Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Дієприкметник та дієприслівник як форми дієслова. 7 клас. Урок з використанням ІКТ

Т. В. Демешко, учитель української мови та літератури вищої категорії, старший учитель Черкаської гімназії № 1

Розробка уроку з теми «Дієприкметник та дієприслівник як форми дієслова» з використанням інформаційних засобів навчання — планшетів та комп’ютерів, мультимедійної презентації, інтерактивних вправ Learnings Aps, Інтернет сервісу Quizizz.com дає можливість підвищити ефективність засвоєння навчального матеріалу та виховувати любов до рідного краю, ошану до видатних постатей Черкащини.


Мета:
Навчальна:
 • узагальнити й систематизувати вивчене про дієприкметник та дієприслівник як форми дієслова;
 • удосконалювати пунктуаційну грамотність та вміння будувати речення із дієприкметниковим і дієприслівниковим зворотом;
 • робити морфологічний розбір цих форм дієслова;
 • підготуватись до контрольної роботи.
Розвивальна:
 • розвивати пізнавальну діяльність учнів;
 • розвивати логічне та образне мислення,
 • розвивати мовлення, світогляд, уміння виділяти головне та систематизувати здобуту інформацію.
Виховна:
 • виховувати любов до рідного краю,
 • виховувати пошану до видатних постатей України.
Формувати ключові компетентності:
 • уміння вчитися (учитися самому організовувати навчальну діяльність);
 • загальнокультурна компетентність (орієнтуватися в культурному та духовному контекстах сучасного українського суспільства);
 • здоров’язбережну (учитися безпечно поводитися в ком п’ютерному класі, вплив комп’ютерної техніки на зір дитини, розвиток наполегливості та працьовитості);
 • компетентності з інформаційних і комунікаційних технологій (застосовувати інформаційно-комунікаційні технології в навчанні та повсякденному житті).
 
Особливості проведення уроку: урок з використанням мультимедійної презентації та Інтернет-сервісів Learning Apps.org та Quizizz.com.
Обладнання: персональні комп’ютери, планшети, мультимедійний проектор, картки для індивідуальної роботи.
Тип уроку: узагальнення й систематизації знань.
 
ПЕРЕБІГ УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
Вітання з класом. Перевірка присутності й готовності учнів до уроку. Правила техніки безпеки та протипожежної безпеки. Правила поведінки в комп’ютерному кабінеті.
Учитель. Сьогодні в нас незвичайний урок, тому що ми будемо вивчати українську мову, використовуючи Інтернет-технології.
 
ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ
ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Вправа
Доповніть речення. Увага на екран.
1. Дієслово має такі форми:
2. Дієприкметник — це…
3. Дієприслівник — це…
4. Дієприкметник має ознаки…
5. Дієприслівник має такі ознаки дієслова… та прислівника…
6. Дієприкметниковий зворот — це…
7. Кому при дієприкметниковому звороті ставлять, якщо…
8. Дієприслівниковий зворот у реченні виступає…, його виділяють на письмі…
9. Одиничний дієприслівник не виділяють комою, якщо…
 
ІV. ЕТАП УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗНАНЬ. ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ
Вправа 1. Розподільний диктант
Учні, що сидять за комп’ютерами, відкривають з робочого столу посилання на Вправу 1 (http://learningapps.org/display?v=pgvu37n1a17).
Учні, що працюють з планшетами, відкривають цю ж вправу із закладок браузера.
 
Перенесіть у першу колонку дієслова, у другу — дієприкметники, у третю — дієприслівники.
Спілкуються, зачарований, голублячи, заквітчаний, відчувати, виплеканий, милуватися, позеленілий, розквітлий, глянувши, дивитися, з’єднати, знаючи, вдумуватись, змалювати, благаючий, немеркнучий, взявши, недооцінюючи.
Зробіть самоперевірку: дієслова: спілкуються, відчувати, милуватися, дивитися, з’єднати, вдумуватись, змалювати; дієприкметники: зачарований, заквітчаний, виплеканий, позеленілий, розквітлий, благальний, немеркнучий; дієприслівники: голублячи, глянувши, взявши, знаючи, недооцінюючи.
 
Вправа 2 (виконують у зошитах)
Утворити дієприкметник і дієприслівник від поданих дієслів: зростають, створити, зібрати.
Перевірка завдання.
Учитель. Зверніть увагу на екран.
 
— Епіграфом нашого уроку є слова відомого українського письменника І. Я. Франка та черкаської поетеси Л. Тараненко. Ми з вами вже здійснили багато екскурсій рідним краєм. Побували в Чигирині, Суботові, Медведівці, Івківцях, Каневі. Але ще залишається багато незвіданих куточків Черкащини. І сьогодні ми матимемо змогу здійснити заочну мандрівку.
 
Вправа 3
Завдання на екрані.
Списати речення, вставляючи пропущені букви та розділові знаки.
У цей час деякі учні виконують завдання за індивідуальними картками.
1. Черкащина ро..ташована в центрі України та є унікал..ним історичним р..гіоном.
2. Маючи багату кул..турну, духовну спа..щину вона може бути в..зитною карткою України.
3. Черкас..ка з..мля зб..р..гла для наща..ків багато пам..яток та пам..ятних місць пов..язаних з найвідомішими постатями України — Т. Шевченком та Б. Хм..л..ниц..ким.
4. Поєднуючи в собі найсут..євіші риси буття ..сього українс..кого народ.. саме тут склалося етнічне ядро українства випл..ане ..продовж віків.
Перевірка завдання.
 
