Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Висвітлюємо впровадження наскрізної лінії «Підприємливість та Фінансова грамотність»

Л. М. Пужайчереда, м. Харків

Уже другий рік учні 5–9 класів навчаються за оновленими програмами, у яких закладено нові показники якості освіти — компетентності. Останні ґрунтуються на вміннях учнів учитися, критично мислити, діяти в команді, використовувати здобуті на уроках теоретичні знання та готовності до вирішення життєвих проблем.


Компетентнісний підхід у навчанні, на відміну від предметно зорієнтованого, передбачає інтеграцію змісту навчальних предметів на основі провідних соціально й особистісно значущих ідей, що втілюються в сучасній освіті:
  • уміння вчитися, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя;
  • соціальна та громадянська відповідальність;
  • ініціативність і підприємливість.
 
Для реалізації цих ідей, окрім предметних, виокремлено ще й чотири наскрізні змістові лінії:
  1. «Екологічна безпека і сталий розвиток»;
  2. «Громадянська відповідальність»;
  3. «Здоров’я і безпека»;
  4. «Підприємливість і фінансова грамотність», які є спільними і для всіх предметів, що вивчаються в середній школі.
 
 
Ці лінії послідовно розкриваються у процесі навчання й виховання учнів, є спільними для всіх предметів і корелюються з ключовими компетентностями.
 
Можливості навчальних предметів у формуванні ключової компетентності і наскрізної змістової лінії «Підприємливість і фінансова грамотність» відображено в оновлених програмах для базової середньої освіти (5–9 кл.). У пояснювальних записках до всіх навчальних предметів висвітлено, що таке наскрізна лінія «Підприємливість і фінансова грамотність», як її реалізувати, якими додатковими засобами може скористатися вчитель.
 
Реалізація наскрізних змістових ліній не передбачає будь-якого розширення чи поглиблення навчального матеріалу, але потребує посилення уваги до певних його аспектів. Провідні ідеї, на яких ґрунтуються наскрізні змістові лінії, втілюються у навчанні як у теоретичному змісті курсу, так і в практичній діяльності учнів, під час розв’язування завдань із реальними даними; виконання навчальних проектів, роботи з різними джерелами інформації; в позаурочний час вони реалізуються під час тематичних тижнів, участі в конкурсах (зокрема дистанційних).
 
Також замість вимог до учнів у програмах передбачено очікувані результати роботи школярів, додано сучасні теми та більшу кількість практичних робіт. Обрати ефективні форми роботи нині може сам педагог. І це дуже добре. Але...
Але до сьогодні як у молодих, так і в досвідчених педагогів залишається питання — як саме на одному уроці реалізувати ключові компетентності, наскрізні та предметні змістові лінії програми, будучи фахівцем тільки з одного, інколи, двох предметів?
Насправді, цього й не потрібно робити на одному уроці. Але ми маємо дбати про системний підхід. І якщо на уроці вчитель реалізовуватиме саме ту наскрізну лінію (чи КК), яка випливає із змісту конкретної теми, — це тільки посилить навчально-пізнавальний ефект уроку, підвищить практичну направленість теми, яку вивчають, зробить урок цікавим і для учнів, і для самого вчителя.
 
Впровадження в навчальний предмет наскрізних змістових ліній передбачає розв’язування завдань реального змісту, виконання міжпредметних навчальних проектів, роботу з різними джерелами інформації. Необхідність інтеграції змістових ліній не тягне за собою якихось радикальних змін у навчальному процесі, а передбачає лише зміщення акцентів на більш прикладні аспекти теми.
 
Обирати найефективніші форми роботи за цим принципом може сам учитель. Треба тільки розібратися як найкраще «сконструювати» урок, реалізувати ключові компетентності й «провести» наскрізні та предметні змістові лінії програми.
 
Звичайно, Видавнича група «Основа» не стоїть осторонь розбудови Нової української школи, і науково-методичні журнали є потужною інформаційною площадкою для висвітлення інноваційних ідей. Протягом останніх років провідні педагоги України на сторінках журналу «Економіка в школах України» (та й інших) ділились досвідом організації учнівських досліджень, формою проведення інтегрованих та бінарних уроків, виховних і позакласних заходів тощо. Запрошуємо й надалі на сторінках нашого журналу ділитись своїми педагогічними секретами й методичними знахідками щодо впровадження основ них принципів Нової української школи на уроках з різних предметів.
 
І пропонуємо перелік надрукованих у журналі «Економіка в школах України» інтегрованих і бінарних уроків, учнівських міжпредметних проектів та досліджень, корисних інформаційних матеріалів. Вони стануть у пригоді педагогам у реалізації наскрізної змістової лінії «ПІДПРИЄМЛИВІСТЬ ТА ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ» на уроках з різних предметів.
 

Шановні колеги!

Перелік інтегрованих уроків, інформаційних матеріалів, учнівських проектів та досліджень щодо реалізації наскрізної змістової лінії «ПІДПРИЄМЛИВІСТЬ ТА ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ» Ви можете переглянути в PDF документі, що прикріплений нижче.

 

Сподобалась тема?
Бажаєте отримувати сучасні педагогічні матеріали вчасно та легко?

Найкращий спосіб бути поінформованим про освітні новини та мати завжди поряд актуальні та сучасні розробки уроків — передплатити журнал!

Інструкція, як оформити передплату на http://osnova.com.ua/help/8/

Dounload PDF

Відгуки читачів