Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Психологічні особливості навчання читання шестирічних малюків

 

К. А. Козак, учитель вищої категорії, учитель-методист, СЗОШ 93, м. Львів


 

Навчити по-справжньому добре читати дуже непросто. Крім підручників і методик, необхідно забезпечити кваліфіковане керівництво навчанням, основою якого є знання особливостей механізму читання, вікових та індивідуальних особливостей шестирічних першокласників.

Результати багатьох досліджень свідчать, що у процесі досконалого читання усвідомлюється лише зміст прочитаного, а психофізіологічні операції, що передують тому, здійснюються ніби то самі собою, неусвідомлено. Однак, ці автоматизовані в процесі читання операції є складними і різнобічними. Технічна складність цього процесу яскраво виявляється вже під час аналізу руху очей читача.

Через зорові впізнавання літер, буквосполучень і окремих слів сигнали йдуть у ті частини мозку, де зберігаються знання, еталони-зразки літер, їхні звязки зі звуками, способами позначення відмінних ознак звукових варіантів різних фонем.

Зорові сигнали, що потрапили до мозку, дають поштовх і збуджують мовленнєворухові ограниязик, губи, гортань. Одночасно з мовленнєворуховими збудженнями підключається тісно з ними повязане слухове сприймання, слух. Таким чином, під час початкового читання виникає своєрідне коло звязківзорових, мовленнєворухових, слухових, що разом забезпечують розуміння, усвідомлення всього того, що здобуто під час активізації всіх трьох видів сприймання.

Принципово важливо з перших кроків формування початкової навички читання відпрацювати з учнями правильний набір зоровосприйнятих орієнтирів: графічні засоби писемного мовлення (букви, що позначають на письмі голосні та приголосні, мякий знак, апостроф, відстань між словами, наголос, розділові знаки).

У післябукварний період діти закріп­люють усі згадані навички поскладового читання й поступово переходять до читання цілими словами. Подальше вдосконалення вміння читати досягається, по-перше, шляхом удосконалення техніки читання, більшої її автоматизації, а, по-друге, поглибленням уваги до змісту того, що читається.

Ще однією з основних причин недосконалості навчання читати є незнання вчителями індивідуальних і вікових особливостей шестирічних першокласників. Перехід від дошкільного дитинства, де домінує гра, до шкільного життя, де переважає навчання, повинен бути педагогічно продуманим.

Шестирічні першокласники мають низький рівень вольової регуляції, сприймання, памяті, уваги, несформованості навчальної діяльності. Усе це повязане з їхніми віковими особ­ливостями і веде до необхідності гри під час організації навчальної роботи. Відомий педагог Ш. О. Амонашвілі зазначав, що шестирічні діти хочуть йти до школи і хочуть вчитися. «Однак,— пише він,— чи не схильний я до тієї думки, що шестирічні діти, якщо вони прийшли до школи і якщо виявляють інтерес до пі­знавальних завдань, уже забувають про все інше і з відповідальністю беруться за навчання? Яким я став би наївним педагогом, далеким від реального життя дітей! Уся складність моєї роботи з ними в тому і полягає, що за будь-якого рівня знань вони залишаються дітьми, для яких гразміст життя».

Гранайприродніша і найприваб­ливіша діяльність дитини. Через те ігрові форми на уроціце найоптимальніший шлях залучення дітей до навчання. Вона робить урок не тільки продуктивним і результативним, але й цікавим.

Психологи стверджують, що шестирічні першокласники цілком здатні успішно опанувати навичку читання. Але діти шести років протягом року навчання грамоти опановують поскладове плавне, а деякіпобуквене читання. А з допомогою наведеної нижче системи ігрових форм навчання читання першокласники наприкінці року можуть опанувати читання цілими словами.

Захоплюючись грою зі словесним матеріалом, діти не помічають, як у них формується низка дуже важливих операцій, що є основою читання.

Опанувавши їх, вони непомітно для себе, легко і швидко навчаються читати.

Навчання читання шестирічних першокласників здійснюється послідовно: у добукварний, букварний і післябукварний періоди. З метою реалізації завдань цих періодів пропонуємо зразки ігрових форм навчання читання.

Зачаровані звуки

Пропонуємо учням промовити звуки і відгадати, що чи кого вони нагадують.

Ж-ж-жлетить жук;

з-з-ззаспівав комарик;

с-с-сповзе вуж у траві;

ш-ш-швітер у лісі;

у-у-увиє вітер тощо.