Учитель. З’ясуйте лексичне значення слова пам’ятка. Скористайтесь тлумачним словником. Пам’ятка — предмет духовної або матеріальної культури минулого, унікальний об’єкт природи чи цивілізації, який становить наукову, пізнавальну та естетичну цінність.
 
Вправа 4
Зробити синтаксичний розбір четвертого речення.
 
Вправа 5
Випишіть із поданих речень слова поєднуючи, виплекане. Зробіть їх морфологічний розбір, звертаючись до схеми на екрані.
Вправа 6
Прочитайте мовчки текст. Із довідки доберіть дієприкметникові та дієприслівникові звороти. Прочитайте вголос утворені речення. Обґрунтуйте вживання розділових знаків.
 
Учні, що сидять за комп’ютерами, відкривають з робочого столу посилання на Вправу 2 (http://learningapps.org/display?v=pw9u66x0c17). Учні, що працюють з планшетами, відкривають цю ж вправу із закладок браузера.
 
Територія нашого регіону з найдавніших часів заселена людьми. (…) своїм рівнем розвитку цивілізаціям стародавнього світу, трипільська культура (ІV — середина ІІІ тисячоліття до н. е.) стала однією з найвідоміших на Черкащині. Перші поселення людей на території сучасної області відомі ще в найдавніший період кам’яного віку — палеоліт. Знаряддя праці, (…) людиною понад 40 тис. років тому, виявлено неподалік села Велика Буремка Чорнобаївського району, а поселення мисливців на мамонтів в селі Межирич Канівського району датовано 20–15 тис. років до нашої ери.
 
Черкащина — козацький край, (…) ще з ХV століття, а в середині ХVІІ століття наша земля перебувала в центрі визвольної війни українського народу. На території Черкаської області розташовано 9266 пам’яток історії та культури, з них — 85 національного значення.
 
Довідка: не поступаючись, виготовлені, починаючи.
Перевірка виконання завдання.
Учитель. Ми попрацювали за комп’ютерами і планшетами, тому я пропоную перепочити і виконати фізхвилинку (невеличку релаксацію) для очей.
Демонструють відеоролик «Фізкультхвилинка для очей».
 
Учитель. Продовжуємо нашу мандрівку історичними місцями Черкащини. На екрані демонструють фотографії таких історичних місць краю: місто Городище (Михайлівська церква, 1844 р.), село Вільшана (пам’ятник Максиму Кривоносу, пам’ятний знак на місці, де стояв будинок Енгельгардта), село Мліїв (садиба родини Симиренків), місто Звенигородка (пам’ятник Т. Шевченку, Свято-Преображенський собор), село Моринці (хата діда Шевченка, де народився поет), село Шевченкове (батьківська хата Шевченка), село Будище (давній млин; палац Енгельгардтів), село Водяники (храм Святителя Миколая Чудотворця), місто Золотоноша (Красногірський монастир), місто Кам’янка (пам’ятник декабристам, Пушкінський грот, пам’ятники Петру Чайковському та Олександру Пушкіну), місто Канів (пам’ятник Тарасу Шевченку на Чернечій горі), село Суботів, село Медведівка, місто Чигирин, місто Корсунь-Шевченківський, село Стеблів, смт Лисянка, місто Сміла.)
 
— Я сподіваюсь, що матеріал створив у вас відповідний настрій, який допоможе виконати наступне творче завдання.
 
Вправа 7
Подані дієприкметникові, дієприслівникові звороти ввести в самостійно складені речення. Обґрунтувати розстановку розділових знаків при них. (Охочим можна запропонувати об’єднати утворені речення у текст «Пам’ятки мого краю».)
Відвідавши пам’ятні місця рідного краю, закарбовуючи в пам’яті, залитий сонцем, наділені щедрою природою, обсаджена тополями й вербами, милуючись краєвидами.
Перевірка.
 
Учитель. Сьогодні ми мандрували рідним краєм, який є осердям України. Закінчити наш урок хочу рядками нашого земляка Василя Симоненка:
Квітуй, Черкащино моя!
Любить тебе не перестану,
Бо ти, як пісня солов’я,
Чаруєш зір, куди не гляну.
Квітуй, Черкащино моя!
 
V. ПІДСУМКИ УРОКУ. ОЦІНЮВАННЯ
Рефлексія. Гра «Мікрофон»
 • Я зумів…
 • Я можу…
 • Я вмію…
 • Мені сподобалось…
 • Мені б хотілося ще…
 • Я збагатився інформацією про те,…
 • Найбільші труднощі я відчув…
 • Я задоволений (не задоволений) результатом ро боти…
 • Ці знання я зможу використати…
 
VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Підготуватись до контрольної роботи, повторити правила.
2. Вправа з підручника або написати твір-мініатюру, темою якого є слова українського письменника І. Франка «Перша прикмета освіти — знати минуле і сучасне свого народу».
 

Сподобалась тема?
Бажаєте отримувати сучасні педагогічні матеріали вчасно та легко?

Найкращий спосіб бути поінформованим про освітні новини та мати завжди поряд актуальні та сучасні розробки уроків — передплатити журнал!

Інструкція, як оформити передплату на http://osnova.com.ua/help/8/

Dounload PDF

Відгуки читачів