Європі, коли там почали формувати спільний освітній простір. Стало цілком зрозумілим, що рівень знань студентів зручно вимірювати в обсягах витраченого на оволодіння ними часу(кредитах). Крім того, КТС стала зручним інструментом для співставлення знань, які отримують студентирізних країн, що, в свою чергу, допомагає реалізаціїодного з основних принципів Болонського процесу — мобільності тих, хто навчається. Оскільки жобсяг знань, отриманих у ВНЗ різних країн, був як разі вираженим у зрозумілих усім «кредитах», саме тому їхвизнавали й зараховували всюди, куди студенти їхали.

Проте, коли вони поверталися, привезені ними «знання» зараховували вже вдома.Таким чином, «кредити — це час, достатній для придбання студентами певного рівня знань та навичок.Зазвичай навчальний рік у Європі складається приблизно із 60 «кредитів» (лекції, лабораторні, практичніта самостійні заняття). Відповідно до цього, трьохрічна бакалаврська програма може складатися із 180 «кредитів», а магістрські — з 90–100, 120. «Кредит» можевключати від 25 до 30–36 годин. (Звідси, легко можнаперевести 60 «кредитів» у загальну кількість годин, ізяких можна також судити, що було вивчено та в якихобсягах).

 

Яким же чином «кредити» замінять звичні для всіх«двійки» та «п’ятірки»?Будь-який курс при даній кредитно-трансферній системі оцінювання розбивається ще й на «модулі», покожному з яких проводиться проміжний контроль,а бали — підсумовуються, складаються в «кредити»:тобто один «кредит» може умовно містити в собі200 балів. І, якщо Ви не набрали необхідного мінімуму,курс не зараховується.Що ж дають «кредити» нашим, українським студентам?

 

При багатьох українських ВНЗ існують програмимобільності, по яких студенти можуть поїхати вчитися за кордон, наприклад — із ІІ курсу на декількамісяців або на рік. При цьому треба буде надати документ із власного ВНЗ, де позначена кількість «кредитів», які були зароблені на кожній дисципліні. Звіривши їх зі своїми вимогами, закордонний ВНЗ робитьвисновок: чи зможе студент продовжити навчання пойого програмах. Коли ж студент повернеться додому,йому буде зараховано все, що він вивчав там. (Тодіяк нині ВНЗ доводиться скрупульозно підраховуватиакадемрізницю, а деякі ВНЗ взагалі її можуть і неврахувати…).

 

Для тих же, хто планує особисту траєкторію навчання — які дисципліни й де краще вивчати,— належитьобирати програми, які їх зацікавили в іноземних ВНЗ,безпосередньо на їх сайтах, де в інформаційному пакеті розписано їх зміст і кількість кредитів, тобто — час,відпущений на курс. При цьому з іноземним студентом укладається трьохстороння угода — між ним, ВНЗі організацією, де він буде проходити практику,— про практичну підготовку та її якість.

 

Швейцарія. Розглянемо приклад підготовки спеці-алістів готельного бізнесу в цій країні. Перше, нащо звертаєш увагу, переступаючи поріг готелю,— церівень сервісу. Саме від цього залежить, чи перетвориться випадковий клієнт на постійного, чи порадитьвін цей готель знайомим або, навпаки, забракує його.Власники готелів намагаються брати на роботу тільки кваліфікований персонал, який має спеціальнуосвіту.

 

В цьому форматі одним із найкращих навчальнихзакладів готельного менеджменту вважається HotelInstitute Montreux (HIM). Розташований він у живописному містечкові Монтре у підніжжя Альп, на берегуЖеневського озера. Навчання у HIM проходить на базіготелів «Європа» (Hotel Europe) й «Мірамонте» (HotelMiramonte). Там же студенти й проживають.Весь навчальний процес проводиться англійськоюмовою. Для абітурієнтів, які не дуже добре знають іноземну мову, пропонуються підготовчі курси — від 4-хдо 12 тижнів (плату за них частково покриває безпосередньо інститут).

 

Бакалаврська програма продовжується 3 роки. Длятих, хто вже має вищу освіту, розроблено піврічнупрограму. Після неї випускник отримує PostgraduateDiploma in Hotel Monagement (постуніверситетськийдиплом у готельному менеджменті) або PostgraduateDiploma in Hotel Operation Monagement (постуніверситетський диплом в операційному менеджменті).

 

Диплом дає змогу працевлаштуватися в туристичному, ресторанному, ігорному бізнесі в будь-якій країнісвіту. (Вартість курсу — близько 18 000 євро; включаєнавчання, проживання, харчування).Навчальний процес містить у собі (змінно) семестртеоретичних занять і семестр практики, яку оплачуєпрацедавець. Це дає студентові почувати себе незалежним у економічному плані.

Dounload PDF

Відгуки читачів