Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Активні форми роботи для підвищення мотивації учнів на уроці

І. О. Трухан, м. Чернігів

У наш час знання іноземної мови є необхідною передумовою для отримання цікавої роботи як у рідній країні, так і за кордоном, зміцнення дружби з представниками різних країн, професійне зростання в обраній області спеціалізації. Належний рівень знання іноземної мови дає можливість утілити свої заповітні мрії в життя.


Вивчення іноземної мови — складний та довготривалий процес, в ході якого в учнів виникає низька проблем, однією з яких є відсутність мотивації до вивчення мови. А це, в свою чергу, вимагає оновлення змісту та методів застосування інноваційних підходів до викладання іноземної мови за професійним спрямуванням.
 
Активні методи навчання відповідають цим вимогам: допомагають зацікавити учнів, зробити їх активними учасниками освітнього процесу. Ефективна співпраця та комунікація є базовими компонентами такого навчання, що ставить перед собою мету спільного розв’язання проблем, набуття навичок монологічного мовлення, відповідальність, критичного мислення та досягнення вагомих результатів.
 
ОСОБЛИВОСТІ АКТИВНОГО НАВЧАННЯ
Активні методи навчання — це методи, що спонукають учнів до активної розумової та практичної діяльності у процесі опанування навчального матеріалу. Активне навчання передбачає використання системи методів, спрямованої здебільшого не на викладення готових знань, їхнє запам’ятовування і відтворення, а на самостійне опанування учнями знань і вмінь у процесі активної розумової та практичної діяльності.
 • Примусова активізація мислення, коли учень змушений бути активним незалежно від його бажання;
 • самостійний та творчий пошук рішень;
 • залучення учнів у навчальний процес на досить тривалий час, оскільки їхня активність повинна бути не короткочасною та епізодичною, а стійкою і тривалою;
 • підвищена ступінь мотивації та емоційності учнів.
 
ІЗ ВЛАСНОГО ДОСВІДУ
Наш заклад професійнотехнічної освіти готує учнів різних спеціальностей, тому іноземна мова (англій ська) вивчається за професійним спрямуванням. Для того щоб навчальний процес був дійсно цікавим. я використовую активні форми роботи на уроці. Деякі з них наведено у вигляді слайдів презентації.
 
Мозковий штурм» («мозкова атака»)
«Мозковий штурм» («мозкова атака») спонукає учнів проявляти уяву та творчість, дає можливість їм вільно висловлювати свої думки.
Мета «мозкового штурму», чи «мозкової атаки» в тому, щоб зібрати якомога більше ідей від усіх учнів протягом обмеженого періоду часу.
Після презентації та чіткого формулювання проблемного питання (його краще записати на дошці) пропоную всім висловити ідеї, коментарі, пов’язані з цією проблемою, або записати
певні переваги чи недоліки дискусійного питання.
 • Тема. Традиції харчування в Україні та Англії.
 
«Асоціативний кущ»
Ця форма роботи має широке застосування, адже може бути використана на різних етапах уроку: під час мотивації навчальної діяльності учнів та введення теми уроку, а також наприкінці уроку під час закріплення нового матеріалу.
 
Будова «асоціативного куща» розвиває логічне та критичне мислення учнів, їхню уяву та пам’ять. За допомогою виразів учні висловлюють свої думки за темою і будують все це у формі куща.
 • Тема. Українська національна кухня.
 • Тема. Англійська національна кухня.
 
Мікрофон
Різновидом загальногрупового обговорення є застосування прийому «Мікрофон», що надає можливість кожному висловлюватися швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або виявляючи
свою думку чи позицію. З цим прийомом дуже часто поєднується така форма роботи як Heзакінчені речення.
 • Тема. Здорова їжа та харчування
  Обговорення прислів’я: An apple a day keeps a doctor away.
 • Тема. Обов’язки офіціанта
  A good waiter should be …(риси характеру).
 
Рольова гра
Особливе місце на моєму уроці посідають рольові ігри. Саме вони найкраще розкривають сутність багатьох особливостей кожної з професій.
Рольова гра — це активна форма роботи є моделлю іншомовного спілкування, що дає змогу оптимально поєднувати групові, парні та індивідуальні форми роботи. Вони сприяють відпрацюванню комунікативних навичок та вмінь. На моїх уроках мають широке застосування такі рольові ігри відповідно до тем.
 • Тема. Зустріч відвідувачів. Прийом замовлення.
 • Тема. Особливості обслуговування іноземних гостей у барах, кафе та ресторанах.
Приклади рольових ігор:
Roleplay 1: „In the café”.
Roleplay 2: „At the restaurant”.
Roleplay 3: „A snack in a bar”.
 
«Прес»
Метод навчає учнів формулювати аргументи, висловлювати думки з дискусійного питання у виразній і стислій формі, переконувати інших, сприяє розвитку критичного мислення. Роздаю матеріали, у яких зазначено чотири етапи методу «Прес».
1. Позиція — I think that, to my mind, to my opinion;
2 Обґрунтування — Because …
3. Приклад — For example, for instance;
4. Висновок — finally, in the end, as a result.
 • Тема. Англійські харчові традиції.
  Обговорення питання: English people are great tea-lovers.
 • Тема. Українська кухня.
 
Можливі варіанти дискусійних питань
Discussion:
Ukrainian cuisine has a variety of dishes.
Ukrainian cuisine is famous all over the world.
Ukrainian cuisine has a long history.
 
Урок-подорож
Дуже цікавою та нестандартною формою роботи є використання елементів уроку-подорожі. На таких уроках можна поєднувати як парну, так і групову роботу, використовувати різні активні форми роботи, де учнями засвоюють новий матеріал, або закріплюють його в дружній, невимушеній атмосфері.
 • Тема. Традиційні перші страви країн світу.
 
Таким чином, активні форми роботи на уроках англійської мови, що ґрунтуються на творчому підході, допомагають краще розкрити потенціал учнів, сприяють розвитку та самовдосконаленню навчально-комунікативного процесу, стимулюють процес пізнання, зацікавлюють, посилюють розумові здібності, а також підвищують навчальну мотивацію учнів.
 
У свою чергу, знання іноземної мови дає можливість зануритися в світ загадкового і незбагненного, це можливість спілкування з людьми та з іншим пластом світогляду і ментальності.
 

Сподобалась тема?
Бажаєте отримувати сучасні педагогічні матеріали вчасно та легко?

Найкращий спосіб бути поінформованим про освітні новини та мати завжди поряд актуальні та сучасні розробки уроків — передплатити журнал!

Інструкція, як оформити передплату на http://osnova.com.ua/help/8/

 
Dounload PDF

Відгуки читачів