Виділений звук

Пропонуємо відгадати звуки, що виділені голосом та інтонацією.

І-і-і-р-а, л-у-у-у-на, л-і-і-і-с, з-о-о-о-ш-и-т.

З’єднай звуки

Діти заплющують очі та слухають окремі звуки, що називає вчитель. Потім уголос промовляють злиття цих звуків.

Хто більше?

Пропонуємо дітям пригадати слова, в яких другий звук голоснийвода, цукор або приголоснийстіл, олень.

Озвуч картинку

Показуємо учням предметні малюнки, а учні озвучують їх.

Тракторр-р-р;

короваму-му;

коникіго-го і тощо.

Упіймай звук

Пропонуємо дітям плескати в долоньки, почувши в слові звук [ш].

Шепче вітер: «Ша-ша-ша;

Шубку білочка знайшла

Шелестить трава похила:

«Шубку білочка купила

Шепчеш ти і вірю я:

«Шубка в білочкисвоя».

Ганна Чубач

Перекличка

Учитель показує літеру, а діти, прі­звища, імена яких починаються цим звуком, що позначається на письмі зазначеною літерою, підводяться. Програє той, хто не впізнав «свого» звука.

Ланцюжок

Показуємо учням ланцюжок (на малюнку або справжній), звертаємо увагу дітей на те, як одне кільце зєднане з іншим. Пропонуємо зробити ланцюжок зі слів таким чином, щоб вони зєднувалися однаковими літерами або складами.

Ніжжабаабрикосслива — ...

Віраракетататотовариш — ...

Веселі рими

Учитель пропонує учням придумати, знайти співзвучні слова (рими).

Листокколобокмолотокпеньок — ...;

Косаросаоса — ...

Прочитай загадку

Не вогонь, а обпікає. (Кропива)

Довгі вуха, куций хвіст, невеликий сам на зріст. (Заєць)

Спробуй прочитати

Поверталася раста силиця з логовда повалюння.

У житіво читьбур від логоду.

Іде, кимисолод нятамиоче раєпози.

Коза-дереза

Учитель каже дітям, що до них до класу завітала Коза-дереза і поласувала літерами, що містилися у кошику. Діти читають слова і шукають ті, у яких бракує тієї чи іншої літериїх злизала Коза-дереза.

Трав горхи капута моква грби цукери ліб буря

Вітер

Учитель

Вітер повіває.

Вітер сильніший.

Ураган.

Вітер слабший.

Вітерець легенький.

Вітер не віє

Учні

Читають тихо.

Читають голосніше.

Читають голосно.

Читають тихіше.

Читають зовсім тихо.

Припиняють читати

 

Прочитай і доповни

Са-са-сапролетіла десь оса.

Це-це-цезнесла курочка...

Ма-ма-манаближається...

Ру-ру-рупочинаймо разом...

Плутанина

Три ведмеді вухаті

Пішли сіно копати,

І картоплю косити,

І вирубувати жито,

Поливати будинки

Й будувати ялинки.

Серед форм, що використовуються для навчання читання, також пропонуються кросворди, ребуси, анаграми, метаграми, шаради, що доступні шестирічним першокласникам.

Результат застосування ігрових форм на уроках навчання грамоти загальновизнаний. Ігрові форми навчання читання не лише розвивають й удосконалюють способи, види та якості читання, вони ще й позбавляють нервового напруження, допомагають шестирічним першокласникам емоційно сприймати навчальний матеріал. Тому, використовуючи у своїй роботі різноманітні ігрові форми навчання, можна досягти оптимальних успіхів в опануванні читання школярами.

Література

1. Деркач Н. І. Звукова робота в період навчання грамоти шестиліток // Початкова школа.— 1990.— 11.— С. 14–18.

2. Захарчук Н. Т. Ігри на уроках навчання грамоти // Початкова школа.— 1980.— 8.— С. 52–57.

3. Скрипченко Н. Ф., Антипець В. П. Диференційоване навчання грамоти в 1 кл. // Початкова школа.— 1993.— 12.— С. 9–10; 1994.— 1.— С. 20–25.

4. Максаков А. І., Тумакова Г. А. Учите, играя.— М., 1983.

5. Мухина В. С. Шестирічна дитина в школі.— М., 1991.

 

ВГ «Основа» рекомендує:

Куріпта В. І. Навчальні ігри на уроках читання. 1–4 класи.— Х.: ВГ «Основа», 2008.— 160 с.

 

Відгуки читачів