Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Молодь обирає здоров’я

І. М. Левченко, Ладанська гімназія, Прилуцький р-н, Чернігівська обл.

Програма тренінг-курсу зі здорового способу життя для підлітків


Здоровий спосіб життя — це всі аспекти людської життєдіяльності: психічні, фізичні, соціальні, духовні, що стосуються збереження
і зміцнення здоров’я. Велике значення в цьому аспекті має світоглядна установка на цінність здоров’я. Підлітковий вік вважається найскладнішим у виховному плані, оскільки саме в цьому віці можуть відбуватися перші сексуальні контакти, перші спроби наркотичних речовин. Такі негативні явища, як складна криміногенна ситуація, різке розшарування населення, ранній початок статевого життя тощо, сприяють поширенню захворюваності серед підлітків, нівелюванню цінностей здоров’я.
 
Важливе значення в такій ситуації має поширення наукової достовірної інформації серед підлітків щодо розповсюдженості ВІЛ/СНІДу. Такі знання допоможуть підліткам приймати відповідальні рішення щодо свого життя і здоров’я та захищати себе і своїх близьких. Ці знання також сприятимуть толерантному ставленню підлітків та молоді до людей, що живуть з ВІЛ/СНІДом.
 
Запропонована програма тренінг-курсу «Молодь обирає здоров’я» має на меті розуміння молоддю переваг здорового способу життя, формування мотивації щодо здорового способу життя та цінності здоров’я.
 
Основні завдання тренінг-курсу:
 • надання підліткам достовірної інформації про здоровий спосіб життя;
 • формування мотивації щодо здорового способу життя;
 • навчити приймати усвідомлене рішення, робити вибір при повній поінформованості;
 • усвідомлення власної значущості, зміцнення почуття власної гідності;
 • проектування власного життєвого шляху на основі інформації про здоровий спосіб життя;
 • усвідомлення цінності здоров’я та орієнтація на здоровий спосіб життя.
 
ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАНЯТЬ
Програма тренінг-курсу розрахована на 10 занять для підлітків 14-16 років.
Група — 14-20 осіб.
Програма «Молодь обирає здоров’я» проводиться у формі тренінгових занять, які мають певну структуру:
1. Вступ у вигляді розминки (короткі вправи, що допомагають учасникам розслабитись, познайомитися, створити атмосферу довіри в групі та заохочувати до участі та взаємної підтримки).
2. Основний зміст (вправи, ігри, техніки, виконання яких підпорядковуються основним завданням теми).
3. Заключна частина — рефлексія. 
 
На тренінгу в інтерактивній діяльності здійснюється активізація пасивних знань, відпрацьовуються отримані раніше навички у зв’язку з новим досвідом. У програмі тренінг-курсу використовуються такі техніки:
 • Творча праця. Включає креслення, моделювання, малювання, написання творів, пісень, розповідей. Цей тип техніки застосовується як у групі, так й індивідуально.
 • Програвання ігрової ситуації. Кожен учасник тренінгу має можливість зімітувати надану роль. Мета — визначити ставлення до конкретної життєвої ситуації, набути досвіду шляхом гри. Допомагає навчатись через досвід.
 • «Мозкова атака». Її мета — зібрати якомога більше ідей щодо специфічних проблем від усіх учасників впродовж обмеженого часу.
 • Обговорення великою та малою групами. Навчальний метод, коли вся група обговорює ідеї чи події, що стосуються певної теми.
 • Дискусія. Мета — вивчення досвіду всіх членів групи та надання можливості всім присутнім зробити відповідні висновки.
 
У програмі «Молодь обирає здоров’я» використані матеріали програми «Сприяння просвітницькій роботі «рівний — рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя», яка реалізується Міністерством освіти і науки України, Академією педагогічних наук України.
 

ЗАНЯТТЯ 1. ЗДОРОВ’Я — ЩО ЦЕ? (ЧАСТИНА 1)

Мета: актуалізувати відчуття важливості, складності здоров’я та потреби дбайливого і відповідального до нього ставлення.
 
