Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Літературна творчість учнів на уроках трудового навчання

М. Л. Пелагейченко, канд. пед. наук, доцент кафедри професійної освіти, трудового навчання та технологій Бердянського державного педагогічного університету, Запорізька обл.;

Г. І. Табакова, канд. філол. наук, доцент кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури Бердянського державного педагогічного університету, Запорізька обл.

Процес залучення літературної творчості до уроків праці вимагає від учителя певної підготовки, адже необхідно розібратися, які прийоми, методи здатні реалізувати творчі інтенції учня під час підготовки проекту, які літературні жанри здатні передати емоції учня під час різних етапів розробки проекту. У першу чергу варто говорити про універсальний літературний жанр, що здатен зафіксувати всі стадії проекту, — літературний щоденник або діаріуш.

Розробка творчого проекту на уроках трудового навчання є яскравою подією в житті кожного учня. Емоції, враження, переживання та сумніви переповнюють учасника проектної діяльності. Вони вимагаютьреалізації. Постає закономірне питання, яким чином учень у межах навчання може не лише здійснити свій творчий проект, а й поділитися враженнями, переживаннями, що супроводжують його, з  ншими?
Крім того, уважний учитель має помітити це бажання в учня й підтримати його. Тут на допомогу прийдуть міждисциплінарні зв’язки, зокрема залучення літературних методів і прийомів до трудового навчання.
 
На перший погляд, це досить нелегке завдання — поєднати, здавалося б, такі далекі дисципліни, як трудове навчання й література. Однак бажання творити й ділитися емоціями — ось та точка перетину, де вони можуть зустрітися. Завдання вчителя — скерувати творчу діяльність учня.
 
Діаріуш — (лат. diario — щоденний, польськ. diariusz — щоденник, сімейна хроніка) — записи, зроблені певною особою про події свого зовнішнього та внутрішнього життя [Літературознавчий словник-довідник / Р. Т. Гром’як (гол. ред). — 2. вид., випр. і доп. — К. : Видавничий центр «Академія», 2006. — 752 с., с. 200].
 
Особливістю цього жанру є те, що описувані події мають розташову-ватися в хронологічній послідовності, що дасть змогу учневі ділитися враженнями згідно з етапами виконання проекту. Крім того, діаріуш створює можливість передавати саме суб’єктивні враження учня, а це є найціннішим, адже дає змогу простежити учнівські емоції, не обмежені правилами написання чи вимогами стилю. Учень веде щоденник від першої особи, тобто від власного імені, що надає тексту навіть дещо сповідального характеру. Письменницькі щоденники в літературознавстві є дуже цінним джерелом, адже допомагають дослідити психологію творчості митця.
 
На уроках же трудового навчання вчитель за допомогою діаріуша можез’ясувати внутрішній стан учня, його потреби, емоції під час виконання проекту, що йому сподобалося, а що викликало труднощі, тобто
проаналізувати своєрідну психологію творчої діяльності, тільки не професійного митця, а учня-творця. До того ж, форма щоденника апелює до щирості й правдивості висловлених розмірковувань і вражень.
 
Розглянемо особливості кожного етапу проектної діяльності (див. таблицю).
 
Під час роботи над проектом на уроці трудового навчання, учитель створює умови, щоб учні записували свої враження у вигляді невеликих етюдів, нотаток, есе тощо. Зроблені записи можуть бути основою «Щоденника особистих вражень».  Яким же чином учитель трудового навчання може створити такі умови для учнів? Наприклад, застосовуючи методи та прийоми вивчення літератури, які допоможуть учню зробити цікаві записи під час роботи над проектом. Розглянемо декілька з них.
 
ПРИЙОМ «АСОЦІАТИВНИЙ КУЩ»
Учні визначають асоціації, які в них викликає об’єкт проектування, й описують їх, використовуючи запитання.
Такий прийом допоможе не тільки розвинути творчу уяву учня, а й посприяє розвитку критичного мислення в дитини, адже асоціації, які виникають, абсолютно оригінальні й самостійні, що вплине на створення ситуації успіху й подальше генерування нових ідей учнем.
ПРИЙОМ «СПОГАДИ ДИТИНСТВА»
Учням пропонують під час розгляду об’єкта проектування зануритися у своє дитинство і відтворити якісь спогади та історії.
Зразок початку речень
 • Пам’ятаю, як у дитинстві…
 • Мені завжди батько купляв…
 • Мій дідусь полюбляв…
 • Я в дитинстві часто цікавився…
ПРИЙОМ «ВИГАДАНЕ ІНТЕРВ’Ю»
Учні обирають ролі: хтось стає «журналістом», а хтось — респондентом. Такий прийом можна використовувати на різних етапах виконання проекту, від вибору ідеї до її реалізації. Необхідно тільки підібрати відповідні питання. Це допоможе висвітлити творчі інтенції учня, складнощі, з якими він стикався під час виконання проекту, емоції від результату.
 
