Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Батьківський комітет класу

 

І. М. Рибальченко, м. Харків

 

Велику роль у співпраці батьків учнів і класного керів ника відіграє батьківський комітет класу. Від злагодженості та відповідальності роботи цього комітету залежить атмосфера класного колективу, взаємини батьків один з одним, спілкування дорослих і дітей.


 

Добре організований батьківський комітет може виконувати в класі різні функції, однією з яких є допомога в організації навчально-виховного процесу: наприклад, організація конкурсів на кращий щоденник або зошит; рейдів-перевірок дбайливого ставлення учнів до свого портфеля, підручників чи письмового приладдя.

Особливе значення має участь батьківського комітету в днях відкритих дверей класу та днях самоврядування. Ще одна важлива функція батьківського комітету класу — допомога класному керівникові в позакласній роботі. Насамперед — організація та проведення батьківських уроків у класі, тобто надання можливості для творчості, імпровізації кожній родині.

Крім таких уроків, батьківський комітет може допомогти класному керівникові в організації свят, екскурсій і поїздок. Допомога батьківського комітету в розв’язанні проблем із відвідуванням театрів, музеїв, виставок є досить значною, усі ці заходи цікаві не лише дітям, але й самим батькам: побачити свою дитину в незвичній обстановці, проаналізувати її поведінку, ставлення до того, що відбувається, просто поспілкуватися зі своєю дитиною та іншими дітьми. Багато чого може зробити батьківський комітет для розв’язання господарсько-побутових питань класу: ремонт кабінету, меблів, харчування дітей у шкільній їдальні, дотримання санітарно-гігієнічних і профілактичних норм.

За певних обставин батьківський комітет має не лише право, але й обов’язок взяти участь у роботі школи з проблемними родинами. Батьківський комітет обирається загальними зборами батьків з урахуванням пропозиції класного керівника та за ініціативи самих батьків. Термін повноважень батьківського комітету — один рік, але за нагальної необхідності його може бути переобрано позачергово або подовжено його повноваження. Починаючи роботу із класом, класному керівникові слід попередити батьків про щорічне оновлення членства в батьківському комітеті.

Зазвичай обов’язки в батьківському комітеті розподіляються між його головою, заступниками, які відповідають за окремі ділянки роботи, і скарбником. Голова батьківського комітету організовує його загальну діяльність, разом із заступниками складає план роботи, допомагає класному керівникові під час підготовки та проведення батьківських зборів, представляє колектив батьків класу в батьківському комітеті школи.

За необхідності захисту прав учнів класу в правових структурах голова бере участь у них або у відвідуваннях проблемних родин, а також допомагає розв’язувати конфлікти в дитячому колективі. Заступник голови батьківського комітету, відповідальний за результативність навчальної діяльності учнів класу, організовує участь батьків у шкільному житті дітей: відвідування уроків, днів творчості в класі та школі. Він допомагає класному керівникові придбати необхідні навчальні посібники; обдарованим учням — у пошуку спонсорів для організації олімпіад, конкурсів і фестивалів.

Заступник голови батьківського комітету, який керує позакласною діяльністю за участю батьків, виконує різноманітну роботу. До його компетенції входить: залучення батьків до організації занять гуртків, секцій, батьківських уроків; організація спільних свят, походів, екскурсій, поїздок, розважальних заходів.

Заступник голови батьківського комітету, відповідальний за господарську роботу в класі, організовує допомогу батьків у ремонті та оформленні класного кабінету, в придбанні предметів, необхідних для класного колективу.

До обов’язків скарбника входить збирання коштів на потреби класу, складання кошторису витрат та звітності перед батьківськими зборами. Засідання батьківського комітету відбуваються два-три рази на чверть, однак за певних умов зустрічі можуть бути частішими.

Документами, що регламентують діяльність батьківського комітету, є протоколи його засідань, положення про батьківський комітет школи, план роботи батьківського комітету на навчальний рік або півріччя та графік засідань.

 

Орієнтовне положення про батьківський комітет класу

1. Батьківський комітет класу — це об’єднання батьків, діяльність яких спрямована на всебічне сприяння педагогічному колективові вчителів, які працюють із класом, класному керівникові, співпраці родини та школи на користь учнів класу.

2. Батьківський комітет обирається на батьківських зборах на початку навчального року терміном на один навчальний рік.

3. До батьківського комітету класу можуть бути обрані батьки будь-якого учня класу за їхнім бажанням або згідно з пропозицією більшості учасників батьківських зборів.

4. Голова батьківського комітету обирається з числачленів батьківського комітету на першому засіданні.

5. Про свою діяльність батьківський комітет звітує перед батьківськими зборами.

6. Збори батьків мають право вимагати від батьківського комітету позачергового звітування, якщо існують підстави для сумнівів у діях останнього.

7. Батьківський комітет класу бере участь у засіданнях ради школи, шкільних конференціях, зустрічах батьківських комітетів класів зі шкільною адміністрацією.

8. Засідання батьківського комітету класу відбуваються три-чотири рази за навчальну чверть. Ухвалені рішення фіксуються в протоколі, який зберігається в голови батьківського комітету. Положення про батьківський комітет класу приймається на засіданні батьківського комітету школи або на засіданні ради школи.

 

Батьківський комітет класу зобов’язаний:

• допомагати класному керівникові в налагодженні контакту з колективом батьків;

• залучати батьків до спільної діяльності з дітьми;

• впливати на формування культури батьківського спілкування;

• за необхідності бути посередником між родиною, школою, громадськими організаціями;

• стимулювати ініціативність і відповідальність у вихованні підростаючого покоління;

• висувати пропозиції щодо поліпшення освітньо-виховного процесу в школі;

• дотримуватися етичних норм у спілкуванні з педагогами, учнями та батьками школярів.

 

Батьківський комітет має право:

• брати активну участь в організації освітньо-виховного процесу класу;

• допомагати класному керівникові та школі в придбанні підручників і посібників;

• разом із класним керівником відвідувати учнів удома;

• бути присутнім на уроках і позакласних заходах;

• висловлювати свій погляд на проведення класних заходів;

• разом із класним керівником впливати на безвідповідальних батьків;

• проводити бесіди з проблемними учнями;

• підтримувати тісний контакт із правоохоронними органами та громадськими організаціями з метою захисту прав та інтересів дитини і родини;

• за необхідності залучати фахівців різних галузей для розв’язання проблем сімейного виховання.

Чітка та злагоджена робота батьківського комітету класу приносить неабияку користь. Школярі завжди раді тому, що їхні батьки присутні на уроках і позакласних заходах, спільних святах і походах, пишаються участю батьків у житті класу.

Багато шкіл мають традицію проведення своєрідних творчих звітів про спільну діяльність батьківського комітету й класного колективу. Такі зустрічі проводяться наприкінці навчального року і є своєрідним підбиттям підсумків річної роботи. За формою звіти можуть відрізнятися: фільм про життя класу, КВК, фестиваль тощо.

 

Орієнтовний план роботи батьківського комітету на навчальний рік

Dounload PDF

Відгуки читачів