ХІД ЗАНЯТТЯ
І. ВСТУП
Знайомство
Кожен учасник називає своє ім’я так, як би йому хотілося, щоб його називали в групі.
Вправа «Сусід праворуч, сусід ліворуч»
Мета: створення доброзичливої атмосфери в групі; підвищення довіри та рівня згуртованості.
Учасники створюють коло. У кого з учасників опиниться в руках м’яч, той називає ім’я сусіда праворуч та ліворуч і кидає м’яч кому захоче. Той, хто отримав м’яч, продовжує гру і називає імена сусідів праворуч та ліворуч.
 
ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА
Вправа «Що таке здоров’я?»
Мета: дати визначення поняття «здоров’я», проаналізувати складові здоров’я. Учасники називають асоціації до слова «здоров’я». Після цього об’єднуються в 3–4 малі групи і за методом «Мозкової атаки» дають власне визначення поняття «здоров’я».
Потім учасникам пропонується пригадати прислів’я і приказки про здоров’я. Після обговорення завдання учасникам пропонується створити коло здоров’я.
 
ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА
Бесіда
 • Чи є для вас тема здоров’я актуальною?
 • Чому?

ЗАНЯТТЯ 2. ЗДОРОВ’Я — ЩО ЦЕ? (ЧАСТИНА 2)

ХІД ЗАНЯТТЯ
І. ВСТУП
Вправа «Ранжир»
Учасникам групи пропонується закрити очі та стати за зростом.
 
ОСНОВНА ЧАСТИНА
Вправа «Емблема здоров’я»
Мета: продовжити роботу з визначення поняття «здоров’я»; розвивати фантазію та логічне мислення.
Обладнання: скотч, фломастери, кольорові олівці, ножиці, папір.
 
На попередньому занятті учасники вже напрацювали певні визначення поняття здоров’я. Тепер учасникам пропонується поміркувати і зробити емблему здоров’я.
 
Кожен учасник самостійно малює таку емблему, яка могла б бути на національних прапорах, політичних документах тощо. Після завершення роботи учасники роздивляються малюнки один одного.
 
Після закінчення роботи учасники об’єднуються в групи за схожістю малюнків. Кожна група повинна пояснити, що спільного в малюнках, і вигадати лозунг, який відображав би сутність емблеми.
 
Вправа «Панорама здоров’я»
Мета: продовження роботи з поняттям «здоров’я».
Усі учасники поділяються на 3-4 підгрупи, кожній підгрупі дається визначення поняття здоров’я (з напрацьованих раніше). Завдання — пантомімою зобразити визначення таким чином, щоб інші учасники здогадались, про що мова.
 
Обговорення
 • Яка пантоміма вам найбільше сподобалась?
 • Яких труднощів ви зазнали при підготовці пантоміми?
 
Вправа «Кошик»
Мета: робота з поняттям «здоров’я» за допомогою асоціативного ряду; розвиток фантазії, творчого мислення.
Ведучий проходить по колу з кошиком, в якому є різні предмети. Учасники беруть, не дивлячись, певний предмет. Коли у всіх учасників предмети в руках, ведучий пропонує знайти спільні ознаки між предметом і поняттям «здоров’я».
Наприклад:
«Мені дістався м’яч. Він нагадує мені земну кулю. Гадаю, що він схожий на коло здоров’я».
 
ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА
Бесіда
 • Що нового ви дізналися про поняття «здоров’я»?
 • Які аспекти здоров’я найбільшою мірою характеризують це поняття?

ЗАНЯТТЯ 3. ЗДОРОВ’Я — ЩО ЦЕ? (ЧАСТИНА 3)

Мета: проаналізувати складові здоров’я, визначити фактори, які сприяють зміцненню здоров’я і шкодять йому.
 
ХІД ЗАНЯТТЯ
І. ВСТУП
Вправа-розминка «На кого я схожий?» Учасники сидять в колі, один з них сідає всередину кола, всі інші по черзі проговорюють свої асоціації, на кого він схожий.
 
ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА
Вправа «Складові здоров’я»
Мета: визначити складові здоров’я людини, сприяти усвідомленню його цінності. Учасникам пропонується намалювати будинок. Кожну його частину: цеглини, фундамент, дах тощо, позначити складовими, які формують здоров’я, наприклад: фізкультура, спадковість та ін. Після цього пропонується поміркувати — якщо зруйнується одна з частин будинку, то що трапиться з ним? Наприклад, якщо фундамент відповідає за спадковість, чи буде стійким будинок і як довго він може вистояти? Таким чином аналізуються всі складові здоров’я.
 
Обговорення
 • Які чинники впливають на наше здоров’я?
 • Яким чином ми можемо захистити своє здоров’я?
Вправа «Шлях здоров’я»
Мета: проаналізувати фактори, які сприяють зміцненню здоров’я, сприяти усвідомленню цінності здоров’я. Кожному учаснику пропонується згадати, які чинники сприяють зміцненню здоров’я. Учасники об’єднуються в малі групи. Кожній групі пропонується вирізати різні сліди і на кожному з них написати ці чинники, після чого кожна група прокладає шлях до будинку здоров’я, коментуючи свої аргументи.
 
ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА
Бесіда
 • Без чого не можна було б уявити справді здорову людину?
 • Що дало вам виконання цієї вправи?
 • Що нового ви дізналися з цього заняття?

ЗАНЯТТЯ 4. ЩО Я ЗНАЮ ПРО СНІД? (ЧАСТИНА 1)

Мета: дати учням уявлення про ВІЛ-інфекцію та СНІД, сформувати знання про попередження BІЛ-інфікування.
 
ХІД ЗАНЯТТЯ
І. ВСТУП
Вправа-розминка «Це здорово!»
Учасники групи стоять в колі, кожен з них по черзі розповідає про свої здібності, таланти. Наприклад: «Я вмію танцювати!» Всі інші підтримують його словами: «Це здорово!», піднімаючи вгору великий палець руки.
 
ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА
Вправа «Що я знаю про СНІД ?»
Мета: сприяти формуванню у підлітків мотивації до отримання інформації, формувати навички самостійної роботи з інформаційними матеріалами, розвивати вміння передавати свої знання іншим.
Ведучий поділяє учасників на три групи. Кожна група отримує завдання: підготувати повідомлення «Що я знаю про СНІД?»
Після цього групи презентують свої роботи, відбувається обговорення.
 
Вправа «Факти про СНІД »
Мета: надати достовірну інформацію про поширення ВІЛ-інфекції та попередження ВІЛ-інфікування.
Ведучий. Один мудрець сказав: «Якщо ти не знаєш ні себе, ні супротивника — ти програєш. Якщо ти знаєш тільки себе — можливо, ти виграєш. Якщо знаєш і себе, і супротивника — перемога буде на твоєму боці». Під супротивником мається на увазі СНІД, і мета нашого заняття — дізнатися якомога більше про нього. Зараз ми перевіримо, що ви знаєте про СНІД і шляхи його попередження.
 
Я буду зачитувати вам твердження, а ви відповідатимете, що це — факт чи вигадка.
1. За зовнішнім виглядом ви можете припустити, що одна особа — носій вірусу ВІЛ.
2. Вірусом ВІЛ можуть заразитися лише чоловіки.
3. Поцілувавши ВІЛ-позитивного, ви теж заразитесь.
4. Якщо вірус ВІЛ потрапляє у кров, його не можна вже нічим знешкодити.
5. Ви можете заразитися ВІЛ у школі, де навчається хвора або інфікована людина.
6. СНІД можна попередити через утримання від статевих зносин.
7. Якщо ви здорові та дужі, то не можете заразитися ВІЛ.
8. Особи, які вживають наркотики, можуть передати ВІЛ іншим особам, якщо вони користуються однією голкою при ін’єкції наркотиків.
9. Презервативи значно зменшують вірогідність зараження при статевих зносинах.
10. Жінки, які мають ВІЛ, можуть передати його своїм ненародженим дітям.
11. ВІЛ може передаватися переливанням крові.
12. Є ліки від СНІДу.
13. Є окремі люди, які мають імунітет від СНІДу.
14. Існує аналіз крові, що визначає, чи заражені ви ВІЛ.
 
ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА
Бесіда
 • Що нового ви дізналися на сьогоднішньому занятті?
 • Чи важко вам було виконувати завдання?

ЗАНЯТТЯ 5. ЩО Я ЗНАЮ ПРО СНІД? (ЧАСТИНА 2)

Мета: визначити, як впливає ВІЛ-інфекція на організм людини та стосунки в суспільстві.
 
ХІД ЗАНЯТТЯ
І. ВСТУП
Вправа «Якого я кольору?»
Учасники по черзі висловлюють свої міркування, з яким кольором вони себе асоціюють і чому.
 
ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА
Вправа «Асоціації зі словом СНІД»
Мета: визначити поінформованість дітей про знання, що пов’язані з ВІЛ/СНІДом.
Учасники мають написати все, що вони пов’язують зі словом СНІД. Усі відповіді записують на дошку. Наприклад: СНІД — це шкода організму. 
 
Вправа «Айсберг»
Мета: визначити наслідки, які спричиняє ВІЛ-інфекція для всього людства. На дошці малюють контур скелі, у верхній його частині пишуть великими літерами «СНІД». Проводять посередині скелі лінію, що вказує на рівень води, нібито поділивши її навпіл. Учасники отримують завдання: назвати наслідки ВІЛ-інфекції для всього суспільства. Всі відповіді занотовують у нижній частині скелі й обговорюють.
 
Вправа «Вплив ВІЛ-інфекції на організм людини»
Мета: з’ясувати наслідки ВІЛ-інфекції. Учасники об’єднуються у три групи. Кожна з них отримує завдання: визначити, які наслідки має суспільство від СНІДу. І група — для людини; II група — для сім’ї; III група — для суспільства. Завдання може бути виконане у вигляді таблиць, схем, малюнків тощо. Після виконання завдання кожна група представляє свою роботу. Результати обговорюються.
 
ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА
Бесіда
 • Що втрачає людина, коли ризикує своїм здоров’ям?
 • Чи вважаєте ви, що ВІЛ-інфекція — особиста справа кожної людини?

 

ЗАНЯТТЯ 6. ЩО Я ЗНАЮ ПРО СНІД? (ЧАСТИНА 3)

Мета: розкрити особливості поведінки людини, що запобігає передачі ВІЛ-інфекції, сформулювати в учнів переконання, що вихід з будь-якого становища є.
 
ХІД ЗАНЯТТЯ
І. ВСТУП
Вправа «Перетворення»
Учасники сидять в колі. Вчитель пропонує закінчити речення:
 • «Якби я був книгою, то я був би ... (словником, казкою тощо)»;
 • «Якби я був твариною ...»
 • «Якби я був явищем природи ...»
ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА
Вправа «Інопланетяни на Землі»
Мета: визначити й обговорити найвагоміші причини, які призводять до ВІЛ-інфікування, навчити правильно оцінювати різні життєві ситуації, знаходити оптимальні шляхи вирішення проблем. Учасникам повідомляється, що інопланетяни потраплять на Землю, щоб з’ясувати причини поширення ВІЛ-інфекції. Учасники об’єднуються в три групи і отримують завдання: пояснити причини та наслідки ВІЛ-інфікування. Після цього вони презентують свої роботи.
Потім збирають консиліум і виробляють заходи щодо захисту людства від ВІЛ-інфекції/СНІДу. Презентують свої роботи, обговорюють результати.
 
ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА
Бесіда
 • Чи загрожує ВІЛ/СНІД життю людини?
 • Чи можна вилікувати ВІЛ-інфіковану людину?
 • Як змінило наш спосіб життя стрімке поширення ВІЛ/СНІДу?