Приклади запитань
 • Як Ви прийшли до такої оригінальної ідеї розв’язання проблеми проекту?
 • Що Вам допомогло знайти важливу інформацію для реалізації проекту?
 • Що стало найскладнішим етапом роботи?
 • Хто допомагав Вам у реалізації проекту?
 • Чи подобається Вам результат Вашої роботи? Чому?
Ці та подібні запитання можна складати на основі діаріушів учнів, якщо вчитель ознайомиться з ним на кінцевому етапі реалізації проекту. Або ж вони, навпаки, можуть підштовхнути учня до запису певних думок у власний щоденник вражень на етапі можливої творчої кризи під час виконання проекту.
 
ПРИЙОМ «ПОРІВНЯННЯ З ОБ’ЄКТАМИ ПРИРОДИ»
Під час вивчення об’єкта проектування учень підбирає слова, щоб порівняти його з об’єктами природи.
Приклади:
 • Мій виріб нагадує грізні осінні хмари, які…
 • Моя робота над проектом подібна бурхливому морю…
Особливо цікавим і дієвим цей прийом може виявитися під час запуску проекту поза школою, коли учні збирають природний матеріал (листя, плоди з дерев, різноманітні камінці, мушлі тощо) та обмірковують майбутній проект, порівнюючи його із явищами природи. Крім того, така форма й прийоми сприяють екологічному вихованню на уроках трудового навчання.
 
На пропедевтичному етапі підготовки до екскурсії вчитель трудового навчання може запропонувати дітям прочитати твір із переліку літературних, пов’язаних із темою природи. Це можуть бути оповідання й казки Василя Чухліба («Дикі каченята», «Білченя», «Куди летить рибалочка» та ін.), Віталія Біанки («Лісові будиночки», «Календар синички», «Червона гірка» та ін.), Михайла Пришвіна (збірка дитячих оповідань «Календар природи») тощо. На основі прочитаного учням пропонують занотувати враження у свій діаріуш.
Розпочати можна так:
 • Після прочитання твору в мене виникло бажання створити аплікацію з листя дерев, що стала б ілюстрацією до оповідання…
 • Оповідання вразило мене детальним описом життя тварин, тому, підбираючи тему майбутнього проекту, я хотів би створити м’яку іграшку у вигляді…
Цікавий міждисцилінарний зв’язок літератури та трудового навчання можна реалізувати на етапі добору теми майбутнього проекту. Учням пропонується підібрати вірш, який би відповідав темі проекту. У щоденнику вражень діти мають занотувати, чому обрали саме цей вірш, як він вплинув на ідею майбутнього проекту, чи відповідає настрій вірша їх власним думкам тощо.
 
Приклад
ВІРШ О. СТАСЮК «СУКНЯ»
Павутинкою мереживо тягнулося,
До очей — блакитний ніжний шовк,
Мов дитячі твої мрії збулися,
Навіть вітер з подивом замовк.
Рукава смарагдовим світилися,
Бірюзові туфельки до них,
Тільки бусинки ще вчора загубилися,
І сережки барвів неземних.
Сукня схожа на частинку океану,
Така ніжна і приємна для очей,
Твою, гарну і таку жадану,
І найкращу з будь-яких речей.
 
Запитання до прочитаного (почутого)Як Ви уявляєте свою майбутню сукню?
 • Чи збігаються обрані Вами кольори із тими, що змальовані в поезії?
 • Чи надихає Вас образ, створений автором, на пошиття сукні? Чому?
На кінцевому етапі реалізації проекту учням можна запропонувати презентувати свої щоденники в програмі Power Point, де слайди відображали б емоції, викликані кожним етапом проекту.
Крім того, учні можуть під час презентації власних проектів зачитати вірші або невеликі есе, які вони написали, працюючи над своїм виробом. Згадати враження від кожного етапу їм поможуть діаріуші, які вони вели під час роботи над проектом. Можна запропонувати такий шаблон-зразок щоденника:
День 1
 • Розпочато роботу над проектом…
 • Я відчуваю…
 • Мене бентежить…
 • Мені здається…
 • Я хочу сказати…
День 2
 • Мені стало зрозуміло…
 • Проект мені нагадує…
 • Я все згадую…
 • Мої думки тільки про…
День презентації
Я відчуваю піднесення/незадоволення від виконаної роботи, тому що…
Я із задоволенням згадую, що під час роботи…
Я вдячний/невдячний учителю за….
Мені хотілося/не хотілося б продовжити роботу…
 
Таким чином, учнівський щоденник (або діаріуш) на уроках трудового навчання сприяє розвитку творчих здібностей і критичного мислення учнів. Ця форма дозволяє учням щиро ділитися враженнями від власної роботи, розвивати уяву, а також літературну компетентність. Крім того, вікові особливості підлітків сприяють такому виду роботи, як ведення щоденника. Це дозволить урізноманітнити роботу учнів на уроці трудового навчання, розкривши творчий потенціал кожної дитини.
 
ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ
Стасюк О. Сукня [Електронний ресурс] / О. Стасюк. — Режим доступу: http://probapera.org/publication/13/32255/suknya.html
 
 

Сподобалась тема?
Бажаєте отримувати сучасні педагогічні матеріали вчасно та легко?

Найкращий спосіб бути поінформованим про освітні новини та мати завжди поряд актуальні та сучасні розробки уроків — передплатити журнал!

Інструкція, як оформити передплату на http://osnova.com.ua/help/8/

Dounload PDF

Відгуки читачів