ЗАНЯТТЯ 7. ТОЛЕРАНТНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ ТА ІНШИХ (ЧАСТИНА 1)

Мета: сформувати толерантне ставлення до ВІЛ-інфікованих людей, дати уявлення про особливості толерантної особистості.
 
ХІД ЗАНЯТТЯ
І. ВСТУП
Вправа «П’ять добрих слів»
Кожен з учасників обводить свою руку на папері, підписує її своїм ім’ям і віддає сусіду, який на кожному пальці пише якусь позитивну якість про його власника.
 
ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА
Вправа «Риси толерантної людини»
Мета: ознайомити учасників з основними рисами толерантної особистості, дати можливість підліткам оцінити свою міру толерантності. Учасники отримують бланки, на яких написані 15 характеристик, які відповідають толерантній людині.
 
Наприклад:
 • тактовність;
 • активність;
 • лояльність;
 • терпимість;
 • надійність;
 • раціональність;
 • ініціативність;
 • творчість;
 • гуманізм;
 • почуття гумору;
 • дружелюбність;
 • уміння слухати;
 • емпатія;
 • альтруїзм;
 • довіра.
 
Потім учасникам пропонується поставити плюси напроти тих якостей, які вони вважають найбільш важливими і вираженими в них самих. Після цього відбувається обговорення тих якостей, які група відмітила найбільше, і вони збігаються. Наостанок ці якості записуються на плакаті «Толерантна людина».
 
Вправа «Чим відрізняється толерантна людина від інтолерантної?»
Мета: дати учасникам можливість з’ясувати, яких якостей не вистачає для того, щоб вважатися толерантною людиною.
Учасники на основі попередньої вправи підбирають антоніми до визначених якостей толерантної людини. Після цього ведеться обговорення.
 
Вправа «Чарівна крамниця»
Мета: дати можливість з’ясувати, яких якостей не вистачає самим учасникам для того, щоб вважатися толерантною людиною. Учасникам пропонується уявити, що існує крамниця, де можна придбати позитивні якості характеру за умови обміну на негативні риси. Після цього відбувається обговорення придбаної якості.
 
ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА
Бесіда
 • Які, на ваш погляд, повинні бути умови для того, щоб формувалась толерантна особистість?

 

ЗАНЯТТЯ 8. ТОЛЕРАНТНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ ТА ІНШИХ (ЧАСТИНА 2)

Мета: навчити дітей толерантно виражати свої почуття до інших людей.
 
ХІД ЗАНЯТТЯ
І. ВСТУП
Вправа «Будь уважним»
Учасники сидять в колі, ведучий пропонує їм уважно розглянути один одного і запам’ятати, хто у що вдягнений. Після цього всі сідають спинами один до одного. Ведучий запитує: «Аня! У що вдягнений Олег?» і т. д.
 
ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА
Вправа «Як бути толерантним у спілкуванні?»
Мета: навчити конструктивним методам виходу з конфліктної ситуації.
Учасники поділяються на групи. Кожній групі пропонується вигадати ситуацію, де б образили ВІЛ-інфіковану людину. Потім кожна група презентує свою ситуацію, ведеться обговорення.
 
Вправа «Карта нетерпимості»
Мета: показати, наскільки поширена інтолерантність в світі та чим вона загрожує.
Учасникам пропонується створити «Гарячі точки в суспільстві», де відбувається інтолерантне ставлення до ВІЛ-інфікованих. Наприклад: школа, лікарня тощо. На всіх цих точках ставиться червоний прапорець. Наостанок відбувається обговорення.
 
Вправа «Павутиння забобонів»
Мета: показати, як почувається ВІЛ-інфікована людина, яка стала жертвою забобонів і стереотипів, навчити підтримувати людину, яка потребує допомоги. Кожному учаснику пропонується згадати та навести приклади, за яких умов відбувається порушення прав людини з ВІЛ-інфекцією. Після кожного прикладу ведучий обмотує ниткою учасника, який грає роль ВІЛ-інфікованого. Після цього ведеться обговорення, що відчуває кожен учасник в такій ситуації, що можна зробити для того, щоб покращити таку ситуацію, і ведучий розриває нитку.
 
ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА
Бесіда
 • Які основні причини негативного ставлення до ВІЛ-інфікованих?
 • Що можна зробити, щоб покращити цю ситуацію?

 

ЗАНЯТТЯ 9. ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ

Мета: ознайомити учасників з основними правами людини, обговорити питання, які стосуються порушення прав людини та людської гідності, усвідомити особисту відповідальність кожної людини за дотримання прав усього людства, а також розуміння того, що порушення прав людини є однією з форм нетерпимості.
 
ХІД ЗАНЯТТЯ
І. ВСТУП
Вправа «Друкована машина»
Кожному з учасників роздається по букві з алфавіту. Ведучий промовляє слово і той, у кого є відповідні букви, плескає по черзі в долоні.
 
ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА
Вправа «Декларація прав людини»
Мета: ознайомлення із Всесвітньою декларацією прав людини.
Учасники поділяються на групи. Кожній групі дається декларація прав людини, з якою ознайомлюються протягом 20 хвилин. Після цього відбувається обговорення. Які права людини порушуються найчастіше? Які наслідки порушення цих прав?
 
Вправа «Гарячий стілець»
Мета: закріпити знання про порушення прав людини, виховувати толерантне ставлення до інших людей.
Усередині кола стоїть стілець, на який по черзі сідають всі учасники. В ході гри того, хто сидить на стільці всередині кола, ображають. Потім учасників запитують про їхні почуття, які права конкретно були порушені. Після цього ведеться обговорення.
 
Вправа «Закон здоров’я»
Мета: активізація мислення, усвідомлення поняття здоров’я та його складових як найвищої життєвої цінності.
Ведучий пропонує учасникам на основі Всесвітньої декларації прав людини створити Кодекс здоров’я. Кожен з учасників відмічає в Декларації 10 статей, які, на його думку, вважаються найважливішими для Кодексу здоров’я. Після цього загальним голосуванням визначають 10 спільних статей.
 
ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА
Бесіда
 • Які дії, на вашу думку, повинні бути прийняті, коли порушуються права людини?
 • Чи може конкретна людина вплинути на дотримання прав людини?
 • В який спосіб?

ЗАНЯТТЯ 10. КРОКИ ДО УСПІХУ

Мета: узагальнити знання учнів про ВІЛ/СНІД,  виробити стійку життєву позицію.
 
ХІД ЗАНЯТТЯ
І. ВСТУП
Вправа «Встигни вставити слово»
Учасники стоять в колі і кидають один одному м’яч. Учасник, який кидає м’яч, називає будь-який іменник. Той, хто ловить м’яч, повинен назвати дієслово до цього іменника і т. д.
 
ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА
Реклама «Здоровий спосіб життя — крок до успіху»
Мета: створити рекламу на тему здорового способу життя, закріпити знання та навички з цієї проблеми.
Учасники об’єднуються в групи. Кожній групі пропонується скласти пам’ятку «Кроки до успіху». Наводиться орієнтовний варіант пам’ятки:
 • зовнішні дані;
 • талант;
 • здоровий спосіб життя;
 • освіта тощо.
 
Після цього пропонується зробити позначки біля трьох кроків, які вважаються головними на шляху до успіху. Потім відбувається обговорення і визначаються пріоритети молоді.
 
ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА
Бесіда
 • Яке місце у вашому житті відводиться піклуванню про власне здоров’я та здоров’я близьких людей?
 • Назвіть складові вашого успіху.
 • Чи вважаєте ви себе успішною людиною? Чому?
 

Сподобалась тема?
Бажаєте отримувати сучасні педагогічні матеріали вчасно та легко?

Найкращий спосіб бути поінформованим про освітні новини та мати завжди поряд актуальні та сучасні розробки уроків — передплатити журнал!

Інструкція, як оформити передплату на http://osnova.com.ua/help/8/

 
Dounload PDF

Відгуки читачів